Проекти рішень XLІ сесії VII скликання 21.02.2020

Переглядiв: 65

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XIV СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

__.02.2020                    № _______- VІI

 

Про звіт постійної депутатської комісії

міської  ради з  питань регламенту, законності,

правопорядку, депутатської діяльності,

етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування 

 

     Заслухавши звіт постійної комісії міської ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування та відповідно до пункту 11 статті 26, частини 14 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Звіт постійної комісії міської ради з питань  регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування  взяти до уваги (додається).

 

 

 

Міський голова                                       М. ГОЛУБ

 

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від __.02.2020 року № ____

(ХIV сесія VII кликання)

 

Звіт

постійної комісії з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування

 

Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування сформована у складі 4 депутатів.

У своїй діяльності постійна комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування», Регламентом Богодухівської міської ради, Положенням про постійні комісії Богодухівської міської ради VII скликання Харківської  області.

Основними функціями постійної комісії є:

- попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених їх ініціаторами;

- доопрацювання за дорученням міської ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

- здійснення контролю за  виконанням рішень міської ради,  прийнятих міською  радою  та її виконавчим комітетом;

- розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради.

За звітний період з листопада 2018 по листопад 2019 діяльність комісії провадилась згідно плану роботи міської ради, плану роботи постійної комісії та відповідно до питань, що виникали у зв’язку із роботою ради.

Постійна комісія провела 3 (три) засідання, на яких розглянула 4 питання, зокрема про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення,  про внесення змін до ряду раніше прийнятих рішень міської ради.

Як і в попередні роки одним із основних питань діяльності комісії було підтримання на високому рівні авторитету депутатського корпусу міської ради серед мешканців міста та самих депутатів, підтримання високого рівня виконавчої дисципліни депутатів ради, належного виконання депутатами їх обов’язків, що передбачені чинним законодавством та Регламентом ради.

Комісією було продовжено практику роз’яснення депутатам ради положень Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 2002 року, зокрема їх обов’язок бути особисто присутніми на пленарних засіданнях ради та засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять.

Також Комісія приділила значну увагу роз’ясненням положень ст. ст. 45, 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання депутатами ради електронних декларацій як особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування.

За звітний період надійшла одна скарга на дії депутата міської ради від громадянина. Дана скарга була розглянута комісією та визнана необґрунтованою.

Проблем із кворумом під час роботи комісії не виникало.

Депутати постійної комісії проводять особисті прийоми на дільницях міста, беруть активну участь у пленарних засіданнях ради.

Комісія працювала злагоджено, відповідально та професійно; основними принципами її роботи були законність, ефективність, толерантність, повага до політичних вподобань та переконань.

 

 

Голова постійної комісії                __________________ В.І. Векленко

 

УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   ХLІ  СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                              Богодухів                                  № ____-VII

 

Про укладення угоди

про  соціальне економічне партнерство 

Розглянувши лист директора ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» Деревяченка П.І. щодо укладання угоди про соціально-економічного партнерства та з метою забезпечення прозорого співробітництва між територіальною громадою Богодухівської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рибоконсервний завод «Екватор»  щодо підвищення якості життя мешканців у сфері комплексного соціально-економічного та культурного розвитку громади, відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Укласти угоду  про соціальне економічне партнерство з Товариством з обмеженою відповідальністю «Рибоконсервний завод «Екватор» щодо фінансової  допомоги дитячим дошкільним закладам міста, проведенні робіт з благоустрою меморіальних пам’ятників, зон відпочинку жителів міста та дитячих майданчиків, розбудові інших об’єктів соціально-транспортної інфраструктури; організації відзначення державних свят і пам’ятних дат міста, сприянні виконанню регіональних та міських програм (додається);

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію питань  бюджету(голова Григорович П.О.) та соціально-економічного розвитку міста, промисловості,транспорту та зв’язку (Журба Ю.О.).

