проекти рішень XV сесії VII скликання

Переглядiв: 278

 

У К Р А Ї Н А

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 13.01.2017                                                                                                  №2                                                                 

 

Про скликання   ХV  сесії міської

ради VIІ скликання

 

                Відповідно до п.8 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту міської ради:

 

РОЗПОРЯДЖАЮСЯ:

 

1.Скликати ХV сесію Богодухівської міської ради VIІ скликання   24 січня  2017 року о 10.00 год в приміщенні сесійної зали  міської ради за адресою: м. Богодухів, пл.Соборності,2. 

2.  На порядок денний винести наступні питання:

 

 1. Про виконання бюджету за   2016 рік»
 2. Про внесення змін до рішення  міської ради від 09.02.2015 №60-VI « Про податок на майно» (III СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ)
 3. Про внесення змін до рішення  міської ради від 24.01.2012 №590-VI « Про затвердження ставок єдиного податку фізичних осіб підприємців» (XVIII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ)
 4. Про доцільність прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова об’єкта «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів
 5. Про звіт виконання міських програм за 2016рік.
 6. Про затвердження міських програм на 2017рік
 7. Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2017рік.
 8. Про внесення змін до рішення міської ради 23.12.2016 №331- VII « Про міський бюджетна 2017 рік» та додатків до нього.
 9. Земельні питання
 10. Різне

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     М. ГОЛУБ

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХV  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

______.01.2017                                                       Богодухів                                      № ______- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 301 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 19414,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  12432,0 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 550,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 19714,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  19164,8 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 550,0 тис. гривень додаток № 2 до цього рішення.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

      ПРОЕКТ

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                               ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      XV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2017                                              Богодухів                                          № _____-VII

Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради  від 09.02.2016 №60-VII « Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2016-VI «Про податок на майно» (LI сесіяcкликання)

 

Відповідно до пункту 10.3 статті 10 та підпункту 266.4.2 статті 266 Податкового кодексу України, зі змінами, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада:

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради  від 09.02.2016 №60-VII Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2016-VI «Про податок на майно» (LI сесія VІ cкликання), а саме:

1) доповнити підпункт 3.2 пункту 3 новими підпунктами:

«и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;»

«і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.»

2) підпункт пункт 5.2. пункту 5 викласти в новій редакції:

«Звільняються від сплати податку з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості:

а) фізичні особи з об’єктів нежитлової нерухомості: господарські (присадибні) будівлі відповідно до підпункту «е» в підпункті 1.2 пункту 1 цього Положення;

б) інваліди по зору, інваліди та учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, учасники АТО;

в) пенсіонери (за віком);

г) фізичні особи з об’єктів виробничої діяльності (виробничі корпуси, цехи, складські приміщення) та будівель і споруд, призначених для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності (сараї, гаражі, майстерні,навіси, тощо).

Пільги з податку з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням міської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

3) Пункт 6 викласти в новій редакції:

 

«6. Ставка податку

6.1. Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування становлять:

0,25

-для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності   фізичних осіб;

0,5

-для інших об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.»

 

2. Звернути увагу, що відповідно до розділу  II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791, до цього рішення  не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Це рішення вступає в дію з 1 січня 2017 року.

4. Секретарю міської ради Зіньковській З.М. оприлюднити рішення в засобах масової інформації  .

 

 1. 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.).

 

Міський голова                                                             М.ГОЛУБ

    ПРОЕКТ

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

         ві 24.01.2017 р.                          Богодухів                              № _____-VII

 

Про внесення змін до Положення про плату за землю, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради  від 09.02.2016 №60-VII « Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2016-VI «Про податок на майно» (LI сесія VІ cкликання)

 

Відповідно до пункту 10.3 статті 10, пункту 274.1 статті 274,  пункту 277.1. статті 277 Податкового кодексу України, зі змінами, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада:

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до Положення про плату за землю (далі Положення), затвердженого рішенням Богодухівської міської ради  від 09.02.2016 №60-VII Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 23.01.2015 №2016-VI «Про податок на майно» (LI сесія VІ cкликання), а саме:

 

1.Внести зміни в додаток 1 до Положення виклавши його в новій редакції, що додається.

 

2. Звернути увагу, що відповідно до розділу  II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791, до цього рішення  не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Це рішення вступає в дію з 1 січня 2017 року.

4. Секретарю міської ради Зіньковській З.М. оприлюднити рішення в засобах масової інформації та надати до 1 лютого 2017 року до Слобожанської ОДПІ ГУ ДФНС.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (голова Григорович П.О.) та з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)».                                      

 

Міський голова                                   М. Голуб

 Додаток

до  рішення

Богодухівської міської ради

_.____2017  №  ______-VII

(XVсесія VII скликання)

Ставка земельного податку за земельні ділянки

(у відсотках до нормативної грошової оцінки

на 1 січня поточного року)

                                                                                             Категорія/функціональне використання  земельної ділянки Ставка земельного податку

1

Сільськогосподарські угіддя: рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження

0,3

2

Нелісові землі, що використовуються для потреб лісового господарства

0,1

3

Земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

0,03

4

Земельні ділянки зайняті виробничими, господарськими та іншими будівлями і спорудами комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги

