ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ХХХІІІ сесії VII скликання

Переглядiв: 643

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

  22.02.2019                                         Богодухів                           № ____- VIІ

 

Про проведення конкурсного відбору на посаду завідувача БОГОДУХІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 «ДЗВІНОЧОК» БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ та створення конкурсної комісії

З метою укомплектування вакантної посади завідувача дошкільного навчального закладу, керуючись ст.ст.24,25,26 Закону України «Про освіту», ст.ст. 19,31 Закону України «Про дошкільну освіту»,  ст.ст. 17,25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

    В И Р І Ш И Л А:                                                                                                           

1.   Створити конкурсну комісію для  проведення конкурсного відбору на посаду завідувача БОГОДУХІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 «ДЗВІНОЧОК» БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі, згідно з додатком.

2.Конкурсній комісії:

2.1. Провести конкурсний відбір на посаду завідувача БОГОДУХІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 «ДЗВІНОЧОК» БОГОДУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ  БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.                                                                           2.2. Оприлюднити оголошення  про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А. і  постійну депутатську комісію з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Рогинська Л.І.)

Міський голова                                            М.ГОЛУБ

Додаток до

Рішення  Богодухівської  міської ради від 22.02.2019  №___-VII (XXXIII сесія VII скликання)

                                              Склад                                                                                  

  конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посаду завідувача

БОГОДУХІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОЧОК) № 6 «ДЗВІНОЧОК»

БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

№з/п

Прізвище , ім’я по –батькові членів комісії

Посада членів комісії

1.

Мальована

 Ольга Анатоліївна

голова комісії ,заступник міського голови,
2. Невинна ВіраІванівна

Секретар комісії, психолог

3.

Аліксейчик  Михайло Васильович

Провідний спеціаліст апарату міської ради

4.

Бондар  Наталія    Володимирівна

Представник батьківського самоврядування ДНЗ (за згодою)

5.

Векленко Віталій Іванович

Голова постійної депутатської комісії

 з питань регламенту,законності, правопорядку депутатської діяльності , етики та  взаємодії з ОМС

6.

Кудленок Юлія Віталіївна

Керівник районного методичного об’єднання завідувачів ДНЗ(за згодою)

7.

 Нежид Марина Анатоліївна

Спеціаліст відділу освіти Богодухівської РДА(за згодою)

8.

Педан Лариса Олексіївна

Методист відділу освіти Богодухівської РДА (за згодою)

9.

Рогинська Любов Іванівна

голова постійної   депутатської комісії  з гуманітарних питань та соціального захисту населення

10.

Соловйова Олена Олексіївна

Голова районної профспілкової організації працівників освіти (за згодою)

11. Толмачов Анатолій Вікторович Депутат Богодухівської міської ради по виборчому округу

 12.

   Представник  трудового колективу  ДНЗ (за згодою)

 

Секретар ради                            З.Зіньковська

 

                                                                         

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                  

XXХІІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                    Богодухів                                 № _____-VІI

Про внесення змін до рішення міської ради

від 21.12.2018 № 1175 –VII «Про міський бюджет на 2019 рік»

(XXХІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ) та додатків до нього

  Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Богодухівська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік: доходи місцевого бюджету у сумі 30751800 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету — 29482700 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету — 1269100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; видатки місцевого бюджету у сумі  31627180 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету — 29713650 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету — 1913530 гривень; оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 432000 гривень, що становить 2 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідального виконавця за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм  у сумі 1306000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік: 1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69, 69¹ Бюджетного кодексу України, статтею 43¹ Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 20 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України  (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік: 1) у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 71 та статтею 691   Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на: — оплату праці працівників бюджетних установ; — нарахування на заробітну плату; — придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; — забезпечення продуктами харчування; — оплату комунальних послуг та енергоносіїв; — поточні трансферти населенню; — поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Надати право міському голові отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 3.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; 3.2.оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; 4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету. 5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо  згідно з додатком 6.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету  у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання). Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток. Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради вносять міській раді пропозиції  щодо виділення додаткових  асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету

. 14. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року. 15. Додатки  № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 16. Рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 17. Контроль за виконанням цього рішення покласти н постійну комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          М. ГОЛУБ

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту рішення від 22.02.2019 року № ____-VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 року № 1195-VII « Про міський бюджет на 2019 рік»  та додатків до нього (XXXIIІ сесія VII скликання).

 

На розгляд сесії виносяться такі питання:

Виділення співфінансування переможцям обласного конкурсу міні-проектів – 385380 грн., в т. ч.:

 

На виконання бюджетної програми 0111010 « Надання дошкільної освіти» — 213300 грн.

-         « Крок за кроком до європейського дитсадка»  ДНЗ № 3 – 123750  грн.;

-         « У «Ялинці» цікаво гуляти, світ пізнавати» ДНЗ № 5 – 89550 грн.;

На виконання бюджетної програми 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» — 172080 грн.;

-         « Затишок у нашій оселі» ОСББ «Фортуна» — 40950 грн.;

-         « Комфортно і тепло в оселі завжди» ОСББ « Височінь» — 131130 грн.

 

На виконання бюджетної програми 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на поточний ремонт водопропускної споруди по р.Дем»янівка з влаштуванням пішохідного містка по вул. Центральній м. Богодухова – 90000 грн.

 

На виконання бюджетної програми 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг з твердим покриттям доріг вул. Катукова, вул.Охтирська, вул. Віталія Сахна – 100000 грн..

 

Джерелом фінансування визначити вільний залишок коштів на 01.01.2019 р.

 

Направити залишок коштів спеціального фонду міського  бюджету станом на 01.01.2019 року по екологічному податку в сумі 300000 грн. на виконання бюджетної програми 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» для оплати за захоронення сміття несанкціонованих звалищ.

 

Головний бухгалтер                                           Т.Дереведмедь

 

 

 

 

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXХІII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                        Богодухів                                        №  ____- VII  

Про затвердження рішення виконавчого комітету від 21.02.2019 №___ «Про виконання бюджету за   2018 рік»

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2018 рік , Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А: 1. Затвердити рішення виконавчого комітету 21.02.2019 №____ «Про виконання   бюджету за    2018рік» ( додається). 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.). Міський голова                                                 М.ГОЛУБ

ДОДАТОК

До рішення  міської ради від 22.02.2019 №___-VII

(ХХХІІІ сесія  VII скликання)

ЗВІТ

про  виконання бюджету міста за 2018 рік

Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.                                                              ДОХОДИ З початку  2018 року в бюджет міста надійшло 36638,165 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня , що складає   105,7  відсотки  річних     планових призначень . Доходна частина бюджету міста без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів за  2018 рік  виконані в обсязі 23610,643 тис.грн., або 105,7 відсотки   річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 20991,565 тис.грн., або 105,6  відсотки  планових призначень.  Доходи спеціального фонду за  2018  рік склали  2619,080 тис.грн., або 106,5  відсотки до планових призначень . Структура та виконання доходної частини міського бюджету за  2018 рік

Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Всього доходів 35697,308 36638,165 105,7 +1276,599
Загальний фонд 19875,3 20991,565 105,6 +1116,265
Субвенції 13363,262 13027,520 - -
Спеціальний фонд 2458,746 2619,080 106,5 +160,334

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 57,3 відс., субвенції – 35,6 відс., доходи спеціального фонду – 7,1 відс. Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за  2018 рік

Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Податок на нерухоме майно 1282,2 1332,660 103,9 +50,460
Плата за землю 4441,2 4531,575 102,0 +90,375
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,349 +0,349
Єдиний податок 7976,8 8438,623 105,8 +461,823
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1697,1 1835,985 108,2 +138,885
Пальне 2312,8 2481,072 107,3 +168,272
Пальне 557,2 603,679 108,3 +46,479
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 21,4 36,714 171,5 +15,314
Транспортний податок з юридичних осіб 21,0 68,103 324,3 +47,103
Державне мито 162,0 165,442 102,2 +3,442
Плата за надання адміністративних послуг 946,0 1004,571 106,2 +58,571
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 84,0 107,580 128,1 +23,580
Адміністративні штрафи та інші санкції 347,2 349,851 100,8 +2,651
Інші надходження 26,4 35,359 133,9 +8,959
Всього доходів 19875,3 20991,563 105,6 +1116,263

Надходження доходів загального фонду за  2018 рік до відповідного періоду минулого року збільшились на 3354,636 тис. грн. Основними джерелами, котрі формують доходну частину загального фонду місцевого бюджету є: — єдиний податок;. — акцизний податок ; — плата за землю; —  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; За  2018 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 2619,080 тис. грн., або 106,5 відс.  річних планових показників з урахуванням внесених змін. Надходження сум екологічного податку склало 718,708 тис.грн., або 124,5 відс. річних планових призначень. Кошти від продажу землі.Надходження склали 807,955 тис. грн.. Кошти від продажу майна. Надходження склали 51,0 тис. грн.. До цільового фонду ( кошти забудовників) надійшло 216,545 тис. грн.. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  650,308 тис.грн. або 88,7 відс. до річного плану. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти і дарунки) склали 174,564 тис. грн.. Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за  2018 рік  складає 22918,1 тис.грн. Структура видаткової частини міського бюджету за  2018 рік

Касові видатки, тис. грн. Відсоток виконання
Загальний фонд 28971,194 97,4
Спеціальний фонд 9633,618 94,2
Всього видатків 38604,812 96,6

Структура видатків загального фонду міського бюджету за  2018 рік

 Галузь Фактична сума видатків за 2018р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 3568,187 12,3
Освіта 13569,206 46,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 671,407 2,3
Житлово-комунальне господарство 6088,798 21,0
Культура та мистецтво 389,682 1,3
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів 8,2 0,04
Інші субвенції 2594,123 10,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 252,092 0,9
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 8,030 0,03
Організація та проведення громадських робіт 44,924 0,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 699,439 2,4
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1042,738 3,6
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,368 0,12
Всього 28971,194 100,0

Основну питому вагу або 49,1 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, благоустрій, утримання доріг комунальної власності, Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 27,1 відс.. Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за  2018 рік.

