internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 95

Єдиний податок

 

Сільгоспники обиратимуть спрощену систему оподаткування до 20 лютого

Близько двох тисяч сільськогосподарських товаровиробників Вінниччини мають можливість підтвердити або обрати четверту групу платника єдиного податку. Зробити це потрібно у термін – не пізніше 20 лютого поточного року. Для обрання спрощеної системи оподаткування сільгоспники мають подати наступний пакет документів:

загальну податкову декларацію  на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок, — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням;

звітну податкову декларацію на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки;

розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок;

відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Додамо, що форми Декларації платника єдиного податку 4 групи та додатка «Відомості про наявність земельних ділянок» затверджені наказом Мінфіну України від 19.06.15р №578, а Розрахунок частки   с/г товаровиробництва складається за формою, затвердженою наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 р. № 772 (зі змінами та доповненнями від 29.03.2016р. в редакції наказу №108).

Звертаємо увагу, якщо земельні ділянки знаходяться в межах одного району, але за різними кодами КОАТУУ, (класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України) с/г підприємство подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому  обліку) загальну декларацію єдинника 4 групи, а звітні декларації – до контролюючого органу у відповідному районі, окремо за кожним КОАТУУ.

Нагадаємо,  основною умовою перебування на четвертій групі єдиного податку є дотримання платниками частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, яка має дорівнювати або перевищувати 75%, а також обмежень, які прописані в пп.291.5¹ ПКУ.

Варто зазначити, що сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, приєднання чи перетворення можуть бути платниками податку в рік утворення чи в рік перетворення, а новоутворені або утворені шляхом поділу, виділення — лише з наступного року.

При визначенні податкових зобов’язань із єдиного податку четвертої групи на 2017 рік необхідно звернути увагу на правильність відображення у податковій звітності об’єкта та бази оподаткування, а також ставок єдиного податку.

Зокрема, об’єктом оподаткування  є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільгосптоваровиробника або надана йому в користування, у т.ч. на умовах оренди.

Щодо бази оподаткування - це  нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та земель водного фонду  з урахуванням коефіцієнта індексації тощо.

Статтею 289 ПКУ передбачено, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель визначається виходячи із значення індексу споживчих цін за попередній рік, який за інформацією Державної служби статистики України за 2016 рік становив 112,4 % (лист Мінфіну від 19.01.2017 №31-11150-09-10/1342).

Щодо ставок податку, то вони залежать від категорії земель, їх розташування та визначаються у відсотках від нормативної грошової оцінки.

У зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 20 грудня 2016 року  №1791 для платників єдиного податку четвертої групи збільшено ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в 1,17 рази.

Зокрема, з 1 січня 2017 року ставки податку становлять:

для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,95%;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57%;

для багаторічних насаджень  — 0,57%;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19%;

для земель водного фонду — 2,43%;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 6,33%.

Додамо, що сплачується єдиний податок платниками четвертої групи щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу у таких розмірах: за перший та другий квартали — по 10%, третій квартал — 50%, четвертий — 30%.

Враховуючи зазначене, при обранні спрощеної системи оподаткування, у будь-якому випадку, платник несе відповідальність за своєчасність подання податкових декларацій, правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку та інших податків і зборів, платником яких він є  відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

Нові ставки єдиного податку для четвертої групи

Законом України від 20.12.2016 року № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» у  2017 році  визначено нові ставки єдиного податку для четвертої групи  залежно  від категорії (типу) земель.

Тобто з 1 січня 2017 року ставки для платників єдиного податку четвертої групи змінено наступним чином:

- з 0,81  до  0,95%  від бази оподаткування для ріллі, сіножатей і пасовищ;

- із 0,49  до  0,57%  для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях;

- із 0,49  до  0,57% для багаторічних насаджень;

- із 0,16  до  0,19%  для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях;

- з  5,4  до  6,33%  для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди.

 

Зміни, внесені з 01.01.2017, для платників єдиного податку

Законами України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», які набрали чинності з 01.01.2017, крім окремих норм, внесено зміни до податкового законодавства, зокрема, у частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Основними змінами в оподаткуванні платників єдиного податку, внесеними з 01.01.2017 є:

• встановлення ставки єдиного податку для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (до внесених змін ставка встановлювалась до розміру мінімальної заробітної плати), для платників другої групи залишена діюча прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати;

• на 15% підвищено ставки єдиного податку для платників четвертої групи;

• до бази оподаткування єдиним податком для платників четвертої групи застосовується коефіцієнт 1,124;

• скасовано обмеження для перебування на спрощеній системі оподаткування, як платники єдиного податку четвертої групи, для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);

• при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховуватимуться працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

• уточнено, що останнім податковим періодом платника єдиного податку, який припиняє свою підприємницьку діяльність, та відповідно останнім періодом, за який він повинен сплатити єдиний податок, вважається той податковий період, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

• встановлено обов’язок використання реєстраторів розрахункових операцій при реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

• земельні ділянки, розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та які перебувають у власності та/або користуванні платників єдиного податку четвертої групи, не є об’єктом оподаткування єдиним податком у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцію;

• з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

 

Щодо індексації у 2017 році нормативної грошової оцінки землі для платників єдиного податку 4 групи

Міністерство фінансів України у листі від 19.01.2017 №31-11150-09-10/1342 (далі – лист №31) повідомило про індексацію у 2017 році нормативної грошової оцінки землі для платників єдиного податку 4 групи у зв’язку зі змінами податкового законодавства, які набули чинності з 01.01.2017 відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».

Пунктом 2921.2 статті 2921 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) базою оподаткування єдиним податком для платників 4 групи (сільськогосподарських товаровиробників) є нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ.

Статтею 289 ПКУ визначається загальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земель в цілях застосування податкового законодавства, а саме: передбачено, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель визначається виходячи із значення індексу споживчих цін за попередній рік.

За інформацією Державної служби статистики України індекс споживчих цін за 2016 рік становив 112,4 %.

Підрозділами 6 та 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлені особливості справляння плати за землю та єдиного податку відповідно.

Так, з 01.01.2017 при розрахунку плати за землю враховуються наступні особливості:

1) індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків (пункт 6 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ);

2) індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням (пункт 8 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ з урахуванням змін з 01.01.2017):

- для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 %;

- для земель несільськогосподарського призначення – 106 %.

Разом з тим, пунктом 5 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено особливості індексації нормативної грошової оцінки земель з метою нарахування єдиного податку. Зокрема, встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком 4-ої групи, застосовується із значенням 100 %.

Враховуючи, що ПКУ не встановлено інших особливостей визначення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі з метою оподаткування єдиним податком для платників 4 групи, з 01.01.2017 при нарахуванні єдиного податку платникам 4-ої групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі доцільно визначати з урахуванням таких значень індексів споживчих цін:

- за 2015 рік – 100 %;

- за 2016 рік – 112,4 %.

Чи може комунальне підприємство обрати третю групу платників ЄП?
Комунальне підприємство не може обрати третю групу платників єдиного податку, оскільки засновники комунальних підприємств не є суб’єктами господарювання і їх частка у статутному фонді цих підприємств перевищує 25 відсотків.

 

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.