0,01

5

Земельні ділянки залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди), аеродроми та водойми, надані для виробництва рибної продукції

0,25

6

Землі загального користування

1,0

7

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

10

8

Земельні ділянки, зайняті об’єктами комерційного призначення

2,0

9

Інші земельні ділянки, не вказані в п.1-9

1,0

10

Земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області):

10.1

- залізничного транспорту

0,3

10.2

- cільськогосподарські угіддя

0.3

10.3

- інші земельні ділянки

5,0

 

Секретар міської ради                                         З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

      ПРОЕКТ

      УКРАЇНА

      БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

      Р І Ш Е Н Н Я

          24.01.2017                            Богодухів                                          № _____-VII

 

 Про внесення змін до рішення міської ради 

«Про затвердження ставок єдиного податку

 для фізичних осіб-підприємців» від  24.12.2012 

           №590-VI  (XVIII сесія VІ скликання), зі змінами

Відповідно до статті 10, пунктів 292.1, 293.2 статті 293 Податкового кодексу України  в редакції Закону України “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016  N 1791-VIII, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада:

         ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради  «Про затвердження ставок єдиного податку  для фізичних осіб-підприємців» від  24.12.2012   №590-VI  (XVIII сесія VІ скликання), зі змінами,

а саме: пункт 1 Рішення викласти в такій редакції:

 

«1. Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців з розрахунку на календарний місяць:

а) для платників першої групи 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

б) для платників другої групи 12  відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року»

 

2.Звернути увагу, що відповідно до розділу  II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791, до цього рішення  не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Секретарю міської ради Зіньковській З.М. оприлюднити рішення в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради.

 

4.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  бюджету (головаГригорович П.О.)

        Міський голова                                                                  М.ГОЛУБ

 

 ПРОЕКТ

       

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 24.01.2017                                        Богодухів                            № _____- VIІ

 

Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської

ради на 2015 – 2017 роки

 

З метою створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту, сприяння зміцненню здоров’я населення, утримання спортивних споруд у належному стані, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015-2017 роки, а саме:

пункт 3 таблиці «Обсяг фінансування» у розмірі 70 тис.грн.:

- Спортивно-військова гра «Зірниця;

- Міська волейбольна команда «Рись»;

- Міська баскетбольна команда «Пратрія»;

- Дитячо-спортивна юнацька школа відділення боксу.

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання Програми.

3. Централізованій бухгалтерії Богодухівської міської ради врахувати обсяги фінансування щодо забезпечення заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015 – 2017 роки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.), з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 24.01.2017 № _____-VІI

(XV сесія VIІ скликання)

Додаток

до рішення  міської ради

від 27.02 2015  №2132-VІ

(LII сесія VI скликання)

Від 24.01.2017 №____

(зі змінами)

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015 – 2017 роки

 І. Назва програми.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015 – 2017 роки.

ІІ. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним та специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється в інтересах сім’ї, молоді, суспільства та держави в цілому.

Основними причинами, що зумовлюють прийняття даної програми є підвищення ролі молоді в створенні належних умов для культурного та фізичного розвитку молодих громадян; проведення заходів по профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганді здорового способу життя.Тому виникає необхідність у створенні умов для розбудови спортивних споруд, таких як дитячі ігрові майданчики, стадіони, спортивні площадки тощо.

ІІІ. Мета Програми:

Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом. Розбудова спортивної  інфраструктури на території Богодухівської міської ради.

IV. Виконавці Програми:

Виконком Богодухівської міської ради.

Основні програмні заходи:

 • популяризація здорового способу життя, розвитку різних видів спорту;
 • залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом;
 • організація дозвілля молоді з метою профілактики негативних явищ тютюнопалінню, вживання алкоголю та наркотичних препаратів;
 • сприяння розвитку волонтерського руху серед шкільної молоді;
 • підготовка спортсменів до участі в міських змаганнях в індивідуальних і командних видах спорту;
 • участь у районних та обласних змаганнях з волейболу, футболу, шахів, шашок, тенісу;
 • облаштування спортивних майданчиків разом з громадою;
 •  утримання спортивних споруд у належному стані.

VІ. Обсяги та джерела фінансування:

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті, спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

№ з/п Рік Обсяг фінансування Очікувані результати
1. 2015 80000грн. в т.ч (50000грн. субвенція районному бюджету,30000грн.) Ремонт  підпірної стіни стадіону,Спортивні майданчики
2. 2016 В межах фінансування Спортивні майданчики .Спортивно – військова гра «ЗІРНИЦЯ»
3. 2017  (70 000 грн.) Спортивно-військова гра «Зірниця»Міська волейбольна команда «Рись»

Міська баскетбольна команда «Пратрія»

Дитячо-спортивна юнацька школа відділення боксу

Термін реалізації Програми до 31 грудня 2017 року.

VІІ. Очікувані результати.

Реалізація даної Програми дасть змогу залучати більшу чисельність молоді до занять фізичною культурою та спортом, пропагувати здоровий спосіб життя, організовувати змістовне дозвілля для молоді, що призведе до зменшення правопорушень, розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих людей, які проживають на території Богодухівської міської ради; розбудовувати спортивну інфраструктуру; зміцнить матеріально-технічну базу даної галузі.

