Програми охорони навколишнього природного середовища

Переглядiв: 727

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2017                                     Богодухів                            № 366- VІI

 

Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2017 рік

 

Керуючись ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 17.09.1996 р № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями, з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних  та ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на зниження  впливу забруднення навколишнього природного  середовища на здоров’я людей, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську Програму охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2017 рік (далі — Програму), що додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.)

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

   Затверджено

рішенням міської ради

від 24.01.2017 року №366_- VIІ

(XV сесія VII скликання)

ПРОГРАМА

 

охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2017  рік

 

Ця Програма є одним з напрямків реалізації політики Богодухівської міської ради у сфері оздоровлення навколишнього природного середовища. Для досягнення мети необхідно максимально використати як бюджетні, так і позабюджетні кошти, залучаючи до вирішення проблем юридичних та фізичних осіб, враховуючи при цьому соціальні та економічні умови, що склалися на сьогодні в місті. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».Реалізація Програми потребує узгодженості дій міської ради, підприємств та населення, що є необхідною умовою вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами на території ради.

 

Міська Програма розроблена відповідно до чинного природоохоронного законодавства України: законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища в значній мірі пов’язане з забезпеченням роботи в сфері  поводження з відходами, які утворюються на території населених пунктів Богодухівської міської ради.

Місто Богодухів має  визначене місце видалення твердих побутових відходів – звалище твердих побутових відходів, на території якого протягом 2014-2016 років за кошти обласного бюджету будується Комплекс з управління комунальними відходами з лінією для сортування твердих побутових відходів, проектною потужністю 39 тис.м3 відходів на рік.

Переважна більшість території населених пунктів охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Щороку система санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. Абонентами послуг з вивезення ТПВ  є  4500 споживачів  з групи «населення», в тому числі приватний сектор- 3068, та 189 абонентів з числа юридичних осіб (підприємств, установ, організацій). Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його захоронення на існуючому звалищі ТПВ.

Протягом 2016 року зібрано з території санітарної очистки міста та сіл відповідно до укладених договорів на вивезення та захоронення ТПВ — 21,6 тис.м3. Збирання ТПВ здійснюється контейнерним методом за унітарною (валовою)  системою. Контейнери металеві ємністю 0,7-1,0 м3 в кількості 330 шт встановлені на 168 місцях збору ТПВ, з них  огорожених майданчиків — 47. Перевезення    ТПВ    здіснюється  трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ.

 

Обсяги надання послуг з відведення стоків склали у 2016 році  43,3 тис. м3. Послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців, протягом 2016 року кількість абонентів збільшена на 96 споживачів. Решта стоків від будинків з централізованим водопостачанням збирається у вигрібних ямах та вивозиться спеціалізованим автотраспортом. Річний обсяг вивезення рідких побутових відходів (РПВ) комунальним транспортом склав у 2016 році 11,8 тис. м3.

На даний час заключною стадією поводження з рідкими побутовими відходами в місті Богодухові є їх знешкодження, яке здійснюється на очисних спорудах з аеротенками потужністю 200 куб. м. на добу по вул. Комарова та очисних спорудах «біоплато» з каналізаційною насосною станцією потужністю 131 куб в с. Семенів Яр по вул.Костянтинівка. Очисні споруди комунальної власності в спромозі прийняти і знешкодити  весь обсяг РПВ, які утворюються на території міської ради, але для цього необхідно залучати значні кошти для будівництва  вуличної каналізаційної мережі. Контроль за якістю стічних вод  здійснює санітарно-гігієнічна лабораторія ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної медицини» та бактеріологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Держсаніпідемслужби України» Краснокутської міжрайонної філії  з періодичністю 1 проба на квартал від кожного споживача послуг.

 

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища створюється за рахунок коштів: екологічного податку,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством, та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головний розпорядник коштів фонду є Богодухівська міська рада, її виконавчий комітет.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища здійснюється також за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, інших бюджетів вищих рівнів, міжнародної технічної допомоги, міського бюджету, коштів підприємств та інших інвесторів.

1. На виконання  заходів передбачених  відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста згідно затверджених кошторисів доходів та видатків природоохоронного фонду, кошти спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з:

 • придбанням насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
 • паспортизацією водойм;
 • виготовленням паспорту місця видалення  ТПВ відходів;
 • паспортизацією та інвентаризацією відходів;
 • виготовленням реєстрових карт;
 • отриманням дозволу на викиди в атмосферу;
 • відновленням і підтриманням сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки, а також заходами з боротьби з шкідливою дією вод (упорядкування джерела);
 • озелененням міста;
 • придбанням установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів;
 • забезпеченням екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
 • проведенням екологічної експертизи;
 • розробленням екологічних програм;
 • ліквідаційним тампонажем артезіанських свердловин;
 • будівництвом, ремонтом  та реконструкцією очисних споруд;

придбання вищої водної рослинності для очищення стічних вод на очисних спорудах технологій «біоплато»;

 • придбанням паливно – мастильних матеріалів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ ;
 • виконанням інших заходів відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

2. Забороняється використання коштів фонду не за цільовим призначенням на заходи, що не передбачені п.1 цієї Програми та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про Затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями.

3. Видатки з фонду  проводяться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного податку до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюють  органи державної податкової інспекції.

5. Контроль за цільовим використанням коштів фонду здійснює головний розпорядник коштів.

6. Невикористані у звітному році кошти фонду  вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цією Програмою.

Секретар ради                                                З.Зіньковська