від « 06 » травня 2011 року

Переглядiв: 217

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від « 06 » травня  2011  року                                                                   254-VІ

 

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Богодухова (в новій редакції)

 

Відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», на виконання спільного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за № 288/6576 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Правила торгівлі на ринках міста Богодухова (в новій редакції), що додаються.

2.Визнати таким, що втратило чинність, рішення Богодухівської міської ради від 16 липня 2010 року № 2757-V «Про затвердження правил торгівлі на ринках міста Богодухова» (ХLV сесія V скликання).

3.Зобов’язати адміністрації ринків, юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб дотримуватись Правил торгівлі на ринках міста Богодухова.

4. Доручити секретарю міської ради Олексенко Н.І. здійснити оприлюднення цього рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б.) та з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

 

Міський голова                                        В.БЄЛИЙ

ПРАВИЛА  торгівлі на ринках міста Богодухова (в новій редакції) див . у розділі «ПРАВИЛА»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

 Назва акта: проект рішення Богодухівської міської «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Богодухова” (нова редакція)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання.          

         Правила торгівлі на ринках міста Богодухова” прийнято міською радою 16.07.2010 р. в результаті попереднього обговорення, в тому числі  в рамках “круглого столу” спільно з фізичними особами-підприємцями. Під час розробки Правил враховані вимоги до утримувачів ринків і суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю на ринках,відповідно до наказу  Міністерства економіки з питань європейської України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України за № 57/188/84/105 від 26.02.2002р., що зареєстрований в Міністерстві  юстиції України  м.Київ 22 березня 2002 р.  за № 288/6576 “Про затвердження типових Правил торгівлі на ринках” (Із змінами, та доповненнями), постанов Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 року № 868 та  від 05.03.2009 року № 278,  внесені пропозиції від суб’єктів господарської діяльності на території ринків.

В пунктах 8,16, 18, 23, 24, 39 прийнятих Правил прописані положення стосовно сплати ринкового збору. З прийняттям Податкового кодексу України з 01.01.2011 року  втратив чинність Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. №56-93 “Про місцеві податки і збори”, який передбачав сплату торгуючими на ринках ринкового збору.

В результаті виникла необхідність привести Правила торгівлі на ринках міста Богодухова у відповідність до чинних нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

 2.     Цілі регулювання:

          Приведення Правил торгівлі на ринках міста Богодухова у відповідність до чинних нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

            3. Способи досягнення встановлених цілей.       

          Правила торгівлі на ринках міста Богодухова викласти в новій редакції з врахуванням вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

          Альтернативні варіанти вирішення проблеми не існують.

           4. Механізм вирішення проблеми.

          Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт, яким Правила торгівлі на ринках міста Богодухова буде приведено у відповідність до чинних нормативно-правових актів вищої юридичної сили і викладено в новій редакції.

           5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей:

          Запропонований регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви як:

          - простота положень даного акту;

          - простота виконання вимог, встановлених актом.

          Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений міською радою.

          6. Очікувані результати:   

          Наявність документу, що регламентує основні вимоги до організації роботи ринків. Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить досягти встановлених цілей без додаткових фінансових витрат суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування.

           7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

          Термін дії регуляторного акта не обмежується в часі.

          При внесенні змін чи доповнень до нормативно-правових актів вищої юридичної сили до Правил торгівлі на ринках міста Богодухова вноситимуться відповідні зміни.

           8. Визначення показників результативності.

          Головним показником результативності даного регуляторного акта є відсутність порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і утримувачами ринків )  чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і  пожежного законодавства.

           9. Заходи відстеження результативності.

          Здійснення спільних з контролюючими службами періодичних перевірок ринків  з питань виконання суб’єктами господарювання вимог Правил торгівлі на ринках міста Богодухова, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

 

 

Провідний спеціаліст апарату  міської ради    Моргун Л.М.