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                               МИКОЛА  ГОЛУБ

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

Богодухівської міської ради

21.02.2020  №_______-VII

(ХLI сесія VII скликання)

 

УГОДА

ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО

 

м. Богодухів                                                      «21» лютого  2020 року

Ми, Богодухівська міська рада, в особі   міського голови  Голуба Миколи Вікторовича, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та   Товариство з обмеженою відповідальністю «Рибоконсервний завод «Екватор» в особі директора Деревянченко Павла Івановича, що діє на підставі Статуту, (далі - «Сторони»), виходячи із суспільних інтересів у сфері комплексного соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, уклали цю Угоду про наведене нижче

І. Основні засади УГОДИ

1.1. Сторони уклали УГОДУ з метою підвищення якості життя мешканців шляхом успішного соціального, економічного та культурного розвитку міста Богодухова.

1.2. Сторони УГОДИ соціального партнерства будують свої відносини на положеннях Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.3. При складанні та виконанні УГОДИ Сторони зобов’язуються дотримуватися таких принципів:

-свобода вибору та обговорення питань, які входять до сфери соціального партнерства;

- добровільність і реальність зобов’язань,  які приймаються Сторонами;

обов’язковість виконання досягнутих домовленостей;

прозорість та публічність виконання досягнутих домовленостей.

II. Обов’язки Сторін

2.1. Богодухівська міська рада зобов’язується:

2.1.1. Розглядати питання перспективного розвитку та визначитись з конкретними заходами допомоги колективу підприємства.

2.1.2. Протягом дії УГОДИ визначатись і пропонувати ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор»   на взаємовигідних умовах заходи щодо використання можливостей підприємства на користь розвитку міста і громади.

2.1.3. Створювати елементи позитивного іміджу соціально відповідального підприємства у свідомості мешканців міста.

2.1.4.Постійно сприяти в реалізації інвестиційних проектів і веденні діяльності підприємства в межах компетенції, наданої законодавством.

  1. ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор»  зобов’язується:

2.2.1. Брати активну участь у соціально-економічному та культурно-спортивному розвитку міста.

2.2.2.   Скласти план конкретних заходів, спрямованих на:

 - фінансову допомогу дитячим дошкільним закладам міста;

 - участь у проведенні робіт з благоустрою меморіальних пам’ятників, зон відпочинку жителів міста та дитячих майданчиків, розбудові інших об’єктів соціально-транспортної інфраструктури;

- участь в організації відзначення державних свят і пам’ятних дат міста;

- сприяння виконанню регіональних та міських програм;

III. Термін дії   УГОДИ.

3.1. УГОДА набирає чинності з дня її підписання та діє до закінчення повноважень Богодухівської міської ради VIІ скликання.

IV. Заключні положення.

4.1. Сторони, укладаючи УГОДУ, створюють довірливі партнерські взаємовигідні відносини між бізнесом, територіальною громадою і органами місцевого самоврядування.

4.2. Сторони домовились   розглянути хід виконання УГОДИ до 1жовтня 2020 року

4.3. Угоду складено в двох примірниках, які зберігаються у Сторін.

 

 

Від Богодухівської

міської ради

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

_____________ МИКОЛА   ГОЛУБ

 

 

 

Від  ТОВ «Рибоконсервний завод        «Екватор»

 

ДИРЕКТОР

 

__________ПАВЛО  ДЕРЕВЯНЧЕНКО

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів

розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

ОСББ «Залужок»

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проєкт «Підвали без нечистот, а відходи – в доходи» (Конкурсант – ОСББ «Залужок») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 57600,00 (п’ятдесят сім тисяч шістсот) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                          Микола ГОЛУБ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

батьківської ради ДНЗ №3 «Веселка» 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проєкт «Щасливі діти» (Конкурсант – Батьківська рада ДНЗ №3 «Веселка») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 135000,00 (сто тридцять п’ять тисяч) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                        Микола ГОЛУБ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

батьківської ради ДНЗ №9 «Берізка» 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проєкт «Діти – наше майбутнє» (Конкурсант – Батьківська рада ДНЗ №9 «Берізка») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 112048,00 (сто дванадцять тисяч сорок вісім) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                  Микола ГОЛУБ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