VІІІ.  Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює заступник міського голови  Мальована О.А. та постійна комісія Богодухівської міської  ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Рогинська Л.І.).

 Секретар ради                                                          З.Зіньковська

 

 

 

       ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2017                                         Богодухів                            № _____- VIІ

 

Про затвердження міської комплексної програми

профілактики правопорушень на 2017 рік

 

З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку на території міської ради, створення належних умов для забезпечення діяльності з охорони громадського порядку, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісій з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування, з гуманітарних питань та соціального захисту населення, з питань бюджету, з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Міську комплексну програму профілактики правопорушень на 2017 рік  (далі Програма) (додається).

2. Централізованій бухгалтерії Богодухівської міської ради врахувати обсяги фінансування щодо забезпечення заходів міської комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

Міський голова                                          М.ГОЛУБ

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 24.01.2017 № _____-VІI

(XV сесія VIІ скликання)

Міська комплексна програма профілактики правопорушень

на 2017 рік

 

1. Обґрунтування необхідності Програми

Профілактика правопорушень — це своєрідний, найбільш гуманний спосіб боротьби зі правопорушеннями, засіб підтримання належного рівня правопорядку в суспільстві, забезпечення прав і законних інтересів громадян.

Стан правопорядку на території міської ради впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку повинно здійснюватися не тільки шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а й запровадженням форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникнення умов, що спричиняють їх вчинення.

З метою забезпечення правопорядку на території міської ради є необхідність в дієвій співпраці міської влади та Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області та інших правоохоронних структур.

Усі громадсько-політичні заходи, які відбуваються в місті Богодухові, проходять за підтримки правоохоронних органів, що гарантує дотримання громадського спокою, захисту прав і свобод громадян. Для цього залучаються працівники поліції та правоохоронних органів, які заступають на патрулювання в тому числі і за рахунок особистого часу.

Взаємодія органів місцевої влади з органами правопорядку повинна здійснюватися шляхом спільного розгляду та вирішення проблемних питань в правоохоронній галузі, напрацювання конкретних шляхів їх вирішення. Історично склалося, що при оцінці криміногенної ситуації за даними Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області слід враховувати стан оперативної обстановки в місті Богодухові.

Отже, враховуючи вищенаведене, соціальне значення проблеми, пов’язаної з профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність фінансування виконання заходів Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік.

2. Мета та основні завдання Програми Метою програми є:

-усунення причин та передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод громадян, об’єднання у цій справі зусиль правоохоронних органів, органу місцевого самоврядування та громадськості;

-підвищення координуючої дії органу місцевого самоврядування в розв’язанні проблем боротьби із правопорушеннями та їх негативними наслідками;

-посилення роботи з профілактики наркоманії, дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному середовищі та в сім’ях.

Завданнями програми є:

-підтримка публічного порядку та безпеки громадян;

-поступове зниження злочинності та корупційних діянь;

-попередження вчинення повторних злочинів;

-профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці;

-поліпшення правоохоронними органами захисту прав і свобод громадян;

-зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 

3. Основні заходи щодо виконання Програми:

3.1. Організаційні заходи:

3.1.1. Проводити спільні наради за участю керівництва Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області, депутатського корпусу, керівників правоохоронних органів, представників громадськості з метою налагодження співпраці у сфері профілактики правопорушень, визначити проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Виконавчий комітет міської ради, керівники правоохоронних органів

3.1.2. Щорічно заслуховувати звіти інспекторів поліції за участю керівників поліції і місцевого самоврядування.

Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області.

ЗМІ

3.2. Заходи по охороні публічного порядку профілактики правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці:

3.2.1. Забезпечувати охорону публічного порядку та безпеку громадян під час проведення на території міста соціально-політичних, спортивних та культурно-масових заходів з масовим перебуванням громадян.

Виконавчий  комітет міської ради,

Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області

3.2.2. Посилити контроль за додержанням правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, притягнення винних осіб до відповідальності, ініціювання питання позбавлення суб’єктів підприємницької діяльності ліцензій за їх порушення, особливо за продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.

Виконавчий комітет міської ради,

Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області

3.2.3. Вжити заходи по недопущенню стихійної торгівлі в м.Богодухові, притягнення винних осіб до відповідальності.

Виконавчий комітет міської ради. Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області, громадські формування

3.2.4. Вжити заходів, спрямованих на покращення матеріально-технічного забезпечення Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області, в т.ч. придбання паливно-мастильних матеріалів, встановлення відео спостереження.

Виконавчий комітет міської ради

Богодухівського відділу поліції  ГУНП в Харківській області

3.3. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх, молодіжне середовище та попередження насильства у сім’ї:

3.3.1. Виявлення, облік та проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням батьків від виконання батьківських обов’язків.

Богодухівський відділ поліції  ГУНП в Харківській області

3.3.2. Проведення соціально-профілактичної роботи з дітьми, які систематично залишають сім’ю, навчально-виховні заклади чи потребують допомоги у працевлаштуванні, адміністративні стягнення за правопорушення, систематично вживають спиртні напої або наркотичні речовини з немедичною метою

Богодухівський відділ поліції  ГУНП в Харківській області

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Ресурсне забезпечення Комплексної програми профілактики правопорушень на 2017 рік

Найменування заходів

Обсяг ресурсів

п\п

1. Придбання паливно-мастильнихматеріалів. 40 тис.грн.
2. Придбання та встановлення відеоспостереження 50 тис.грн.

