ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ХХХІ сесії VII скликання

Переглядiв: 314

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХХІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.10.2018                                                   Богодухів                                      № ______ — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 34588,344 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  27791,7 тис. грн., з них інша субвенція 7382,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 7337,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6796,644 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5911,644 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 38827,317 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  28811,041 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 10016,276 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2608,341 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1630,632 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 753,2 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Співфінансування переможця обласного конкурсу міні-проектів «Разом в  майбутнє» для реалізації міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» — 27133 грн.

16 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХI   СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.11.2018

Богодухів

№  _______-VІI

 

Про покладання виконання обов’язків

завідувача Богодухівського дошкільного

навчального закладу (ясел-садка) № 6 «Дзвіночок»

Богодухівської  міської  ради Богодухівського

району Харківської  області

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статей 19, 31 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Покласти виконання обов’язків завідувача Богодухівського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 6 «Дзвіночок» Богодухівської  міської  ради Богодухівського району Харківської  області на ________________ з 26 листопада 2018 року.

2. Створити комісію з проведення інвентаризації документів, справ та матеріальних цінностей.

3. Комісії результати інвентаризації оформити актом приймання-передачі.

4. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з гуманітарних питань та соціального  захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

Міський голова                                                                М.ГОЛУБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХI  СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

___.11.2018                                   Богодухів                            № ______-VІI

Про      вилучення топонімів  ( провулок Благовіщенський та провулок Дімітрова) в м.Богодухові Харківської області як фактично неіснуючих 

 

Керуючись ст. 60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»,      міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 25.10.2018 №214

«Про      вилучення топонімів   по м.Богодухові( провулок Благовіщенський та провулок Дімітрова)  як фактично неіснуючих

2.   Доручити виконавчому комітету Богодухівської міської ради надати інформацію щодо зміни   до Харківської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи».

3. Оприлюднити рішення   на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

Міський голова                                       М.ГОЛУБ

Проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXХІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

___.11.2018                                         Богодухів                   №  ______- VIІ

Про надання дозволу на списання комунального майна

територіальної громади м.Богодухова

 

Розглянувши   лист Слєсарєва В.В.,  директора КП «Богодухіввода»  від 24.09.2018 № 1825/4, керуючись Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова (нова редакція) та пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації  постійної депутатської комісії з питань  паливно –енергетичного комплексу,комунальної власності,  будівництва та житлово-комунального господарства , міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на списання комунального майна територіальної громади  м.  Богодухова, що перебуває на балансі КП «Богодухіввода»    згідно з додатком 1.

2.  Керівнику  установи, зазначеної в пункті 1 цього рішення, відобразити в бухгалтерському обліку зміни в обліку майна на підставі актів на списання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та постійну депутатської комісії з питань  паливно –енергетичного комплексу,комунальної власності,  будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.)

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                           М.ГОЛУБ

 

                                                                             Додаток   до рішення

 Богодухівської міської ради  від __ ___2018 №_____-VII

(ХХХІ сесія VII скликання)

Перелік комунального майна

територіальної громади м. Богодухів , що перебуває на балансі КП «Богодухіввода» та підлягає списанню:

№ п/п Найменування основного засобу Інвентарний номер Причина списання Первісна вартість(грн.) Сума зносу (грн.) Залишкова вартість (грн.) Рік введення в експлуатацію

 

1. Вежа металева № 2 3051 Має корозійні пошкодження відновлення яких є економічно недоцільним , водонапірна башта підлягає списанню та здачі на металобрухт у зв’язку з неможливістю її подальшого використання. 80000,00 63671,00 16329,00 1986
2. Вежа металева № 1 3050 Має корозійні пошкодження відновлення яких є економічно недоцільним , водонапірна башта підлягає списанню та здачі на металобрухт у зв’язку з неможливістю її подальшого використання. 69915,00 58251,00 11664,00 1986

 

Секретар ради                                                                   З.Зіньковська

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXХI  СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

__.11.2018                                   Богодухів                              № ______-VІI

Про     надання   дозволу   комунальному підприємству     «Богодухіввода»для  отримання   кредитного   ліміту  у відділенні ХГРУ ПАТ КБ «Приватбанк » на поточний рахунок    

 

Керуючись ст. 60 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», розглянувши  клопотання   КП «Богодухіввода»    міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвiл комунальному пiдприємству «»Богодухіввода » для отримання кредитного ліміту  на поточний рахунок 26005060383123 у розмірі до 150,0 тис.грн.(сто  п’ятдесят тисяч 00коп ) у відділенні «Приватбанку».

 

2. Директору КП «»Богодухіввода » -  Слєсарєву В.В. отримані кошти використати для поповнення обігових коштів.

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.)

 

Міський голова                                       М.ГОЛУБ

 

 ПРОЕКТ

                                                       УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   ХХХІ  СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

 

   ____.11.2018                   Богодухів                             №_____-VII

 

Про проведення звітів депутатів

міської ради VIІ скликання перед

виборцями за   2018рік   

Відповідно до ст.16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Провести звіти депутатів перед виборцями протягом грудня 2018року  та січня 2019року

2.Секретарю міської ради Зіньковській З.М. :

1.Скласти  графік проведення звітів депутатів міської ради VIІ скликання перед виборцями .

