internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
Переглядiв: 27

Стартує онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч»

З 13 липня по 10 грудня 2020 року Координаційний центр з надання правової допомоги проводить онлайн-фотоконкурс «Правова допомога поруч».Взяти участь в конкурсі можуть як дорослі, так і діти (за умови згоди одного з батьків або законного представника).

 

«Темою конкурсних робіт є захист прав людини, рівний доступ до правосуддя та правової інформації, посилення правових можливостей і правової спроможності населення, право на  безоплатну правову допомогу», – зазначила заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць.

 

Фотоконкурс проводиться за п’ятьма номінаціями:

-         подія у системі БПД (світлини з правопросвітницького заходу);

-         портрет клієнта або працівника системи БПД;

-         правова допомога очима дітей (фотографія зроблена дитиною);

-         робота дистанційних та мобільних консультаційних пунктів доступу до БПД;

-         місце правових можливостей (фотографія зроблена в приміщеннях центрів з надання БВПД).

 

Фотоконкурс проводиться за трьома етапами.

 

I етап – приймання конкурсних робіт (фотографій). З 13 липня по 30 жовтня 2020 року необхідно зареєструватися на вебсайті фотоконкурсу за посиланнямhttp://photo-konkurs.legalaid.gov.ua, обрати одну з номінацій та завантажити на сайт не більше однієї світлини.

 

II етап – голосування, що триватиме до 29 листопада 2020 року. Щоб проголосувати за конкурсну роботупотрібно авторизуватися на вебсайті фотоконкурсу за посиланням http://photo-konkurs.legalaid.gov.uaчерез Gmail пошту.

 

На III етапі, що триватиме з 30 листопада до 10 грудня 2020 року, будуть визначені переможці, оголошені результати конкурсу та нагороджені переможці.

 

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися на сайті фотоконкурсу «Правова допомога поруч»http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua

або на сайті системи БПДhttps://www.legalaid.gov.ua/novyny/ogoloshennya-pro-provedennya-onlajn-fotokonkursu-pravova-dopomoga-poruch/

ОГОЛОШЕННЯ про проведення онлайн-фотоконкурсу «Правовадопомогапоруч»

 

Координаційний центр з наданняправовоїдопомогиоголошує онлайн-фотоконкурс «Правовадопомогапоруч» (далі – Фотоконкурс).

 Тема конкурснихробіт (фотографій): захист прав людини, рівний доступ до правосуддя та правовоїінформації, посиленняправовихможливостей і правовоїспроможностінаселення, право на  безоплатнуправовудопомогу.

Учасником Фотоконкурсу може бути фізична особа абодитина за згодою одного ізбатьківчиіншого законного представника.

 

Номінації Фотоконкурсу:

