internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 86

Стан запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за перше півріччя 2016 року

 

Вжиті заходи щодо запобігання корупції в апараті обласної державної адміністрації, її структурних підрозділах і районних державних адміністраціях та стан протидії корупції в області за 9 місяців 2016 року доцільно викласти за наступними напрямками діяльності.

Забезпечення реалізації засад державної антикорупційної  політики  в  Україні

Так, на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» видано розпорядження   голови   обласної   державної   адміністрації   від   25   лютого 2016 року № 134 «Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2016 рік» (далі – Програма).

Метою Програми є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Досягнення мети Програми та адекватна протидія корупції в області можлива за умови підтримки антикорупційних заходів держави суспільством, ефективного виконання та застосування антикорупційного законодавства працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій, координації їх діяльності, забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Виконання вимог базових антикорупційних актів сприятиме реалізації системних соціально-економічних реформ, модернізації моделі державного управління, зміцненню довіри громадян до органів державної влади.

Програмою визначено шляхи розв’язання проблеми з корупцією серед державних службовців, а саме: дотримання Конституції та законів України, вчинення дій лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки, дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції, запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби, створення прозорої системи для державного та громадського контролю, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних послуг, впровадження технологій електронного урядування, посилення профілактичної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, створення доброчесної публічної державної служби.

Завданнями Програми є забезпечення відкритості та прозорості в діяльності місцевих органів виконавчої влади, впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання і виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади, усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель, забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції, запровадження механізмів дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі, забезпечення формування негативного ставлення до корупції.

Вказані завдання передбачають виконання протягом 2016 року ряду заходів, що стосуються своєчасного оновлення офіційних веб-сайтів, роботи інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг, забезпечення участі осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у проведенні тренінгів (навчань) щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель.

Також у рамках Програми передбачається здійснення комплексу заходів щодо реформування системи державної служби шляхом забезпечення реалізації Закону України «Про державну службу» та підзаконних актів, виданих на його виконання, а також Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції.

Прозорість (відкритість) влади

Прозорість влади є одним з ефективних елементів боротьби з корупцією.

Так, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створено та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, спрямовані на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як «Державні закупівлі», «Доступ до публічної інформації», «Показники економічного розвитку», «Інвестиційний потенціал», «Бюджет», а також інформаційний банер «Люстрація», який постійно оновлюється і містить декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації.

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з будь-якою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності», забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

 Оперативне реагування на нагальні проблеми в обласному центрі та області

В області працює безкоштовна «гаряча» телефонна лінія голови обласної державної адміністрації, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан справ на місцях і належним чином реагувати на наявні проблеми.

Загалом, за 9 місяців 2016 року на «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації надійшло 4149 звернень громадян, з них заяв і клопотань – 1424, скарг – 2725, повторних звернень – 61, з яких позитивно вирішено 802 (19,3 % загальної кількості зареєстрованих звернень). На 2104 звернення (50,7 % загальної кількості зареєстрованих звернень) заявникам надано консультації та роз’яснення щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики, а також необхідну довідкову інформацію та психологічну підтримку.

За вказаний період на «гарячу» телефонну лінію не надійшло жодного звернення з питань корупції, однак обласна державна адміністрація закликає мешканців області повідомляти про такі факти.

Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів-центрів надання адміністративних послуг

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації створені та постійно оновлюються систематизовані рубрики й категорії матеріалів та інформації, які направлені на відкритість влади та прозорість діяльності керівництва обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів.

Створено такі рубрики, як: державні закупівлі, доступ до публічної інформації, показники економічного розвитку, інвестиційний потенціал, бюджет, а також інформаційний банер з категорією «Люстрація».

Категорія «Люстрація» постійно оновлюється і містить в собі декларації про доходи працівників обласної державної адміністрації, а також структурних та територіальних органів влади.

Слід акцентувати увагу, що обласною державною адміністрацією забезпечено:

– функціонування, ведення та своєчасне оновлення офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації щодо надання адміністративних послуг.

