internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
Переглядiв: 505

ВАУЧЕР НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ

Богодухівський районний центр зайнятості інформує

 

На виконання Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України затвердив Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці та визначив перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, за якими може бути виданий ваучер. Відповідно до цього підзаконного нормативно-правового акту, право на одноразове отримання ваучера мають особи, які:

·старше 45 років, але ще не досягли пенсійного віку;

·безробітні, які не виявили бажання пройти профнавчання за направленням територіального органу;

·мають страховий стаж не менше 15 років;

·мають професійно-технічну або вищу освіту;

·не проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

Для отримання ваучера особа повинна визначитись з професію (спеціальністю), напрямком підвищення кваліфікації, обравши її у цьому переліку:

1.  бджоляр;

1.  водій навантажувача;

2.  водій тролейбуса;

3.  електрогазозварник;

4.  машиніст автогрейдера;

5.  налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів;

6.  налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції;

7.  плодоовочівник;

8.  робітник фермерського господарства;

9.  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;

10.  будівельний столяр;

11.  тракторист;

12.  тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;

13.  автомобілі та автомобільне господарство;

14.  агрономія;

15.  агрохімія і ґрунтознавство;

16.  аквакультура;

17.  захист рослин;

18.  інженерія програмного забезпечення;

19.  комп’ютерні системи та мережі;

20.  міське будівництво та господарство;

21.  програмне забезпечення систем;

22.  промислове і цивільне будівництво;

23.  розведення та селекція тварин;

24.  технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

25.  ветеринарна медицина;

26.  виробництво і переробка продукції рослинництва;

27.  виробництво і переробка продукції тваринництва;

28.  землевпорядкування;

29.  монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;

30.  обслуговування програмних систем і комплексів;

31.  обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;

32.  організація і технологія ведення фермерського господарства;

33.  рибництво та аквакультура;

34.  розроблення програмного забезпечення.

Визначившись з професією, потрібно обрати місце та форму навчання. Це може бути, як професійно-технічний або вищий навчальний заклад, так і підприємство, установа або організація. Головне, щоб у них була ліцензія на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за обраною особою професією, спеціальністю та напрямком підвищення кваліфікації, для навчання за виданим ваучером, і вони були резидентами. Потім необхідно надати до територіального органу заяву про отримання ваучера, паспорт, трудову книжку, документ про освіту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом, та письмовий дозвіл на оброблення персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Отримавши потрібні документи, територіальний орган проводить перевірку відомостей про страховий стаж особи та, не пізніше ніж на восьмий робочий день, приймає рішення про видачу ваучера, що оформлюється наказом. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення особа, що подала заяву, отримує відповідь про можливість отримання ваучера.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до територіального органу, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

На підставі отриманого ваучера, особа протягом 90 днів після видачі ваучера, повинна укласти з навчальним закладом Договір про навчання.

Навчальний заклад подає протягом п’яти робочих днів після укладення договору про навчання територіальному органові, який видав ваучер, копію такого договору, завірену належним чином, розрахунок вартості витрат на навчання та відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи. Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. Станом на 5 квітня 2013 року, ця сума становить 11400 грн. Якщо вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Навчальний заклад щомісяця інформує територіальний орган, що видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми. Про порушення особою умов договору про навчання навчальний заклад повідомляє протягом п’яти робочих днів територіальний орган, який видав ваучер. У разі дострокового припинення дії договору про навчання навчальний заклад повертає протягом п’яти робочих днів після припинення невикористану частину коштів, передбачених для оплати вартості навчання, на рахунок територіального органу, який видав ваучер, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера. Після закінчення строку дії договору про навчання, навчальний заклад подає протягом 10 днів територіальному органові, який видав особі ваучер, інформацію про стан його виконання.

 

Інформацію можна отримати

за телефоном (05758) 3-02-32

та адресою м. Богодухів, вул. Генерала Моргунова, 7.

Богодухівський районний центр зайнятості

 

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.