5. Очікувані результати виконання Програми

Зниження рівня злочинності та удосконалення системи профілактики правопорушень, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом, зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства, зменшення корупційних проявів, поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов життя на території міської ради.

6. Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію роботи і контроль за виконанням цієї Програми здійснює комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Програма розрахована на один рік.

                                     

ПРОЕКТ

 УКРАЇНА

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

    24.01.2017                                      Богодухів                            № _____- VIІ

 

Про затвердження Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію директора Богодухівського РЦЗ Лещенко Н.В. про використання бюджетних коштів на реалізацію  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста на 2016 рік та розглянувши листа  від 22.09.2016 №1003 «Про організацію громадських  та інших робіт тимчасового характеру у 2017 році», з метою активізації роботи щодо залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо та відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Звіт  директора Богодухівського РЦЗ Лещенко Н.В. взяти до відома.

2.Затвердити   Програму підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік (далі — Програму), що додається.

3. Головному бухгалтеру Дереведмідь Т.В. профінансувати Програму відповідно до Постанови Кабінету України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

 

Міський голова                                                              М.ГОЛУБ

 УКРАЇНА

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

    24.01.2017                                      Богодухів                            № _____- VIІ

 

Про затвердження Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік

 

Розглянувши листа директора Богодухівського РЦЗ Лещенко Н.В. від 22.09.2016 №1003 «Про організацію громадських  та інших робіт тимчасового характеру у 2017 році», з метою активізації роботи щодо залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо та відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити   Програму підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік (далі — Програму), що додається.

2. Фінансування Програми здійснювати відповідно до Постанови Кабінету України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».

3. Доручити виконкому Богодухівської міської ради визначити види робіт, роботодавців, за участі яких планується організація громадських робіт.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

Міський голова                                                              М.ГОЛУБ

 

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 24.01.2017 № _____-VІI

(XV сесія VIІ скликання)

 

   П Р О Г Р А М А

підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова  на 2017 рік           

    І. Загальні положення

Програма   підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2017 рік розроблена відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175 та з метою запобігання  зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім зареєстрованих в службі зайнятості, вирішення питань соціального розвитку міста.

Програма   підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2017 рік спрямована на:

- запобігання розвиткові безробіття і його скорочення шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості;

- поліпшення системи відтворення робочої  сили у поєднанні з розвитком робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;

- захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Передбачається, що реалізація програми буде здійснюватись на засадах соціального партнерства.

ІІ. Завдання Програми.

З метою активізації роботи по залученню безробітних до громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо, відповідно до ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення”, ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Визначити комунальні підприємства «Богодухівжитло» ,«Богодухіввода»    підприємствам для організації Програми   підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2017 рік.

Направлення на оплачувані громадські роботи здійснює Богодухівський районний центр зайнятості.

Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Рекомендувати комунальним  підприємствам «Богодухівжитло» , «Богодухіввода»    встановити гнучкі форми організації робочого дня та робочого тижня для осіб, які виконують громадські роботи, суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт.

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. У 2017 році кошти міського бюджету — 40000 грн.; кошти Фонду – 40000 грн.

 

ІV. Контроль за виконанням Програми

Контроль за реалізацією Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2017 рік здійснюється виконкомом міської ради та постійними депутатськими комісіями шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників у місті. Підведення підсумків виконання Програми розглядається на виконкомах Богодухівської міської ради.

V. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми  підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2017 рік надасть змогу виконати планові показники в повному обсязі та забезпечити продуктивну зайнятість населення.

Скорочення безробіття шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості.

Секретар міської ради                                                    З.Зіньковська

                                                                          

   ПРОЕКТ                                                    

  БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2017                                     Богодухів                            № ______- VІI

 

Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2017 рік

 

Керуючись ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 17.09.1996 р № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями, з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних  та ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на зниження  впливу забруднення навколишнього природного  середовища на здоров’я людей, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську Програму охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2017 рік (далі — Програму), що додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань бюджету (Григорович П.О.),  комісія з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (Журба Ю.О.)

Міський голова                                                         М.Голуб

 

Затверджено 

рішенням міської ради від ___ ____2017року №______-VII

                                ( XV сесія VII скликання)

І

ПРОГРАМА

 

охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2017  рік

 

Ця Програма є одним з напрямків реалізації політики Богодухівської міської ради у сфері оздоровлення навколишнього природного середовища. Для досягнення мети необхідно максимально використати як бюджетні, так і позабюджетні кошти, залучаючи до вирішення проблем юридичних та фізичних осіб, враховуючи при цьому соціальні та економічні умови, що склалися на сьогодні в місті. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».Реалізація Програми потребує узгодженості дій міської ради, підприємств та населення, що є необхідною умовою вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами на території ради.

Міська Програма розроблена відповідно до чинного природоохоронного законодавства України: законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища в значній мірі пов’язане з забезпеченням роботи в сфері  поводження з відходами, які утворюються на території населених пунктів Богодухівської міської ради.

