ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ХХІІІ сесії VII скликання 16.02.2018

Переглядiв: 149

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХХІІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                                   Богодухів                                      № _______ — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 25573,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  24264,1 тис. грн., з них інша субвенція 7001,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 6956,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1309,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  500,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 28258,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  25952,4 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2306,5 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1688,3 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 997,0 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 845,3 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  V скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

До проекту рішення міської ради від 16.02.2018 року №_____ про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2018 р. № 717 –VII « Про міський бюджет на 2018 рік» та додатків до нього

 

На розгляд сесії виносяться такі питання:

надання субвенції районному бюджету  в сумі 688,3 тис. грн. на:

-         Компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2 – 312,0 тис. грн.;

-         50 відсоткове відшкодування досліджень на глікозильований гемоглобін, хворим на інсулінозалежний цукровий діабет – 36,3 тис. грн.;

-         придбання антирабічної вакцини та гамаглобуліну, постраждалим від укусів тварин – 40,0 тис. грн.;

-         харчування учнів 1-4 класів (без пільгового контингенту) – 300,0 тис. грн.

КП «Богодухівжитло»  на  придбання матеріалів для встановлення освітлення, огорожі та системи відео спостереження на центральному кладовищі – 1000,0 тис. грн.;

Джерелом фінансування визначити кошти вільного залишку загального фонду міського бюджету.

Спеціальний фонд:

КП «Богодухівжитло» — 294,0 тис. грн., з них:

-         заміна світлофорних об’єктів – 184,0 тис. грн.;

-         завершення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу від вул. Центральної через вул. Солов’їну до р. Мерла – 23,0 тис. грн.;

-         проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу від пл. Бідила до р. Мерла – 22,0 тис. грн.;

-         проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу  по пров. Ударному та під містком на перехресті вул.Центральної та пров. Ударного, облаштування водозахисного бар’єру вздовж паркану зі сторони пров. Ударного ( вул. Центральна,207 Глазков М.І.) – 65,0 тис. грн.;

КП «Богодухіввода» на придбання повітродувки для встановлення на очисних спорудах вул. Комарова — 160,0 тис. грн. та екскаватора – 450,0 тис. грн.

Міська рада :

-         придбання оргтехніки – 50,0 тис. грн.

-         виготовлення детального плану забудови (будівництво басейну) – 43,0 тис. грн.;

Джерелом фінансування визначити залишок коштів спеціального фонду міського бюджету

 

 

Головний бухгалтер                                 Т.Дереведмедь

 

Додаток № 1

до проекту рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 16.02.2018 року № ____-VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                     16283000,00    16203500,00       79500,00              0,00

13000000  Рентна плата та плата за використання інших       5000,00           5000,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання             5000,00           5000,00              0,00                 0,00

лісових ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання             5000,00           5000,00              0,00                 0,00

лісових ресурсів (крім рентної плати за

спеціальне використання лісових ресурсів в

частині деревини, заготовленої в порядку рубок

головного користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги            4178100,00      4178100,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні           579000,00        579000,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                579000,00        579000,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію 2191000,00    2191000,00            0,00                 0,00

 України підакцизних товарів (продукції) 

14031900  Пальне                                                               2191000,00      2191000,00            0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами          1408100,00      1408100,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                12020400,00    12020400,00           0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                              5753400,00      5753400,00            0,00                 0,00

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від             40200,00          40200,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від            600000,00        600000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від            572000,00        572000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                   608000,00        608000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                         2422000,00      2422000,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                      722200,00        722200,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                             789000,00        789000,00             0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                 6267000,00      6267000,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                       673000,00        673000,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                          4900000,00      4900000,00            0,00                 0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських            694000,00        694000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює

або перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                          79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                           79500,00             0,00              79500,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих              27400,00             0,00              27400,00              0,00

речовин в атмосферне повітря стаціонарними

джерелами забруднення 

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин   23100,00             0,00              23100,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти 

19010300  Надходження від розміщення відходів у                29000,00             0,00              29000,00              0,00

спеціально відведених для цього місцях чи на

об`єктах, крім розміщення окремих видів

відходів як вторинної сировини 

20000000  Неподаткові надходження                                  1789000,00      1059000,00        730000,00             0,00

21000000  Доходи від власності та підприємницької              3000,00           3000,00              0,00                 0,00

діяльності  

21080000  Інші надходження                                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції                3000,00           3000,00              0,00                 0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від      1053000,00      1053000,00            0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності 

22010000  Плата за надання адміністративних послуг         716000,00        716000,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг 716000,00       716000,00             0,00                 0,00

22080000  Надходження від орендної плати за користування 105000,00       105000,00             0,00                 0,00

 цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном  

22080400  Надходження від орендної плати за користування 105000,00       105000,00             0,00                 0,00

 цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності 

22090000  Державне мито                                                     232000,00        232000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем            197000,00        197000,00             0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

 за оформлення документів на спадщину і

дарування  

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                 35000,00          35000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України  

24000000  Інші неподаткові надходження                              3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060000  Інші надходження                                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

24060300  Інші надходження                                                 3000,00           3000,00              0,00                 0,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ              730000,00            0,00             730000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що                 730000,00            0,00             730000,00             0,00

надаються бюджетними установами згідно із

законодавством 

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними      730000,00            0,00             730000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю 