Економічна спрямованість видатків Фактична сума видатків за  2018р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Оплата праці з нарахуваннями 13774,249 47,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 384,864 1,3
Медикаменти та перев’язувальний матеріал
Продукти харчування 1083,492 3,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1726,019 3,7
Поточні трансферти підприємствам 7888,770 27,2
Інші виплати населенню 671,407 2,3
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2594,123 9,0
Інші видатки 848,270 2,9
Всього 28971,194 100,0

За рахунок поточних трансфертів підприємствам проведено видатки на: — фінансування житлово-комунального господарства за 2018 рік із загального фонду виділено 6088,798 тис. грн., ; — утримання та розвиток інфраструктури доріг – 1042,738 тис. грн. За рахунок поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів перерахована субвенція –2594,123 тис. грн..  Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за  2018 рік

Галузь Касові видатки за 2018р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 49,260 0,5
Освіта 1132,372 11,8
Благоустрій населених пунктів 985,575 10,2
Землеустрій 68,950 0,7
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 242,115 2,5
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 100,0 1,0
Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання 360,682 3,7
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 408,023 4,2
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 998,353 10,4
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 170,0 1,8
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1368,753 14,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2855,424 29,6
Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури  комунальної власності 680,428 7,1
Реалізація інших заходів щодо соціально-еколномічного розвитку територій 213,683 2,2
Всього 9633,618 100

До  видатків спеціального фонду міського бюджету належать   власні надходження бюджетних установ. За 2018 рік такі видатки складають 879,428 тис. грн.   це видатки, які проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  704,864 тис. грн.. та кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень  174,564 тис. грн… У звітному періоді виконано78169 дітоднів. Середня  відвідуваність склала 313 дітей у день. Від плати за харчування звільнено 64 дитини, з них на 50% — 36 дітей,  100% – 28 дітей. Середня вартість харчування за 2018 рік склала: для дітей молодшого віку 14,82 грн., старшого віку 23,07 грн. Таким чином, виконання міського бюджету за  2018 рік складає: по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 36638,165 тис.  грн., у тому числі: за загальним фондом – 29792,117 тис. грн.; за спеціальним фондом – 6846,048 тис.грн.; по видатках – 38604,812 тис.грн., у тому числі: за загальним фондом – 28971,194 тис. грн.; за спеціальним фондом – 9633,618 тис. грн.

Головний бухгалтер                       Т.Дереведмедь

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2019                                         Богодухів                           № ____- VIІ

Про затвердження програми попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2019-2020 роки

З метою поліпшення попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада      

В И Р І Ш И Л А: 1. Затвердити програму попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2019-2020 роки (далі — Програму), що додається.   2. Постійній депутатській комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.) та виконкому Богодухівської міської ради здійснити заходи щодо реалізації Програми.   3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).  

Міський голова                                            М.ГОЛУБ

Затверджено рішенням

Богодухівської міської ради

22.02.2019  № ______-VII

(ХХХIII сесія VII скликання)

Програма  попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2019-2020 роки

 1. 1.     Загальні положення

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Забезпечення безпеки та захисту населення, об’єктів економіки і національного надбання від негативних наслідків надзвичайних ситуацій залишається невід’ємною частиною державної політики національної безпеки та однією з найважливіших функцій центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. До зниження рівня безпеки населення також призводять гідрогеологічні явища, зокрема підтоплення. У зоні таких явищ перебуває близько 52 домоволодінь, із загальною чисельністю населення 130 чоловік. Залишається критичною ситуація із забезпеченням пожежної безпеки на території міської ради, де щороку виникає майже третина від загальної кількості пожеж, а їх гасіння значно ускладнюється через затримку із прибуттям до місця пожежі державного пожежно – рятувального підрозділу. Основними причинами виникнення техногенних аварій є: -                    послаблення механізму державного контролю за безпекою у виробництві; -                    недосконалість законодавчої бази, яка в нових економічних умовах не забезпечує відповідного рівня функціонування виробництва, зменшення кількості надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків, а також відповідальність власників підприємств та господарств усіх форм власності за поліпшення роботи у цьому напрямку; -                    знос основних виробничих фондів, особливо на підприємствах переробної галузі, хімічної, нафтогазової промисловості; -                    накопичення, зберігання та використання великої кількості небезпечних речовин і отрутохімікатів. Сучасні види техніки та засобів оперативного реагування                              від загального обсягу складають лише 3 відсотки, а індивідуальне спорядження та засоби захисту — 30 відсотків від потреби. Програма попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області 2019 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно з Кодексом цивільного захисту України та Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».       

   2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма Основна проблема: Реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків, аварійно-рятувальне обслуговування територій та об’єктів міста Богодухова Богодухівським РВ ГУ ДСНС України у Харківській області. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту(цивільної оборони), захисту населення і території Богодухівської міської ради від надзвичайних ситуацій. Визначення основних напрямів роботи у сфері цивільного захисту, захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій. Щорічне збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, ставить певні вимоги щодо їх захисту і безпеки та призводить до збільшення кількості виїздів служби цивільного захисту для надання допомоги. Так, за останні три роки було здійснено 122 виїзди, у тому числі:  у 2016 році – 46; у 2017 році – 80; у 2018 році – 52 .         

   3. Визначення мети Програми Мета Програми – здійснення екстрених і невідкладних заходів в умовах аварійних та надзвичайних ситуаціях на території Богодухівської міської ради, з метою рятування людей, захисту матеріальних цінностей. Попередження, локалізація, ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків, виконання аварійно-рятувальних робіт. Програму складено з урахуванням вимог законодавчих і нормативних документів у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій, рекомендацій ГУ ДСНС України.

4.Перелік завдань, заходів та результативних показників: - Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій; - Здійснення робіт з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; - Забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. — Несення служби в режимі постійної готовності до невідкладного виконання аварійно-рятувальних робіт, надання допомоги потерпілим при виникненні надзвичайної ситуації; - Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт на території міської ради; - Здійснення оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, ситуація в цьому напрямку значно покращилась, але відсутність належної матеріальної бази  служби цивільного захисту  суттєво знижує рівень її готовності до реагування на надзвичайні ситуації та нещасні випадки. Враховуючи перелік заходів, для Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області визначено:       Основні завдання: — рятування людей у випадку стихійного лиха та при інших нещасних випадках на території Богодухівської міської ради; — проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та некласифікованих подій; — проведення, при необхідності, інших аварійно-рятувальних робіт;   Основні заходи: — організація постійного чергування фахівців служби цивільного захисту; — організація підготовки та перепідготовки кадрів, які здійснюють пошуково-рятувальні роботи під час виникнення надзвичайних ситуацій та некласифікованих подій.   5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань Програми Основне завдання Програми — створити ефективний механізм захисту та безпеки населення.

6. Шляхи та засоби досягнення основної мети Програми: — утримання аварійно-рятувального спорядження та оснащення в готовності до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та некласифіковані події; — удосконалення методів роботи щодо покращання системи безпеки населення під час проведення масових заходів; — забезпечення оперативності виїздів фахівців служби до місця виникнення надзвичайної ситуації та некласифікованої події та ПММ. — оснащення служби цивільного захисту сучасними аварійно-рятувальними предметами, засобами та технікою.   7. Обсяги фінансування Програми

з/п

 

Найменування  заходів

Тис. гривень

у тому числі за роками:

2019

2020

1

Придбання спеціальної пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання для Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

20,0

20,0

2

 Придбання паливно-мастильних матеріалів для реагування на НС та виклики Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

25,0

25,0

3

Забезпечення спеціальним одягом особового складу пожежно-рятувального підрозділу.

25,0

25,0

4

Придбання оргтехніки і  програмного забезпечення цього обладнання, а також її обслуговування для введення в дію на території Богодухівської міської ради  інформаційної системи «112», реагування органів управління  та сил Богодухівського району Харківської області

30,0

30,0

УСЬОГО   ВИТРАТ

100,0

100,0

Джерелом фінансування даної програми є кошти   міського бюджету.         8. Координація та контроль за ходом та цільовим виконанням Програми Координація та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет міської ради та постійна депутатська комісія з питань бюджету.  

 

Секретар ради                                                                 З.Зіньковська

 Проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                  Богодухів                                  № _____- VII

Про затвердження  оцінки майна — нежитлового приміщення котельні за адресою:  м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2 з метою передачі в оренду

Розглянувши звіт про оцінку майна — нежитлового приміщення котельні загальною площею 339,8 кв.м за адресою: м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2 розроблений фізичною особою – підприємцем Піщанською Оленою Василівною, враховуючи протокол постійної депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про оцінку майна — нежитлового приміщення котельні, загальною площею 339,8 кв.м за адресою:  м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2 з метою передачі в оренду — ринкова вартість об’єкта незалежної оцінки без врахування ПДВ – 321000,00 (триста двадцять одна тисяча) грн.

2. Виконавчому комітету здійснити заходи щодо передачі в оренду нежитлового приміщення котельні відповідно до Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Богодухова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії  з  питань   паливно-енергетичного  комплексу, комунальної власності, будівництва та   житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.) та з питань бюджету (голова Григорович П.О.).

Міський голова                                        М.ГОЛУБ   

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXХІII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                             Богодухів                                  № ______- VIІ

Про внесення змін до Положення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах   З метою забезпечення реалізації державної соціальної політики та оперативного вирішення питань, спрямованих на посилення соціального захисту населення, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 6 Положення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 23.03.2018 №852-VII (XXIV сесія VII скликання) доповнивши абзацем:  «Онкологічним хворим не враховувати сукупний дохід».

2. Рішення набуває чинності з  дня прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А. та голів постійних депутатських комісій.

Міський голова                                         М.ГОЛУБ      

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                     Богодухів                                    №  ____- VIІ

Про затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки

З метою підтримки найбільш незахищених жителів територіальної громади міста Богодухова, а саме працездатних і непрацездатних громадян, які за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із ситуацією на ринку праці перебувають у скрутному становищі; забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці,категорії «діти війни», осіб із категорій жертв нацистських переслідувань, бездомних громадян; зниження рівня бідності на території Богодухівської міської ради, керуючись рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 31.01.2019 №1 «Про міські цільові програми», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити комплексну Програму соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки (далі – Програму), що додається.

2.   Виконкому Богодухівської міської ради здійснити заходи щодо реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.) та з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).    

   Міський голова                                                М.ГОЛУБ

Затверджено рішенням

Богодухівської міської ради

22.02.2019  №____-VII

(ХХХIII сесія VII скликання)

 

Комплексна Програма соціального захисту населення

Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки

1. Загальні положення

Комплексна Програма соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» і розрахована на підтримку, матеріальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, пільговому контингенту, утримання міської організації ветеранів України. Програма охоплює всі вікові категорії населення. Особлива увага в ній приділяється пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам АТО та ООС, іншим особам, які самотужки не можуть вирішити питання забезпечення належного достатку в сім’ях.

2. Мета Програми

Метою програми є: - підтримка найбільш незахищених верств населення; - забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, бездомних громадян та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які брали участь в АТО; - створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури; - забезпечення фінансової підтримки міської ради організації ветеранів України; - підтримка обдарованої та творчої молоді.

3. Завдання Програми

 

Для забезпечення досягнення мети необхідно виконати такі завдання: - активізувати роботу із  залучення малозабезпечених верств населення до Програми житлових субсидій; - забезпечити рівні можливості для осіб з особливими потребами щодо соціальної, медичної адаптації та інтеграції у суспільство; - підвищити рівень соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян тощо; - забезпечити всебічну підтримку міської ради організації ветеранів України; - сприяти у вирішенні соціально-побутових проблем учасників антитерористичної операції; - привернути увагу суспільства до важливості відзначення святкових та пам’ятних дат в Україні, вшанування громадян, причетних до цих подій; - стимулювати розвиток обдарувань учнівської молоді.

