ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ

Переглядiв: 78

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХV  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.04.2018                                                   Богодухів                                      № 786- VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами внесеними рішенням

від 16.02.2018 № 787 – VII

(ХХІІІ сесія  VІІ скликання),

від 23.03.2018 № 853 – VII

(ХХІV сесія  VІІ скликання)

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 26075,586 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  24264,1 тис. грн., з них інша субвенція 7001,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 6956,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1811,486 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  500,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 28259,886тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  25751,4 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2808,486 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1487,3 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 997,0 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 845,3 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  V скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                оригінал підписано                        М.ГОЛУБ

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до рішення позачергової сесії міської ради від 25.04.2018 року № 876 –VII про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2018 р. № 717 –VII « Про міський бюджет на 2018 рік» та додатків до нього із змінами

 

На розгляд сесії виносяться такі питання:

Надання іншої субвенції районному бюджету  КПК 0109770  КЕКВ 2620 в сумі 600,0 тис. грн.. на експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:

- під’їзд до села Лозова (вул. Дерегуса)  м. Богодухів – 200,0 тис. грн.;

- Богодухів-Сінне-Братениця ( вул. Центральна) м. Богодухів– 300,0 тис. грн.;

- Богодухів-Сінне (горою) ( вул. Космічна) м. Богодухів – 100,0 тис. грн.

 

Джерелом фінансування визначити вільний залишок коштів на 01.01.2018 року.

 

Головний бухгалтер                                  Т.Дереведмедь

Додаток № 1

до рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 25.04.2018 року № 876 -VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                       16283000,00    16203500,00       79500,00              0,00

13000000  Рентна плата та плата за використання інших           5000,00           5000,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових      5000,00           5000,00              0,00                 0,00

ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових      5000,00           5000,00              0,00                 0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                4178100,00      4178100,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні                579000,00        579000,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                 579000,00        579000,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію    2191000,00      2191000,00            0,00                 0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900  Пальне                                                                2191000,00      2191000,00            0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами               1408100,00      1408100,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                  12020400,00    12020400,00           0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                                5753400,00      5753400,00            0,00                 0,00

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 40200,00          40200,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 600000,00        600000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 572000,00        572000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                      608000,00        608000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                           2422000,00      2422000,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          722200,00        722200,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                789000,00        789000,00             0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                   6267000,00      6267000,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          673000,00        673000,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                             4900000,00      4900000,00            0,00                 0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                694000,00        694000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                            79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                              79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в  27400,00             0,00              27400,00              0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин       23100,00             0,00              23100,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально   29000,00             0,00              29000,00              0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000  Неподаткові надходження                                     1789000,00      1059000,00        730000,00             0,00

21000000  Доходи від власності та підприємницької                  3000,00           3000,00              0,00                 0,00

діяльності

21080000  Інші надходження                                                   3000,00           3000,00              0,00                 0,00

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції                     3000,00           3000,00              0,00                 0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від          1053000,00      1053000,00            0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000  Плата за надання адміністративних послуг             716000,00        716000,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг    716000,00        716000,00             0,00                 0,00

22080000  Надходження від орендної плати за користування   105000,00        105000,00             0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400  Надходження від орендної плати за користування   105000,00        105000,00             0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

22090000  Державне мито                                                      232000,00        232000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем               197000,00        197000,00             0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                    35000,00          35000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000  Інші неподаткові надходження                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060000  Інші надходження                                                   3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060300  Інші надходження                                                   3000,00           3000,00              0,00                 0,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ                730000,00            0,00             730000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються   730000,00            0,00             730000,00             0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними         730000,00            0,00             730000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

30000000  Доходи від операцій з капіталом                             500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів   500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33010000  Кошти від продажу землі                                        500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                    500000,00            0,00             500000,00        500000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     18572000,00    17262500,00      1309500,00        500000,00

40000000  Офіційні трансферти                                             7503586,00      7001600,00        501986,00        501986,00

41000000  Від органів державного управління                        7503586,00      7001600,00        501986,00        501986,00

41050000  Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим        7503586,00      7001600,00        501986,00        501986,00

