Проекти рішень ХХХІ позачергової сесії (продовження)

Переглядiв: 275
 1.  

  Про виконання Плану роботи міської ради за 2018 рік

 2. Про затвердження  Плану роботи міської ради за 2019 рік
 3. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
 4. Внесення змін до рішення сесії  від 15.12.2017 №717 – VII «Про міський бюджет на 2018 рік»
 5. Земельні питання

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХХІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

06.12.2018                                                   Богодухів                                      № ______ — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 35443,344 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  28646,7 тис. грн., з них інша субвенція 7382,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 7337,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 6796,644 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5911,644 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 39695,337 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  29666,041 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 10029,296 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2608,341 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1630,632 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 753,2 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Співфінансування переможця обласного конкурсу міні-проектів «Разом в  майбутнє» для реалізації міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» — 27133 грн.

16 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

Додаток № 1

до проекту рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 06.12.2018 року № ____ -VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

18239800,00

18160300,00

79500,00

0,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

30400,00

30400,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

30400,00

30400,00

0,00

0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

30400,00

30400,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4428100,00

4428100,00

0,00

0,00

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

579000,00

579000,00

0,00

0,00

14021900

Пальне

579000,00

579000,00

0,00

0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

2191000,00

2191000,00

0,00

0,00

14031900

Пальне

2191000,00

2191000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1658100,00

1658100,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

13701800,00

13701800,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

5808400,00

5808400,00

0,00

0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

40200,00

40200,00

0,00

0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

600000,00

600000,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

572000,00

572000,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

608000,00

608000,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2422000,00

2422000,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

722200,00

722200,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

789000,00

789000,00

0,00

0,00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

55000,00

55000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

7893400,00

7893400,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

1113000,00

1113000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

6064400,00

6064400,00

0,00

0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

716000,00

716000,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори 

79500,00

0,00

79500,00

0,00

19010000

Екологічний податок 

79500,00

0,00

79500,00

0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

27400,00

0,00

27400,00

0,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти

23100,00

0,00

23100,00

0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

29000,00

0,00

29000,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

2863600,00

1635600,00

1228000,00

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

347200,00

347200,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження  

347200,00

347200,00

0,00

0,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3000,00

3000,00

0,00

0,00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

344200,00

344200,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1262000,00

1262000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

925000,00

925000,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

925000,00

925000,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

105000,00

105000,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

105000,00

105000,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито  

232000,00

232000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

197000,00

197000,00

0,00

0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

35000,00

35000,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження  

524400,00

26400,00

498000,00

0,00

24060000

Інші надходження  

524400,00

26400,00

498000,00

0,00

24060300

Інші надходження

26400,00

26400,00

0,00

0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

498000,00

0,00

498000,00

0,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

730000,00

0,00

730000,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

730000,00

0,00

730000,00

0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

730000,00

0,00

730000,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

760182,00

0,00

760182,00

760182,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

760182,00

0,00

760182,00

760182,00

33010000

Кошти від продажу землі  

760182,00

0,00

760182,00

760182,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

500682,00

0,00

500682,00

500682,00

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

259500,00

0,00

259500,00

259500,00

50000000

Цільові фонди  

216500,00

0,00

216500,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

216500,00

0,00

216500,00

0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ  

22080082,00

19795900,00

2284182,00

760182,00

40000000

Офіційні трансферти  

13363262,00

8850800,00

4512462,00

1515562,00

41000000

Від органів державного управління  

13363262,00

8850800,00

4512462,00

1515562,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

13363262,00

8850800,00

4512462,00

1515562,00

41052300

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1419000,00

1419000,00

0,00

0,00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенц

2996900,00

0,00

2996900,00

0,00

41053400

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів

1182414,00

0,00

1182414,00

1182414,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7764948,00

7431800,00

333148,00

333148,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ  

35443344,00

28646700,00

6796644,00

2275744,00

Секретар З.М.Зіньковська

 

