Програма «Питна вода Богодухова» на 2012-2020 роки»

Переглядiв: 733

Затвердженарішенням міської ради

 від «03» квітня 2012 р. 672-VI

(XX сесія VI cкликання)

1.      Загальні положення

 Програма «Питна вода Богодухова» на 2012-2020 роки (далі — Програма) розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на  2011-2020 роки» та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення на території Богодухівської міської ради якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення території міської ради  якісною питною водою є однією з найважливіших проблем, від розв’язання якої залежить збереження здоровۥя, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

-                           незадовільним екологічним станом поверхневих і підземних джерел питного водопостачання;

-                           незадовільним технічним станом і зношеністю основних фондів систем питного водопостачання;

-                           застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання;

-                           значною енергоємністю мережі питного водопостачання та водовідведення;

-                           необхідністю приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення у відповідність з фактичними витратами виробництва;

-                           обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

2. Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі

та якості питної води

 Централізоване водопостачання міста Богодухова здійснюється комунальним підприємством «Богодухіввода» з 6 водогонів і  охоплює також  село Семенів Яр. Питна вода видобувається з 10  артсвердловин, з яких 2 не мають зон санітарної охорони або мають їх частково. Централізованим водопостачанням охоплено близько 60% міського населення.

Аналізуючи стан водопостачання населення міста Богодухова слід відзначити, що санітарно-технічний стан його на протязі останніх років погіршується. Це пов’язане з недостатнім проведенням профілактичних заходів, в міському бюджеті не передбачаються кошти на виконання капітальних ремонтів,  доведення водопровідних споруд до вимог санітарних правил та норм. Це підтверджується достатньо високим відсотком якості питної води, що не відповідає вимогам за бактеріологічними показниками. Так відсоток проб, які не відповідали вимогам  в  2011 році за бактеріологічними показниками склав – 8% (із 52 відібраних проб 4 не відповідали вимогам). За хімічним складом всі  відібрані проби відповідало вимогам.

На підставі вищевикладеного, з метою приведення в належний санітарний стан міських  водогонів та забезпечення населення доброякісною питною водою, необхідно вирішення першочергових завдань:

-                           вжити невідкладні заходи з виконання розпорядження ГДСЛ району від 12.04.2011 № 5 «Про покращення санітарно-технічного стану водопровідних споруд та проведення щорічної профілактичної дезінфекції джерел водопостачання району»;

-                           покращити матеріально-технічну базу КП «Богодухіввода»;

-                           розробити санітарно-профілактичні заходи на водогонах міста та забезпечити виконання запланованих заходів;

-                           розширити мережу централізованого водопостачання;

-                           забезпечити проходження медичного огляду персоналом в повному обсязі згідно з визначеними термінами;

-                           розробити робочі програми виробничого контролю та державного санітарно-епідемічного нагляду безпечності та якості питної води у відповідності вимог та забезпечити  проведення лабораторного контролю якості питної води, що споживається населенням.

Джерелом водопостачання в Богодухові є підземні води. На сьогоднішній день експлуатуються 4 водозабори, з них 3 використовують воду з горизонту, глибиною 800-870 м, де діють 4 глибинні артсвердловини. Інші шість працюючих свердловин використовують підземні води з горизонту глибинною 100-170 м.

Станом на кінець 2011 року в населених пунктах, що знаходяться на території Богодухівської міської ради,  послугами централізованого водопостачання користується  9,8 тис. мешканців, в т.ч. в м. Богодухові — 9,6 тис. та в с. Семенів Яр –  0,2 тис.

Протяжність водопровідної мережі, включаючи вуличну та внутрішньо  квартальну, складає 60  км, з яких близько 12 км знаходяться в аварійному стані. Потужність діючих артсвердловин складає 1800 м3/добу. Потужність насосних станцій другого підйому складає 1200 м3 на добу.

Для забезпечення безперебійного водопостачання мешканців території  Богодухівської міської ради питною водою необхідно здійснити наступні заходи:

  1. Побудувати глибинну артсвердловину на Північному водозаборі міста та підключити її до міської водопровідної мережі. Вартість робіт становить 3,4 млн. грн.
  2. Провести реконструкцію водозабору вул. Катукова з установкою додаткових насосів другого підйому та одночасним будівництвом з’єднувального водопроводу від вказаного водозабору до основної міської водопровідної мережі. Загальна вартість робіт – 0,8 млн. грн.
  3. Виконати реконструкцію міського водопроводу таким чином, щоб водопостачання верхньої та нижньої частин міста з метою запобігання перевищення допустимого тиску у водопровідній мережі нижньої частини міста було розділено, що дасть змогу зменшити кількість поривів водопровідної мережі та витоків з неї. Орієнтовна вартість робіт  0,4 – 0,6 млн. грн.
  4. Виконати заміну 12 км  аварійних водопровідних мереж. Орієнтовна вартість робіт становить близько 5 млн. грн.

