звіт

Переглядiв: 3

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХXII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

01.11.2019                                                    Богодухів                                        №  ____- VII

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 31.10.2019 ___ «Про виконання бюджету

за   9 місяців 2019 рік»

 

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за   9 місяців 2019 рік», відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Інформацію про виконання бюджету за дев’ять місяців 2019 року взяти до відома:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 26444,6 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24196,0 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2248,6 тис.грн.;

по видатках 26809,7тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24135,6 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2674,1 тис.грн.

 

2. Затвердити рішення виконавчого комітету 31.10.2019 №_____ «Про виконання   бюджету за    дев’ять місяців 2019 року» ( додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.).

 

Міський голова                                  М.ГОЛУБ

 

ЗВІТ

Про  виконання бюджету міста дев»ять місяців 2019 року

            Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

                                                             ДОХОДИ

У звітному періоді  2019 року в бюджет міста надійшло 16699,9 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня , що складає   52,9  відсотків  до  річних     планових призначень .

Доходна частина бюджету міста без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів, за дев»ять місяців 2019 року  виконані в обсязі 25856,2 тис.грн., або 79,6  відсотків  до річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 18245,5 тис.грн., або 102  відсотки до планових призначень.  Доходи спеціального фонду за дев»ять місяців 2019  року склали  1277,5 тис.грн., або 137,2  відсотки до планових призначень,, власні надходження бюджетних установ складають 588,4 тис. грн.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року

 

 

Затверджено з урахуванням змін на дев»ять місяців  2019 року , тис. грн.  

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Всього доходів 25233,2 26444,6 104,8 +623,0
Загальний фонд 17884,2 18245,5 102 +361,3
Субвенції 6418,2 6333,2 98,7 -85,0
Спеціальний фонд 930,8 1277,5 137,2 +346,7
Власні надходження бюджетних установ   588,4    

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 70,6 відс., субвенції – 24,5 відс., доходи спеціального фонду – 4,9 відс, власні надходження 2,2 відс.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за дев»ять місяців 2019 року

 

 

Затверджено з урахуванням змін на дев»ять місяців 2019 року , тис. грн.  

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Податок на нерухоме майно 898,4 1342,7 149,5 +444,3
Плата за землю 3869,2 4615,7 119,3 +746,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   0,6   +0,6
Єдиний податок 8001,4 7042,4 88 -959,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 399,7 418,0 101,3 +18,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1780,9 1792,2 100,6 +11,3
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами 1606,0 1474,7 91,8 —131,3
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 71,4 124,6 174,5 +53,2
Трантспортний податок з юридичних осіб 85,0 95,4 112,2 +10,4
Державне мито 123,0 93,2 75,8 -29,8
Плата за надання адміністративних послуг 879,7 932,6 106 +52,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 67,0 79,2 118,2 +12,2
Інші надходження 3,0 122,2 4073,3 +119,2
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 1,5 6,7 446,7 +5,2
Транспортний податок з фізичних осіб 31,0 37,5 121 +6,5
Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим   1,5   +1,5
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

64,0

64,0

100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3,0

2,3

76,7

-0,7

Всього доходів

17884,2

18245,5

102,0

+361,3

За дев»ять місяців 2019 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 1277,5 тис. грн., або 137,2 відс.  річних планових показників.

Надходження сум екологічного податку склало 511,2 тис.грн. або 106,5 відс. річних планових призначень.

Кошти від продажу землі.Надходження склали 756,2 тис. грн..

Власні надходження бюджетних установ:

-          плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  541,1 тис.грн. або 62,3 до річного плану;

-          благодійні внески, гранти і дарунки  47,4 тис.грн.

Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 6333,2 тис.грн. (98,7 відс. до річних бюджетних призначень), це інша субвенція на утримання закладів освіти та культури,  реалізація міні-проектів обласного конкурсу «Разом в майбутнє».

Виконання видаткової частини міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року

Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року  складає 26809,7 тис.грн.  або  52,6  відсотків  до річних бюджетних призначень.

Структура видаткової частини міського бюджету за  дев»ять місяців  2019 року

 

 

Касові видатки, тис. грн.

 

 

% від загальної суми

Загальний фонд 24135,6 90
Спеціальний фонд 2674,1 10,0
Всього видатків 26809,7 100,0

На видатки загального фонду спрямовано   24135,6 тис.грн., відсоток виконання складає   49,1,0 відс. річних планових показників,  на видатки спеціального фонду спрямовано 1941,1 грн. або 73,9 відсотки  до річних планових призначень.

Структура видатків загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2019 року

 

 Галузь Фактична сума видатків за  перше півріччя 2019р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 2083,6 14,0
Освіта 7186,3 48,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 449,0 3,0
Житлово-комунальне господарство 3188,6 21,4
Культура та мистецтво 394,1 2,6
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 623,9 4,2
Інші субвенції 864,7 5,8
Соціально-економічний розвиток територій 86,5 0,6
Інші видатки 7,9 0,05
Всього 14884,6 100,0

Основну питому вагу або 72,3 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, житлово-комунального господарства.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2019 року.

Економічна спрямованість видатків Фактична сума видатків за дев»ять місяців 2019р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Оплата праці з нарахуваннями 11863,1 49,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 235,5 0,9
Медикаменти та перев’язувальний матеріал    
Продукти харчування 903,5 3,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1083,3 4,5
Поточні трансферти підприємствам 7336,4 30,4
Інші виплати населенню 721,4 3,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1205,7 5,0
Інші видатки 786,7 3,3
Всього 24135,6 100,0

Протягом дев»яти місяців 2019 року фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося за захищеними  статтями видатків.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року

Галузь Касові видатки за дев»ять місяців 2019р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Освіта 1117,2 41,8
Природоохоронні заходи 804,5 30,1
Заходи  із землеустрою 291,7 10,9
Інша економічна діяльність 276,8 10,4
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 42,9 1,6
Житлово-комунальне господарство 141,0 5,3
Всього 2674,1 100,0

Власні надходження бюджетних установ  за дев»ять місяців  2019 року склали 580,2 тис. грн.,  це видатки, які проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  та інших надходжень,  гранти і дарунки 49,4 тис. грн..

Середня вартість харчування за дев»ять місяців 2019 року склала:

для дітей молодшого віку 17,50 грн., старшого віку 26,90  грн.

У звітному періоді виконано 61840 дітоднів. Середня відвідуваність складає 332 дітей, з них звільнених від плати за харчування  на 100 % 42 дітей, 50 % 48 дітей.

Таким чином, виконання міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 26444,6 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24196,0 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2248,6 тис.грн.;

по видатках 26809,7тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24135,6 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2674,1 тис.грн.

 

Головний бухгалтер                                    Т.Дереведмедь