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

30000000  Доходи від операцій з капіталом                          500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних           500000,00            0,00             500000,00        500000,00

активів 

33010000  Кошти від продажу землі                                      500000,00            0,00             500000,00        500000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                 500000,00            0,00             500000,00        500000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться

 на території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     18572000,00    17262500,00      1309500,00        500000,00

40000000  Офіційні трансферти                                          7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

41000000  Від органів державного управління                     7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

41030000  Субвенції з державного бюджету місцевим          7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

бюджетам

41035000  Інші субвенції                                                    7001600,00      7001600,00            0,00                 0,00

Всього доходів                                                                    25573600,00    24264100,00      1309500,00        500000,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

Додаток № 2

                                                                                                                     до проекту рішення міської ради

                                                                                                                     «Про міський бюджет на 2018 рік»

                                                                                                                        Від 16.02.2018 року № ___-VII

РОЗПОДІЛ

                                                                            видатків Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

01           0            0      Рада (Управління справами Верховної 24264100,00 18264100,00 9887600,00 2392800,00 6000000,00 1309500,00 799500,00    0,00        0,00    50000,00                                     500000,00 25573600,00

Ради Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські ради, районні ради і ради міст

обласного та республіканського

підпорядкування (для АР Крим),

селищні, сільські ради)

0          0100          0      Державне управління                     3381300,00 3381300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3431300,00

0          0150       0111    Організаційне, інформаційно-           3381300,00 3381300,00 2274000,00  158000,00      0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                    3431300,00

аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної

ради, районної ради, районної у місті

ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0          1000          0      Освіта                                       12877000,00 12877000,00 7363600,00 2114200,00     0,00      730000,00 730000,00    0,00        0,00    0,00                                              0,00     13607000,00

0          1010       0910    Надання дошкільної освіти             12154200,00 12154200,00 6771200,00 2114200,00     0,00      730000,00 730000,00    0,00        0,00    0,00                                              0,00     12884200,00

0          1161       0990    Забезпечення діяльності інших          722800,00  722800,00  592400,00      0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           722800,00

закладів у сфері освіти

0          3000          0      Соціальний захист та соціальне          845300,00  845300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           845300,00

забезпечення

0          3192       1030    Надання фінансової підтримки           100300,00  100300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           100300,00

громадським організаціям ветеранів і

осіб з інвалідністю, діяльність яких

має соціальну спрямованість

0          3210       1050    Організація та проведення                 45000,00    45000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           45000,00

громадських робіт

0          3241       1090    Забезпечення діяльності інших          700000,00  700000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           700000,00

закладів у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

0          4000          0      Культура i мистецтво                      485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          4060       0828    Забезпечення діяльності палаців i       485500,00  485500,00  250000,00  120600,00      0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           485500,00

будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних закладів

0          6000          0      Житлово-комунальне господарство    5575000,00  75000,00       0,00          0,00     5500000,00  434000,00      0,00    0,00        0,00    434000,00                                                434000,00  6009000,00

0          6030       0620    Організація благоустрою населених   5575000,00  75000,00       0,00          0,00     5500000,00  434000,00      0,00    0,00        0,00    434000,00                                                434000,00  6009000,00

пунктів

0          7000          0      Економічна діяльність                    1800000,00  300000,00      0,00          0,00     1500000,00  903000,00      0,00    0,00        0,00    903000,00                                                903000,00  2703000,00

0          7130       0421    Здійснення заходів із землеустрою          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     50000,00

0          7350       0443    Розроблення схем планування та            0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      243000,00      0,00    0,00        0,00    243000,00                                                243000,00  243000,00

забудови територій (містобудівної

документації)

0          7370       0490    Реалізація інших заходів щодо           300000,00  300000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           300000,00

соціально-економічного розвитку

територій

0          7440       0456    Утримання та розвиток транспортної 1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00      0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                          1500000,00

Інфраструктури

0               7670               0        Внески до статутного капіталу

суб’єктів  господарювання                                                                                                                                       610000,00                                                                                                             610000,00     610000,00          610000,00

0          8000          0      Інша діяльність                                 0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      189500,00 179500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      189500,00

0          8340       0540    Природоохоронні заходи за рахунок       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      189500,00 179500,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      189500,00

цільових фондів

0          9000          0      Міжбюджетні трансферти                988300,00  988300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           988300,00

0          9770       0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    988300,00  988300,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           988300,00

0                         0      Усього                                      25952400,00 19952400,00 9887600,00 2392800,00 6000000,00 2306500,00 909500,00    0,00        0,00    1397000,00                                 1387000,00 28258900,00

Секретар                                                                                                                   З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

Додаток № 3
до проекту  рішення міської радиВід 16.02.2018 року № ____ – VIІ
Міжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2018 рік
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенція  з районного бюджету Субвенції з міського бюджету
Субвенція загального фонду на: субвенія спеціального фонду на:
на дошкільну освіту утримання клубного закладу  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингунту Компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2 50 відсоткове відшкодування досліджень на глікозильований гемоглобін, хворим на інсулінозалежний цукровий діабет придбання антирабічної вакцини та гамаглобуліну, постраждалим від укусів тварин
державний бюджет
районний бюджет 600000 312000 36300 40000
районний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
державний бюджет
районний бюджет
районний бюджет
міський бюджет
міський бюджет
Всього 600000 312000 36300 40000
Секретар ради                 З.М.Зіньковська