Каналізаційна мережа території міської ради забезпечує послугами з водовідведення 11% населення та складається з трьох окремих мереж:

- каналізаційні мережі мікрорайону вул. Катукова обслуговують 0,8 тис. мешканців даного мікрорайону. Скид неочищених стічних вод здійснюється в ставок – наповнювач по самотічних колекторах довжиною 850 м.;

- очисні споруди з  аеротенками потужністю 0,2 тис. м3 на добу з самотічними каналізаційними колекторами довжиною 530 м обслуговують центральну районну лікарню на 200 ліжок з харчоблоком та розташований поруч житловий будинок, в якому проживає до 100 мешканців;

- очисні споруди по типу «біоплато» з каналізаційною насосною станцією потужністю 3 м3 за хвилину, самотічними каналізаційними колекторами довжиною 1350 м та напірними каналізаційними колекторами довжиною 5600 м, потужністю 130 м3/добу, які обслуговують 1,2 тис. мешканців мікрорайонів вул. Охтирської та вул. Шевченка.

Подальший розвиток каналізаційних мереж м. Богодухова потребує таких заходів:

-                           будівництво очисних споруд на мікрорайоні        вул. Катукова, орієнтовна вартість робіт складає 2,0 млн. грн.;

-                           будівництво самотічних каналізаційних колекторів на мікрорайоні вул. Чалого з приєднанням їх до міської каналізаційної мережі та подальшою перекачкою і очищенням на біоплато, орієнтовна вартість робіт – 2,0 млн. грн.;

-                           будівництво каналізаційних мереж в центральній та східній частині міста з будівництвом каналізаційної насосної станції, орієнтовна вартість робіт 12-15 млн. грн.

Виконання вказаних робіт покращить санітарний стан міста та надасть змогу користуватися послугами централізованого водовідведення ще 12% мешканців міста.

3. Мета та основні завдання Програми

 Метою Програми є покращення рівня забезпечення населення Богодухівського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання;  реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; як наслідок, поліпшення на цій основі стану здоровۥя населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації на території ради; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, контролю за якістю питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання, господарського механізму водопостачання, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок підтримки розвитку як на державному, так і на місцевому рівнях, сталого функціонування водопровідного господарства міста.

4. Напрями реалізації Програми

 Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

1.    Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.

2.    Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання.

3. Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення енергозберігаючими технологіями подачі  питної води та очищення стічних вод, відповідним обладнанням і приладами контролю.

4.   Науково-технічне забезпечення, з урахуванням стандартів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському союзі.

Для реалізації Програми необхідне нормативно-правове та науково-технічне забезпечення, виконавчим комітетом міської ради  Основних завдань (додаються), передбачених цією Програмою.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

-                           благоустрій водоохоронних зон водних обۥєктів;

-                           захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу промислових підприємств та сільськогосподарських обۥєктів, що створюють загрозу забруднення вод;

-                           моніторинг стану водних обۥєктів, вода яких використовується для питного водопостачання.

У результаті здійснення цих заходів зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об’єкти – джерела питного водопостачання.

Науково-технічне забезпечення Програми включає запровадження технологій щодо раціонального використання та економії питної води, удосконалення  водозаборів з  підземних джерел питного водопостачання та технологій подачі питної води.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

-                           будівництво та реконструкцію водозабірних споруд та водопровідних мереж;

-                           реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

-                           будівництво та реконструкція споруд з очищення стічних вод;

-                           запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо-, енергозберігаючими технологіями подачі питної води та очищення стічних вод, відповідним обладнанням і приладами контролю здійснюється шляхом:

-                           реконструкції існуючого енергогосподарства і кабельних ліній на спорудах водопостачання;

-                           впровадження перетворювачів регулювання насосних агрегатів на водозабірних спорудах;

-                           встановлення  приладів обліку холодної води на водопровідних вводах житлових будинків;

-                           модернізації і розвитку системи обліку подачі води.

               5. Етапи реалізації Програми

Програма розрахована на 9 років і виконуватиметься в три етапи.

На першому етапі (2012-2014 рр.) передбачається:

-                           стабілізація фінансово-економічного стану підприємства водопровідно-каналізаційного господарства шляхом запровадження економічно обгрунтованих тарифів з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;

-                           удосконалення нормативно-правових актів на місцевому рівні з метою сприяння розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

-                           удосконалення науково-технічного забезпечення у сфері питної води та питного водопостачання з наближенням її до стандартів Європейського Союзу;

-                           здійснення заходів щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

-                           створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення;

-                           здійснення заходів з охорони джерел водопостачання;

-                           поліпшення стану і забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання;

-                           розширення обсягів використання підземних вод.