4. Очікувані результати

Реалізація Програми дозволить: - знизити рівень бідності на території міської ради, підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами; - поліпшити умови проживання та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених верств населення; - створити систему своєчасного реагування та надання необхідної допомоги громадянам, які її потребують, для зниження соціальної напруги у суспільстві.

5. Заходи щодо соціального захисту населення

Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки

№ з/п

Найменування заходів

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

2019 рік

2020 рік

1 Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями), в тому числі:

533,7

560,0

2 Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій  АТО, ООС (одноразово)

30,0

30,0

3 Надання матеріальної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС)

5,0

5,0

4 Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО щорічно надавати одноразову матеріалу допомогу до Дня захисника України та 50% знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 50% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

16,3

10,0

5 Надання матеріальної допомоги надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого;

39,0

39,0

6 Надання матеріальної допомоги квартальним міста

40,0

40,0

7 Підтримка творчої та обдарованої молоді

36,0

36,0

8 Підтримка учасників АТО та ООС до Дня захисника України

156,0

156,0

9 Виплата компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1 та 2

156,0

156,0

РАЗОМ:

1012,0

1032,0

 

 

6. Контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на постійні депутатські комісії з питань бюджету, з гуманітарних питань та соціального захисту населення і виконавчий комітет Богодухівської міської ради

 проект

                                                                        

                                                                      

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                

XXХІІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2019                                     Богодухів                                  № _____-VІI

 

Про затвердження Положення
про проведення конкурсу та призначення на посаду завідувача дошкільного навчального закладу  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської облаті

 

Відповідно до  ст.ст.24,25.26 Закону України «Про освіту», ст..ст..19,31   Закону України «Про дошкільну освіту», статті 21 КЗпП України, наказу Міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 «Про затвердження Типової форми контракту з працівником»,   керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу та призначення на посаду завідувача дошкільного навчального закладу  Богодухівської міської ради (додається)

2.  Забезпечити дотримання Порядку при призначенні на посаду завідувачів дошкільних  навчальних закладів   міської ради .

3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану ОА.,  голів постійних депутатських комісій:  з питань регламенту,законності, правопорядку, депутатської діяльності  та етики,взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.), з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова  Рогинська Л.І.)

Міський голова                                                                   М. ГОЛУБ

 

Додаток

до рішення міської  ради

від  22.02.2019  №_______-VІІ

 

Положення
про проведення конкурсу та призначення на посаду завідувача дошкільного навчального закладу  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської облаті

1. Це Положення  визначає загальні засади  проведення конкурсу та призначення на посаду завідувача дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ) Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської облаті

2. Завідувачем  дошкільного навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, має  вищу  освіту не нижче ступеня бакалавра,  стаж  педагогічної роботи не менш як три  роки,  а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

       3. Призначення завідувача дошкільного навчального закладу на посаду   здійснює   Богодухівська  міська рада за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення.

  4.Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу             конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установлених законодавством вимогам;                                                                                                                                    5)допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом дошкільної освіти, його    трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення  конкурсного відбору;

        8)визначення    переможця конкуру;
9) оприлюднення результатів конкурсу.

       5. Рішення про проведення конкурсу приймає Богодухівська міська рада (далі-засновник):

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового ДНЗ;
 • не менше ніж за два місяця до завершення строкового трудового договору (контракту) укладеного з завідувачем  дошкільного навчального закладу;
 • упродовж десяти днів з дня  дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення ) договору, укладеного з завідувачем відповідного дошкілького навчального закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

    6.   Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на веб-порталі засновника та  сайті ДНЗ (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу .
В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 • найменування і місце  знаходження ДНЗ;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до  завідувача ДНЗ відповідно до Закону    України «Про дошкільну освіту»
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для  участі у конкурсі;
 • дата та  місце початку конкурсного відбору,  його складові та  тривалість;
 •  прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи,     яка уповноважена надавати  інформацію про конкурс та приймати   документи для участі в конкурсі.

   7.  Для проведеня конкурсу   Богодухівська  міська рада   затверджує персональний склад конкурсної комісії,  до складу якої включають :

 - заступник міського голови,  до функціональної спрямованості  якого    належать питання діяльності ДНЗ;
- голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення;                                                                                                                                    — голова постійної депутатської комісії з  питань законності,правопорядку депутатської діяльності та етики та взаємодії з ОМС;

- начальник та/або представник   відділу освіти Богодухівської РДА (за   згодою);

- голова районної профспілкової організації працівників освіти (за   згодою);

- спеціалісти апарату Богодухівської міської ради;                                                                                                                                                                                   - депутат міської ради, на виборчому окрузі, якого знаходиться ДНЗ;                                                                                                                               - представник трудового колективу ДНЗ(за згодою );
- представник  батьківського самоврядування ДНЗ(за згодою ) ;

- керівник районного методичного обєднання завідувачів ДНЗ   (за згодою )

-психолог (за згодою )

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 5 до 16 осіб.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
Конкурсна комісія є   повноважною, за умови   присутності на її засіданні не менше 2/3 від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-порталі засновника  впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск  на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

  8. Для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку    персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3)  копії документа, що посвідчує особу  та підтверджує громадянство України;

4) копії документа про  вищу    освіти  не нижче ступеня бакалавра;

5) копії трудової книжки або інших  документів, що підтверджують  стаж    педагогічної діяльності не менше трьох років на їх момент подання;

        6) мотиваційний лист, складений у довільній формі (перспективний план              розвитку закладу дошкільної освіти).

       Особа може подати інші документи, які підтверджують   її професійні та/або моральні якості.

         Визначені у цьому пункті  документи  подають особисто (або подає  уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк, що може становити  від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

    9. Упродовж  п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим      законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали  не всі документи, необхідні для участі в конкурсі або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-порталі засновника  перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі-кандидати).

    10. Богодухівська міська рада зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення претендентів із дошкільним навчальним закладом, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

    11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання основних положень Конституції України, ЗУ «Про освіту», ЗУ«Про дошкільну освіту», Положення про дошкыльний навчальний зеклад  та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку дошкільного навчального закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове  тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань затверджуються засновником та оприлюднюються на веб-порталі Богодухівської міської ради. Засновник зобов’язаний  забезпечити відеофіксацію та по можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-порталі відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.                                                         Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

    12. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся,та оприлюднює результати конкурсу на веб-порталі Богодухівської міської ради;

13.Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся,  якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

                  У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся,  проводиться повторний конкурс.

    14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу Богодухівська міська рада призначає переможця конкурсу на посаду та доручає міському голові укласти з ним   трудовий договір  строком на шість років  (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду завідувача ДНЗ вперше).

Контракт із завідувачем  ДНЗ  не може бути укладений більше як на два строки підряд. Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії   на посаду завідувача ДНЗ  відповідно до цього Положення.

Секретар ради                                                                 З.Зіньковська

 

 проект

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                           ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      ХХХІІI СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                              Богодухів                                      № _____-VII

Про внесення змін до рішення Богодухівської міської  від 22.06.2018 №923-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів» (XXVII сесія VII скликання)

На виконання Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628-VIII, відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, пункту 274.1 статті 274, пункту 277.1. статті 277 Податкового кодексу України  із змінами, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада: ВИРІШИЛА:    1.Внести зміни до рішення Богодухівської міської  від 22.06.2018 №923-VII (XXVII сесія VII скликання) «Про становлення місцевих податків і зборів» (далі-Рішення),  а саме:   1.1.  Пункт 5  — виключити; 1.2.  Пункт 10 викласти в новій редакції: «10. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради: від 09.02.2016 №60-VII «Про внесення змін  до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2106-VI «Про податок на майно» (III сесія VII скликання), зі змінами, крім абзацу третього пункту 2 « рішення міської ради від 29.04.2014 №1825-VI «Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради в новій редакції (XLIII позачергова сесія VI скликання); від 05.07.2013 №1305 –VІ «Про туристичний збір»(XXXII  сесія VII скликання); від 24.01.2012  №590 –VІ «Про  затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» (XVIII  сесії VI скликання), зі змінами»; 1.3.  Відповідно вважати: пункт 7 пунктом 5, пункт 8 пунктом 6, пункт 9 пунктом 7, пункт 10  пунктом 8, пункт 11 пунктом 9; 1.4.  В додатку 3   «Ставки земельного податку»   код 09 «Землі лісогосподарського призначення» викласти в новій редакції:

 « 09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг- лісові землі

0,1

х

0,1

х

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення- нелісові землі

1,0

х

1,0

х

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 — 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

х

-

х »

. 2. Це рішення набирає чинності  з дня оприлюднення. 3. Секретарю міської ради Зіньковській З.М. оприлюднити рішення в засобах масової інформації та подати до Слобожанського управління ГУ ДФС  у Харківській області. 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.)

 

 

Міський голова                                                             М.ГОЛУБ

                                                   ПРОЕКТ                         

  УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                   

XXХІІІ СЕСІЯ I СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2019                                     Богодухів                                  № _____-VІI

  

Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді   Відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про інформацію“, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, „Про телебачення і радіомовлення“, „Про інформаційні агентства“, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, Регламенту Богодухівської міської ради та інших нормативно-правових актів, з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності, для всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності Богодухівської міської ради засобами масової інформації міська рада

ВИРІШИЛА:   1. Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді згідно з додатком. 2.  Секретарю міської ради   оприлюднити рішення на офіційному веб порталі   Богодухівської міської ради 3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану ОА. та на голову постійної комісії з питань регламенту,законності, правопорядку, депутатської діяльності  та етики,взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)   Міський голова                                                                   М. ГОЛУБ

Додаток

до рішення

Богодухівської міської ради від 22 лютого 2019 року


ПОЛОЖЕННЯ про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді

1. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді проводиться відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про інформацію“, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, „Про телебачення і радіомовлення “, „Про інформаційні агентства “, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, Регламенту Богодухівської міської ради шостого скликання, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

2. Метою акредитації є: забезпечення відкритості і гласності діяльності Богодухівської міської ради, її органів, депутатів Богодухівської міської ради; сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків; надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, працівниками засобів масової інформації діяльності Богодухівської міської ради.

3. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків із дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства. Питання акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді розглядається на     виконавчому комітеті та приймається відповідне    рішення. Акредитованим при Богодухівській міській раді журналістам, працівникам засобів масової інформації при Богодухівській міській раді секретарем ради видаються індивідуальні акредитаційні картки на строк повноважень Богодухівській міської ради чергового скликання (зразок акредитаційної картки наведено в додатку 1 до цього Положення)..

4. Акредитаційні картки видаються: журналістам та технічним працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку, — за поданням засобу масової інформації; журналістам та технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками засобів масової інформації, — за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

5. Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Богодухівської міської ради за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення), на анонсовані Богодухівською міською радою заходи за умови попереднього запису (по телефону).

6. Допуск до адмінбудинку   Богодухівської міської ради здійснюється з урахуванням загального режиму роботи ради. З метою дотримання безпеки, порядку та процедур роботи Богодухівської міської ради, санітарних, протипожежних та інших норм допуск до адмінбудинку та окремих приміщень Богодухівської міської ради може обмежуватися.

7. Акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і технічних працівників до: зали пленарних засідань Богодухівської міської ради    під час сесій міської ради у визначеному місці ; відповідних приміщень адмінбудинку Богодухівської міської ради під час прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації заходів; відповідних приміщень адмінбудинку Богодухівської міської ради під час відкритих засідань виконавчого комітету, постійних та тимчасових комісій міської ради. Враховуючи норми безпеки, санітарні, протипожежні та інші норми допуску до адмінбудинку Богодухівської міської ради, право входу на зазначені вище заходи мають акредитовані журналісти, працівники засобів масової інформації за умови їх попереднього запису (по телефону). Попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації здійснюється напередодні анонсованого Богодухівською міською радою заходу, або в день заходу, але не пізніше ніж за 1   годину до його початку. Номери телефонів секретаря Богодухівської міської ради, за якими проводиться попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації, розміщується на офіційному веб-порталі  Богодухівської міської ради.

8. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Богодухівській міській раді здійснюється за наявності подання засобу масової інформації або заяви журналіста, технічного працівника (у довільній формі)

8.1. У поданні   засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються: його повне найменування; адреса редакції; адреса електронної пошти (за наявності); прізвище, ім’я та по-батькові журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) засобу масової інформації, щодо якого(-их) вноситься подання; номери засобів зв’язку. Зразок оформлення подання   засобу масової інформації наведено в додатку 2   цього Положення.

8.2. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) (паспорт або редакційне посвідчення) .

8.3. У заяві журналіста та технічного працівника, який не є штатним чи позаштатним працівником   засобу масової інформації, зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові; адреса; номер засобу зв’язку; адреса електронної пошти (за наявності).

8.4. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта).

8.5. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює.

9. Чергова акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при   міській раді проводиться після визнання повноважень складу  Богодухівської міської ради нового скликання..

10. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації та документів, не розглядається, про що у п’ятиденний термін письмово повідомляється заявникові секретарем ради.

11. Акредитаційні картки видаються журналістам і технічним працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних документів. Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може визначити  уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки відповідно до довіреності, оформленої на бланку редакції засобу масової інформації за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

12. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або технічний працівник зобов’язані негайно повідомити секретаря міської ради в письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки. Подання або заява розглядається виконавчим комітетом міської ради.

13. Протягом строку повноважень Богодухівської міської ради чергового скликання може бути проведена додаткова акредитація для журналістів та технічних працівників новостворених   засобів масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти та технічні працівники яких не були акредитовані при Богодухівській міській раді відповідно до цього Положення.

14. У разі звільнення акредитованого журналіста або технічного працівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноважена особа) зобов’язаний письмово повідомити про це відповідальну посадову особу Богодухівської міської ради у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка анулюється.

15. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’язку тощо) засіб масової інформації, журналіст, технічний працівник повідомляє про це Богодухівську міську раду письмово у п’ятиденний термін з моменту настання таких змін.

16. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове подання про акредитацію відповідно до вимог пункту 8 цього Положення. За умови дотримання вимог, зазначених у пункті 8 цього Положення, відповідальна посадова особа Богодухівської міської ради анулює всі акредитаційні картки, видані журналістам та технічним працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акредитаційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного подання.

17. Відповідальна посадова особа Богодухівської міської ради направляє інформацію для розгляду на виконавчий комітет міської ради , який приймає рішення про припинення акредитації журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі: подання ним відповідної заяви; звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація; неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури роботи Богодухівської міської ради, порядку допуску до приміщень ради, умов і загального режиму роботи, встановленого в раді порядку доступу до інформації та документів і технічних засобів (у такому разі відповідальні посадові особи Богодухівської міської ради мають право відмовити особі у повторному прийнятті документів на акредитацію впродовж поточної сесії Богодухівської міської ради). Рішення про припинення акредитації може бути прийнято в інших випадках, передбачених законодавством України,  та цим Положенням за умов:

порушення законів України;
поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі та гідності міського голови, депутатів та посадових осіб міської ради, членів виконавчого комітету, керівників комунальних підприємств, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста, голів квартальних комітетів;
повторного порушення цього Порядку акредитації.

18. У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівника письмове повідомлення та рішення виконавчого комітету про анулювання акредитації надсилається йому особисто або до відповідного засобу масової інформації впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Додаток 1 до Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів масової

інформації при Богодухівській міській раді

Зразок акредитаційної картки

 

Богодухівська

міська рада

АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА №______

________________________________________

                       (прізвище, ім’я, по-батькові)

                         ______________________________________

                   (найменування ЗМІ)

Картка дійсна до «____»______________20___ р.

Секретар міської ради     __________________       ___________________ (підпис)                    (прізвище, ініціали) М.П.

Дійсна за пред’явленням документа, що посвідчує особу

 

 

 

Додаток 2 до Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів масової

інформації при Богодухівській міській раді

Зразок оформлення подання на акредитацію

Богодухівська міська рада

(Повне найменування ЗМІ) просить Вас надати акредитаційні картки для висвітлення роботи Богодухівської міської ради _____ скликання. Адреса редакції; адреса електронної пошти (за наявності); прізвище, ім’я та по батькові журналіста(-ів), технічного(-их) працівників засобу масової інформації, щодо якого(-их) вноситься подання; номери засобів зв’язку. Подання вноситься на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи). До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(-ів), технічного(-их) працівника(-ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30 х 40 мм. Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

 ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                 

XХХІІІ  СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                 Богодухів                      № ________-VІI

З метою соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав та їх сімей, воїнів, створення умов для активної участі ветеранів локальних війн у патріотичному вихованні молоді, враховуючи пропозиції громадської організації «Єдність», керуючись рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 31.01.2019 №  «Про розгляд проектів цільових міських програм», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А: 1. Затвердити Програму підтримки учасників бойових дій на території інших держав Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки (далі – Програма), що додається. 2.   Виконкому Богодухівської міської ради здійснити заходи щодо реалізації Програми. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.) та з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

Міський голова                                             М.ГОЛУБ

Додаток

до рішення Богодухівської міської ради

 від 22.02.2019 № ____-VII

(XXXIII сесія VII скликання)

ПРОГРАМА

підтримки учасників бойових дій на території інших держав Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки

1. Загальні положення

Програма підтримки учасників бойових дій на території інших держав Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». При розробці Програми враховані пропозиції громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність».

2. Мета Програми

Мета Програми – соціальна підтримка учасників бойових дій на території інших держав, членів сімей загиблих; створення умов для активної їх участі у вихованні молоді на славних бойових і трудових традиціях українського народу.

3. Завдання Програми

Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема учасників бойових дій на території інших держав,  всебічному захисті їх законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів, наданні їм та їх сім’ям фінансової підтримки. Виконання Програми розраховано на плідну співпрацю міської ради, громади міста Богодухова з громадською організацією ветеранів локальних війн «Єдність», яка об’єднує 75 воїнів-інтернаціоналістів. Основне завдання громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» — максимально допомогти членам сімей загиблих воїнів, інвалідам, малозабезпеченим учасникам бойових дій, увіковічити пам’ять наших земляків, які виконували інтернаціональний обов’язок.

4. Основні заходи Програми

Бюджетні кошти спрямовуються на: 1. Участь у підготовці і проведенні заходів з відзначення державних свят: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого), Дня Перемоги (9 травня), Дня Незалежності України (24 серпня), Дня ветерана (1 жовтня), Дня захисника Вітчизни (14 жовтня), Дня визволення України від фашистських загарбників (28 жовтня), Міжнародного дня інвалідів (3 грудня) та інших; 2. Проведення заходів з військово-патріотичного виховання молоді; 3. Увіковічення пам’яті загиблих воїнів; 4. Підтримку статутної діяльності громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність»; 5. Сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед учасників бойових дій на території інших держав; 6. Матеріальну допомогу учасникам бойових дій на території інших держав, сім’ям загиблих і померлих воїнів, в тому числі на поховання; 7. Утримання музею воїнів-інтернаціоналістів; 8. Продовження робіт з благоустрою парку Перемоги.

5. Фінансове забезпечення Програми

Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на 2019-2020 роки, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки проекту міського бюджету на відповідний рік. Орієнтовний обсяг забезпечення Програми по роках: 2019 рік – 10 тис.грн. 2020 рік – 10 тис.грн.

6. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме проведенню активної роботи, спрямованої на соціальну підтримку учасників бойових дій на території інших держав та їх сімей, залучення їх до участі у проведенні загальноміських заходів, патріотичного виховання молоді.

7. Контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на постійні депутатські комісії з питань бюджету, з гуманітарних питань та соціального захисту населення і виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

ПРОЕКТ

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                              Богодухів                               № _______ -VІ

Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації Богодухівської міської ради   Розглянувши лист Слєсарєва В.В.,директора КП «Богодухіввода» від 25.01.2018 №34, керуючись       Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316, з метою упорядкування експлуатації і користування системою водовідведення, запобігання порушення у роботі мереж і споруд збирання, транспортування та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи і безпеки їх експлуатації, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації Богодухівської міської ради (додається). 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Богодухівської міської ради від 18.01.2013р. № 1173- VI «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації». 3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 1. Доручити секретарю міської ради Зіньковській З.М. протягом 5робочих днів оприлюднити рішення в   на веб-порталі Богодухівської міської ради.