батьківської ради ДНЗ №7 «Теремок» 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проєкт «Комфорт і затишок для малят» (Конкурсант – Батьківська рада ДНЗ №7 «Теремок») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 134,572 (сто тридцять чотири тисячі п’ятсот сімдесят дві) гривні.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                     Микола ГОЛУБ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

  21.02.2020                                         Богодухів                           № ____- VIІ

 

Про внесення змін до  Програми попередження та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України

в Харківській області на 2019-2020 роки

Розглянувши лист  Глущенка Р.А., начальника Богодухівського РВ ГУ ДС НС Україниу Харківській області, з метою поліпшення попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

    В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до  Програми попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2019-2020 роки, а саме:

Розділ  7 «Обсяги фінансування Програми»  викласти  у новій редакції:

з/п

 

Найменування  заходів

Тис. гривень

у тому числі за роками:

2019

2020

3

Забезпечення спеціальним та форменим  одягом особового складу пожежно-рятувального підрозділу.

25,0

25,0

4

Придбання оргтехніки і  програмного забезпечення цього обладнання, а також її обслуговування для введення в дію на території Богодухівської міської ради  інформаційної системи «112», реагування органів управління  та сил Богодухівського району Харківської області

30,0

30,0

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.).

 

Міський голова                                            МИКОЛА  ГОЛУБ

7. Обсяги фінансування Програми

з/п

 

Найменування  заходів

Тис. гривень

у тому числі за роками:

2019

2020

1

Придбання спеціальної пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання для Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

20,0

20,0

2

 Придбання паливно-мастильних матеріалів для реагування на НС та виклики Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області.

25,0

25,0

3

Забезпечення спеціальним та форменим  одягом особового складу пожежно-рятувального підрозділу.

25,0

25,0

4

Придбання оргтехніки і  програмного забезпечення цього обладнання, а також її обслуговування для введення в дію на території Богодухівської міської ради  інформаційної системи «112», реагування органів управління  та сил Богодухівського району Харківської області

30,0

30,0

УСЬОГО   ВИТРАТ

100,0

100,0

Джерелом фінансування даної програми є кошти   міського бюджету.

           8. Координація та контроль за ходом та цільовим виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет міської ради та постійна депутатська комісія з питань бюджету.

 

 

Секретар ради                                                                 З.Зіньковська

 ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХLI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2020                                        Богодухів                                        №  ____- VII

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 20.02.2020 ____ «Про виконання міського бюджету

за   2019 рік»

 

             Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2019 рік , відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України, Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 « Про ефективне використання державних коштів»,   п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 20.02.2020 №___ «Про виконання  міського  бюджету за    2019рік» ( додається).

2.Забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

3.Здійснювати внутрішній контроль за взяттям бюджетних  зобов’язань одержувачами бюджетних коштів та витрачанням їх  ними.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.).

Міський голова                                                 МИКОЛА    ГОЛУБ

ДОДАТОК

до рішення сесії від 21.02.2020 №____ -VII

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 20.02.2020 № ____ «Про виконання міського бюджету

за   2019 рік»

(ХLI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ)

 

Д О Х О Д И

а 2019 рік до бюджету міської ради з урахуванням трансфертів надійшло доходів 35143,4 тис. грн, у тому числі до загального фонду – 32305,7 тис. грн, до спеціального фонду –  2837,7 тис. грн.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за 2019 рік

Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Податок на нерухоме майно 1547,8 1618,0 104,5 +70,2
Плата за землю 5411,6 5953,6 110 +542,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,6 +0,6
Єдиний податок 9500,2 9636,9 101,4 +136,7
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 607,7 572,6 94,2 -35,1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 2557,6 2354,8 92,1 -202,8
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами 2256,7 1961,3 86,9 -295,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 130,2 208,7 160,3 +78,5
Трантспортний податок з юридичних осіб 107,0 107,9 112,2 +0,9
Державне мито 117,0 124,0 106 +7,0
Плата за надання адміністративних послуг 1163,5 1289,5 110,8 +126,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 91,5 108,8 118,9 +17,3
Інші надходження 120,0 125,4 104,5 +5,4
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 1,5 7,7 513,3 +6,2
Транспортний податок з фізичних осіб 50,0 53,0 3,0 +3,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

64,0

64,0

100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3,0

4,7

256,7

+1,7

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1,5

Всього доходів

23729,3

24193,0

101,9

+463,7

До  спеціального  фонду  міського  бюджету  за  2019 надійшло 2455,0 тис. грн.

