internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
Переглядiв: 8

Вирішення земельних спорів

 Правова доктрина дає нам декілька визначень поняття “земельного спору”.

 Проаналізувавши їх можемо вважати, що “земельний спір” – це будь-який спір, що виникає із земельних відносин.

 Хто ж вирішує земельні спори?

  На це питання зможемо відповісти проаналізувавши главу 25 Земельного кодексу України.

 Відповідно до частини 1 статті 158 Земельного кодексу України земельні спори вирішуються судамиорганами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

 Виключно судом.

 Вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

 Органи місцевого самоврядування.

 Вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)).

 Вирішує земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних  сервітутів.

 У разі якщо власники землі або землекористувачі незгодні з рішенням вищезазначених органів, земельний спір вирішується судом.

 Позасудовий порядок розгляду земельних спорів.

 Статтею 159 Земельного кодексу України передбачено, що земельні спори розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органами місцевого самоврядування:

- на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви;

- за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

 Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

 У рішенні органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, визначається порядок його виконання.

 Рішення передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.

 Права і обов’язки сторін при розгляді земельних спорів.

 Сторони мають право:

- знайомитися з матеріалами щодо цього спору;

- робити виписки з матеріалів спору;

- брати участь у розгляді земельного спору;

- подавати документи та інші докази;

- порушувати клопотання;

- давати усні і письмові пояснення;

- заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони;

- одержувати копію рішення щодо земельного спору;

- оскаржувати у разі незгоди рішення щодо земельного спору.

 Виконання рішень прийнятих у позасудовому порядку щодо земельних спорів.

 Рішення вступає в силу з моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання.

 Виконання рішення щодо земельних спорів:

- здійснюється органом, який прийняв це рішення;

- не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушення земельного законодавства;

- може бути призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим органом або судом.

  Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  — звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

  Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.