5. Контроль за виконанням   рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (Аліксейчик М.В.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                        М.В.Голуб             

ДОДАТОК

до рішення Богодухівської міської ради

 від 22.20.2019 № ____- VII

(ХХХІІІІ сесія VII скликання)

№ з/п

Найменування розділу

Сторінка

1

І. Загальні положення

3-5

2

ІІ. Засади безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

5-8

3

ІІІ. Порядок укладання Договорів і умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення

9-11

4

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

11-13

5

V. Правила і порядок приймання рідких нечистот на зливальні станції

14-15

6

VІ. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

16-17

7

VІІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення

17-19

8

VІІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованого водовідведення

20-21

9

ІХ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

22-23

10

X. Визначення розміру плати за скид стічних вод що   утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт  під  час  прибирання  територій  (далі  — поверхневі  стічні  води),  і неорганізовано потрапляє  в мережі водовідведення споживачів та до системи централізованого водовідведення

24-25

11

Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Богодухів

26

12

Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

27-28

13

Акт обстеження підприємства

29-30

14

Акт  відбору проб стічної води

31-32

15

Інструкція про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів

33-37

16

Супроводжувальний лист на збереження арбітражного зразка проби стічних вод

38

17

Акт розпечатування арбітражних проб стічних вод

39

18

Акт аналізу проб стічної води в очисні споруди

40-42

19

Санітарний паспорт

43-44

20

Акт про недопущення на об’єкт Споживача для проведення

відбору проб для контролю якості стічних вод

45-46

21

Акт балансового розмежування мереж водовідведення (водопостачання) комунального підприємства «Богодухіввода» та Споживача (суб’єкта господарювання)

47-48

І. Загальні положення

1.1.   Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Богодухів (далі – Правила) розроблено з метою: -       захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд; -       запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств; -       гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів; -       гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; -       гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб. 1.2.   Ці Правила поширюються на Комунальне підприємство Богодухівської міської ради КП «Богодухіввода» (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Богодухів (далі – споживачі). 1.3.   Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях: арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник; арбітражний аналіз – аналіз арбітражної проби, відібраної з контрольної проби; виробник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод, вивезення рідких побутових відходів); вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Богодухів, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами; головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій; договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення; ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3; залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача; зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод; збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор; каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу; каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод; каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод; каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів; контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя; контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника; локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача; локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил; об’єднана (усереднена ) проба – проба, яку отримують злиттям декількох разових проб , що були відібрані одночасно у заданих місцях або одержують об’єднанням разових проб, що взяті в одному місці через задані інтервали часу; об’єкт споживача – окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення; основний аналіз – аналіз якості стічних вод споживача,за результатами якого робиться висновок щодо якості стічних вод , наявності або відсутності в стічних водах споживача перевищення ДК; основна проба – частина контрольної проби для виконання основного аналізу; паралельний аналіз – аналіз паралельної проби, який виконує споживач у будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», паралельна проба – частина контрольної проби для виконання паралельного аналізу; разова проба – проба, яку отримують однократним відбором усього необхідного для аналізу об’єму стічної води споживача у заданій точці відбору; субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником; стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів; стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються 
у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та «Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627  та  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 березня 2012 року №131 «Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 р. за N 557/20870 (далі – Правила користування).

1.4.   Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 №316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за №56/31508, з врахуванням місцевих особливостей  приймання та очищення стічних вод, а також визначені ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення міста Богодухів. Ці Правила затверджуються органом місцевого самоврядування та є обов’язковим для виробників та споживачів.   1.5.   Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил. 1.6.   Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення м. Богодухів за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору. 1.7.   Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником. Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача. Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів. 1.8.   Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки у місцях, визначених у договорі. Споживачі сплачують виробнику за транспортування стічних вод до очисних споруд (КОС) та очищення таких стічних вод згідно з договором. 1.9.   Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами. 1.10.   Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами  розділу IІІ цих Правил. 1.11.        Балансова приналежність зовнішніх каналізаційних мереж встановлюється Актом розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який є обов’язковою та невід’ємною частиною договору на водопостачання та водовідведення між Виробником та Споживачем. Такий Акт складається Споживачем у 2 примірниках та надається Виробнику перед укладанням договору на водопостачання та водовідведення. 1.12.        Акт розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності є невідємною частиною Договору. У разі наявності у Споживачів субспоживачів,  Споживачі повинні надати Виробнику копії Актів розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін зі своїми  субспоживачами. 1.14.Продаж Підприємствами або надання в оренду приміщень (у тому числі підвальних та напівпідвальних), розташованих у будівлях (у тому числі у житлових будинках), спорудах, а також самих будівель і споруд, зміна їх функціонального призначення та інші дії,  які призводять до зміни умов скиду стічних вод та їх якості, повинні попередньо узгоджуватися з Виробником. 1.15. При узгодженні проектів на приєднання об’єктів Підприємств до мереж комунальної каналізації Виробник надає висновок про можливість приймання стічних вод від означених об’єктів. 1.16. Прийом до каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливальні станції Виробника. А саме в приймальних відділеннях: 1.17.Очисні споруди №1 КП «Богодухіввода», Харківська обл., м.Богодухів, вул. Комарова; 1.18.Очисні споруди №2 КП «Богодухіввода», Харківська обл., м.Богодухів, с. Семенів Яр. 1.19.У  випадку аварійних ситуацій пов’язаних з роботою очисних споруд в приймальному відділенні: 1.20.Очисні споруди вул. Катукова.

ІІ. Засади безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

2.1.   Виробник повинен: 2.1.1.      Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465; 2.1.2.      Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі (у власності) споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил; 2.1.3.      Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами; 2.1.4.      Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил; 2.1.5.      Здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб; 2.1.6.      Відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення; 2.1.7.      У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами; 2.1.8.      Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням локальної очисної споруди та контрольного колодязя. 2.2.   Споживачі повинні: 2.2.1.      Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод (Таблиця 6.1) на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил; 2.2.2.      Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення. 2.2.3.      Відбір проб Споживачем та проведення лабораторного дослідження якості стічних вод, які скидаються Споживачем, проводиться згідно з графіком відбору проб але не менш одного разу на квартал. 2.2.4.      Виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору; 2.2.5.      У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору; 2.2.6.      Укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта; 2.2.7.      Для укладання договору всім споживачам послуг надавати виробнику: -   письмовий запит (лист-заявку) з визначеними договірними величинами на комунальні послуги; -   копія статуту або положення про підприємство; -   копія довідки про внесення в ЄДРПОУ; -   копія посвідчення платника ПДВ або єдиного податку; -   копія наказу або доручення на відповідальну особу, яка відповідає за виконання умов договору; -   копія протоколу досліджень стічних вод; -   генплан об’єкта в масштабі 1:500 з нанесенням внутрішньо-майданчикових мереж водопроводу та каналізації із зазначенням контрольних колодязів, узгоджений з виробником; -   акт розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж споживача і виробника, узгоджений з виробником; -   ліміт на скидання стічних вод; -   вихідні данні для розрахунку ліміту на комунальну послугу; -   паспорт водного господарства споживача та субспоживачів, дані про характер їх виробництва; 2.2.7.1.Для укладання договору надавати виробнику у разі їх наявності: -   схему локальних очисних споруд (ЛОС); -   дані про утилізацію осадів ЛОС, їх зберігання та термінах їх вивозу; -   копія протоколу досліджень води питної яка видобувається з власних водозаборів (за наявності власних водозаборів); -   копія дозволу на спец водокористування (при наявності власних водозабірних споруд). 2.2.8.Надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд. 2.2.9.Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником; 2.2.10.Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача; 2.2.11.Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду; 2.2.12.На окремо розташованих об’єктах, які мають стічні води технологічного або не побутового походження, забезпечити  на каналізаційному випуску встановлення локальної очисної споруди; 2.2.13.Оплачувати послуги в установлені договором строки; 2.2.14.Сплатити за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин у десятиденний строк від дня отримання рахунку виробника; 2.2.15.Утримувати контрольні колодязі у належному стані (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо) та забезпечити до них доступ виробнику. 2.2.16.Контрольні колодязя мають бути позначені індетифікаційними табличками, на яких потрібно вказати назву підприємства-Споживача; номер контрольного колодязя; місце розташування колодязя та відстань до нього у випадку, якщо табличка не розташована безпосередньо поруч з колодязем.

ІІІ. Порядок укладання Договорів і умови приймання стічних вод

споживачів до системи централізованого водовідведення

3.1.   КП «Богодухіввода» приймає стічні води споживачів до системи централізованого комунального водовідведення м. Богодухів за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод споживачів відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з КП «Богодухіввода» Договору. 3.2.   Підключення нових споживачів до каналізаційної мережі (або після реконструкції об’єктів) дозволяється лише за наявності проекту приєднання системи водовідведення об’єкту господарювання до системи централізованого водовідведення м. Богодухів, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та технічних умов. 3.3.   Взаємовідносини між КП «Богодухіввода»   і споживачами регламентують договір, ці Правила та нормативні акти, що діють у період дії Договору. 3.4.   Договір розробляє КП  «Богодухіввода» згідно з типовим договором. Істотними умовами Договору є: -   обсяг і режими скиду стічних вод; -   розмір та порядок оплати послуг водовідведення; -   ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються споживачем; -   розмір та порядок плати за скид стічних вод з наднормативними забрудненнями; -   права та обов’язки сторін Договору; -   відповідальність сторін Договору і заходи впливу за порушення правил; -   порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію; -   розмежування балансової належності мереж і експлуатаційна відповідальність сторін Договору. За згодою сторін у Договорі можуть бути зазначені інші умови. 3.5.   Підставами для відмови в укладенні Договору є: -   забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонено розділом IV цих Правил; -   значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад, через загазованість колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод; -   перевантаження (зниження пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд. 3.6.   Споживачі, які приєднані до системи каналізації, для укладення Договору не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього Договору надають КП «Богодухіввода» документи, склад яких зазначений  у п. 2.2.7., 2.2.7.1. 3.7.   Для об’єктів господарської діяльності, що вперше приєднуються до каналізаційної мережі або що вводяться в експлуатацію після реконструкції необхідно одержати Технічні умови і, крім вищезгаданих документів у п. 2.2.7. та 2.2.7.1. цих Правил, додатково надати такі документи: -   акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта; -   акт технічної готовності по підключенню об’єкта до міської каналізаційної мережі; -   акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення, вузла обліку (за наявності); -   виконавчу проектну документацію підключення об’єкта до міської мережі каналізації, узгоджену з КП «Богодухіввода», що містить у т. ч. геодезичну зйомку місця приєднання до міської каналізаційної мережі (М.1:500), профіль випуску з контрольним колодязем; -   акти закритих прихованих робіт. 3.8.   Договір розробляє КП  «Богодухіввода»  у 20-денний термін з моменту подачі суб’єктом господарської діяльності листа-заявки та документів згідно з пунктів 2.2.7. та 2.2.7.1. цих Правил на укладання Договору та передає два примірника Договору споживачу на підпис. 3.9.   У двадцяти денний термін споживач зобов’язаний підписати Договір зі своєї сторони згідно з чинним законодавством та повернути один примірник Договору КП «Богодухіввода». 3.10.   Суб’єкт господарської діяльності не має права скидати стічні води до міської каналізаційної мережі без укладання Договору та технічних умов. До суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють скид та не мають Договору (або при закінченні його дії), застосовуються санкції відповідно до розділу VIII цих Правил. 3.11.   Усі майнові та немайнові спори стосовно Договору вирішуються згідно з чинним законодавством України. 3.12.   Обсяги стічних вод, що скидаються споживачем у міську каналізацію, визначаються на основі балансу водопостачання та водовідведення з урахуванням п. 3.13 даних Правил, акту обстеження об’єкта господарювання (Додаток 4 до цих Правил) і встановлюються Договором. 3.13.   Додатковий обсяг стічних вод визначається відповідно до Розділу VIII – ІХ Правил користування. 3.14.   Кожен об’єкт господарювання споживача скидає стічні води в каналізаційну мережу через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів (далі – КК), розташованих за межами об’єкту в місцях, що мають під’їзні дороги. У випадку відсутності технічної можливості улаштування контрольного колодязя за межами об’єкта Споживача, місце розташування КК погоджується із КП «Богодухіввода». 3.15.   Забороняється скидання стічних вод декількох споживачів в один випуск. 3.16.   Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів дозволяється тільки після КК на випуску кожного споживача. 3.17.   Приєднання каналізаційної мережі споживача до міської комунальної системи водовідведення і обладнання КК виконується силами і за кошти споживача. 3.18.   Колодязь на комунальній мережі, до якого приєднано випуск споживача, є межею балансової належності мереж і місцем приймання-передачі послуг водовідведення. 3.19.   КК, а також колодязі, що встановлені на каналізаційній мережі споживача або на мережі міської каналізації, яка проходить через територію споживача, повинні завжди бути доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсуненими кришками. Взимку кришки колодязів необхідно очищувати від снігу та льоду. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів споживач зобов’язаний встановити нові. 3.20.   Відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод субспоживача несе Споживач, який має Договір з КП «Богодухіввода». Субспоживач повинен мати договір на користування мережею водовідведення, через яку він скидає свої стічні води у міську каналізаційну мережу зі Споживачем. У випадку відмови Споживача відповідати за якість і кількість стічних вод субспоживача, останній (субспоживач) повинен одержати, якщо є технічна можливість, технічні умови та укласти в установленому порядку окремий Договір з КП «Богодухіввода» на послуги водовідведення. 3.21.   Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів нежитлових та виробничих приміщень несе споживач-орендодавець. 3.22.   У випадку, коли в одній будівлі розташовано декілька Споживачів, які не мають технічної можливості влаштування окремих випусків, КП «Богодухіввода» має право вимагати від таких споживачів визначити експлуатаційну організацію, яка, в межах цієї будівлі (споруди) повинна стати уповноваженою особою по всім договорам споживачів на послуги водовідведення з КП «Богодухіввода» та нести відповідальність за кількість та якість стічних вод споживачів, брати участь у обстеженні системи каналізації об’єкта, а також відборі проб стічних вод. Такою експлуатаційною організацією може бути балансоутримувач цієї будівлі, управитель або один із споживачів, що розташовані в межах даної будівлі. Умови КП «Богодухівводая» викладаються у вигляді письмових вимог, в яких встановлюється термін визначення експлуатаційної організації. 3.23.   Перевищення ліміту кількісного складу стічних вод (у т.ч. зміни в балансі водоспоживання та водовідведення споживача в результаті реконструкції, розширення об’єкта господарювання або за іншими причинами) має бути у 7-денний термін узгоджені споживачем з КП «Богодухіввода» та в подальшому повинні бути внесені до Договору. 3.24.   Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних (залпових) скидів забруднюючих речовин, про початок проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні терміново інформувати КП «Богодухіввода» письмово. 3.25.   При необхідності перекладання аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд міської каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між споживачами, що скидали стічні води з порушенням даних Правил і з вини яких, що доведено у судовому порядку, сталося їх руйнування (п. 7.4 Правил). 3.26.   Розрахунок участі споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує КП «Богодухіввода» та подає на затвердження до органу місцевого самоврядування, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи. 3.27.   КП «Богодухіввода» відключає споживачів від міської каналізації без попередження у випадку: -   стихійного лиха; -   відключення електроенергії; -   аварії на мережах або спорудах каналізації з незалежних від КП «Богодухіввода» обставин. У цих випадках за збитки споживачів КП «Богодухіввода» відповідальності не несе. 3.28.   Обмеження, тимчасова заборона або припинення надання послуги споживачам здійснюється у порядку передбаченому Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». 3.29.   У порядку, передбаченому законодавством, КП «Богодухіввода» відключає споживачів від міської каналізації негайно після попередження у випадку загрози виходу з ладу мереж або споруд міської каналізації та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення споживачами Правил. При цьому за збитки споживачів-порушників КП «Богодухіввода» відповідальності не несе. 3.30.   При проведенні КП «Богодухіввода» планово — попереджувальних та інших ремонтних робіт на міських мережах водовідведення, а також робіт з приєднання нових споживачів, КП «Богодухіввода» відключає споживачів від міської мережі каналізації, завчасно попередивши їх письмово (електронною поштою) не менш ніж за 5 діб до початку робіт.