 

Додаток № 4
до проекту рішення  міської ради
від 16.02.2018 № ___ -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2018 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 845 300,0 0,0 845 300,0
міська рада 845 300,0 0,0 845 300,0
0103241 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 700 000,0 700 000,0
103192 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 100 300,0 100 300,0
0,0
103210 програма зайнятості населення організація та проведення громадських робіт 45 000,0 45 000,0
0,0
Всього 845 300,0 0,0 845 300,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до   проекту рішення  міської ради
від 16.02.2018 № ___-VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 70,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 25,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 45,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 70,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська
Додаток № 6
до  проекту рішення міської ради
від 16.02.2018 № ___ -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 550 000,0 0,0 0,0 550 000,0
міська рада 550 000,0 0,0 0,0 550 000,0
0106030 організація благоустрою населених пунктів придбання автотехніки 250 000,0 250 000,0
0107130 здійснення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0106430 розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації) генеральний план міста 200 000,0 200 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій виготовлення ПКД на реконструкцію насосної станції Південна 50 000,0 50 000,0
Всього 550 000,0 0,0 0,0 550 000,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2018 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,26 62,20
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 3,90 192,30 110,70 70,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,26 20,40 25,00
4. ДНЗ № 5 0,49 32,50 29,30
5. ДНЗ № 6 0,25 20,00 12,90
6. ДНЗ № 7 0,25 24,70 17,10
7. ДНЗ № 8 2,40 68,50 28,50 45,00
8 ДНЗ № 9 0,25 26,20 22,90
9
10 Семено Ярський клуб 1,60 10,35
11
Р А З О М 0,00 4,16 256,10 121,05 70,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська

Додаток № 7

до  проекту рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік»

Від 16.02.2018 р. № _____-VII

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2018 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Загальний

Код     Найменування згідно з класифікацією фінансування     Всього           фонд                          в т.ч. бюджет

Всього        розвитку

бюджету

1                                               2                                                3                  4                  5                  6

200000    Внутрішнє фінансування                                                   2685300,00     1688300,00      997000,00      727000,00

205000    Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках                 0,00              0,00              0,00              0,00

бюджетних установ

205100    На початок періоду                                                           120426,00          0,00          120426,00          0,00

205200    На кінець періоду                                                              120426,00          0,00          120426,00          0,00

208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів        2685300,00     1688300,00      997000,00      727000,00

208100    На початок періоду                                                          57018300,00   37343256,00   19675044,00     812053,00

208200    На кінець періоду                                                            54333000,00   35654956,00   18678044,00      85053,00

600000    Фінансування за активними операціями                                2685300,00     1688300,00      997000,00      727000,00

602000    Зміни обсягів бюджетних коштів                                         2685300,00     1688300,00      997000,00      727000,00

602100    На початок періоду                                                          57138726,00   37343256,00   19795470,00     812053,00

602200    На кінець періоду                                                            54453426,00   35654956,00   18798470,00      85053,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                         Богодухів                   №  ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі міні- проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради  від 07 грудня 2017 року
№579-VII «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проект «У «Ялинці» комфортно і безпечно кожній дитинці» та взяти участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році.

 

2. В разі перемоги у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році, передбачити у місцевому бюджеті 2018 року для співфінансування заходів проекту кошти в сумі 120,175 (сто двадцять тисяч сто сімдесят п’ять) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                         Богодухів                   №  ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі міні- проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради  від 07 грудня 2017 року
№579-VII «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проект «Затишний будинок – здорові люди» та взяти участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році.

 

2. В разі перемоги у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році, передбачити у місцевому бюджеті 2018 року для співфінансування заходів проекту кошти в сумі 121,757 (сто двадцять одна тисяча сімсот п’ятдесят сім) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                             Богодухів                           №  ______- VIІ

 

Про затвердження Положення про надання

матеріальної допомоги мешканцям територіальної

громади Богодухівської міської ради

 

З метою забезпечення реалізації державної соціальної політики та оперативного вирішення питань, спрямованих на посилення соціального захисту населення, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради (додаток 1).

2. Доручити виконавчому комітету Богодухівської міської ради створити склад комісії з надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради в новому складі.

3. Рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 22.12.2015 №24 «Про затвердження Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради» (зі змінами від 29.01.2016 №8, 18.02.2016 №36).

4. Рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.), з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

Міський голова                                          М.ГОЛУБ

 

 

 

Затверджено рішенням

Богодухівської міської ради

16.02.2018 № ______-VII

(XXIII сесія VII скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям

територіальної громади Богодухівської міської ради

за рахунок коштів міського бюджету

 

1. Це Положення визначає порядок надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах.

2. Матеріальна допомога надається жителям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися в складних життєвих умовах внаслідок пожежі, стихійного лиха, хвороби та самостійно не можуть забезпечити фінансування ліквідації наслідків виниклих обставин.

3. Складні життєві умови — умови, які об’єктивно порушують життєдіяльність особи, виникли з незалежних від неї причин і які вона не може подолати самостійно.