Місто Богодухів має  визначене місце видалення твердих побутових відходів – звалище твердих побутових відходів, на території якого протягом 2014-2016 років за кошти обласного бюджету будується Комплекс з управління комунальними відходами з лінією для сортування твердих побутових відходів, проектною потужністю 39 тис.м3 відходів на рік.

Переважна більшість території населених пунктів охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Щороку система санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. Абонентами послуг з вивезення ТПВ  є  4500 споживачів  з групи «населення», в тому числі приватний сектор- 3068, та 189 абонентів з числа юридичних осіб (підприємств, установ, організацій). Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його захоронення на існуючому звалищі ТПВ.

Протягом 2016 року зібрано з території санітарної очистки міста та сіл відповідно до укладених договорів на вивезення та захоронення ТПВ — 21,6 тис.м3. Збирання ТПВ здійснюється контейнерним методом за унітарною (валовою)  системою. Контейнери металеві ємністю 0,7-1,0 м3 в кількості 330 шт встановлені на 168 місцях збору ТПВ, з них  огорожених майданчиків — 47. Перевезення    ТПВ    здіснюється  трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ.

 Обсяги надання послуг з відведення стоків склали у 2016 році  43,3 тис. м3. Послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців, протягом 2016 року кількість абонентів збільшена на 96 споживачів. Решта стоків від будинків з централізованим водопостачанням збирається у вигрібних ямах та вивозиться спеціалізованим автотраспортом. Річний обсяг вивезення рідких побутових відходів (РПВ) комунальним транспортом склав у 2016 році 11,8 тис. м3.

На даний час заключною стадією поводження з рідкими побутовими відходами в місті Богодухові є їх знешкодження, яке здійснюється на очисних спорудах з аеротенками потужністю 200 куб. м. на добу по вул. Комарова та очисних спорудах «біоплато» з каналізаційною насосною станцією потужністю 131 куб в с. Семенів Яр по вул.Костянтинівка. Очисні споруди комунальної власності в спромозі прийняти і знешкодити  весь обсяг РПВ, які утворюються на території міської ради, але для цього необхідно залучати значні кошти для будівництва  вуличної каналізаційної мережі. Контроль за якістю стічних вод  здійснює санітарно-гігієнічна лабораторія ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної медицини» та бактеріологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Держсаніпідемслужби України» Краснокутської міжрайонної філії  з періодичністю 1 проба на квартал від кожного споживача послуг.

 

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища створюється за рахунок коштів: екологічного податку,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством, та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головний розпорядник коштів фонду є Богодухівська міська рада, її виконавчий комітет.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища здійснюється також за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, інших бюджетів вищих рівнів, міжнародної технічної допомоги, міського бюджету, коштів підприємств та інших інвесторів.

1. На виконання  заходів передбачених  відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста згідно затверджених кошторисів доходів та видатків природоохоронного фонду, кошти спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з:

 • придбанням насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
 • паспортизацією водойм;
 • виготовленням паспорту місця видалення  ТПВ відходів;
 • паспортизацією та інвентаризацією відходів;
 • виготовленням реєстрових карт;
 • отриманням дозволу на викиди в атмосферу;
 • відновленням і підтриманням сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки, а також заходами з боротьби з шкідливою дією вод (упорядкування джерела);
 • озелененням міста;
 • придбанням установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів;
 • забезпеченням екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
 • проведенням екологічної експертизи;
 • розробленням екологічних програм;
 • ліквідаційним тампонажем артезіанських свердловин;
 • будівництвом, ремонтом  та реконструкцією очисних споруд;

придбання вищої водної рослинності для очищення стічних вод на очисних спорудах технологій «біоплато»;

 • придбанням паливно – мастильних матеріалів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ ;
 • виконанням інших заходів відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

2. Забороняється використання коштів фонду не за цільовим призначенням на заходи, що не передбачені п.1 цієї Програми та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про Затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями.

3. Видатки з фонду  проводяться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного податку до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюють  органи державної податкової інспекції.

5. Контроль за цільовим використанням коштів фонду здійснює головний розпорядник коштів.

6. Невикористані у звітному році кошти фонду  вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цією Програмою.

Секретар ради                                                З.Зіньковська

ПРОЕКТ                                                                 

 

 

                                                         УКРАЇНА

        БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

         ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

         XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

        Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2017                               Богодухів                                 № __________

 

Про затвердження   Програми

благоустрою міста Богодухів на 2017 рік

 

На виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 20.01.2017  №__ «Про міські цільові програми», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Програму благоустрою міста Богодухів на 2017 рік (далі — Програму), що додається.

2. Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених асигнувань на 2017  рік та інших джерел не заборонених законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

 

Міський голова                                                 М.ГОЛУБ

 

 Затверджено 

рішенням міської ради від ___ ____2017року №______-VII

                                ( XV сесія VII скликання)

П Р О Г Р А М А

з благоустрою міста Богодухова на 2017 рік

 

Загальні положення.

Питання по благоустрою міста Богодухова є надзвичайно актуальним , що зумовлено характеристиками умов життя громадян міста. Приведення  території міста в належний стан, дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення комплексного благоустрою міста – є основним завданням міської ради.

 

Мета програми.

 

Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на проведення комплексу робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста для раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програми розрахована на один рік. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в загальному та спеціальному  фондах бюджету міста  на 2017 рік.