2.Розмістити на офіційному веб-порталі міської ради графік проведення та звіти (за формою що додається)  депутатів міської ради VIІ скликання.

3.Депутатам міської ради проінформувати раду про результати обговорення їх звітів, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, надані депутатам у зв’язку з їх депутатською діяльністю, шляхом надання такої інформації   секретарю міської ради   до   1 лютого 2019року.

4. Рекомендувати керівникам підприємств,установ і організацій державної та комунальної власності сприяти депутатам міської ради в  проведенні звітів шляхом надання приміщень інформаційних та додаткових матеріалів, необхідних для звітування.

5.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності , етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.). ,

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        М. ГОЛУБ

Додаток до рішення міської ради

                                                              від ___.11.2018 №_____- VII

                                                                 ( XХХІ сесія   VII скликання)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА

БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________________________________________________

 1. Прийнято виборців — __________________________________________
 2. Розглянуто звернень,заяв скарг (індивідуальних)  — _________________

(колективних)   -     ____________________________________________

 1. Участь у  засіданнях сесій міської ради  — __________________________
 2. Участь у роботі постійної депутатської комісії — ____________________
 3. Порушено перед органами  та організаціями  та їх посадовими особами питання , що хвилюють виборців -________________________________
 4. Внесено на розгляд сесії питань -_________________________________
 5. Подано депутатських звернень,запитів та запитань -_____________________________________________________________
 6. Інші напрями депутатської роботи — __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Депутат міської ради      ___________   (                                                 )

___   _____________ 20___

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІ   СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е НН Я

 

___.11.2018                          Богодухів                                № _______-VІІ

 

Про затвердження плану роботи

міської ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2019рік (додається).
 2. Визначити орієнтовні дати проведення пленарних засідань ради в 2019 році: 22лютого,  19 квітня,   21червня,  02 серпня,     27вересня , 29листопада , 20грудня.
 3. Дозволити  голові міської ради при необхідності вносити зміни до орієнтовного плану роботи міської ради на 2019 рік.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради та голів постійних депутатських комісій   ради.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   М.ГОЛУБ

Додаток до рішення

                                                                                                                     №________-VIІ від ___.11.2018

                                                                                                         (ХХХІ   сесія VIІ скликання)

П Л А Н

роботи міської ради на 2019 рік

№ п/п

Зміст  питань

Відповідальний за підготовку

Доповідає

Відмітка про виконання

Питання для розгляду на сесіях міської ради

 22.02.2019

1.

 Про виконання  міського бюджетуза   2018 рік

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2

Внесення змін до рішення сесії «Про міський бюджет на 2019 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

Про роботу постійних депутатських  комісій

Голови постійних депутатських комісій

Голови постійних депутатських комісій

3.

Про звіт виконання міських програм, які закінчилися в 2018рік.

Голови постійних депутатських комісій

Уповноважені особи міської ради

4.

Про затвердження міських програм на 2019рік

Голови постійних депутатських комісій

Уповноважені особи  міської ради

5.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології

(голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст   міської ради Лобойко В.М.

19.04.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

2.

 Про хід виконання ПРОГРАМИ забезпечення проведення  масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки

Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань  та соціального захисту населення

( голова Рогинська Л.І.)

Заступник міського голови Мальована О.А.

3.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології    (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради

  Лобойко В.М.

21.06.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2018 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2.

 Про виконання ст..34  «Повноваження у сфері соціального захисту населення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань  та соціального захисту населення

( голова Рогинська Л.І.)

Заступник міського голови Мальована О.А.

3.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології  (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради

Лобойко В.М.

02.08.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2018рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова».(за потребою)

Голови постійних депутатських комісій

Заступник міського голови

Мальована О.А.

3.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова   Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради   Лобойко В.М.

27.09.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2018рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2.

Про   хід виконання    Програми  благоустрою міста Богодухова на 2019   рік за 9 місяців поточного року

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Заступник міського голови Ворвуль В.В.

3.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради

Лобойко В.М.

29.11.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2019рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2.

Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів  Богодухівської міської ради на 2019 рік за 10 місяців поточного року

Постійна депутатська комісія з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства.

(голова  Аліксейчик М.В.)

Заступник міського голови Ворвуль В.В

3.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова

Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради   Лобойко В.М.

20.12.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2018 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

  2.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рікПостійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)Провідний спеціаліст апарату міської радиМоргун Л.М.  3.Про затвердження Плануроботи міської ради на 2020 рікПостійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)голова  постійної депутатської комісії з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Векленко В.І.  4.Про звіти депутатів

Постійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)

  голова  постійної депутатської комісії з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Векленко В.І.  4.Про звіти постійних депутатських комісій

Постійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)

Голови ПДК

5.

Про міський бюджет  на  2020 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер Дереведмедь Т.В.

6.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради  Лобойко В.М.