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                                                                                                                До проекту рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                                                                                                                                                                Від 06.12.2018 року №_______-VII

РОЗПОДІЛ

видатків Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0100

 

Державне управління

3637600,00

3637600,00

2662400,00

126000,00

0,00

49996,00

0,00

0,00

0,00

49996,00

49996,00

3687596,00

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

3637600,00

3637600,00

2662400,00

126000,00

0,00

49996,00

0,00

0,00

0,00

49996,00

49996,00

3687596,00

 

1000

 

Освіта

13850900,00

13813000,00

8334700,00

1785300,00

37900,00

997770,00

734770,00

0,00

0,00

263000,00

253000,00

14848670,00

1010

0910

Надання дошкільної освіти

13128100,00

13090200,00

7742300,00

1785300,00

37900,00

997770,00

734770,00

0,00

0,00

263000,00

253000,00

14125870,00

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

722800,00

722800,00

592400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722800,00

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

753200,00

753200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

753200,00

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8200,00

8200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8200,00

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45000,00

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

700000,00

700000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700000,00

 

4000

 

Культура i мистецтво

697500,00

697500,00

214000,00

95600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

697500,00

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

397500,00

397500,00

214000,00

95600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

397500,00

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

6779633,00

31000,00

0,00

0,00

6748633,00

1140151,00

0,00

0,00

0,00

1140151,00

1123651,00

7919784,00

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

680500,00

0,00

0,00

0,00

680500,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

780500,00

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

6099133,00

31000,00

0,00

0,00

6068133,00

1040151,00

0,00

0,00

0,00

1040151,00

1023651,00

7139284,00

 

7000

 

Економічна діяльність

1184368,00

10000,00

0,00

0,00

1174368,00

6495879,00

43000,00

0,00

0,00

6452879,00

3320729,00

7680247,00

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78250,00

0,00

0,00

0,00

78250,00

90000,00

78250,00

7330

0443

Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680428,00

0,00

0,00

0,00

680428,00

680428,00

680428,00

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243000,00

43000,00

0,00

0,00

200000,00

243000,00

243000,00

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1419000,00

0,00

0,00

0,00

1419000,00

1419000,00

1419000,00

7368

0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501986,00

0,00

0,00

0,00

501986,00

501986,00

501986,00

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

34368,00

0,00

0,00

0,00

34368,00

215632,00

0,00

0,00

0,00

215632,00

25632,00

250000,00

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1140000,00

0,00

0,00

0,00

1140000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1140000,00

7462

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2996900,00

0,00

0,00

0,00

2996900,00

0,00

2996900,00

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360683,00

0,00

0,00

0,00

360683,00

360683,00

360683,00

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

10000,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

 

8000

 

Інша діяльність

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1175500,00

1165500,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

1175500,00

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1175500,00

1165500,00

0,00

0,00

10000,00

0,00

1175500,00

 

9000

 

Міжбюджетні трансферти

2762840,00

2762840,00

0,00

0,00

0,00

170000,00

0,00

0,00

0,00

170000,00

170000,00

2932840,00

9730

0180

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

600000,00

600000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600000,00

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

2072840,00

2072840,00

0,00

0,00

0,00

170000,00

0,00

0,00

0,00

170000,00

170000,00

2242840,00

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

90000,00

90000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90000,00

 

 

 