Надходження сум екологічного податку склало 534,4 тис.грн.

Кошти від продажу землі. Надходження склали 1016,8 тис. грн..

До цільового фонду надійшло 22,9 тис. грн..

Власні надходження бюджетних установ:

-         плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  801,6 тис.грн.;

-         благодійні внески, гранти і дарунки  79,3 тис.грн.

            Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 8495,5 тис.грн., це інша субвенція на утримання закладів освіти та культури,  реалізація міні-проектів обласного конкурсу «Разом в майбутнє», на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету.

 

                                           ВИДАТКИ

           Фінансування видатків здійснювалося відповідно до затверджених бюджетних призначень.

           Із загального фонду міського бюджету за 2019 рік  проведено видатків на  суму 32807,5 тис. грн,  що становить 99,4 відсотка  до уточнених призначень звітного періоду.

           Видатки спеціального фонду склали 2264,8 тис. грн. Капітальні  видатки за 2019 рік становлять 1252,9 тис. грн.

           За економічною структурою витрат основна частина бюджетних коштів направлена на виплату заробітної плати та нарахування   – 15984,8 тис. грн або 69,6 % відсотка від загальної суми проведених видатків, на оплату за спожиті установами енергоносії та комунальні послуги – 1666,0 тис. грн – 7,3 відсотка, на харчування – 1372,9 тис. грн – 5,9 відсотка,  на іншу субвенцію районному та державному бюджетам – 1468,3 тис. грн – 6,4 відсотка. Всього на захищені статті протягом 2019 року спрямовано видатків на суму 19945,9 тис. грн, або 86,9 відсотка від загальної суми видатків.

                                             Органи місцевого самоврядування

           На утримання органів місцевого самоврядування із загального фонду міського бюджету за 2019 рік використано 4454,6 тис. грн, що складає 99,7 відсотка  призначень на рік.

           У галузевій структурі видатків на органи місцевого самоврядування припадає 13,6% від загальної суми видатків загального та спеціального фондів міського бюджету за рік.

                                                           Освіта

          На установи закладів освіти із загального фонду міського бюджету  за звітний період проведено видатків на суму 15167,0 тис. грн, що становить 99,7% від планових призначень на звітний період.

          На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 11597,6 тис. грн, що становить 50,5 відсотка загального обсягу видатків. На оплату енергоносіїв спрямовано 1405,8тис. грн, або 6,1%.

          Видатки спеціального фонду по  галузі склали 1458,5 тис. грн., з них капітальні  видатки за звітний період  становлять 540,7 тис. грн.

Вартість харчування одного вихованця у закладах дошкільної освіти за звітний період для дітей молодшого віку склала 17,74 грн, старшого віку 27,08 грн.

   За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у звітному періоді   проведено видатки у сумі 85,0 тис. грн, придбано дидактичний матеріал для інклюзивних груп ДНЗ № 5.

У структурі видатків на освіту припадає 46,2% від загальної суми видатків загального фонду  міського бюджету за рік.

  Соціальний захист населення

          Фінансування видатків на проведення громадських робіт за 2019 рік становить 50,0 тис. грн.

На фінансування інших заходів у сфері  соціального забезпечення (надання одноразових матеріальних допомог) спрямовано 922,3 тис. грн.

На виплату стипендії обдарованій молоді  спрямовано 36,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

          На утримання установ культури і мистецтва та на заходи, передбачені місцевими програмами використано 869,4 тис. грн. Зокрема на утримання сільського клубу спрямовано 419,5 тис. грн, на виконання Програми  відзначення пам’ятних дат, визначних історичних подій, релігійних свят, ювілеїв та вшанування видатних людей Богодухівської міської ради  на 2019 рік – 450,0 тис. грн.