– систематичне опублікування інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації, розміщеної структурними підрозділами обласної державної адміністрації відповідно до їх компетенції, а саме, у підрозділах розділу «Бюджет».

Всі категорії та рубрики офіційного сайту обласної державної адміністрації знаходяться у вільному доступі, що дає змогу громадськості ознайомитись практично з любою інформацією про діяльність обласної державної адміністрації.

Крім того, на сайті обласної державної адміністрації створено розділ «Протидія корупції та злочинності» та забезпечено його своєчасне наповнення відповідною інформацією.

Також слід зазначити, що питання реформування системи надання адміністративних послуг, в частині сприяння розвитку та постійному удосконаленню роботи інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг, знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.

Так, з метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг в області створено та здійснює свою діяльність 22 центри надання адміністративних послуг (далі – Центри), з них 18 – у районах та 4 – містах.

Для належного функціонування Центри розміщено в окремих приміщеннях, призначено адміністраторів, затверджено переліки адміністративних послуг та інформаційні, технологічні картки.

Станом на 25 вересня 2016 року, за інформацією районних державних адміністрацій та міських виконавчих комітетів міст обласного значення, адміністраторами Центрів опрацьовано 92098 звернень, надано 83304 послуги та 61202 консультації громадянам та бізнесу.

Згідно вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», районними державними адміністраціями та міськими виконавчими комітетами міст обласного значення приведено у відповідність власні нормативно-правові акти у встановлені цим Законом терміни.

Всіма районними державними адміністраціями та міськими виконавчими комітетами міст обласного значення, окрім Каховської районної державної адміністрації, заповнено усі вакантні посади державних реєстраторів, яким забезпечено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у Каховському районі, розпорядженням голови районної державної адміністрації об’явлено конкурс на зайняття вакантної посади державного реєстратора прав на нерухоме майно відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації).

Для забезпечення матеріально-технічного оснащення Центрів (придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних, проведення ремонту приміщень) у місцевих програмах економічного розвитку на поточний рік затверджено кошти на фінансування заходів, зокрема Бериславською, Білозерською, Великолепетиською, Великоолександрівською, Верхньорогачицькою, Високопільською, Генічеською, Голопристанською, Горностаївською, Іванівською, Каланчацькою, Нижньосірогозькою, Нововоронцовською, Новотроїцькою, Цюрупинською, Чаплинською районними державними адміністраціями та Голопристанським, Каховським та Новокаховський міськими виконавчими комітетами.

Каховською районною державною адміністрацією заплановано винесення зазначеного питання на розгляд сесії районної ради у другому півріччі поточного року, при умові перевиконання районного бюджету.

В районах та містах області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо порядку отримання адміністративних послуг через Центри, шляхом висвітлення відповідної інформації на офіційних сайтах, сторінках у соціальній мережі «Facebook» і розміщення статей у місцевих друкованих засобах масової інформації.

Разом з тим, під час прийому громадян працівниками Центрів постійно проводяться індивідуальні роз’яснення з будь-яких питань щодо отримання адміністративних послуг.

У всіх Центрах забезпечені робочі місця для державних кадастрових реєстраторів. У Каховському районі посадові особи управління Держгеокадастру знаходяться в безпосередній близькості до Центру (на першому поверсі), що дає можливість консультування ними адміністраторів Центру.

Адміністратор відділу з організації надання адміністративних послуг Новотроїцької районної державної адміністрації пройшов стажування в Головному управлінні Держгеокадастру для надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин.

У м. Нова Каховка в приміщенні Центру обладнано робоче місце для представника Відділу Держгеокадастру та забезпечено робоче місце для надання консультацій фахівцем Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області.

Усіма Центрами вживаються заходи організаційного характеру щодо створення в подальшому, необхідних умов, для розміщення інших суб’єктів надання адміністративних послуг.