Всього

29666041,00

21705140,00

11211100,00

2006900,00

7960901,00

10029296,00

1943270,00

0,00

0,00

8086026,00

4917376,00

39695337,00

Секретар З.М.Зіньковська
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).
Додаток № 3
до   проекту рішення міської радиВід 06.12.2018 року № ______ – VIІ
Міжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенція  з районного бюджету Субвенції з міського бюджету
Субвенція загального фонду на: субвенія спеціального фонду на:
на дошкільну освіту утримання клубного закладу  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингунту Компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2 50 відсоткове відшкодування досліджень на глікозильований гемоглобін, хворим на інсулінозалежний цукровий діабет придбання антирабічної вакцини та гамаглобуліну, постраждалим від укусів тварин експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:під’їзд до села Лозова (вул. Дерегуса) м.Богодухів експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне-Братениця ( вул. Центральна) м.Богодухів експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення:Богодухів-Сінне (горою) ( вул. Космічна) м. Богодухів харчування учнів в оздоровчих таборах загальноосвітніх навчальних закладів міста субвеція дербюджету для відділу поліції субвенція держбюджету для РВ ГУ ДСНС фінансову підтримку районної ради ветеранів компенсації витрат перевізників за пільговий проїзд  оздоровлення пільгового контингену придбання інкубатора для новонарподжених
державний бюджет 50000 40000
районний бюджет 600000 312000 36300 40000 200000 300000 100000 136920 92100 100000 141120 100000
районний бюджет 614400 70000
обласний бюджет
районний бюджет
державний бюджет
районний бюджет
районний бюджет
міський бюджет
міський бюджет
Всього 1214400 312000 36300 40000 200000 300000 100000 136920 50000 40000 92100 100000 141120 170000
Секретар ради                 З.М.Зіньковська

 

Додаток № 4
до    проекту рішення  міської ради
від 06.12 .2018 № _____ -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2018 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 753 200,0 0,0 753 200,0
міська рада 753 200,0 0,0 753 200,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 700 000,0 700 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 8 200,0 8 200,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0
Всього 753 200,0 0,0 753 200,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до   проекту  рішення  міської ради
від 06.12.2018 № _____-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 123,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 10,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 113,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 123,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська
Додаток № 6
до  проекту   рішення міської ради
від 06.12.2018 № _____ -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 5 133 876,0 0,0 0,0 5 133 876,0
міська рада 5 133 876,0 0,0 0,0 5 133 876,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 003,0 250 003,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 90 000,0 90 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста, детальні плани забудови 200 000,0 200 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів заміна світлофорних об»єктів 184 000,0 184 000,0
0107350 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) виготовлення детального плану забудови для будівництва басейну 43 000,0 43 000,0
0100150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад придбання оргтехніки 49 996,0 49 996,0
0107670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання придбання екскаватора 360 683,0 360 683,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення с.Семенів Яр вул. Шкільна, Сонячна 100 000,0 100 000,0
0107330 Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності на виконання інаестиційних проектів Богодухівському міському бюджету на  розробку пректно-кошторисної документації  на «Будівництво системи централізованого водовідведення в м. Богодухів, Харківської області» та проходження комплексної державної експертизи 680 428,0 680 428,0
0101010 Дошкільна освіта капітальний ремонт паркану та дитячого навісу у Богодухівському навчальному закладі (ясла-садок) № 5 «Ялинка» Богодухівської міської ради Харківської області по вул. Пушкіна,24 в м. Богодухові Харківської області 253 000,0 253 000,0
0107368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів реконструкція мереж зовнішнього освітлення м.Богодухів  вул. Монастирська,Українська, В.Сахна, Привокзальна слобідка, Лозівська, пров. Лозівський 401 986,0 401 986,0
0101010 Надання дошкільної освіти капітальний  ремонт даху Богодухівського ДНЗ (ясла-садок)№ 6 «Дзвіночок»,що розташований за адресою: 62103 Харківська область  м. Богодухів вул.Віталія Сахна,52 1 419 000,0 1 419 000,0
0107370 реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій ОСББ «Квітневий» для проведення заміни дверей у будинку  по вул. Загорулька,18 та реконструкції вуличної та внутрішньо будинкової системи водовідведення житлових будинків по вул. Загорулька,18 та вул. Шевченка,30 215 632,0 215 632,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів реалізація міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» 30 148,0 30 148,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів «Капітальний ремонт: улаштування тротуару на пл. Незалежності від перехрестя вул.Чернієнка до пл.Соборності»; 526 000,0 526 000,0
0101010 Надання дошкільної освіти придбання холодильника 10 000,0 10 000,0
0106013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (кошти передані із загального до спеціального фонду)придбання насосу на встановлення у свердловину по вул.Індустріальній 100 000,0 100 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів виготовлення ПКД  будівництва пам’ятника воїнам АТО  та благоустрій прилеглої території 50 000,0 50 000,0
0109770 Інші субвенції з місцевого бюджету придбання інкубатора для новонароджених 170 000,0 170 000,0
Всього 5 133 876,0 0,0 0,0 5 133 876,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська

Додаток № 7

до проекту рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 06.12.2018 р. № ______ -VII

 

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

4258973,00

1019341,00

3239632,00

2641632,00

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

0,00

0,00

0,00

0,00

205100

На початок періоду

120426,00

0,00

120426,00

0,00

205200

На кінець періоду

120426,00

0,00

120426,00

0,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

4258973,00

1019341,00

3239632,00

2641632,00

208100

На початок періоду

57018300,00

37343256,00

19675044,00

812053,00

208200

На кінець періоду

52759327,00

34734915,00

18024412,00

-240579,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-1589000,00

1589000,00

1589000,00

600000

Фінансування за активними операціями

4258973,00

1019341,00

3239632,00

2641632,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

4258973,00

1019341,00

3239632,00

2641632,00

602100

На початок періоду

57138726,00

37343256,00

19795470,00

812053,00

602200

На кінець періоду

52879753,00

34734915,00

18144838,00

-240579,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-1589000,00

1589000,00

1589000,00

Секретар З.М.Зіньковська

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXХI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.11.2018                                       Богодухів                                  №  ______- VIІ

 Про виконання Плану роботи міської ради за 2018 рік

Відповідно до п.7 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про виконання Плану роботи міської ради за 2018 рік прийняти до відома (додається).

2.Рішення міської ради від 15.12.2017 № 703- VII «Про затвердження Плану роботи міської ради на 2018 рік» вважати виконаним.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                     М. ГОЛУБ

 Додаток

                                                                               до рішення міської ради

                                                                               06.12.2018 № ______-VII

(ХХХІ позачергова сесія VII скликання)

Інформація

про виконання Плану роботи міської ради за 2018 рік

 

Рішенням Богодухівської  міської ради від 15.12.2017 № 703- VII (ХХІІ сесія VII скликання) був затверджений План роботи міської ради на 2018 рік. До плану  були включені питання по розгляду проектів міських програм, місцевого бюджету, заслуховування інформації про хід виконання тієї чи іншої програми, роботи Семеноярського клубу,  окремих питань роботи комунальних підприємств.. Також були заплановані терміни виконання цих заходів протягом року та визначені відповідальні.

На засіданнях постійних комісій міської ради розглядалися проекти рішень, звернення громадян, питання, подані підприємствами, організаціями та ОСББ міста з подальшим винесенням їх на розгляд сесії.

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у Богодухівській міській раді працює шість постійних депутатських комісії ради, а саме:

Засідання постійних комісій відбувались відповідно до запланованого графіку або скликались за необхідності.

