СЕКРЕТАР РАДИ

Переглядiв: 2792

 Зіньковська Зоя Миколаївна  народилася 10 квітня  1967 року в м. Богодухові Харківської області. Після закінчення Богодухівської середньої школи №2 вступила до Харківського державного університету ім. Горького на хімічний факультет. Свою трудову діяльність розпочала    з серпня 1989  року,  працювала  вчителем хімії в Червонополянській ЗОШ Горностаївського району Херсонської області.  В 1994 році вступила до Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди на факультет

« Практична психологія» ,, з червня 1995 року по вересень 2012 року  працювала в Богодухівському ліцеї №3. В 2010 році обрана депутатом Богодухівської міської ради VIскликання по мажотаритарному виборчому округу №8  . Рішенням ХХ IVсесії Богодухівської міської ради  № 947   21.09.2012 року обрана секретарем міської ради.  У жовтні 2015 року обрана депутатом 22 територіального округу,18.11.2015 року повторно стала секретарем Богодухівської міської ради ( І сесія  VIІ скликання)

 Повноваження секретаря ради Богодухівської міської ради

          Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар міської ради обирається за пропозицією міськогоголови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 зазначеного Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗІНЬКОВСЬКОЇ З.М.за 2016 рік

ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗІНЬКОВСЬКОЇ З.М.за 2017рік

 ЗВІТ ДЕПУТАТА ЗІНЬКОВСЬКОЇ З.М.за 2018рік