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

4.1.   До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465. 4.2.   Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні: 4.2.1.      Містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші. 4.2.2.      Містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо). 4.2.3.      Містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції. 4.2.4.      Містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю. 4.2.5.      Містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень. 4.2.6.      Містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі — СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%. 4.2.7.      Мати температуру вище 250 С. 4.2.8.      Мати pH нижче 6,5 або вище 8,5. 4.2.9.      Мати хімічне споживання кисню (далі — ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі — БСК5) більше ніж у 2,5 раза. 4.2.10.       Створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення. 4.2.11.       Унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища. 4.2.12.       Містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами. 4.3.   У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з Додатком 2, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається крім випадку, визначеному у пункті 4.5 цього розділу. Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування. 4.4.   Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з Додатком 3 до цих Правил. 4.5.   Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод. 4.6.   Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 4.2 цього розділу за деякими показниками, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі. Виробник розглядає подану заяву у 20-денний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника. У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу VIІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років. У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод. 4.7.   Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача. Споживач, який допускає в свою каналізаційну мережу стічні води субспоживача, несе перед виробником відповідальність за якісні та кількісні показники усієї суміші стічних вод  на своєму каналізаційному випуску.

 

V. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ НЕЧИСТОТ НА ЗЛИВАЛЬНІ СТАНЦІЇ

 

5.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї й інші побутові стоки. 5.2. Згідно з ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі й споруди» та СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі й споруди», скидання рідких нечистот здійснюється тільки на зливальних станціях або на примальних лотках очисних споруд. На зливальних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів слід приймати 1:1. Слід передбачити 30% загальних витрат на мийку транспортних засобів Водоканалу брандспойтами, 25% — на розведення рідких відходів у каналі біля прийомної воронки й 45% — у відділені ґрат та на створення водяної завіси. Мийку транспортних засобів Перевізників брандспойтами здійснювати силами працівників Водоканалу на зливальних станціях або на місцях зливу на очисних спорудах. Загальний обсяг витрат води на мийку транспортних засобів Перевізників визначається загальною кількістю витраченої води за водяним лічильником або за встановленими нормами водоспоживання питної води водокористувачами  м. Богодухів,  Харківської  області   (відповідно   до  СніП2.04.01 — 85) для миття автотранспорту у випадку немеханізованого миття. 5.3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, які надходять у міську каналізацію через зливальні станції від діючих підприємств і підприємств, які будуються й реконструюються, організацій й установ всіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових і реконструкції старих підприємств. Всі підприємства, організації й домовласники,  надалі  іменуються Підприємствами. Підприемства або приватні власники сплачують Водоканалу послуги з транспортування, очистки стоків та миття транспортних засобів. 5.4. Обсяги водовідведення формуються на основі затверджених виконкомом Міськради норм водоспоживання (СніП2.04.01 – 85) з урахуванням ступеня    облаштованості  й  кількості жителів,  але не   менше   25  л/добу  на  1 людину (СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі й споруди» п.2.4.). 5.5. Відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011  №145, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195, рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати  у вигрібних ямах (вигребах).  У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною. 5.6. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. 5.7. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється. 5.8. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та  лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20м. 5.9. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів  джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50  м.  При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки. 5.10. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється. 5.11. Забороняється  скидати у вигрібні ями та на очисні споруди дощові та талі води, осади зі шламонакопичувачів, жировловлювачів і нафтовловлювачів тощо. 5.12. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливальної станції) здійснюється силами Виконавця, підприємствами або особами, які уклали договір з Виконавцем, що надалі йменуються – Перевізник, та вивозять рідкі побутові відходи з місць утворення рідких побутових відходів які належать Перевізнику.. 5.13. Перевізник зобов’язаний укласти договір з Виконавцем та сплачувати витрати Виробника на прийом й очищення рідких нечистот. Перевізник зобов’язаний надати Виробнику перелік Підприємств, які користуються його послугами, і дані про якісний склад й обсяг їхніх стоків. 5.14.  При вивозі рідких відходів Перевізником укладається договір на  вивіз РПВ між Підприємством-споживачем і виконавцем перевезень та договір знешкодження між КП «Богодухіввода» і виконавцем перевезень. При вивозі рідких відходів Водоканалом,  між   Водоканалом і Підприємством укладається договір на вивіз РПВ. При укладанні договору на  послуги по знешкодженню рідких відходів між Водоканалом та Перевізником застосовується тариф для відповідної категорії юридичної особи Перевізника. 5.15.  Основні  дані  щодо  вигрібних  ям  заносяться  в Санітарні паспорти, які є невід’ємною частиною Договорів на вивіз рідких відходів (додаток 10). 5.16.  Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливальної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами. 5.16.1. Якщо відстань між вигрібною ямою і місцем до якого можливий під’їзд спеціалізованого автомобіля (Виконавця), перевищує 4м і необхідне використання додаткових шлангів застосовується коєфіціент Кк = 1,4, а також у випадку якщо об’єкт забору нечистот перебуває за межами міста Виконавець стягує додаткову плату з застосуванням коефіцієнта кратності Кк = 1,7. 5.16.2. У випадку якщо об’єкт забору нечистот є дворовою вбиральнею та містить густі органічні речовини або значні механічні домішки й пісок, Виконавець стягує додаткову плату з застосуванням коефіцієнта кратності Кк = 1.9. 5.17. З моменту здійснення правочину щодо об’єктів споживачів комунальних послуг (відчуження, придбання, прийняття в користування, тощо), Підприємство або Перевізник зобов’язаний у семиденний термін вносити зміни до дислокації об’єктів та надавати Водоканалу належним чином засвідчені копії документів, підтверджуючих вчинення відповідного правочину. 5.18. Водоканал здійснює технічний контроль по виконанню вимог цього розділу Правил. 5.19. При порушенні правил скидання рідких відходів Підприємство або Перевізник оплачує надані послуги по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності Кк=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф). 5.20. Підприємства, установи, організації, ОСББ несуть установлену законодавством відповідальність за порушення вимог цих Правил у відповідності зі ст. 52 Кодексу України по адміністративних правопорушеннях. 5.21. Підключення Підприємств, які мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку. 5.22. Підприємство зобов’язане забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Водоканал або перевізник не несуть відповідальності за не вивіз рідких відходів. 5.23. Для забезпечення шумового комфорту населення РПВ вивозити не раніш ніж о 7 годині і не пізніш ніж 21 година, при цьому рівень шуму не повинен перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

 

VІ. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

6.1.Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів виходячи з умов забезпечення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на скиді КОС, встановлених виробнику згідно діючого законодавства. 6.2.                 Вимоги до вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС зазначені в Таблиці 5.1.