За інформацією суб’єктів надання адміністративних послуг, зокрема Головного управління Держгеокадастру, Головного управління Держпраці, управління Державної міграційної служби України та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, інформаційні та технологічні картки на послуги кожного із суб’єктів оновлюються згідно із змінами у чинному законодавстві та передаються на затвердження до власних територіальних підрозділів та відповідних Центрів.

Вся необхідна інформація стосовно порядку надання адміністративних послуг розміщена на офіційних веб-сайтах зазначених суб’єктів, а також визначені відповідальні особи, які приймають участь у роботі Центрів.

Окрім цього, обласною державною адміністрацією продовжується реалізація проекту міжнародної технічної допомоги «Підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Херсонській області», що фінансується в рамках програми Європейської Комісії «Недержавні структури і місцеві органи влади в діяльності з розвитку».

Так, 29 серпня поточного року у Херсонському центрі надання адміністративних послуг встановлено програмно-апаратний комплекс (комп`ютерне обладнання, оргтехніка та спеціалізоване програмне забезпечення) для впровадження рішень з управління чергою відвідувачів та роботи системи обробки телефонних дзвінків.

Питання забезпечення населення області доступними та якісними адміністративними послугами знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації. Систематично вживаються відповідні заходи з удосконалення системи надання адміністративних послуг та якісного обслуговування населення через Центри.

Впровадження системного підходу та превентивних заходів щодо запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади

Планування роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації відбувається шляхом складання плану роботи на рік (затверджується Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики), щоквартальних планів роботи та надання пропозицій до щоквартальних планів роботи обласної державної адміністрації, які затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Крім того, у щоквартальних планах заходів обласної державної адміністрації із запобігання та виявлення корупції плануються перевірки головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації діяльності посадових осіб апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій з питання дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

При плануванні перевірок враховуються наступні визначені головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації критерії корупційних ризиків, а саме: здійснення контрольно-наглядової функції держави; надання адміністративних послуг; проведення тендерних процедур; цільове використання бюджетних коштів на реалізацію конкретних програм; проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування.

Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель

Обласною державною адміністрацією спільно з представниками порталу «Держзакупівлі» 01 березня 2016 року проведено семінар для замовників та представників бізнесу Херсонської області на тему електронних державних закупівель та нововведень, передбачених законом.

У вказаному семінарі приймали участь представники обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Крім цього, в липні 2016 року головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації пройшов курс підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель за темою: «Державні закупівлі в Україні: правові та практичні аспекти» за 22 годинною навчальною програмою.

Забезпечення впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії корупції

З метою впровадження Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», який вступив у дію з 01 травня 2016 року, обласною державною адміністрацією вжито наступних заходів.

Так, розроблено перелік посад працівників апарату обласної державної адміністрації та посад працівників Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, які виконують функції з обслуговування, який затверджено 26 травня 2016 року Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці   Крим  та м. Севастополі.

Затверджені структури та сформовано штатні розписи апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації з урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення категорій посад в державному органі.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 червня 2016 року № 355-ос присвоєно ранги державним службовцям структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а розпорядженням від 10 червня 2016 року №360-ос – державним службовцям апарату обласної державної адміністрації.

У квітні-травні 2016 року відділом управління персоналом обласної державної адміністрації спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій провів навчання за темою «Новели Закону України «Про державну службу»: зміст та шляхи запровадження» (кількість слухачів від районних державних адміністрацій – 35, від структурних підрозділів обласної державної адміністрації – 55 осіб).

12 травня 2016 року у м. Каховка проведено виїзний семінар-навчання керівників апаратів районних державних адміністрацій, на якому вивчалися основні засади Закону України «Про державну службу» та нормативно-правові акти прийняті на його виконання.

У серпні 2016 року відділом управління персоналом обласної державної адміністрації спільно з обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій проведено навчання працівників апарату обласної державної адміністрації навчання за темою: «Нове в антикорупційному законодавстві».