4. Допомога надається одноразово на календарний рік у безготівковій формі громадянам, які зареєстровані та проживають на території Богодухівської міської ради  більше шести місяців. Матеріальна допомога надається одному з членів сім’ї. До складу сім’ї належать особи, які спільно проживають і пов’язані спільним побутом, що підтверджується актом обстеження матеріально–побутових умов.

5. Питання щодо надання матеріальної допомоги розглядається комісією з надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради (далі — Комісія).

6. Матеріальна допомога надається, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за матеріальною допомогою, не перевищує 3-х прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї, відповідних для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлений Законом України «Про державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду.

7. Максимальний розмір матеріальної допомоги не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати.

8. Розміри сум матеріальної допомоги за видами:

1) Знищення або пошкодження житла і майна пожежею або стихійним лихом до п’яти мінімальних заробітних плат.

2) Важка тривала хвороба або необхідність оперативного лікування:

- Онкологічні захворювання – до однієї мінімальної заробітної плати;

- Оперативне лікування – до 50% однієї мінімальної заробітної плати;

- Хвороби загального захворювання — до 30% однієї мінімальної заробітної плати;

 

 

 

9. З питання надання матеріальної допомоги громадяни можуть звернутися з особистою заявою до міського голови.

10. Заяви громадян про надання матеріальної допомоги повинні бути на бланку встановленого зразка (додаток 1).

11. До заяви заявник повинен додати такі документи:

1) Акт обстеження матеріально-побутових умов.

2) Копія паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) та ідентифікаційного коду – по2 примірники.

3) Довідка про склад сім’ї.

4) Довідки про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення, працездатних осіб, які зареєстровані і проживають разом із заявником.

5) Довідки з лікувальних закладів.

6) Відомості про установи(банки), де буде отримана матеріальна допомога.

7) Інші документи (акт про пожежу, стихійне лихо).

12. Акт обстеження матеріально-побутових умов складає депутат Богодухівської міської ради на бланку встановленого зразка (додаток 2).

13. Фінансування видатків на надання матеріальної допомоги здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.

14. На підставі протоколу засідання Комісії готується проект рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради. Рішення виконавчого комітету є підставою для виплати (відмови) матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади міста, які опинилися в скрутному життєвому становищі.

15. Підставою для відмови в наданні матеріальної допомоги є:

- відмова заявника від отримання матеріальної допомоги;

- надання неповного пакету документів;

- якщо працездатний заявник та члени сім’ї не працюють більше ніж 6 місяців, не проходять військову службу, не навчаються, не знаходяться на обліку у центрі зайнятості;

- перевищення середньомісячного доходу понад 3-х прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї, відповідних для основних соціальних і демографічних груп населення, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України» на 1 січня відповідного бюджетного періоду;

- у зв’язку зі смертю особи, яка потребує матеріальної допомоги;

- повторне звернення протягом 12 місяців від прийнятого рішення про надання матеріальної допомоги;

- наявність у власності чи володінні сім’ї другої квартири (будинку) чи більше одного автотранспортного засобу.

16.Громадяни, які звернулися за матеріальною допомогою, несуть відповідальність за достовірність наданих даних. У разі, якщо такі відомості виявлені після виплати заявнику матеріальної допомоги, заявник зобов’язаний повернути отримані кошти до міського бюджету.

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXIII СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2018                                       Богодухів                                   № ____ -VIІ

Про затвердження Програми «Дошкільна освіта на 2018-2020 роки»

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму «Дошкільна освіта на 2018-2020 роки» (далі- Програма), що додається.

2. Постійним депутатським комісіям: з питань бюджету (голова Григорович П.О.), з гуманітарних питань та соціального  захисту населення (голова Рогинська Л.І.) та виконкому Богодухівської міської ради здійснити заходи щодо реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.), з гуманітарних питань та соціального  захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

Міський голова                                        М.ГОЛУБ

Затверджено

рішенням міської ради

16.02.2018 № ____-VIІ

(ХXII сесія VІI скликання)

 

Програма «Дошкільна освіта

на 2018-2020 роки»

1. Загальні положення

Програма «Дошкільна освіта на 2018-2020 роки» (далі — Програма) розроблена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 № 305, інших нормативно-правових актів.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації конституційного права дітей дошкільного віку щодо доступності і безоплатності здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку.

 

3. Завдання Програми

Забезпечення належного фінансування для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів дошкільної освіти Богодухівської міської ради;

збереження та підтримка мережі дошкільних навчальних закладів міста;

створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей;

збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства.

 

4. Основні заходи Програми

1) Проведення ремонтних та реконструкційних робіт у дошкільних навчальних закладах.

2) Утримання дошкільних навчальних закладів.

3) Забезпечення ДНЗ новими дитячими меблями, посудом, постільною білизною, інвентарем.

4) Заміна технологічного обладнання харчоблоків та пралень закладів.

5) Придбання, заміна та ремонт елементів на дитячих майданчиках.

6) Встановлення та заміна прогулянкових павільйонів.

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми передбачає видатки за рахунок коштів міжбюджетного трансферту з районного та міського бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

 

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу утримувати та зміцнити матеріально-технічну базу дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради відповідно до нормативних вимог.

7. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється щорічно і покладається на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

Секретар ради                                   З.ЗІНЬКОВСЬКА

Мальована 3 48 01

проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXІIІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                     Богодухів                          №  ______- VIІ

 

Про внесення змін до Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки

 

З метою підтримки жителів територіальної громади міста Богодухова, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ліквідаторам  1 та 2 категорії, на виконання статей 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-XII  (зі змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням  Богодухівської міської ради від 09.02.2016 №63-VII (III сесія VII скликання), Розділу 5 «Заходи щодо соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки», доповнити підпунктом 10: «Компенсаційні виплати вартості продуктів харчування ліквідаторам Чорнобильської катастрофи 1, 2 категорії» в обсязі 312 тис.грн. на 2018 рік.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.) та з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

    Міський голова                                                  М.ГОЛУБ

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХXІII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2018                                                    Богодухів                                        №  ____- VII

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 25.01.2018 №1 «Про виконання бюджету

за   2017 рік»

 

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2017 рік , Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 25.01.2018 №1 «Про виконання   бюджету за    2017рік» ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.).

Міський голова                                                 М.ГОЛУБ

 

 ЗВІТ

про  виконання бюджету міста за 2017 рік

            Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

                                                                            ДОХОДИ

З початку  2017 року в бюджет міста надійшло 28432,1 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня, що складає   113,2  відсотка  до  річних     планових призначень .

Доходна частина бюджету міста без урахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів 2017 рік  виконані в обсязі 21620,2 тис.грн., або 117,3  відсотка  до річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 17636,9 тис.грн. або 111,4  відсотка до планових призначень.  Доходи спеціального фонду за 2017  рік склали  3983,3 тис.грн., або 148,8  відсотків до планових призначень.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету за 2017 рік

Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Всього доходів 25420,0 28342,1 111,5 +3012,1
Загальний фонд 15831,5 17636,9 111,4 +1805,4
Субвенції 6911,9 6811,9 98,5 -100,00
Спеціальний фонд 2676,6 3983,3 148,8 +1306,7

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 62,2 відс., субвенції – 24,0 відс., доходи спеціального фонду – 14 відс.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за  2017 рік

Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Податок на нерухоме майно 963,4 1179,0 122,4 +215,6
Плата за землю 4366,3 4386,3 100,5 +20,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 14,6 14,6 100
Єдиний податок 5707,4 6266,0 109,8 +558,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 481,6 568,4 118 +86,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1892,7 2191,0 115,8 +298,3
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами 1430,1 1674,3 117,1 +244,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 16,7 16,7 100
Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб 24,9 25,0 100 +0,1
Державне мито 204,1 232,2 113,8 +28,1
Плата за надання адміністративних послуг 588,7 712,9 121,1 +124,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 85,0 102,9 121,0 +17,9
Адміністративні штрафи та інші санкції 34,9 40,6 116,3 +5,7
Інші надходження 21,1 32,0 151,7 +10,9
Торговий патент -0,5 -0,5
Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI `Прикінцеві та перехідні положення` Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України 195,5 +195,5
Всього доходів 15831,5 17636,9 111,4 +1805,4

За 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 3983,3 тис. грн., або 148,8 відс.  річних планових показників.

Надходження сум екологічного податку складає 692,1 тис.грн. або 1384,2 відс. річних планових призначень.   Цільові фонди. Надходження склали 16,4 тис. грн.

Кошти від продажу землі. Надходження склали 2503,9 тис. грн..

Кошти від продажу комунального майна. Надходження склали 67,0 тис. грн..

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  512,2 тис.грн. або 116 відс. до річного плану .

Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 6811,8 тис.грн., це інші субвенції на утримання закладів освіти та культури, фінансування об’єктів, переможців обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє».

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік

Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за 2017 рік  складає 26513,6 тис.грн.  або  95,5  відсотки  до річних бюджетних призначень з урахуванням змін.

Структура видаткової частини міського бюджету за 2017 рік

Фактичні надходження, тис. грн.  % від загальної суми
Загальний фонд 23442,1 88,4
Спеціальний фонд 3071,5 11,6
Всього видатків 26513,6

Структура видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

 Галузь Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 2986,0 13,6
Освіта 11085,3 51
Соціальний захист та соціальне забезпечення 770,9 3,5
Житлово-комунальне господарство 4600,9 21
Культура та мистецтво 256,4 1,2
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів 67,3 0,3
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 895,6 4,1
Програма економічного та соціального розвитку 283,3 1,2
організація та проведення громадських робіт 40,0 0,2
Відшкодування вартості проїзду у міському автотранспорті 214,0 1
Розробка генерального плану міста 224,2 1
Інші видатки 9,8 0,04
Водопровідно-каналізаційна дільниця 495,5 2,3
Всього 21929,2

Основну питому вагу або 65,3 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік.

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

Економічна спрямованість видатків Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Оплата праці з нарахуваннями 10679,1 48,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 577,7 2,6
Медикаменти та перев’язувальний матеріал
Продукти харчування 979,2 4,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1642,3 7,5
Поточні трансферти підприємствам 67,3 0,3
Інші виплати населенню 770,9 3,5
Житлово-комунальне господарство 5136,4 23,4
Інші видатки 2076,9 9,5
Всього 21929,2
Субвенція органам виконавчої влади 1512,9 6,5
Разом видатків загального фонду 23442,1  

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік

Галузь Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Освіта 1234,1 40,2
Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 28,3 0,9
Землеустрій 64,2 2,1
Охорона та раціональне використання природних  ресурсів 271,4 8,8
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 29,7 0,96
Поповнення статутного фонду 190,0 6,2
Субвенція районному бюджету 106,5 3,5
Житлово-комунальне господарство 1147,3 37,3
Всього 3071,5

Середня вартість харчування за 2017 рік склала:

для дітей молодшого віку 12,95 грн., старшого віку 20,04  грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за  2017 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 28432,1 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24133,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 4299,0 тис.грн.;

по видатках – 26513,6 тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 23442,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 3071,5 тис. грн.