 

Основні завдання Програми.

 

Основним завданням Програми є:

 • організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;
 • організація місць відпочинку для населення;
 • затвердження правил благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень;
 • визначення місць стоянок транспортних засобах на об’єктах благоустрою населених пунктів Богодухівської міської ради, графіку роботи кладовища, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з утримання, реконструкції та  капітального ремонту об’єктів благоустрою.

Основні заходи, щодо реалізації Програми

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Вартість, тис.грн.

Термін виконання

1.

Заробітна плата з нарахуванням

КП «Богодухівжитло»

1933,0Протягом 2017 року2.Будівництво, ремонт асфальтового покриття площ, вулиць, доріг, прибудинкових територій,  проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1500,0

Квітень -грудень 2017 р.

3.Технічне забезпечення озеленення території міста (паливно-мастильні матеріали, інвентар)

Виконавчий

комітет,

КП «Богодухівжитло»

30,0

Березень -листопад 2017 р.

4.Утримання зелених насаджень (відновлення газонів, квітників)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

150,0

Квітень-жовтень

5.Організація санітарного очищення території міста :

 

-         вивіз твердих побутових відходів (негабаритні)

-         видалення рідких відходів

-         утримання доріг в чистоті

-         чистка вулиць від снігу та посипка реагентами

-         прибирання вулиць, парків, садів, місць загального користування

-         ліквідація стихійних звалищ

Виконавчий комітет,

 КП Богодухівжитло», КП «Богодухіввода»

380,0

Постійно

6.Придбання контейнерів для сміття

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

250,0

Січень-грудень

 

 

7.

Проведення Днів довкілля

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

-

Березень-квітень

8.Утримання мереж вуличного освітлення (оплата за використану електроенергію)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

450,0

Постійно

9.

Відновлення вуличного освітлення : вул. Веселкова, Кривоносова, Привокзальна Слобідка, Лозівська (від річки), 8-го березня (від цегельного заводу)  пров. 8-го Мехкорпусу, вул. Садовий Яр та проведення поточного ремонту електромереж міста (світильники, лампи, дроти)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

343,0

Постійно

10.Утримання в належному стані та улаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків для відпочинку (фарба, інструмент)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

50,0

Постійно

11.Здійснення профілактичного ремонту історичних пам’яток, монументів, пам’ятних знаків (фарба, інструмент, будівельні матеріали)

Виконавчий комітет, комунальне підприємство «Богодухівжитло»

30,0

Постійно

12.

Утримання та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (поточний ремонт світлофорів, ламп)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

35,0

Постійно

13.Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави (паливно-мастильні матеріали, запчастини на бензокоси)

Виконавчий комітет, комунальне підприємство «Богодухівжитло»

60,0

Постійно

14.Ліквідація аварій та здійснення ремонту на інженерних мережах та інших елементах благоустрою

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

45,0

За потребою

15.Здійснення контролю з благоустрою прилеглих земельних ділянок до індивідуальних домоволодінь,підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території міста та утримують закріплену за ними територію. Інформування жителів міста про необхідність утримання території житлових будинків, присадибних ділянок в належному санітарному стані

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

-

Постійно

16.Відлов безпритульних тварин

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

30,0

За потребою

17.Здійснення контролю за будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом споруд і будівель на території міста на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством

Виконавчий комітет, інспектор з благоустрою

-

Постійно

18.Забезпечення належних умов для  відпочинку на ставу «Копань» (обстеження, навчання персоналу)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

15,0

Квітень-травень

19.Встановлення огорожі на центральному кладовищіВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

120,0

Квітень-серпень

20.Ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях містаВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

120,0

Квітень-серпень

 

 

Секретар  міської ради                                                                З.Зіньковська

 

  ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV  СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2016                                         Богодухів                        № _____-VІI

 

Про доцільність прийняття до комунальної власності

територіальної громади міста Богодухова

першого пускового комплексу об’єкту:

«Будівництво Комплексу по управлінню

комунальними відходами в м. Богодухів»

 

На виконання рішення Харківської обласної ради від 23.06.16 №198-VII (Vсесія VII скликання)      Богодухівська міська рада провела детальний аналіз доцільності прийняття Комплексу по управлінню комунальними відходами до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова.

В ході роботи   комісії з  прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова першого пускового комплексу об’єкту: «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів» (перший пусковий комплекс)з’ясовано,що потужність Комплексу з переробки твердих побутових відходів занадто велика для кількості ТПВ,що вивозяться з території  міської ради, враховуючи розрахунки начальника КП «Богодухівжитло» Дубинки С.М., щодо середньої кількості твердих побутових відходів, які накопичуються   на території Богодухівської міської ради та рекомендації голів постійних депутатських комісій міської ради, доводимо до Вашого відома, що підприємство(Комплекс)   не зможе працювати на повну потужність, буде збитковим і потребуватиме дотації   з міського бюджету. Але надавати фінансування для забезпечення та обслуговування роботи  Комплексу міський бюджет не має   змоги, так як ¼  коштів міського бюджету направлена на  утримання закладів дошкільної освіти та культури, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Визнати не доцільним прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова першого пускового комплексу об’єкту: «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів» (далі – Комплекс).

