ПРОГРАМА мобілізаційної підготовки

Переглядiв: 744

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                             ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      LI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

       27.02.2015                            Богодухів                                   № 2129-VI

Про затвердження міської Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації на території    Богодухівської міської ради

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 4, частини 3 статті 7, статей 17,18 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування із забезпечення мобілізаційної підготовки та підготовки  до проведення часткової мобілізації на території міста,  міська рада  вирішила:

1. Затвердити міську Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації на території  міста Богодухова (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань   бюджету (Лещенко Н.В.) та питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

Міський голова                                                                              Н.І.ОЛЕКСЕНКО

 

 Додаток

до рішення  міської ради

від 27 .02 2015  №2129-VІ

(LII сесія VI скликання)

 ПРОГРАМА

мобілізаційної підготовки  та проведення часткової мобілізації на території Богодухівської міської ради

   Загальна частина

Ця програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 06.05.2014 року №454/2014 «Про часткову мобілізацію», Закону України “Про затвердження указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 4, частини 3 статті 7, статей 17,18 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статті 91 Бюджетного кодексу України.

Мобілізаційна підготовка     -    комплекс    організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших  заходів,   які  здійснюються  в  мирний  час  з  метою  підготовки  національної економіки,  органів державної влади,  інших державних органів,  органів місцевого самоврядування,  Збройних Сил України, інших   утворених   відповідно   до   законів  України  військових формувань,    а    також   правоохоронних   органів, сил цивільного   захисту,   підприємств,   установ  і  організацій  до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб  оборони  держави  і  захисту  її  території  від  можливої агресії, забезпечення   життєдіяльності  населення  в  особливий період.

 Мобілізація – комплекс заходів з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.

Часткова мобілізація проводиться в окремих місцевостях держави, та стосується певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами міських, селищних, міських рад.

Мета Програми

Головною метою Програми є :

  • підтримання постійної мобілізаційної готовності, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони,
  •  забезпечення виконання законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації,
  •  створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій    воєнного характеру.

.

Термін реалізації Програми – 2015 рік.

Етапи фінансування Програми – 2015 рік

Обсяги фінансування Програми – 20,0 тис. грн.

 

2015 рік

Обсяги фінансування

Всього,
тис.грн.

у т.ч. за джерелами фінансування:

Міський бюджет

інші джерела

20,0

20,0

-

Очікувані результати виконання програми:

         Реалізація міської  програми фінансування мобілізаційних заходів   сприятиме:

-         перевезенню  призовників та військовозобов’язаних до пунктів прийому особового складу,

-          забезпеченню своєчасної часткової мобілізації,

-         забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу;

-         підготовці до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також інших не заборонених джерел фінансування.

 

Очікувані результати виконання програми:

Реалізація міської Програми фінансування мобілізаційних заходів   населення  на території міської ради сприятиме:

– забезпеченню своєчасної часткової мобілізації;

– забезпеченню своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу

_  своєчасне попередження і ліквідацію надзвичайних ситуацій   воєнного характеру,

-          забезпечення захисту населення  у мирний час та особливий період.

Секретар міської ради                                         З.Зіньковська