від “ 6 ” травня 2011 року

Переглядiв: 304

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “ 6 ” травня 2011 року                                                                      № 256- VІ

 

Про затвердження Правил благоустрою на територіїБогодухівської міської ради в новій редакції

 

З метою удосконалення підходів до поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території Богодухівської міської ради, керуючись законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про охорону культурної спадщини», «Про рекламу», «Про дорожній рух», «Про внесення змін до Закону України «Про карантин рослин», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Богодухова, затвердженим рішенням міської ради від 18 вересня 2003 року (Х сесія ХХІV скликання), міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Правила благоустрою на території Богодухівської міської ради в новій редакції (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 6 грудня 2007 рокуоку №1019 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Богодухова» VІІІ сесія V скликання); від 31 березня 2009 року № 1736 «Про доповнення до Правил благоустрою міста Богодухова, затверджених рішенням міської ради від 6 грудня 2007 року № 1019-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Богодухова» (ХVІІІ сесія V скликання)» (ХХХІ сесія V скликання).

3. Доручити секретарю міської ради Олексенко Н.І. забезпечити оприлюднення цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б.) та з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

 

Міський голова                               В.БЄЛИЙ

Правила благоустрою на територіїБогодухівської міської ради в новій редакції див в розділі «ПРАВИЛА»

 

Аналіз регуляторного впливу

 Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308).

Назва регуляторного акта – Правила благоустрою територій міста Богодухова

Регуляторний орган – Богодухівська міська рада

Розробник документа –  Богодухівська міська рада

Відповідальна особа – спеціаліст 1 категорії Богодухівської міської ради Тризна В.І.

Контактний телефон –  33002

  

1. Визначення проблеми

 - відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою міста відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті збирання сміття та відходів у громадських місцях у картонні коробки, іншу тару;

- наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкової території, території житлової та громадської забудови, зелених зонах;

- відсутності у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених місцях;

- самовільне знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень; паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля; самостійне розриття твердого покриття доріг та тротуарів, не відновлення благоустрою після проведення будівельних, земляних та інших ремонтних робіт; розриття автомобільних доріг та тротуарів після проведення їх будівництва, реконструкції та капітального ремонту;

- відсутність норм що регулюють утримання території пляжу поблизу водоймища ”Копань”;

- неможливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб винних у порушенні правил благоустрою через відсутність таких правил, затверджених уповноваженим органом.

 Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей міста), яким не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі, захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою. Зокрема, скидання твердих та рідких відходів призводить до проникнення отруйних речовин у річки міста; накопичення сміття на прибудинкових територіях призводить до загрози виникнення інфекційних захворювань та збільшення кількості безпритульних тварин; не утримання у належному стані елементів благоустрою (твердого покриття вулиць, зелених насаджень, спортивних споруд, павільйонів зупинок громадського транспорту, засобів освітлення, покажчиків найменувань вулиць, малих архітектурних форм, урн, садових лав та інших) у цілому порушує права мешканців на сприятливе для життя середовище.

Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою міста призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема, розриття, захаращення доріг та в’їзних арок, накопичення відходів, заважають проїзду транспорту, сміттєзбірникам, аварійним та рятувальним машинам; не проведення дій по утриманню у належному санітарно-технічному стані будівель та споруд призводить до їх передчасного зносу, та ін.

 2. Цілі регулювання

 Цілями регулювання благоустрою міста та порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою є створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання, охорона, а також достатній рівень профілактики за порушення у сфері благоустрою.

 3. Альтернативні способи досягнення цілей

 Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою, а також компенсація шкоди завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного Кодексу України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, міській громаді та окремим мешканцям міста.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недотримання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах.

Разом з тим вказаною статтею КУАП не конкретизовано види порушень благоустрою. На теперішній час діючі правила не в повному обсязі відображають перелік їх можливих порушень. Відсутність обновлених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території міста унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

Крім того жодним існуючим нормативно-правовим актом не передбачено порядок компенсації шкоди завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, одночасно з цим у п. 13. ст. 10 Закону України про благоустрій населених пунктів передбачено, що у повноваження міських рад входить визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

Однак, у вказаних нормативно-правових актах не конкретизовано порядок відшкодування шкоди за окремі види порушень законодавства у сфері благоустрою. Відсутність чітко виписаних правил відшкодування вказаної шкоди, затверджених у встановленому законом порядку, унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності та не дозволяє проводити повноцінну профілактику подібних порушень.

2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання міста у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою та відшкодування завданих, внаслідок порушення законодавства про благоустрій, шкоди.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою міста, оскільки такі дії не можуть вчинюватися виключно на добровільній основі, в деяких випадках необхідно застосовувати спосіб адміністративного примусу. Застосування такого способу є неефективним.