2.Повідомити Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та Харківську обласну раду про прийняте рішення.

3. Просити Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації провести дії щодо передачі першого пускового комплексу об’єкту: «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів» до комунальної власності територіальних громад міст, сіл, селищ Богодухівського району.

4. Просити Харківську обласну раду   внести зміни до рішення Харківської обласної ради  від 23.06.2016 №198- VII  «Про прийняття у спільну власність територіальних громад  сіл, селищ, міст Харківської області частини об’єкта «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів» (перший пусковий комплекс)» та її передачу у комунальну  власність  територіальної громади міста Богодухова» (V сесія VII скликання), а саме замінити  по всьому тексту рішення у відповідних відмінках   слова «територіальну громаду міста Богодухова» на «спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського району»

5. В разі внесення змін до рішення Харківської обласної ради від 23.06.2016  №198- VII, рішення Богодухівської міської ради щодо прийому-передачі Комплексу  будуть скасовані сесією міської ради.

6.Просити  голову Богодухівської районної ради Панова С.Ф. внести на розгляд сесії районної ради питання щодо надання згоди на  прийняття  Комплексу у спільну власність територіальних громад  сіл, селищ, міст Богодухівського району.

6. Доручити комісії з прийому передачі відповідної документації  по Комплексу скласти акт приймання-передачі документації вищезазначеного Комплексу до Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

Міський голова                                               М.ГОЛУБ

 ПРОЕКТ

      

                                                                 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 24.01.2017                                         Богодухів                         № _____- VIІ

 Про встановлення вартості харчування та розміру плати

для батьків за перебування дітей у дошкільних

навчальних закладах міської ради на 2017 рік

 

Проаналізувавши витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради у 2016 році, враховуючи значне підвищення цін на основні продукти харчування, розглянувши подання завідувачів дошкільних навчальних закладів міської ради про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2017 рік, на виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», підпунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 за № 953/7241, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Встановити на 2017 рік вартість харчування однієї дитини на день у дошкільних навчальних закладах міської ради:

для дітей віком від 1 до 3 років      - 16,10 грн.

- для дітей віком від 3 до 6 (7) років – 23,0 грн.

2. Збільшити витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради в літній оздоровчий період з 01.06.2017 по 31.08.2017 на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів.

3. Встановити розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2017 рік у розмірі 40 відсотків від вартості харчування на день.

4. Від плати за харчування дитини, звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

 

5. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників бойових дій (АТО), які перебувають у комунальних дошкільних навчальних закладах.

6. Розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 09.02.2016 № 61-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2016 рік» (III сесія VII скликання), від 14.04.2016 №127-VII «Про внесення змін до рішення Богодухівської міської ради від 09.02.2016 № 61-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних  навчальних закладах міської ради на 2016 рік (III сесія VII скликання)» (VI сесія VII скликання).

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович О.П.) та з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

 

Міський голова                                          М.ГОЛУБ

 

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01. 2016                                     Богодухів                              № ____- VІІ

 

Про звільнення КП «Богодухіввода» від сплати державного мита у 2017році

 

Розглянувши клопотання   директора КП  «Богодухіввода» СлесарєваВ.В.  про звільнення підприємства від сплати державного мита, враховуючи те, що підприємство належить до комунальної власності міста, керуючись ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», п. 28 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 30.5. ст. 30 Податкового кодексу України, міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити КП «Богодухіввода» від сплати державного мита у 2017 році.

2. Вивільнені кошти , орієнтовною сумою 600,00 грн, направити на виготовлення проектів відведення земельних ділянок під об’єктами  комунальної власності.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на остійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

 ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2017                              Богодухів                                             __-VІІ

 

 

Про звільнення КП «Богодухіввода» від орендної плати за користування нежитловими приміщеннями у 2017 році

 

Розглянувши звернення Слесарєва В.В., директора КП «Богодухіввода» про звільнення підприємства від орендної плати за користування нежитловими приміщеннями за адресою: м.Богодухів, пл.Соборності, 2, враховуючи те, що підприємство належить до комунальної власності міста, з метою фінансового стимулювання та оздоровлення підприємства та керуючись Бюджетним кодексом України, п.28 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Звільнити КП «Богодухіввода» від сплати за оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Богодухів, пл. Соборності, 2 у 2017 році.

2. Вивільнені кошти орієнтовною сумою 13500грн направити на заміну водопровідних мереж міста.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на остійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

Міський голова                                      М. ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01. 2016                                     Богодухів                              № ____- VІІ

 

Про звільнення КП «Богодухіввода» від сплати державного мита у 2017році

 

Розглянувши клопотання   директора КП  «Богодухівжитло» Дубинки С.М.  про звільнення підприємства від сплати державного мита, враховуючи те, що підприємство належить до комунальної власності міста, керуючись ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», п. 28 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 30.5. ст. 30 Податкового кодексу України, міська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Звільнити КП «Богодухівжитло» від сплати державного мита у 2017 році.