Крім того, 02-03 вересня в м. Скадовську відбувся семінар-нарада з питань удосконалення апаратної роботи та нововведень у законодавстві стосовно державної служби, основною метою якого було націлити учасників на реалізацію прикладних завдань державної кадрової політики.

На захід було запрошено керівників апарату районних державних адміністрацій, керуючих справами виконавчих органів міських рад (міст обласного значення), керівників структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації.

Відповідно до програми перед учасниками виступили Білорусов С.Г., директор обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій; Клюцевський В.І, керівник апарату обласної державної адміністрації; Татаринова Л.Г., голова Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ; Янас О.М., заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м. Севастополі; Яцик В.М., головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Змістовні та цікаві виступи доповідачів викликали жваве обговорення у учасників семінар-наради та дозволили узагальнити досвід інноваційних підходів до реалізації на сучасному етапі завдань, покладених на апарати місцевих державних адміністрацій.

Загалом, з 01 травня 2016 року відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2016 року № 246, проведено дванадцять конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті обласної державної адміністрації, керівництва структурних підрозділів обласної державної адміністрації та заступників голів районних державних адміністрацій.

Крім цього, 16 серпня 2016 року головою обласної державної адміністрації керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій доручено забезпечити отримання у встановленому порядку електронних цифрових підписів державними службовцями категорії «Б» для подальшого подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, за формою, визначеною вказаним Національним агентством.

Запровадження механізмів дотримання етичних стандартів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави

Обласною державною адміністрацією виконуються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» в частині додержання загальних правил етичної поведінки державних службовців.

Так, забезпечено ознайомлення всіх державних службовців обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій (під особистий підпис) з вимогами Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65.

Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі

Обласною державною адміністрацією особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців області з питання запобігання корупції.

Так, за 9 місяців поточного року у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій за рахунок коштів місцевого бюджету пройшли підвищення  кваліфікації 4636 осіб, з яких з питання запобігання корупції – 864 особи (державні службовці – 409, посадові особи органів місцевого самоврядування – 455), з питань особливостей нової моделі державної служби – 280 осіб (державні службовці – 196, посадові особи територіальних органів виконавчої влади – 59, посадові особи органів місцевого самоврядування – 25).

Забезпечення формування негативного ставлення до корупції

Обласною державною адміністрацією, з метою формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, протягом 9 місяців поточного року проведено наступні заходи:

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційно-роз’яснювальний матеріал «В обласній державній адміністрації діє антикорупційна програма на 2016 рік» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/v-oblderzhadministraci%D1%97-diye-antikorupcijna-programa-na-2016-rik/), який інформує про антикорупційну програму та роз’яснює її мету, завдання та шляхи виконання;

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та поширено у засобах масової інформації інформаційний матеріал про телефонну «гарячу» лінію обласної державної адміністрації, яка діє з метою запобігання та виявлення корупції «В обласній державній адміністрації триває робота «гарячої» лінії для протидії корупції» (http://khoda.gov.ua/v-oblderzhadministraci%D1%97-trivaye-robota-garyacho%D1%97-lini%D1%97-dlya-protidi%D1%97-korupci%D1%97/);

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та поширено у засобах масової інформації інформаційний матеріал про захід, спрямований на протидію корупції, організований Азово-Чорноморським регіональним управлінням державної прикордонної служби України «Протидія корупції починається зі зміни свідомості кожного громадянина, – Андрій Вальчук» (http://khoda.gov. ua/protidiya-korupci%D1%97-pochinayetsya-zi-zmini-svidomosti-kozhnogo-gromadyanina-andrij-valchuk/);

