ро внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2017 року № 717 – VII

Переглядiв: 23

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХХІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

06.12.2018                                                   Богодухів                                      № 1146_ — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 35522,744 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  28726,1 тис. грн., з них інша субвенція 7382,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 7337,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6796,644 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5911,644 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 39774,737 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  29745,441 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 10029,296 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2608,341 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1630,632 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 753,2 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Співфінансування переможця обласного конкурсу міні-проектів «Разом в  майбутнє» для реалізації міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» — 27133 грн.

16 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                           оригінал підписано                             М.ГОЛУБ

 

Додаток № 1

                                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                                   «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                      Від 06.12.2018 року № 1146 -VII

 

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

18389200,00

18309700,00

79500,00

0,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

21400,00

21400,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

21400,00

21400,00

0,00

0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

21400,00

21400,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4467100,00

4467100,00

0,00

0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

579000,00

579000,00

0,00

0,00

14021900

Пальне

579000,00

579000,00

0,00

0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

2191000,00

2191000,00

0,00

0,00

14031900

Пальне

2191000,00

2191000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1697100,00

1697100,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

13821200,00

13821200,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

5844400,00

5844400,00

0,00

0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

40200,00

40200,00

0,00

0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

600000,00

600000,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

642000,00

642000,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

608000,00

608000,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2422000,00

2422000,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

722200,00

722200,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

789000,00

789000,00

0,00

0,00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

21000,00

21000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

7976800,00

7976800,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1113000,00

1113000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

6146800,00

6146800,00

0,00

0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

717000,00

717000,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори 

79500,00

0,00

79500,00

0,00

19010000

Екологічний податок 

79500,00

0,00

79500,00

0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

27400,00

0,00

27400,00

0,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти

23100,00

0,00

23100,00

0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

29000,00

0,00

29000,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

2793600,00

1565600,00

1228000,00

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

347200,00

347200,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження  

347200,00

347200,00

0,00

0,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3000,00

3000,00

0,00

0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

344200,00

344200,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1192000,00

1192000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

925000,00

925000,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

925000,00

925000,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

105000,00

105000,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

105000,00

105000,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито  

162000,00

162000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

127000,00

127000,00

0,00

0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

35000,00

35000,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження  

524400,00

26400,00

498000,00

0,00

24060000

Інші надходження  

524400,00

26400,00

498000,00

0,00

24060300

Інші надходження

26400,00

26400,00

0,00

0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

498000,00

0,00

498000,00

0,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

730000,00

0,00

730000,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

730000,00

0,00

730000,00

0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

730000,00

0,00

730000,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

760182,00

0,00

760182,00

760182,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

760182,00

0,00

760182,00

760182,00

33010000

Кошти від продажу землі  

760182,00

0,00

760182,00

760182,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

500682,00

0,00

500682,00

500682,00

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

259500,00

0,00

259500,00

259500,00

50000000

Цільові фонди  

216500,00

0,00

216500,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

216500,00

0,00

216500,00

0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ  

22159482,00

19875300,00

2284182,00

760182,00

40000000

Офіційні трансферти  

13363262,00

8850800,00

4512462,00

1515562,00