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХІІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е НН Я

 

16.02.2018                                          Богодухів                            № _________

 

Про прийняття до комунальної власності    територіальної громади міста Богодухова, вуличного водопроводу,   збудованого  силами вуличного товариства «ВОДОГРАЙ».

 

На виконання рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради  від 28.12.2017 року  №287 «Про затвердження акту приймання–передачі до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради водопроводу, збудованого силами вуличного товариства «Водограй» та акту приймання-передачі від 25.12.2017, з метою належного утримання нерухомого майна, ефективності його використання , керуючись статтею 26,  пунктом 2 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Прийняття до комунальної власності    територіальної  громади міста Богодухова вуличного водопроводу, збудованого  силами вуличного товариства «ВОДОГРАЙ», протяжністю 620 м, балансовою вартістю 36524,75 грн. (введення в експлуатацію-2014 рік).

2. Визначити  КП «Богодухівжитло» балансоутримувачем вуличного водопроводу.

3. КП «Богодухіввода» забезпечити утримання та технічне обслуговування вуличного водопроводу відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

Міський голова                                         М.ГОЛУБ

 

 

 

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХIII СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е НН Я

 

16.02.2018                                          Богодухів                            №_________

 

Про прийняття до комунальної власності    територіальної громади міста Богодухова, вуличного водопроводу,   збудованого  силами вуличного товариства «Залужок- вода»

 

На виконання рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради  від 28.12.2017 року  №286 «Про затвердження акту приймання–передачі до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради водопроводу, збудованого силами вуличного товариства «Залужок-вода»  та акту приймання-передачі від 25.12.2017, з метою належного утримання нерухомого майна, ефективності його використання, керуючись статтею 26,  пунктом 2 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл  на прийняття до комунальної власності    територіальної  громади міста Богодухова вуличного водопроводу, збудованого  силами вуличного товариства «Залужок-вода», протяжністю 850 м, балансовою вартістю 5991,50  грн. (введення в експлуатацію-2008 рік).

2. Визначити  КП «Богодухівжитло» балансоутримувачем вуличного водопроводу.

3. КП «Богодухіввода» забезпечити утримання та технічне обслуговування вуличного водопроводу відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

Міський голова                                         М.ГОЛУБ

 

 

                                   

 ПРОЕКТ                

УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   ХХІІІ  СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                        Богодухів                             № ____—VIІ

 

Про звіти постійних комісій

 міської ради   за 2017 рік 

Заслухавши звіти голів  постійних депутатських комісій міської ради відповідно до п.14  ст.47, ч.1 ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіти постійних депутатських комісій міської ради за 2017 рік   взяти до відома (додаються).

2.  Секретарю міської ради розмістити звіти на веб –порталі міської ради  протягом 5 днів  із  дня прийняття рішення.

3. Контроль за  виконанням рішення  покласти на постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської  діяльності, етики та  взаємодії з  органами місцевого самоврядування ( голова Векленко В.І.)

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       М. ГОЛУБ

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

 від ­__.02.2018 року № ____

(ХIV сесія VII кликання)

 

Звіт

 постійної комісії з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування

 

Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування сформована у складі 4 депутатів.

У своїй діяльності постійна комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування», Регламентом Богодухівської міської ради, Положенням про постійні комісії Богодухівської міської ради VII скликання Харківської  області.

Основними функціями постійної комісії є:

- попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених їх ініціаторами;

- доопрацювання за дорученням міської ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

- здійснення контролю за  виконанням рішень міської ради,  прийнятих міською  радою  та її виконавчим комітетом;

- розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради.

За звітний період з листопада 2016 року по листопад 2017 року діяльність комісії провадилась згідно плану роботи міської ради, плану роботи постійної комісії та відповідно до питань, що виникали у зв’язку із роботою ради.

Постійна комісія провела 5 (п’ять) засідань, на яких розглянула 8 питань, зокрема про затвердження міської комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік, про перейменування вулиці Нової, про встановлення меморіальної дошки Сахну В.Д., про затвердження протоколу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова», про затвердження статуту ДНЗ №5 «Ялинка», а також про внесення змін до ряду раніше прийнятих рішень міської ради.

У порівнянні з минулим звітним періодом, коли перед Комісією постали кілька дуже серйозних викликів, за теперішній звітній період особливих викликів перед Комісією не виникало, що свідчить про певну стабілізацію її роботи.

Одним із основних питань діяльності постійної комісії є підтримання на високому рівні статусу та авторитету депутатського корпусу міської ради серед мешканців міста та самих депутатів, підтримання високого рівня виконавчої дисципліни депутатів ради, належного виконання депутатами їх обов’язків, що передбачені чинним законодавством та Регламентом ради.

У порівнянні з минулим звітним періодом, коли комісія розглянула 5 скарг громадян на дії депутатів міської ради, за теперішній звітній період скарг або заяв на дії депутатів ради не надходило.