– підготовлено та опубліковано на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та поширено у засобах масової інформації інформаційний матеріал агітаційного характеру, який закликає не брати та не давати хабарі та інформує про кримінальну відповідальність за цей злочин «Відповідальність несе не тільки той, хто отримує хабар, а й той, хто його пропонує»   (http://khoda.gov. ua/vidpovidalnist-nese-ne-tilki-toj-xto-otrimuye-xabar-a-j-toj-xto-jogo-proponuye/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал, підготовлений управлінням культури обласної державної адміністрації, у розділі «ОДА інформує» «Управління культури» «Студенти Херсонського училища культури знову прийняли участь у флешмобі «Україна вільна від корупції» (http://khoda.gov.ua/studenti-xersonskogo-uchilishha-kulturi-znovu-prijnyali-uchast-u-fleshmobi-ukra%D1%97na-vilna-vid-korupci%D1%97/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «Держфінінспекція в Херсонській області інформує про антикорупційні заходи, реалізовані за 6 місяців 2016 року» (http://khoda.gov.ua/derzhfininspekciya-v-xersonskij-oblasti-informuye-pro-antikorupcijni-zaxodi-realizovani-za-6-misyaciv-2016-roku/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «З 15 серпня 2016 року декларації державних службовців перевірить Національне антикорупційне бюро України» (http://khoda.gov.ua/z-15-serpnya-2016-roku-deklaraci%D1%97-derzhavnix-sluzhbovciv-perevirit-nacionalne-antikorupcijne-byuro-ukra%D1%97ni/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «Херсонські фіскали пішли у наступ на “корупціонерів” у своїх лавах» (http://khoda.gov.ua/xersonski-fiskali-pishli-u-nastup-na-korupcioneriv-u-svo%D1%97x-lavax/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал:  «Антикорупційний сервіс «Пульс» перевірили 57 херсонських підприємців» (http://khoda.gov. ua/antikorupcijnij-servis-puls-perevirili-57-xersonskix-pidpriyemciv/);

– оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації інформаційний матеріал: «Про протидію корупції говорили у фіскальній службі Херсонщини» (http://khoda.gov.ua/pro-protidiyu-korupci%D1%97-govorili-u-fiskalnij-sluzhbi-xersonshhini/).

Крім цього, на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації продовжує функціонування розділ та банер «Протидія корупції та злочинності» (http://khoda.gov.ua/protidiya-korupci%D1%97-ta-zlochinnosti/), який містить контакти «гарячої» лінії та постійно оновлюється.

Забезпечується прозорість та відкритість діяльності місцевих органів виконавчої влади шляхом забезпечення своєчасного оновлення розділів офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації та публікації інформації структурних підрозділів обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Постійно проводиться робота з популяризації «гарячої лінії» голови обласної державної адміністрації, шляхом поширення її контактів у засобах масової інформації та на веб-сайтах районних державних адміністрацій.

Також слід зазначити, що з метою підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості учнів та студентів, негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного явища, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів і правової поведінки у системі загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти області управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації організовано проведення ряду тематичних занять з питань протидії корупції.

Крім цього, Головним територіальним управлінням юстиції у Херсонській області, з метою формування у населення області негативного ставлення до корупції, протягом 9 місяців поточного року проведено наступні заходи:

– 21 січня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Вплив корупції на українське суспільство і державу»;

– 18 лютого 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Обмеження щодо отримання подарунків»;

– 19 лютого 2016 року перед працівниками Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Херсонській області семінар на тему: «Антикорупційна політика»;

– 03 березня 2016 року перед студентами загальноосвітньої школи II ступенів – ліцей журналістики, економіки та правознавства лекційно-тренінгове заняття на тему: «Корупція як суспільно небезпечне явище»;

– 10 березня 2016 року перед педагогічним колективом Херсонського ясла – садка № 2 Херсонської міської ради Лекційно-тренінгове заняття на тему: «Пріоритетні напрями антикорупційної політики»;

– 17 березня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Відповідальність за корупційні правопорушення»;

– 21 квітня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Запобігання виникнення конфлікту інтересів»;

– 19 травня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Державно-правовий механізм протидії корупції»;

– 26 травня 2016 року для працівників юридичних служб підприємств, установ і організацій м. Херсона семінар на тему: «Стратегічні засади подолання корупції в органах державної влади»;

– 23 червня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Суспільна небезпека корупції»;