41000000

Від органів державного управління  

13363262,00

8850800,00

4512462,00

1515562,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

13363262,00

8850800,00

4512462,00

1515562,00

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1419000,00

1419000,00

0,00

0,00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц

2996900,00

0,00

2996900,00

0,00

41053400

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

1182414,00

0,00

1182414,00

1182414,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7764948,00

7431800,00

333148,00

333148,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ  

35522744,00

28726100,00

6796644,00

2275744,00

Секретар З.М.Зіньковська
Додаток № 4
до    рішення  міської ради
від 06.12 .2018 №1146 -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2018 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 728 200,0 0,0 728 200,0
міська рада 728 200,0 0,0 728 200,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 675 000,0 675 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 8 200,0 8 200,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0
Всього 728 200,0 0,0 728 200,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до     рішення  міської ради
від 06.12.2018 №1146-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 123,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 10,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 113,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 123,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська
Додаток № 6
до    рішення міської ради
від 06.12.2018 №1146 -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 5 133 876,0 0,0 0,0 5 133 876,0
міська рада 5 133 876,0 0,0 0,0 5 133 876,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 003,0 250 003,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 90 000,0 90 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста, детальні плани забудови 200 000,0 200 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів заміна світлофорних об»єктів 184 000,0 184 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) виготовлення детального плану забудови для будівництва басейну 43 000,0 43 000,0
0100150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад придбання оргтехніки 49 996,0 49 996,0
0107670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання придбання екскаватора 360 683,0 360 683,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Семенів Яр вул. Шкільна, Сонячна 100 000,0 100 000,0
0107330 Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності на виконання інаестиційних проектів Богодухівському міському бюджету на  розробку пректно-кошторисної документації  на «Будівництво системи централізованого водовідведення в м. Богодухів, Харківської області» та проходження комплексної державної експертизи 680 428,0 680 428,0
0101010 Дошкільна освіта капітальний ремонт паркану та дитячого навісу у Богодухівському навчальному закладі (ясла-садок) № 5 «Ялинка» Богодухівської міської ради Харківської області по вул. Пушкіна,24 в м. Богодухові Харківської області 253 000,0 253 000,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення м.Богодухів  вул. Монастирська,Українська, В.Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська, пров. Лозівський 401 986,0 401 986,0
0101010 Надання дошкільної освіти капітальний  ремонт даху Богодухівського ДНЗ (ясла-садок)№ 6 «Дзвіночок»,що розташований за адресою: 62103 Харківська область  м. Богодухів вул.Віталія Сахна,52 1 419 000,0 1 419 000,0
0107370 реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій ОСББ «Квітневий» для проведення заміни дверей у будинку  по вул. Загорулька,18 та реконструкції вуличної та внутрішньо будинкової системи водовідведення житлових будинків по вул. Загорулька,18 та вул. Шевченка,30 215 632,0 215 632,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів реалізація міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» 30 148,0 30 148,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів «Капітальний ремонт: улаштування тротуару на пл. Незалежності від перехрестя вул.Чернієнка до пл.Соборності»; 526 000,0 526 000,0
0101010 Надання дошкільної освіти придбання холодильника 10 000,0 10 000,0
0106013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (кошти передані із загального до спеціального фонду)придбання насосу на встановлення у свердловину по вул.Індустріальній 100 000,0 100 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів виготовлення ПКД  будівництва пам’ятника воїнам АТО  та благоустрій прилеглої території 50 000,0 50 000,0
0109770 Інші субвенції з місцевого бюджету придбання інкубатора для новонароджених 170 000,0 170 000,0
Всього 5 133 876,0 0,0 0,0 5 133 876,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська

Додаток № 7

                                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                                     «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                                                                 Від 06.12.2018 р. № 1146 -VII

 

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

4247223,00

1019341,00

3227882,00

2641632,00

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

0,00

0,00

0,00

0,00

205100

На початок періоду

120426,00

0,00

120426,00

0,00

205200

На кінець періоду

120426,00

0,00

120426,00

0,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

4247223,00

1019341,00

3227882,00

2641632,00

208100

На початок періоду

57018300,00

37343256,00

19675044,00

812053,00

208200

На кінець періоду

52771077,00

34734915,00

18036162,00

-240579,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-1589000,00

1589000,00

1589000,00

600000

Фінансування за активними операціями

4247223,00

1019341,00

3227882,00

2641632,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

4247223,00

1019341,00

3227882,00

2641632,00

602100

На початок періоду

57138726,00

37343256,00

19795470,00

812053,00

602200

На кінець періоду

52891503,00

34734915,00

18156588,00

-240579,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-1589000,00

1589000,00

1589000,00

Секретар З.М.Зіньковська