3. Постійне приведення території міста у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою за рахунок місцевого бюджету.

 Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою міста власними силами та за власний рахунок.

Таким чином, спосіб досягнення цілей — закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою міста та закріплення порядку компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей затвердження проекту рішення є формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.

 4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми.

 Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізувати наступні заходи.

За загальним правилом, встановленим Законом України „Про благоустрій населений пунктів», утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших підприємств, установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законом або правочином (договором). Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів, територій, прилеглих до об’єктів стаціонарної та виносної торгівлі та громадського харчування.

Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій. Зокрема, забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски; самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та господарсько-побутової каналізації; засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси; вчинювати дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси; виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд; вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища; захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд; інші заборони.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленою КУпАП, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються згідно даного регуляторного акту.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення

 Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта можуть бути наступні:

позитивні:

· відповідальне становлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

· здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

негативні:

· не здійснення обов’язку власника (балансоутримувача) по утриманню об’єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;

· відсутність коштів для фінансування робіт по утриманню та відновленню об’єктів та елементів благоустрою.

На сьогоднішній день становлення до питань збереження та відновлення благоустрою з боку юридичних та фізичних осіб є відповідальним, однак недостатнє фінансування не забезпечує належного рівня утримання території міста.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з утриманням об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності; здійснення контролю за додержанням правил благоустрою; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

Впровадження та виконання вимог акта органами місцевого самоврядування можливе, оскільки у теперішній утримання майна що є комунальною власністю здійснюється місцевою радою та уповноваженими нею особами, для чого місцевий бюджет виділяє відповідні кошти, міська рада уповноважує відповідних осіб складувати протоколи про адміністративні правопорушення, які розглядають адміністративна комісія при виконкомі.

 6. Визначення очікуваних результатів

 До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

• упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

• створення умов для реалізації прав громадян та суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста;

• ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень;

• покращення санітарного стану міста;

• покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламоносіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності, інших об’єктів та елементів благоустрою;

• користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;

• більш ефективна робота комунальних служб;

• дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

• покрашення рівня благоустрою територій та санітарного стану міста;

• створення умов сталого розвитку міста;

• надходження у місцевий бюджет сум грошових санкцій за порушення правил благоустрою території міста;

• вигодами від прийняття акта буде користуватись вся територіальна громада міста.

 

До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання громадянами та суб’єктами господарювання коштів:

• на оплату завданої шкоди внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою;

• на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів, сміття;

• витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

• витрати на встановлення урн та підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об’єктів виносної вуличної торгівлі, інших малих архітектурних формам для підприємницької діяльності, які належать суб’єктам господарювання.

Однак, застосовуючи принцип соціальної справедливості, враховуючи що мешканці міста несуть витрати по утриманню прибудинкових територій, сплачуючи відповідні кошти у вигляді квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової території, покладення на суб’єктів господарювання обов’язку по утриманню прилеглих територій уявляється допустимим.

Негативним фактором також є необхідність органу місцевого самоврядування здійснювати витрати на оплату послуг суб’єктам господарювання, які обслуговують об’єкти загального користування що є у комунальній власності. Порівнюючи позитивні та негативні фактори виявляється, що очікувані результати прийняття регуляторного акту базуються на позитивних факторах.

У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень. Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утриманням в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

 7. Обґрунтування строку дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 8. Визначення показників результативності акта

 Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом одного та трьох років після набрання чинності актом, та базуються на:

· кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

· розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою: комунальними службами та підприємствами за рахунок місцевого бюджету комунальними службами та підприємствами за власний рахунок;

· розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій, інших дій;

· розміри компенсацій шкоди благоустрою території міста.

· розмір надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією акта в порівнянні з 2010 роком.

· кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

· розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Надати точну кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: у 2011 році та на наступні роки не уявляється можливим.

Суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм території, територій прилеглих до їх будівель та споруд, об’єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, витрати на оплату послуг по вивезенню сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення снігу, криги, здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта шляхом оприлюднення регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації, мережі інтернет.

 9. Відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного рішення буде здійснено протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим регуляторним актом, повторне — через рік з дня набрання ним чинності, періодичні відстеження — кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження. Для відстеження результативності регуляторного акта будуть використані інформаційні дані УДК у м. Богодухів ГУДКУ у Харківській області про надходження коштів до міського бюджету і дані виконавчого комітету міської ради щодо кількості порушень в сфері благоустрою міста.

 

Розробник:

Провідний спеціаліст апарату Богодухівської міської ради

В. І. Тризна