  1. Подія у системінаданнябезоплатноїправовоїдопомоги – фотографіязробленапід час проведенняпрацівникамицентрів з наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги, у тому числі бюро правовоїдопомоги (далі – центри з надання БВПД) правопросвітницьких заходів (лекція, семінар, конференція, круглийстіл, флешмоб, тренінгтощо).
  2. Портрет клієнтачипрацівника – фотографіялюдини (клієнта), яка звернулася/зверталася за правовою допомогою до центрів з надання БВПД абофотографіяпрацівника центру з надання БВПД. Фотографіяобов’язковомаєміститисимволікусистеминаданнябезоплатноїправовоїдопомоги (далі – система БПД) (на фотографіїмає бути присутній буклет, банер, значок, вивіска, прапорець, іншадрукованачисувенірнапродукція з логотипом системи БПД) (обов’язковомає бути згодаклієнтаабопрацівника на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії).
  3. Правовадопомогаочимадітей – фотографіязробленадитиною (віком до 18 років) під час наданнябезоплатноїправовоїдопомоги в приміщенняхцентрів з надання БВПД, проведення правопросвітницьких заходівпрацівникамицентрів з надання БВПД, роботидистанційнихпунктів доступу до безоплатноїправовоїдопомоги та виїздівмобільнихконсультаційнихпунктів (один ізбатьків (законнийпредставник) дитини обов’язковомаєвзяти згоду на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії) відусіхосіб, якіпотрапили в кадр конкурсноїроботи (фотографії), крімпрацівниківсистеми БПД. У разізображення на фотографіїдітейтаказгода повинна бути взята в одного з батьків (законного представника) дитини).
  4. Робота дистанційних та мобільнихконсультаційнихпунктів доступу до безоплатноїправовоїдопомоги – фотографіязробленапід час роботидистанційнихпунктів доступу до безоплатноїправовоїдопомоги та виїздівмобільнихконсультаційнихпунктів (прийомгромадянпрацівникамицентрів з надання БВПД в приміщенняхміських, сільських та селищних радах, відділівдержавноївиконавчоїслужби, державноїреєстраціїактівцивільного стану, центрах зайнятості, управліньПенсійного фонду Українитощо), (обов’язковомає бути згода на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії) відусіхосіб, якіпотрапили в кадр конкурсноїроботи (фотографії), крімпрацівниківсистеми БПД. У разізображення на фотографіїдітейтаказгода повинна бути взята в одного з батьків (законного представника) дитини).
  5. Місцеправовихможливостей – фотографіязроблена в приміщенняхцентрів з надання БВПД (обов’язковомає бути згода на проведенняфотозйомок, публікування та подальше використанняконкурсноїроботи (фотографії) відусіхосіб, якіпотрапили в кадр конкурсноїроботи (фотографії), крімпрацівниківсистеми БПД. У разізображення на фотографіїдітейтаказгода повинна бути взята в одного з батьків (законного представника) дитини).

 

Для участі у Фотоконкурсінеобхідно з 13.07.2020 року по 30.10.2020 року зареєструватися на вебсайті Фотоконкурсу за посиланням: http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua, обрати одну з номінацій Фотоконкурсу та завантажити на сайт не більше 1 (однієї) фотографії у форматі JPG або PNG, колірнийпростір sRGB, розмір – до 4 мегабайт.

 

Конкурсна робота (фотографія):

маєміститисимволікусистеми БПД (на фотографіїмає бути присутній буклет, банер, значок, вивіска, прапорець, іншадрукованачисувенірнапродукція з логотипом системи БПД).

подається у високійроздільнійздатності, достатній для друку (розмір не менший за 30×40 см, 30×45 см, 30×30 см при 300 dpi). Допускаєтьсяподаннямонохромних (чорнобілих) конкурснихробіт (фотографій).

Для участі у Фотоконкурсі не приймаютьсяфотоколажі, а такожконкурсніроботи (фотографії), що не відповідаютьвимогамвстановленимПоложенням про онлайн-фотоконкурс, затвердженим наказом Координаційного центру з наданняправовоїдопомогивід 13 липня 2020 року № 271-аг, у тому числітакі, щозавдаютьшкодисуспільнійморалічипорушуютьзаконодавство, а такожконкурсніроботи (фотографії), під час обробкиякихбуливикористані рамки, водяні знаки та печатки. Допускаєтьсялишемінімальнаобробкаконкурсноїроботи (фотографії) (посилення контрасту, кольорокорекція, ретушуваннязайвих деталей).

Протягом 13.07–29.11.2020 року буде відбуватисяголосування за конкурсніроботи.

Щобпроголосувати за конкурсну роботу (фотографію) потрібноавторизуватися на вебсайті Фотоконкурсу за посиланням:                      http://photo-konkurs.legalaid.gov.ua виключно через Gmail пошту.

З 30.11.2020 року по 10.12.2020 року буде визначенопереможців, оголошенорезультати Фотоконкурсу та нагородженопереможців.

У разівиникнення будь-якихпитаньщодо умов проведення Фотоконкурсу можназвертатися до Дар’ї Шинкаренко, заступника начальника відділу правопросвітництва (daria.shynkarenko@legalaid.gov.ua) Аліни Сердюк, головного спеціаліставідділу правопросвітництва (alina.serdiuk@legalaid.gov.ua) або за номером телефоном (044) 486 71 06 (Пн-Чт: з 09:00 до 18:00, Пт: з 09:00 до 16:45, обідняперерваіз 13:00 до 13:45).

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.