У звітному періоді Комісією було продовжено практику роз’яснення депутатам ради деяких положень Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 2002 року, зокрема їх обов’язок бути особисто присутніми на пленарних засіданнях ради та засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять.

Крім того, Комісія приділила суттєву увагу роз’ясненням положень ст. ст. 45, 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання депутатами ради електронних декларацій як особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування.

Депутати постійної комісії проводять особисті прийоми на дільницях міста, беруть активну участь у пленарних засіданнях ради.

Незважаючи на зайнятість та завантаженість членів комісії за основним місцем роботи чи діяльності, проблем із кворумом не виникало.

В цілому робота комісії будувалась на принципах законності, ефективності, толерантності, поваги до політичних вподобань та переконань.

Хоча до складу постійної комісії входять представники різних політичних партій, комісія працювала злагоджено, відповідально та професійно.

 

 

Голова постійної комісії                __________________ В.І. Векленко.

 

 

Звіт

 постійної депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлового-комунального господарства

 

Постійна депутатська комісія Богодухівської міської ради з питань,  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлового-комунального господарства   створена і затверджена рішенням Богодухівської міської ради від 16 листопада 2015року № 3-VІI на   (I сесія VIІ скликання).

Комісія міської ради є органом ради, обрана із числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.

Комісія складається з 4-х депутатів: голова –Аліксейчик М.В., секретар — Ярошенко Н.М., члени комісії: Говоруха В.М. та Рябка Р.О.   Комісія працює у межах повноважень, визначених законами України      «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та відповідно до Регламенту міської ради в Положення про постійні комісії ради VI скликання, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2015 року № 13-VI (ІІ сесія VIІ скликання).

Свою роботу комісія проводить відповідно до плану роботи Богодухівської міської ради, плану роботи комісії та окремих доручень міського голови.

За звітний період постійною комісією було проведено 5 засідань, на яких розглянуті  такі питання:

 

1)     Про визнання таким, що втратило чинність рішення Богодухівської міської ради від 26.05.2016 № 149 –VIІ «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова об’єкта «Будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів» (перший пусковий комплекс).

2)     Про виконання за 2016 рік  та затвердження Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухів на 2017 рік.

3)     Про виконання за 2016 рік та затвердження Програми благоустрою міста Богодухів на 2017 рік.

4)     Про виконання та затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища  м.Богодухів на 2017 рік.

5)     Про звільнення КП «Богодухіввода» від сплати державного мита у 2017 році.

6)     Про звільнення КП «Богодухіввода» від орендної плати за користування нежитловими приміщеннями у 2017 році.

7)     Про звільнення КП «Богодухжитло» від сплати державного мита у 2017 році.

8)     Про надання згоди на прийняття на баланс КП «Богодухіввода» закінченого  будівництвом об’єкта  «Будівництво каналізаційного колектору по вул.Чалого, вул.Загорулька, вул.Урицького в м.Богодухів, Харківської області».

9)     Про надання згоди на прийняття на баланс КП «Богодухіввода» закінченого  будівництвом об’єкта  «Будівництво водопровідної мережі від водогону по вул.Пушкіна до водозабору по вул.Каукова для під’єднання до неї домоволодінь, які знаходяться по вул.Катукова м.Богодухів, Харківської області».

10)        Про виключення з переліку об’єктів  комунальної власності квартири №2 за адресою: м.Богодухів, вул.Слобожанська, 2 , що знаходиться на балансі КП «Богодухівжитло».

11)        Про виключення з переліку об’єктів  комунальної власності житлового будинку  за адресою: м.Богодухів, вул.Набережна,1, що знаходиться на балансі КП «Богодухівжитло».

12)        Про надання дозволу на розміщення телекомунікаційних мереж та слабострумкового обладнання комутаторів оптичного доступу в житлових будинках та  об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухів.

13)        Про надання дозволу на списання автомобіля ЗАЗ-968М.

14)        Про стан роботи з оптимізації КП «Богодухіввода»

15)        Про прийняття квартири №1 адресою: м.Богодухів, вул.Моргунова,27   до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради.

16)        Про використання житлових будинків, розташованих за адресами: м.Богодухів, вул.Харківська,6 та м.Богодухів, вул.Кривоносова,5 для забезпечення житловою площею громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Богодухівської міської ради.

17)        Про прийняття   до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова вуличного водопроводу, збудованого силами вуличного товариства «Залужок-вода».

18)        Про прийняття   до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова вуличного водопроводу, збудованого силами вуличного товариства «Водограй».

19)        Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності житлових будинків за адресами:м. Богодухів, вул.Чернієнка,5 вул.Троїцька,14, що знаходяться на балансі КП «Богодухівжитло».

20)        Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова закінченого будівництвом об’єкта  «Будівництво водопровідної мережі від водогону по вул.Пушкіна до водозабору по вул.Каукова для під’єднання до неї домоволодінь, які знаходяться по вул.Катукова м.Богодухів, Харківської області».

21) Про розгляд заяви Ілик Ярослави Вікторівни, мешкає: м.Богодухів, вул. Моргунова, 27 кв.2 про житлового приміщення за адресою: вул.Моргунова,27 кв.1 м.Богодухів

 

Члени комісії ведуть роботу по прийому громадян з особистих питань, готують депутатські запити та звернення щодо питань, які найбільше турбують мешканців міста, тим самим сприяють вирішенню питань соціально-економічного розвитку міста.