– 01 липня 2016 року для юрисконсультів військової частини 3056 лекція на тему: «Антикорупційне законодавство»;

– 21 липня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Міжнародний досвід боротьби з корупцією»;

– 25 серпня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Новели антикорупційного законодавства»;

– 09 вересня 2016 року для працівників Херсонського обласного центру зайнятості семінар на тему: «Механізм притягнення до відповідальності та усунення наслідків корупційного правопорушення»;

– 09 версня 2016 року для працівників «Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради виступ на тему: «Міжнародний досвід боротьби з корупцією»;

– 22 вересня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування»;

– 29 вересня 2016 року перед слухачами ХОДТРК «Скіфія» виступ на тему: «Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції».

Стан протидії корупції в області

Протягом 9 місяців 2016 року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 82 протоколи про корупційні правопорушення (з них протоколів, складених органами прокуратури Херсонської області – 62, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 15, органами СБУ в Херсонській області – 5).

Як наслідок, притягнуто судом  до адміністративної відповідальності 52 особи (депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 28, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 2, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 5, посадових та службових осіб інших органів державної влади – 1; працівників органів внутрішніх справ – 2, службових осіб Збройних Сил України – 4, службових осіб державної прикордонної служби – 3, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 7), з яких: у сфері освіти – 3 особи, у бюджетній сфері – 19 осіб, у сфері земельних відносин – 15 осіб, у сфері охорони довкілля – 2 особи, в інших сферах – 13 осіб.

Вказаних осіб притягнуто за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4) – 6 осіб, порушення встановлених законом обмежень щодо    одержання дарунка (пожертви) (стаття 172-5) – 4 особи, порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 172-7) – 40 осіб, незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8) – 2 особи.

Загальна сума накладених на правопорушників штрафів – 114070 грн.

Крім того, протягом 9 місяців поточного року правоохоронними органами Херсонської області направлено до суду 48 кримінальних корупційних правопорушення, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням, з обвинувальним актом (з них кримінальних корупційних правопорушень, виявлених органами прокуратури Херсонської області – 3, органами внутрішніх справ у Херсонській області – 36, органами СБУ в Херсонській області – 8, органами ДФС у Херсонській області – 1).

У межах даних кримінальних проваджень повідомлено про підозру 53 особам (державних службовців ІІІ категорії – 1, державних службовців V-VII категорій – 6, депутатів сільських, селищних, міських, районних рад – 2, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії – 4, посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій – 1, посадових та службових осіб райдержадміністрацій – 1, працівників органів прокуратури – 1, працівників органів внутрішніх справ – 5, працівників державної податкової служби – 1, працівників Служби безпеки України – 1, службових осіб Збройних Сил України – 2, працівників державної прикордонної служи – 1, працівників митної служби – 4, посадових та службових осіб інших органів державної влади – 5, посадових осіб юридичних осіб публічного права – 16, осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права – 4, посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб (у разі одержання від них неправомірної вигоди) – 5), з яких: в агропромисловому комплексі – 1 особа, у сфері освіти – 6 осіб, у сфері охорони здоров’я – 1 особа, у бюджетній сфері – 7 осіб, у сфері земельних відноси – 2 особи, у сфері охорони довкілля – 1 особа, в інших сферах – 35 осіб.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим   становищем (частини  друга  –  п’ята статті 191) – 21 особа, зловживання владою або службовим становищем (стаття 364) – 4 особи, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 364-1) – 1 особа, одержання неправомірної вигоди (стаття 368) – 13 осіб, зловживання впливом (стаття 369-2) – 7 осіб.

Загальна сума матеріальних збитків, завданих діями правопорушників, склала 1271820 грн. Відшкодовано збитків на суму 81233 грн. Накладено арешт на майно підозрюваних осіб на загальну суму 1907980 грн.

 

Начальник  Богодухівського РВ ДВС  ГТУЮ 

у Харківській  області                                                              Дяченко О.М.

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.