На другому етапі (2015-2017 рр.) передбачається:

-                           здійснення заходів щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

-                           розширення обсягів робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення, а також з охорони та покращення стану водних обۥєктів – джерел питного водопостачання.

 

На третьому етапі (2018-2020 рр.) передбачається:

-                           завершення найбільш капіталовитратних заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення міста якісною питною водою та розширення мережі централізованого водовідведення.

6.  Підготовка кадрів та залучення громадськості до розв’язання    проблем із забезпечення населення питною водою

Стабільна робота підприємства можлива тільки за наявності необхідної кількості кадрів відповідної кваліфікації.  Нинішні умови господарювання вимагають підготовки спеціалістів нової формації. Поряд з інженерно-технічними працівниками  потрібні менеджери з управління виробництвом, у сервісному обслуговуванні, що застосовують методи бізнес-планування.

З метою підготовки професійних кадрів нової формації, формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємства, екологічної  освіти, виховання та інформування населення, для ефективного виконання пріоритетних напрямів реалізації Програми передбачається:

-  активна співпраця з вищими навчальними закладами і професійно-технічними училищами щодо кадрового поповнення підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;

-  перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління системи водопостачання;

-  проведення атестації керівних працівників і спеціалістів;

- залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою.

7. Механізм реалізації Програми

7.1. Організаційне забезпечення реалізації Програми

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість діяльності підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та міською радою.

Організацією виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

7.2. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-                           коштів Державного бюджету України;

-                           коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються в рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

-                           коштів підприємства питного водопостачання та водовідведення відповідно до його програм.

-                           інших джерел, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

Кошти Державного бюджету України можуть використовуватися на підтримку таких заходів:

-                           реконструкція та будівництво систем водопостачання та водовідведення у місті;

-                           роботи з поліпшення стану водних обۥєктів – джерел питного водопостачання;

-                           попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві;

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів і підприємств на умовах співфінансування.

Обсяги фінансування Програми з місцевих фондів визначаються щорічно при їх затвердженні відповідно до розділу «Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми «Питна  вода Харківської області»на 2011-2020 роки за рахунок усіх джерел фінансування».

Головними розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів Програми є:

-                           на державному рівні — центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

-                           на регіональному рівні – Харківська обласна державна адміністрація, Богодухівська районна державна адміністрація  та Богодухівська міська рада.

                                               8. Контроль за виконанням Програми

             Контроль за виконанням цієї Програми здійснює виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України «Про питну воду і питне водопостачання» та «Про охорону навколишнього природного середовища».

Контроль за використанням коштів, спрямованих на реалізацію заходів Програми, здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

9. Очікувані результати від реалізації Програми

 

            Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-                           реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

-                           підвищення надійності та ефективності роботи системи водопостачання;

-                           підвищення рівня якості з питного водопостачання, що надаються населенню території Богодухівської міської ради;

-                           поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження, відповідно, захворюваності населення;

-                           охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

-                           впровадження  у водопровідно-каналізаційному господарстві сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

-                           підвищення рівня економічної ефективності функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

-                           зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання;

-                           модернізацію інфраструктури підприємства.

 

           10. Ступінь досягнення очікуваних результатів

 

Оцінка результативності реалізації Програми – це визначення можливого ступеня досягнення очікуваних результатів.

Для прогнозування результативності Програми обираються показники, які характеризують не лише господарську діяльність у сфері питного водопостачання. Такими показниками можуть бути:

-                           узагальнений стан та знос основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства;

-                           показник питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

-                           узагальнена собівартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

-                           узагальнена прибутковість (відношення прибутку до доходу) тощо;

-                           частка населення, яке забезпечене якісною питною водою та послугами з водовідведення в достатній кількості.

Очікувані результати оцінюються з урахуванням майбутніх змін, у разі виконання запланованих Програмою заходів. Планові показники можуть визначатися за розрахунками або за експертними оцінками. Для встановлення фактичних значень показників запроваджується аналіз стану реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

Наступні розділи: «Основні завдання щодо реалізації Програми «Питна вода Богодухова» на 2011-2020 роки», «Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення Програми «Питна вода Богодухова» на 2011-2020 роки за рахунок усіх джерел фінансування», — є невідۥємною частиною Програми.

 

В.О. міського голови, секретар ради                                   Н.І. Олексенко