бюджетам

41053400  Субвенція з місцевого бюджету на виконання           501986,00            0,00             501986,00        501986,00

інвестиційних проектів

41053900  Інші субвенції з місцевого бюджету                        7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

Всього доходів                                                                    26075586,00    24264100,00      1811486,00       1001986,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                       До рішення міської ради

                                                                                                                                                               «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                                                                   Від 25.04.2018 року №876-VII

РОЗПОДІЛ

                                                                            видатків Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

01           0            0      Апарат (секретаріат) місцевої ради    25751400,00 19552400,00 9887600,00 2392800,00 6199000,00 2808486,00 952500,00    0,00        0,00    1855986,00                                 1728986,00 28559886,00

(Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, обласних, Київської

та Севастопольської міських рад,

районних рад і рад міст обласного та

республіканського Автономної

Республіки Крим, районного

значення, селищних, сільс

0          0100          0      Державне управління                     3381300,00 3381300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3431300,00

0          0150       0111    Організаційне, інформаційно-           3381300,00 3381300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3431300,00

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0          1000          0      Освіта                                       12877000,00 12877000,00 7363600,00 2114200,00     0,00      730000,00 730000,00    0,00        0,00    0,00                                              0,00     13607000,00

0          1010       0910    Надання дошкільної освіти             12154200,00 12154200,00 6771200,00 2114200,00     0,00      730000,00 730000,00    0,00        0,00    0,00                                              0,00     12884200,00

0          1161       0990    Забезпечення діяльності інших          722800,00  722800,00  592400,00      0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           722800,00

закладів у сфері освіти

0          3000          0      Соціальний захист та соціальне          845300,00  845300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           845300,00

забезпечення

0          3192       1030    Надання фінансової підтримки           100300,00  100300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           100300,00

громадським організаціям ветеранів і

осіб з інвалідністю, діяльність яких

має соціальну спрямованість

0          3210       1050    Організація та проведення                 45000,00    45000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           45000,00

громадських робіт

0          3242       1090    Інші заходи у сфері соціального         700000,00  700000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           700000,00

захисту і соціального забезпечення

0          4000          0      Культура i мистецтво                      785500,00  785500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           785500,00

0          4060       0828    Забезпечення діяльності палаців i       485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          4082       0829    Інші заходи в галузі культури і          300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

мистецтва

0          6000          0      Житлово-комунальне господарство    4774000,00  75000,00       0,00          0,00     4699000,00  434000,00      0,00    0,00        0,00    434000,00                                                434000,00  5208000,00

0          6030       0620    Організація благоустрою населених   4774000,00  75000,00       0,00          0,00     4699000,00  434000,00      0,00    0,00        0,00    434000,00                                                434000,00  5208000,00

пунктів

0          7000          0      Економічна діяльність                    1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00 1404986,00 43000,00     0,00        0,00    1361986,00                                 1244986,00 2904986,00

0          7130       0421    Здійснення заходів із землеустрою          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     50000,00

0          7350       0443    Розроблення схем планування та            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      243000,00 43000,00    0,00        0,00    200000,00                                                243000,00  243000,00

забудови територій (містобудівної

документації)

0          7368       0490    Виконання інвестиційних проектів за       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      501986,00      0,00    0,00        0,00    501986,00                                                501986,00  501986,00

рахунок субвенцій з інших бюджетів

0          7370       0490    Реалізація інших заходів щодо               0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                              0,00

соціально-економічного розвитку

територій

0          7461       0456    Утримання та розвиток                   1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00      0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          1500000,00

автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів

0          7670       0490    Внески до статутного капіталу              0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      610000,00      0,00    0,00        0,00    610000,00                                                450000,00  610000,00

суб`єктів господарювання

0          8000          0      Інша діяльність                                 0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      189500,00 179500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      189500,00

0          8340       0540    Природоохоронні заходи за рахунок       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      189500,00 179500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      189500,00

цільових фондів

0          9000          0      Міжбюджетні трансферти               1588300,00 1588300,00     0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          1588300,00

0          9770       0180    Інші субвенції з місцевого бюджету   1588300,00 1588300,00     0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          1588300,00