2. Вивільнені кошти , орієнтовною сумою 1600,00 грн, направити на виготовлення проектів відведення земельних ділянок під об’єктами  комунальної власності.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на остійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01. 2017                                     Богодухів                              № ___- VІІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 20.01.2017 ___ «Про виконання бюджету

за   2016 рік»

 

Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 20.01.2017 №___ «Про виконання   бюджету за    2016 рік»(інформація додається)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

   20.01.2017                                   Богодухів                                № ________

 Про виконання бюджету за 2016 рік

 Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2016 рік, з метою  інформування міської ради з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за 2016 рік взяти до відома:

по доходах  – 22121440 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 19962492 грн.;

за спеціальним фондом – 2158948 грн.;

 

по видатках – 22096306 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 15913191 грн.;

за спеціальним фондом – 6183115 грн.

 

Міський голова                                  М.ГОЛУБ

 Інформація про виконання міського бюджету за   2016 рік

(за даними річного звіту)

За 2016 рік загальна сума надходжень спрямованих на видатки, склала 22121440 грн., з них доходи загального фонду бюджету 19962492 грн., що становить 107,5 відсотки, затверджених міською радою показників, перевиконання складає 1399662 грн., трансферти в сумі 6613230 грн., на утримання дошкільних навчальних закладів та клубу. Доходи спеціального фонду бюджету 2158948 грн., з них власні надходження бюджетних установ 638934 грн.

На звітний період міським бюджетом за загальним та спеціальним фондом з урахуванням спрямованих залишків коштів, які склалися на 01.01.2016 року та коштів переданих із загального до спеціального фонду плановий обсяг видатків міського бюджету склав 23204648 грн.  Фактичне виконання видатків міського бюджету складає 22096306 грн., або 92,5 % до плану з урахуванням змін.

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в сумі 15913191 грн., або 98,3 % до плану (затверджено з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін в сумі 16181077 грн.).  Протягом року проведено тендерні процедури щодо закупівлі  послуг з постачання електричної енергії (переговорна процедура), яка закінчена у березні та проведено повний розрахунок з постачальником. Закупівля природного газу  проводиться за  процедурою відкритих торгів. Договір на закупівлю природного газу укладено 11 квітня 2016 року та проведено  повний розрахунок за використаний природний газ установами і закладами міської ради.

Фінансування установ та закладів із загального фонду міського бюджету проводилось в першу чергу на захищені статті, з них: на оплату праці спрямовано – 7188513 грн.; видатки на харчування проведені у сумі 704157 грн.; на оплату енергоносіїв – 1268098 грн.

По окремих галузях міського бюджету стан виконання характеризується такими показниками.

Видатки на утримання міської ради передбачені в сумі 2256800 грн., профінансовані у сумі 2254024 грн., касове виконання складає 2254024 грн., в тому числі на захищені статті спрямовано 1952606.грн. або 86,6 % із загального обсягу видатків.

По освіті при плані 7587043 грн. профінансовані в  сумі 7536625 грн., касові видатки склали 7536625 грн. (99,3 % до плану з урахуванням змін), з них на захищені статті витрат спрямовано 7039467 грн., або 93,4 %.

По соціальному захисту видатки передбачені в сумі 654100 грн., профінансовані в обсязі 649373 грн., касові видатки склали 649373 грн., або 99,3  % до плану з урахуванням змін.

Видатки  на житлово – комунальне господарство передбачені в сумі 3626475 грн., профінансовані в обсязі 3552127 грн., або 97,9 % до плану з урахуванням змін.

На культуру і мистецтво видатки передбачені в сумі 185700 грн., профінансовані та використані в сумі 182525 грн., з яких на захищені статті витрат спрямовано 168696 грн., або 92,4 %.

Заборгованість по виплаті заробітної плати та оплаті за спожиті енергоносії в установах, що фінансуються з міського бюджету, відсутня.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін затверджені в сумі 7023571  грн., з яких профінансовано – 6183115 грн., касові видатки склали 6183115 грн. або 88 % до уточненого плану, які використані на придбання енергозберігаючих насосів, коригування ПКД на капітальний ремонт дороги по вул. Заводській, виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою їх продажу, придбання  спеціалізованого автотранспорту, капітальний ремонт та придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів.

До складу видатків спеціального фонду міського бюджету  належать  власні надходження бюджетних установ надходження яких за звітний період склали    638934 грн., касові видатки 616287 грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання». У звітному році  виконано 73603 дітоднів, з них діти молодшого віку 18603 дітоднів, діти старшого віку  47581 дітоднів. Плата для батьків, за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах встановлена в розмірі 40% вартості харчування дитини на день за фактичні дні перебування дитини  в ДНЗ і складає  для дітей молодшого віку 4,18 грн. для дітей  старшого віку  6,60 грн.

Від плати звільняються:

-                 на 100 відсотків діти із сімей, які отримують допомогу, як малозабезпечені сім»ї, діти які знаходяться під опікою чи піклуванням, учасників АТО, діти – інваліди  – за рік виконано 2363 дітодень, або  14 дітей.

-                 На 50 відсотків діти з багатодітних сімей – за звітний рік виконано 5056 дітоднів, або 28 дітей.

Середня вартість харчування за рік склала:

 для дітей молодшого віку 10,45 грн., старшого віку 16,51  грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за 2016 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 22121440 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 19962492 грн.;

за спеціальним фондом – 2158948 грн.;

по видатках – 22096306 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 15913191 грн.;

за спеціальним фондом – 6183115 грн.

 

Головний бухгалтер                            Т.Дереведмедь