СЕКРЕТАР РАДИ

Переглядiв: 2330

 Зіньковська Зоя Миколаївна  народилася 10 квітня  1967 року в м. Богодухові Харківської області. Після закінчення Богодухівської середньої школи №2 вступила до Харківського державного університету ім. Горького на хімічний факультет. Свою трудову діяльність розпочала    з серпня 1989  року,  працювала  вчителем хімії в Червонополянській ЗОШ Горностаївського району Херсонської області.  В 1994 році вступила до Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди на факультет

« Практична психологія» ,, з червня 1995 року по вересень 2012 року  працювала в Богодухівському ліцеї №3. В 2010 році обрана депутатом Богодухівської міської ради VIскликання по мажотаритарному виборчому округу №8  . Рішенням ХХ IVсесії Богодухівської міської ради  № 947   21.09.2012 року обрана секретарем міської ради.  У жовтні 2015 року обрана депутатом 22 територіального округу,18.11.2015 року повторно стала секретарем Богодухівської міської ради ( І сесія  VIІ скликання)

 Повноваження секретаря ради Богодухівської міської ради

          Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради обирається за пропозицією міськогоголови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 зазначеного Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗІНЬКОВСЬКОЇ З.М.за 2016 рік

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗІНЬКОВСЬКОЇ З.М.за 2017рік