Усі сесії організовувались та проводились у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Богодухівської міської ради, затвердженим рішенням Богодухівської міської ради  від 11.12.2015 № 21-VII (2 сесія  VII скликання) зі змінами затвердженими рішенням міської ради від 02.03.2016 №93- VII (4 сесія VII скликання) .Відповідно до чинного законодавства України всі проекти рішень попередньо були опубліковані на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради. Також опубліковувались, у визначені чинним законодавством терміни,   рішення міської ради. В день проведення пленарного засідання оприлюднювались результати поіменного голосування депутатів міської ради.За звітній період було проведено та підготовлено  11 пленарних засідань та 27 засідань постійних депутатських комісій. Прийнято 386рішень міської ради,  Найбільша кількість рішень, що розглядалися на сесіях – земельні питання, містобудування та архітектури ( 347 рішень), питання фінансового характеру ( 18рішень), житлово-комунальні питання (15  рішення), питання розвитку економіки, стратегії розвитку та інвестицій (_11рішень). Депутатами було запропоновано проектів рішень — 5, із яких прийнято — 3. На сесіях міської ради розглядалися депутатські запити та звернення, по яким приймалися відповідні рішення.Усі прийняті на сесіях рішення та документи упорядковані належним чином. Важливим напрямком у роботі міської ради є прийняття міських програм. Наявність програм, перш за все, дає можливість у міському бюджеті передбачити кошти на їх реалізацію. Крім того, це документи, які дають можливість розробити заходи для вирішення економічних, соціальних, житлово-комунальних та інших проблем. Після кожної сесії  секретарем міської ради   копії рішень,  надаються фізичним та юридичним особам,  структурним підрозділам міської ради.   Також протягом року надавалися копії рішень сесії до     департаменту  захисту економіки Національної поліції України, Служби Безпеки України,   Згідно чинного законодавства надавалися відповіді на депутатські звернення     та на звернення громадян міста. Було організовано та проведено громадські слухання   тему  «Затвердження детальних планів територій міста Богодухова, оформлювались відповідні матеріали та протоколи з підготовки та проведення громадських слухань.Міською радою протягом року проводились заходи з питань добровільного об’єднання територіальних громад  .З метою забезпечення відкритості та прозорості міської ради, виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному сайті  Богодухівської міської ради знаходяться всі рішення міської ради, оголошення стосовно дати, часу та місця проведення засідань сесії, розпорядження міського голови стосовно скликання сесії. Також ефективним методом роботи з депутатами міської ради є спілкування електронною поштою та вайбером  що дає змогу депутатам заздалегідь ознайомитися з проектами порядку денного, проектами рішень та іншими матеріалами до засідання постійних комісій та пленарного засідання.

Згідно регламенту Богодухівської міської ради на сайті розміщаються проекти рішень міської ради   Таким чином будь-який мешканець міста має змогу ознайомитися з проектами рішень, Програм, Положень, регуляторних актів, та надати свої пропозиції чи зауваження.

Проводилися засідання школи правової освіти  для  депутатів міської ради, квартальних , мешканців міста.

Відповідно до проведеного аналізу відвідування 11 пленарного засідання сесій міської ради депутатами виявлено   лідерів, що відзначились високою депутатською дисципліною (Галас В.Л.,Говоруха В.М.,Григорович П.О.,Журба Ю.О., мороз Б.В.,Невинна В.І., Омельченко А.О.,Рогинська Л.І.,Якуба Т.В.) ,які за звітний період по одному пропуску зробили  з поважних причин. Заплановані питання Плану роботи міської ради на 2018 рік в основному виконано, крім двох не було протягом року заслухано  у вересні «Про хід виконання програми благоустрою за 9 місяців та про хід виконання Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова» Розгляд цього питання планується включити в план роботи міської ради 2019 року, термін його виконання – 1 квартал

Підсумовуючи роботу міської ради за 2018 рік можна відмітити, що вона була злагоджен ою, пріоритетом завжди, навіть у суперечках, дебатах ставали конструктивні рішення. Робота кожного депутата була направлена в цілому на реалізацію спільно виробленої програми розвитку нашого міста.

Секретар міської ради                                                          Зіньковська З.

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

06.12. 2018                                           Богодухів                        №  _____ -VІI

 

 

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом роботи Богодухівської міської ради VІI скликання, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додається).

2. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів на сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І)

Міський голова                                                    М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІ  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е НН Я

 

 06.12.2018                           Богодухів                                № _______-VІІ

 

Про затвердження плану роботи

міської ради на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2019рік (додається).
 2. Визначити орієнтовні дати проведення пленарних засідань ради в 2019 році: 22лютого,  19 квітня,   21червня,  02 серпня,     27вересня, 29листопада , 20грудня.
 3. Дозволити  голові міської ради при необхідності вносити зміни до орієнтовного плану роботи міської ради на 2019 рік.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради та голів постійних депутатських комісій   ради.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   М.ГОЛУБ

Додаток до рішення

                                                                                                                     №________-VIІ від 06.12.2018

                                                                                                         (ХХХІ позачергова  сесія VIІ скликання)

 

№ п/п

Зміст  питань

Відповідальний за підготовку

Доповідає

Відмітка про виконання

Питання для розгляду на сесіях міської ради

 22.02.2019

1.

 Про виконання  міського бюджетуза   2018 рік

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2

Внесення змін до рішення сесії «Про міський бюджет на 2019 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

Про роботу постійних депутатських  комісій

Голови постійних депутатських комісій

Голови постійних депутатських комісій

3.

Про звіт виконання міських програм, які закінчилися в 2018рік.

Голови постійних депутатських комісій

Уповноважені особи міської ради

4.

Про затвердження міських програм на 2019рік

Голови постійних депутатських комісій

Уповноважені особи  міської ради

5.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології

(голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст   міської ради Лобойко В.М.

19.04.2019

1.

Про виконання бюджету міської  ради за 1 квартал 2019 року»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

2.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

3.

 Про хід виконання ПРОГРАМИ забезпечення проведення  масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки

Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань  та соціального захисту населення

( голова Рогинська Л.І.)

Заступник міського голови Мальована О.А.

4.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології    (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради

  Лобойко В.М.

21.06.2019

1.

Про виконання бюджету міської  ради за 1 півріччя 2019 року»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

2

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2019 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

3.

 Про виконання ст..34  «Повноваження у сфері соціального захисту населення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань  та соціального захисту населення

( голова Рогинська Л.І.)

Заступник міського голови Мальована О.А.

4.

Про аналіз   доручень виборців,  даних депутатам   міської ради   

Постійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)

Заступник міського голови Ворвуль В.В.

5.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології  (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради

Лобойко В.М.

02.08.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2018рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В

2

Про забезпечення виконання ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

Постійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)

Керуючий справами виконавчого комітету

Щербак А.М..

3.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова».(за потребою)

Голови постійних депутатських комісій

Заступник міського голови

Мальована О.А.

4.

Про затвердження статутів ДНЗ міста Богодухова

Постійна депутатська комісія з гуманітарних питань  та соціального захисту населення

( голова Рогинська Л.І.)

Заступник міського голови Мальована О.А.

5

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова   Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради   Лобойко В.М.

27.09.2019

1.

Про виконання бюджету міської  ради за 9 місяців 2019 року»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

2

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2018рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

3.

Про   хід виконання    Програми  благоустрою міста Богодухова на 2019   рік за 9 місяців поточного року

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Заступник міського голови Ворвуль В.В.

4.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради

Лобойко В.М.

29.11.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2019рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

2.

Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів  Богодухівської міської ради на 2019 рік за 10 місяців поточного року

Постійна депутатська комісія з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства.

(голова  Аліксейчик М.В.)

Заступник міського голови Ворвуль В.В

3.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова

Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради   Лобойко В.М.

20.12.2019

1.

Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на  2019 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету  (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

  2.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рікПостійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)Провідний спеціаліст апарату міської радиМоргун Л.М.  3.Про затвердження Плануроботи міської ради на 2020 рікПостійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)голова  постійної депутатської комісії з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Векленко В.І.  4.Про звіти депутатів

Постійна депутатська комісія з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. (голова Векленко В.І.)

  голова  постійної депутатської комісії з питань з питань регламенту, законності,    депутатської діяльності та етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування. Векленко В.І.

5.

Про міський бюджет  на  2020 рік»

Постійна депутатська комісія з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Головний бухгалтер Дереведмедь Т.В.

6.

Земельні питання

Постійна депутатська комісія з питань, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)

Провідний спеціаліст апарату міської ради  Лобойко В.М.