Таблиця 6.1

ВИМОГИ до вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

№ з/п
Показники якості стічних вод
Одиниця
виміру
Допустима
концентрація
КОС
с. Семенів Яр
КОС
вул.Комарова
1
Температура
°С
Не більше 25
Не більше 25
2
Прозорість по шрифту
см
Не більше 0,5
Не більше 5
3
Завислі речовини
мг/дм3
60,00
47,00
4
БСК повне/5
мг/дм3
50.00
42.00
5
Сульфати
мг/дм3
185.00
140.00
6
Сульфіди
мг/дм3
1,5
1,5
7
Хлориди
мг/дм3
100,00
150,00
8
Фосфати
мг/дм3
22.00
11.00
9
Азот амонійний
мг/дм3
25.00
12.00
10
Нітрити
мг/дм3
0,15
0.35
11
Нітрати
мг/дм3
3.8
3.5
12
Залізо
мг/дм3
3,19
3,19
13
Мідь
мг/дм3
0,03
0,03
14
Цинк
мг/дм3
0,01
0,01
15
Нікель
мг/дм3
0,01
0,01
16
Нафтопродукти
мг/дм3
0,4
0,3
17
Жири
мг/дм3
50,0
50,0
18
Алюміній
мг/дм3
3,40
3,40
19
ХСК
мг/дм3
170.00
115.00
20
СПАР
мг/дм3
0,55
0,3
21
рН

одиниць рН

6,5-8,5
6,5-8,5
22
Мініралізація

мг/дм3

785.00
575.00
23
Нерозчинні масла, смоли, мазут
мг/дм3
0,00
0,00
24
Кислоти, горючі суміші
мг/дм3
0,00
0,00
25
Маточні та кубові розчини
мг/дм3
0,00
0,00
26
Радіоактивні речовини

Бк/дм3

0,00
0,00
27
Сміття
0,00
0,00
28
Коли-ворми
(індекс ЛПК)
Кое/ дм3
5* 106
5* 106
29
Збудники захворювань

-

відсутні

відсутні

30
Лактозопозитивні кишкові палички

 в дм³

1000

1000

31
Коліфаги ( у бляшкообразуючих одиницях)

в дм³

100

100

32
Яйця гельмінтів

в дм³

відсутні

відсутні

 

VІІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення

7.1.             Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Богодухів  відповідно до чинного законодавства України. 7.2.            У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водопостачання та водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб. Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 2 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору. 7.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку. 7.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

де

 –

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

 –

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);

 –

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).

7.5.   У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів. 7.6.   За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

де

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

VІІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованого водовідведення

8.1.Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами. Періодичність відбору контрольних проб – не більше ніж один раз у три місяці. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково. Споживачі щомісячно надають виробнику інформацію про об’єми стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план/топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м. Бровари, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер. 8.2.Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника. 8.3.Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод. 8.4.Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». 8.5.Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». 8.6.З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. 8.7.Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважені представники виробника, що фіксується у спеціальному журналі або в акті відбору проб (Додаток 5 до Правил), який підписують як представники виробника, так і представники споживача. Порядок відбору проб визначений в Інструкції про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів (Додаток 6 до Правил). В акт відбору проб (Додаток 5 до Правил) обов’язково заносяться дані про попередню обробку проби (консервування). Акти складаються у двох примірниках – для виробника та споживача. Обов’язково робиться примітка про отримання споживачем свого екземпляру акту. У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті. Такий акт має юридичну силу і є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень (у разі виявлення перевищення ДК). 8.8.Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення. Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення. 8.9.У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів. 8.10.У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником.

ІХ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

 

9.1.У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, цим Правилам та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів. Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 9.2, 9.12 цього розділу. Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення. 9.2.Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення. 9.3.Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою:

де Т тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3;
Qd об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;
Qpd об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3;
Qpz об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;
Kk коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

9.4.У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20. 9.5.У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць – Kk = 5; від 2 та більше одиниць – Kk = 10. 9.6.У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

де ХСК

хімічне споживання кисню;
БСК5

біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

9.7.У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2. 9.8.У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5. 9.9.У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Kk) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 9.4, 9.5 цього розділу. 9.10.Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5. 9.11.Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

де Cfi

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;
ДКі

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 9.4 цього розділу. 9.12.Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта. 9.13.Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором. 9.14.За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цими Правилами.

X. Визначення розміру плати за скид стічних вод що   утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт  під  час  прибирання  територій  (далі  — поверхневі  стічні  води),  і неорганізовано потрапляє  в мережі водовідведення споживачів та до системи централізованого водовідведення

 
10.1. Відповідно до  частини  першої  статті  7 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ) та пункту  4  Положення про    Міністерство   регіонального   розвитку,   будівництва   та житлово-комунального господарства  України,  затвердженого  Указом Президента  України від 31 травня 2011 року N 633 ( 633/2011 ),  з метою запровадження єдиних підходів до визначення обсягів  стічних вод,  що  утворюються  на  територіях  населених пунктів внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення, наказом  Міністерства  з питань  житлово-комунального  господарства  України  від 27 червня 2008 року N  190 (  z0936-08  ),  зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627, затверджені  Зміни   до   Правил користування   системами централізованого  комунального  водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.
   10.2. Відповідно до «Правил» середньорічний  об'єм поверхневих стічних  вод,  що   утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт  під  час  прибирання  територій  (далі  - поверхневі  стічні  води), О  і неорганізовано потрапляє  в мережі р водовідведення споживачів або через  дощозбірники  і  колодязі  на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника,  як при загальносплавній,  так  і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою
 
 
                      О (р)  = О(Д)  + О(С)  + О(ПМ)  ,
 
де:
О (р)  - середньорічний   об'єм    поверхневих   стічних   вод,куб.м/рік;
О(Д)  - середньорічний об'єм дощових вод, куб.м/рік;
О(С)  - середньорічний об'єм снігових вод, куб.м/рік;
О(ПМ)  - середньорічний    об'єм     поливально-мийних      вод,куб.м/рік.".
 
10.3. Середньорічний   об'єм  дощових вод, О(Д)  , визначають за формулою
 
                            О(Д)  = 10 х h(Д) х к(Д) х F(Д) ,
 
де:
h(Д)  - кількість   опадів    за   теплий   період  року, мм, визначається за метеорологічними даними;
к(Д)  - загальний  коефіцієнт  стоку  дощових  вод, що  враховує кількість дощових вод (шар  або  об'єм),  що  надходить  у  мережі водовідведення за певний період часу (доба,  місяць,  сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;
F(Д)  - загальна площа стоку дощових вод, га.
 
10.4. Загальний коефіцієнт  стоку  дощових  вод  для  площ  стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних,  наведених у Таблиці 2 до цих Правил.
Для визначення   середньорічного   об'єму   дощових   вод, О(р)  з території населеного пункту,  що  має  різні   види   поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, к (Д)  ,  для  загальної  площі  стоку, F(Д), розраховується як  середньозважена  величина  з  окремих   значень коефіцієнта стоку, наведеного у Таблиці 2, для площ стоку з різним видом поверхні.
 
10.5. Середньорічний  об'єм  снігових вод, О(С), визначають  за формулою
 
                       О(С)     = 10 х h(С) х к(С) х Fc(С)
 
Де:
h(С)   - кількість опадів за холодний  період  року  (загальна початок   сніготанення),   мм,  визначається  за  метеорологічними даними;
к(С)   - загальний коефіцієнт стоку снігових вод  (з  урахуванням прибирання снігу і втрат води  за  рахунок  часткового  поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);
Fc(С)      - загальна   площа   стоку   снігових   вод   з  території підприємства, установи, організації, га.
 
10.6. Середньорічний   об'єм   поливально-мийних вод, О(ПМ)  , що надходить  у  вуличну  мережу  водовідведення,  у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі,  що подає воду на ці потреби,    та   у   разі   використання   води   для   здійснення поливально-мийних   робіт   з   додаткового   джерела    не питного водопостачання визначається за формулою
 
                      О(ПМ)    = 10 х m(ПМ) х p (ПМ) х F(ПМ)  х  к(ПМ)      ,
 
де:
m(ПМ) - питома  витрата  води на миття покриттів (як правило, приймається 1,35 л/кв.м на одне миття), л/кв.м;
p (ПМ) -  середня  кількість  операцій  поливання та  миття на рік (складає близько 150), од.;
F(ПМ)  - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття,га;
к(ПМ)  - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).
 
 

Таблиця 2

до Правил (пункт 10.3 розділ Х)

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод з територій населених пунктів для площ стоку з різним видом поверхні

 

Вид поверхні або площі стоку Загальний коефіцієнт стоку, кД
3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:

0,35

 

Додаток 2 до Правил (пункт 4.3 розділ IV) ПЕРЕЛІК  виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Богодухів

 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
 2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
 3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
 4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
 5. Гальванічне виробництво.
 6. Машинобудування і металообробка.
 7. Металургія чорна та кольорова.
 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево-активних речовин.
 10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
 11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.
Додаток 3 до Правил (пункт 4.4 розділ IV) ПЕРЕЛІК  забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

 1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
 2. Розчини кислот з pH < 6,5 і лугів з pH > 8,5.
 3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).
 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.
 6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.
 8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.
 10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.
Додаток 4 до Правил (пункт 3.12 розділу ІII)             Україна  ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА комунальне підприємство «Богодухіввода»  62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15  E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net   АКТ обстеження підприємства № _________                                                    “ ____ ” ___________ 20 __ р. Нами___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (П. І. Б. представників КП «Богодухіввода») ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В присутності____________________________________________________________________(П. І. Б. Представників Споживача) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ обстежено стан мереж каналізації __________________________________________________ (Найменування суб’єкта господарювання, його адреса) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Богодухів та договору від «___» ___________________ 20 __ №____________ Водопостачання здійснюється _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Скидання стічних вод відбувається в колектор ________________________________________ існує__________________ випусків до системи централізованого водовідведення об’єм стоків складає: ________________________________________________________________________________ Система каналізації ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Наявність очисних споруд ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Лабораторний контроль стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Для лабораторного контролю відібрана проба стічної води згідно ДСТУ ISO 5667-10: 2005; в скляну (1,0л, 0,5л, 1,0л або 3,0л) та пластикову (0,25л, 2л, 3,5л) тару ________________________________________________________________________________

(місце, час та номер відібраної проби)

ВИСНОВКИ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Підприємство ____________________________________Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу          _________________. (не)порушує КЕРІВНИЦТВУ ПІДПРИЄМСТВА ПРОПОНУЄТЬСЯ: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Від виробника:                                                       Від споживача: _____________________________                        _____________________________ _____________________________                        _____________________________ _____________________________                        _____________________________ Додаток5 до Правил (пункт8.7 розділу VIIІ)              Україна  ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА комунальне підприємство «Богодухіввода»  62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15  E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net   АКТ ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНОЇ ВОДИ № _________                                                    “ ____ ” ___________ 20 __ р.   Нами, представниками КП „Богодухіввода”: ______________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ (назва відділу, посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон ) в присутності уповноваженого представника споживача: __________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон ) виконано відбір проб стічних вод споживача з метою контролю їх складу та якості згідно з Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бровари та на виконання графіку відбору проб стічних вод підприємств м. Богодухів на 20 __ рік   ______________ 20____ р. о ______ год. виконано відбір проб стічних вод __________________________________________________________________________________ (назва підприємства, адреса) __________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон керівника підприємства) __________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон відповідального за водопостачання та водовідведення об’єктів Споживача) на контрольному колодязі № ________________________________________________________ за адресою: _______________________________________________________________________ назва виду стічних вод ______________________________________________________________ відповідно до договору № ________________ від __________________ р. 1. Нормативні документи (НД), відповідно до яких виконано 1.1. Відбір проб: ДСТУ ІSО 5667-10-2001;         КНД 211.1.0.009-94 1.2. Зберігання проб: ДСТУ ІSО 5667-3-2001 2.Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб:  пробовідбірник ручний, повірці не підлягає