0                         0      Усього                                      25751400,00 19552400,00 9887600,00 2392800,00 6199000,00 2808486,00 952500,00    0,00        0,00    1855986,00                                 1728986,00 28559886,00

Секретар                                                                                                                   З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

Додаток № 3
до    рішення міської ради

Від 25.04.2018 року №876 – VIІМіжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік               Код бюджетуНазва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниціСубвенція  з районного бюджетуСубвенції з міського бюджетуСубвенція загального фонду на:субвенія спеціального фонду на:на дошкільну освітуутримання клубного закладу  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингунтуКомпенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 250 відсоткове відшкодування досліджень на глікозильований гемоглобін, хворим на інсулінозалежний цукровий діабетпридбання антирабічної вакцини та гамаглобуліну, постраждалим від укусів тваринексплуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:під’їзд до села Лозова (вул. Дерегуса) м.Богодухівексплуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне-Братениця ( вул. Центральна) м.Богодухівексплуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне (горою) ( вул. Космічна) м. Богодухів   …державний бюджет             …районний бюджет   6000003120003630040000200000300000100000   …районний бюджет             …обласний бюджет             …районний бюджет             …державний бюджет             …районний бюджет             …районний бюджет              міський бюджет              міський бюджет                                                                          Всього   6000003120003630040000200000300000100000

Секретар ради                 З.М.Зіньковська

 

 

 

«Додаток № 4
до рішення міської ради
від 25.04.2018 № 876 -VII»
«Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році1
«
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету «Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 845 300,0 0,0 845 300,0
міська рада 845 300,0 0,0 845 300,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 700 000,0 700 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 100 300,0 100 300,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0

«Додаток № 5
до рішення міської ради
від 25.04.2018 №876-VII»

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах — розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік

№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т с п о ж и в а н н я, в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова, м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 70,00 0,00
3. ДНЗ № 3 0,26 20,40 25,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 45,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 70,00 0,00

Секретар ради            З.М.Зіньковська

Додаток № 6
до    рішення міської ради
від 25.04.2018 № 876 -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 1 728 986,0 0,0 0,0 1 728 986,0
міська рада 1 728 986,0 0,0 0,0 1 728 986,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 000,0 250 000,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста 200 000,0 200 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів заміна світлофорних об»єктів 184 000,0 184 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) виготовлення детального плану забудови для будівництва басейну 43 000,0 43 000,0
0100150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад придбання оргтехніки 50 000,0 50 000,0
0107670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання придбання екскаватора 450 000,0 450 000,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць Шкільна, Сонячна, Монастирська,Українська, В.Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська, пров. Лозівський 501 986,0 501 986,0
Всього 1 728 986,0 0,0 0,0 1 728 986,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська

м. Богодухiв                                                                                                                   Додаток № 7

до   рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 23.03.2018 р. № ­853-VII

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

                                                                                                                                                                (грн.)

Спеціальний фонд

Загальний

Код     Найменування згідно з класифікацією фінансування     Всього           фонд                          в т.ч. бюджет

Всього        розвитку

бюджету

1                                               2                                                3                  4                  5                  6

200000    Внутрішнє фінансування                                                   1884300,00      887300,00      997000,00      727000,00

205000    Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках                 0,00              0,00              0,00              0,00

бюджетних установ

205100    На початок періоду                                                           120426,00          0,00          120426,00          0,00

205200    На кінець періоду                                                              120426,00          0,00          120426,00          0,00

208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів        1884300,00      887300,00      997000,00      727000,00

208100    На початок періоду                                                          57018300,00   37343256,00   19675044,00     812053,00

208200    На кінець періоду                                                            55134000,00   36455956,00   18678044,00      85053,00

600000    Фінансування за активними операціями                                1884300,00      887300,00      997000,00      727000,00

602000    Зміни обсягів бюджетних коштів                                         1884300,00      887300,00      997000,00      727000,00

602100    На початок періоду                                                          57138726,00   37343256,00   19795470,00     812053,00

602200    На кінець періоду                                                            55254426,00   36455956,00   18798470,00      85053,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

 
Всього 845 300,0 0,0 845 300,0

Секретар ради З.М.Зіньковська