Робота по якості підготовлення проектів рішень на засіданнях постійної депутатської комісії   всіма членами комісії проводилась відповідально і професійно.

Проекти рішень, що готуються та обговорюються на засіданнях  комісії постійно розміщується на офіційному веб — порталі   Богодухівської міської ради.

 

 

Голова комісії                                                                   М.В.Аліксейчик

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXІII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                        Богодухів                                  №  ____- VII

 

 

Про  затвердження Програми безоплатної правової

допомоги населенню Богодухівської

міської ради на 2018- 2019 роки

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, ст. 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 9,12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Богодухівська міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради на 2018- 2019 роки (далі – Програма, додається).

2. Головному  бухгалтеру Дереведмедь Т.В. врахувати  фінансування Програми в міському бюджеті на 2018 рік.

3. Координацію роботи щодо виконання заходів програми покласти на Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську  комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування  (голова Векленко В.І.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                   М. ГОЛУБ

                     Додаток

до рішення міської ради від 16лютого 2018 року

№__-VII (ХХІІІ сесія VII скликання)

 

ПРОГРАМА

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2018- 2019 роки

 

1. Загальні положення

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти, а також Конституція України передбачають обов’язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги.

Програма безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради  на 2018- 2019 роки передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до безоплатної правової допомоги, а в разі необхідності – до правосуддя, для захисту порушених прав.

2. Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги. Підвищення рівня правової освіченості населення міста Богодухова, зокрема соціально вразливих верств.

3. Основні завдання Програми

3.1. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

3.2. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги.

3.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

3.4 Забезпечення функціонування мережі центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної компанії серед населення з питань законодавства та щодо можливостей захисту порушених прав у судовому порядку;

3.6. Створення постійно діючих виїзних консультаційних пунктів для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради.

3.7 Створення та забезпечення діяльності школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради.

        4. Строки виконання Програми

Початок дії Програми – січень 2018 року, закінчення – грудень 2019 року.

5. Нормативно-правове забезпечення Програми

- Конституція України;

- Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7. Виконавці Програми

Богодухівська міська рада та Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 8. Основні заходи програми

8.1. Забезпечення в Богодухівській міській раді функціонування постійно діючого виїзного консультативного пункту для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                             Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.2. Забезпечення діяльності школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради.

Термін виконання: згідно з графіком, що затверджується Богодухівським міським головою                           Виконавці:

                                                             Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

 

8.3. Підготувати та поширювати методичні рекомендації, витяги з нормативних актів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.4. Налагодження зворотного зв’язку з жителями Богодухівської міської ради, в тому числі з використанням Інтернет ресурсів.

Термін виконання: 2018 рік                               Виконавці:

                                                    Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.5. Забезпечення у приміщенні Богодухівської міської ради на інформаційному стенді розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги та засоби зв’язку з Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.6. Розроблення та виготовлення пам’яток, буклетів, плакатів щодо прав громадян та їх обов’язків, роз’яснення вимог чинного законодавства.

Термін виконання: постійно протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                         Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.7. Створити в районній газеті «Маяк» постійну рубрику з консультування громадян з найбільш актуальних правових питань (оформлення спадщини, призначення субсидій, пенсій, виділення земельних ділянок та ін).

Термін виконання: Постійно                    Виконавці:                                                                                                                                       Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

         8.8. Проведення серед населення Богодухівської міської ради широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань права та законодавства (втому числі вуличного інформування та консультування), з застосуванням інноваційних методів право просвітництва, зосередження зусиль на подолання правового нігілізму, організація лекцій, семінарів, бесід, диспутів, круглих столів з зазначених питань.

Термін виконання: постійно                             Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.9. Забезпечення на території Богодухівської міської ради громадянам з особливими потребами надання адресної безоплатної правової допомоги, втому числі забезпечення транспортом.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.10. Розроблення та виготовлення стендів, банерів, холдерів та ін. для розміщення соціальної реклами з метою інформування населення про систему безоплатної правової допомоги та діяльність Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Термін виконання: протягом дії програми

 Виконавці:

                                                                        Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.11. Забезпечення обладнаним приміщенням, оргтехнікою (компютер, принтер, сканер, телефон), ксероксним папером для оформлення відповідних документів при наданні безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради, в тому числі для функціонування постійно діючого консультативного пункту.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити роботу постійнодіючого виїзного консультаційного пункту для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради;

- значно спростити доступ громадян до безоплатної правової допомоги, зокрема для захисту порушених прав у судовому порядку;

- підвищити правову обізнаність громадян;

- забезпечити гарантоване Конституцією України право на правову допомогу;

- розширити сферу послуг для жителів територіальної громади міста Богодухова;

-  створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечити системний доступ до якісної безоплатної правової допомоги, згідно вимог чинного законодавства;

- сприяти  залученню інтелектуальних ресурсів (ідеї, проекти, інновації), підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків.

10.  Фінансування заходів Програми

 

з/п

Термін фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
1. 2018

25,0

2. 2019

25,0

ВСЬОГО:

50,0

 

Cекретар ради                          З.Зіньковська