3.Паспорт проби

Дата, час відбору Точка і місце відбору Вид проби (разова, усереднена) Загальний об’єм проби, дм3 Показники, що підлягають вимірюванню Посудина для Показники, що визначались на місці Відомості про попередню обробку проби
проби контрольного зразка
Номер, тип Об’єм, дм3 Номер, тип Об’єм, дм3 t, оС рН
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.Проба стічної води представнику споживача для проведення аналізів (надається за бажанням підприємства-споживача) надана/не надана  (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________________________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Виконавець відбору проб _________ _________________________                         Представник споживача ______ __________________ (Підпис)            (Прізвище, ініціали)                                                                                     (Підпис)   (Прізвище, ініціали) Представник підприємства-споживача від підпису акта відмовився в присутності осіб: __________________________________________________________________________________________________________ 5. Доставлені проби прийняті для проведення вимірювань лабораторією ________________ (дата, час) Зауваження щодо стану проб і записів __________________________________________________________________________ Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань: 1. Придатні.    2. Не придатні. (необхідне підкреслити) 6.Контрольні зразки проб  скріплені підписами виконавців відбору і представника споживача та отримані на зберігання ___________________________________________________________________________________________________________ (посада, підпис, прізвище та ініціали ) Акт складений у 2 прим. по одному для кожної зі сторін.

Додаток 6 до Правил (пункт 8.7 розділу VIІI) Інструкція про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів Інструкція розроблена згідно з КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод” (1995);, ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”; ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”; ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”; Методик виконання вимірювань складу та властивостей проб стічних вод (КНД, MBB).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв та посуду для відбору та зберігання проб, техніки безпеки. Положення інструкції поширюються на відбір проб господарсько-фекальних, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Богодухів . 1.2.   Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

 1. ПОРЯДОК ВІДБОРУ СТІЧНИХ ВОД.

2.1.   З метою контролю якості стічних вод споживача виробник здійснює відбір контрольних проб. 2.2.   Перелік показників якості стічних вод установлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Богодухів  (Таблиця 6.1). 2.3.   Місця (точки) відбору проб визначають, засновуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Відбір проб стічних вод на аналіз здійснюється з контрольних колодязів (КК). 2.4.   Відбір      проб провадиться представниками виробника у присутності уповноважених представників споживача. 2.5.   Відбір проб провадиться у будь-який час доби без попереднього погодження із споживачем з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод. 2.6.   Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється. 2.7.   Відбір проб оформляється актом

                                                                              ПЕРЕЛІК

рішень із земельних питань, що виносяться на розгляд    XXXII   СЕСІЇ VІI СКЛИКАННЯ Богодухівської  міської ради від 22.02.2019

 

                      Про внесення змін до рішення сесії — 5

1.Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 05.10.2018 №1055-VII  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування «Каналізаційної насосної станції №2»,розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Набережна , Комунальному підприємству «Богодухіввода»» (XXX сесія VII скликання)

2.Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 22.11.2018 №1131-VII  «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Чалого,2, Лобойку Олександру Леонідовичу» (XXXI позачергова  сесія      VII скликання)  

3.Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 22.09.2017 №641-VII «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,розташованої за адресою:м.Богодухів, вул.Леонова,17, Полозуко Карині Юріївні   » (XX сесія VII скликання)

4.Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 21.12.2018 №1187-VII «Про надання згоди на встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,розташованої за адресою:м.Богодухів, пров.Садовий,1, Пузаку Андрію Леонідовичу  » (XXXII сесія VII скликання)

5. Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 21.07.2017 № 587-VII    «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Чкалова,10, Яковенко Катерині Григорівні  »  (XIX     сесія VII скликання)

 

Про внесення змін до договору оренди-1

6.Про внесення змін до  договору оренди землі  від 22. 10. 2014 №451

  Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою зем.ділянки- 7

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. 1-гоТравня,8, Бичко Зої Магарифівні

8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Центральна,145, Добриці Тетяні Степанівні

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Григорія Сковороди,23, Загорульку Юрію Миколайовичу,Тур Олені Миколаївні

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Третяківська,24, Молчановій Валентині Иосипівні

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Зарічна, Новікову Андрію Костянтиновичу

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Лозівська,41, Пінчук Варварі Володимирівні

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів, пров. Лозівський,42, Сергієнко Катерині Валеріївні

 

 

 

 

Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою  з подальшою перед. в оренду-1

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування  нежитлового приміщення (складу) з подальшою передачею в оренду, розташованої за адресою: м.Богодухів,     пров. Оверченка,1Б,Кучкову Григорію Тимофійовичу

Затвердження проекту з подальшою передачею в оренду -1

15.  Про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду  земельної ділянки для обслуговування  нежитлового  приміщення (магазину) розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності,28, Дьомкіній Юлії Вікторівні

Затвердження проекту  передача у власність -7

16. Про  передачу у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: с.Москаленки, вул.Москаленки,71А , Дегтяр Миколі Григоровичу

17. Про затвердження проекту та передача у власність земельної ділянки для ведення садівництва, розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.8-го Мехкорпусу , Зіньковському Олегу Миколайовичу

18. Про затвердження проекту та передача у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Третяківська,56, Коноваленко Галині Олександрівні

19. Про затвердження проекту та передача у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.Краснокутський,21, Лиходій Ларисі Миколаївні

20. Затвердження проекту та передача у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування індивідуального гаража, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Дем’янівська, Наконечному Олександру Миколайовичу

21. Затвердження проекту та передача у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування індивідуального гаража, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Охтирська, Чабаню Олександру Володимировичу

22. Про затвердження проекту та передача у власність земельної ділянки для ведення садівництва, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Центральна , Щирову Тарасу Євгеновичу

  Затвердження  проекту передача в постійне користування -2

23. Про затвердження проекту щодо відведення земельної ділянки у постійне користування ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ  для  обслуговування нежитлової будівлі, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Шевченка,17,  Харківської обл.

24. Затвердження проекту щодо відведення земельної ділянки у постійне користування КП «Богодухівжитло»  для  обслуговування комплексу нежитлових будівель розташованої за адресою:м.Богодухів, вул.Г.Сковороди,9,  Харківської обл.,»   

                                         Кадастровий номер –7

25. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування адміністративної будівлі, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул.Катукова,2, ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України

26. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Харківська,35, Люботі Геннадію Івановичу,Шкарлату Олегу Леонідовичу

27. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Центральна,87, Панасенко Любові Іванівні,Трифану Олександру Івановичу

28. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Спортивна,10, Петровій Лідії Іванівні

29. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Третяківська,86, Харченку Леоніду Семеновичу

30. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, пров.Шпильки,9, Шпильці Валентині Іванівні,Сакуну Андрію Олександровичу

 

 

 

 

 

31. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, пров.Шпильки,7, Шпильці Валентині Іванівні,Сакуну Андрію Олександровичу, Шпильці Людмилі Данилівні

 Затвердження детального плану -1

32. Про затвердження детального плану території в межах м.Богодухова вул.Молокова зі сходу- вул.Набережна(з півночі) русло р.Мерла (з півдня та заходу) Богодухівської міської ради Харківської області

Включення до переліку продажу -5

33. Про включення до переліку земельних ділянок,  які можуть бути реалізовані на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки розташована за адресою: м.Богодухів, вул.Поштова.

34. Про включення до переліку земельних ділянок,  які можуть бути реалізовані на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки розташована за адресою: м.Богодухів, вул.Пушкіна

35. Про включення до переліку земельних ділянок,  які можуть бути реалізовані на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки розташована за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності.

36. Про включення до переліку земельних ділянок,  які можуть бути реалізовані на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки розташована за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності.

37. Про включення до переліку земельних ділянок,  які можуть бути реалізовані на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки розташована за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності.

Продаж зем.ділянок -2

38. Про продаж забудованої земельної ділянки  із земель житлової та громадської  забудови , що планується до викупу  Нечитайлу Вячесаву Георгійовичу      для  обслуговування нежитлової будівлі профілакторію ,  яка розташована за адресою: м.Богодухів, вул. 8-го Мехкорпусу,2/3

39. Про продаж забудованої земельної ділянки що планується до викупу  Пугачем Володимиром Никифоровичем із земель житлової та громадської  забудови ,  яка розташована за адресою: м.Богодухів,  вул.Леонова 8А

   Про надання дозволу на розробку нормативної грошової оцінки земель-4

40. Про надання дозволу на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території села Мусійки Богодухівського району Харківської області

41. Про надання дозволу на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території села Семенів Яр Богодухівського району Харківської області

42 Про надання дозволу на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території села Паляничники Богодухівського району Харківської області

43. Про надання дозволу на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території села  Москаленки Богодухівського району Харківської області

Про зняття заборони  на продаж або інше відчуження-1

44. Про зняття заборони  на продаж або інше відчуження зазначеної  земельної ділянки,яка розташована за адресою: м. Богодухів, вул. Кооперативна, 13

              Затвердження тех.документації,передача земельної ділянки у власність-4

45. Про затвердження технічної документації та передача у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка,63, Бєсєдіній Антоніні Василівні

46. Про затвердження технічної документації та передача у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Покровська,110/9, Гуріній Ярославі Петрівні

47. Про затвердження технічної документації та передача у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Покровська,110/9, Гуріній Ярославі Петрівні

48.  Про затвердження технічної документації та передача у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Набережна,5, Зюбан Тетяні Миколаївні

49.  Розгляд заяви Про затвердження технічної документації та передача у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд(присадибна ділянка), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Мусійчанська,20А,Шитосі Миколі Володимировичу                    

 

 

 

          Про включення до переліку земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна-2

50. Про включення до переліку земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, призначених для продажу його власникам, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, для обслуговування нежитлової будівлі — склад, розташованої за адресою: м.Богодухів,вул.Молодіжна,3В

51. Про включення до переліку земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, призначених для продажу його власникам, земельної ділянки несільськогосподарського призначення, для обслуговування нежитлової будівлі — контора, розташованої за адресою: м.Богодухів,вул.Молодіжна,3Б

 

 

 

 

Додаткові питання.

 

52.Розгляд заяви Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  гаражу, за рахунок земель житлової та громадської забудови   розташованої за адресою: м.Богодухів,вул.Охтирська, Бабенко Оксані Олександрівні.

53. Розгляд заяви Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для отримання паю  площею 4,6816 га гр. Кривошеї Віталію Миколайовичу

54. Розгляд заяви Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Зарічна, Новікову Андрію Костянтиновичу