 

                           Житлово-комунальне господарство

          Загальний обсяг видатків  на житлово–комунальне господарство протягом 2019 року склав 10157,1 тис. грн. Видатки на благоустрій за рахунок загального фонду становлять 6530,8 тис. грн., спеціального 78,7 тис. грн., утримання та ремонт доріг комунальної власності 2107,7 тис. грн.., спеціального фонду 42,9  тис. грн.., утримання систем водопостачання 1106,9 тис. грн.,  спеціального фонду 290,1 тис. грн.

Економічна діяльність

          По загальному фонду у 2019 році на економічну діяльність видатки склали 1742,0 тис. грн, у тому числі за рахунок загального фонду міського бюджету -  членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 7,9 тис. грн., реалізація міні-проекту  « Разом в майбутнє» 86,5 тис. грн.,  спеціального фонду на здійснення заходів із землеустрою – 491,2 тис. грн., реалізація міні-проекту  « Разом в майбутнє» 276,8  тис. грн., захоронення сміття  879,6 тис. грн.

 

                                            Міжбюджетні трансферти

У звітному періоді 2019 року було надано районному бюджету субвенцію з місцевого бюджету   у сумі 1383,3 тис. грн. та державному бюджету 85,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

      Проєкт

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                    №  ______- VIІ

Про забезпечення закупівлі послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі

підготовки лотів до продажу земельних ділянок

комунальної власності територіальної

громади міста Богодухова Харківської області

 

Розглянувши рекомендації адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.07.2019 №34-рк/к щодо запровадження конкурентних засад при здійсненні відбору виконавців земельних торгів із продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності на території Богодухівської міської ради Харківської області, відповідно до статей 134, 135, 136 Земельного кодексу України, керуючись статтею 25, ч.1 ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2020 №14,   міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

       1. Забезпечити закупівлю послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади  м.Богодухова  або прав  на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів  шляхом проведення конкурентних процедур закупівель або з використанням електронної системи закупівель, відповідно до Законів України  «Про публічні закупівлі» та  «Про захист економічної конкуренції».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію     Богодухівської  міської ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатськоїї етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

Міський голова                                                                     Микола ГОЛУБ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

                           БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                    

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        XLI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

       

РІШЕННЯ

21.02.2020                    м.Богодухів              №_____VII

 

Про затвердження Програми «Фінансова підтримка на

покриття збитків від господарської діяльності комунальним

підприємствам на 2020 рік»

 

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  керуючись статтею 91 Бюджетного Кодексу України та пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму «Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності комунальним підприємствам на 2020 рік» (далі за текстом Програма), що додається.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань  бюджету  (голова Григорович П.О.) та  з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (Аліксейчик М.В.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                 МИКОЛА  ГОЛУБ

 

Додаток  до рішення   міської ради

                                               від 21.02. 2020    № _______-VII

              (XLI сесія VII скликання)

 

ПРОГРАМА

«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності

комунальним підприємствам на 2020 рік »

 

 

1. Загальні положення

Законодавчою основою для розроблення Програми фінансової підтримки на покриття збитків від основної діяльності комунальним підприємствам  на 2020 рік  (надалі Програма) є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» та стаття 91 Бюджетного кодексу України.

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Богодухівської міської ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

2.  Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма, цільова група та кінцеві бенефіціари.

Комунальне підприємство КП «Богодухіввода» є стратегічно важливими підприємствами для м.Богодухова, яке забезпечує більшу частину міста централізованим водопостачанням та водовідведеннямНа даний час фінансовий стан комунальних підприємств є критичним через податкове навантаження, збільшення ціни на електроенергію та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх не підйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальним підприємством, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального  підприємства в цілому.

Діючі тарифи на послуги комунального підприємства не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями, зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

За даними підприємства за 2019 року КП «Богодухіввода»  отримало збиток від господарської діяльності в розмірі 1889,1 тис.грн., за прогнозом у І кварталі 2020 року отримає збиток 697,8 тис.грн , у  ІІ кварталі 422,1 тис.грн, у ІІІ кварталі 275,9 тис.грн, в цілому за 2020 рік КП «Богодухіввода» прогнозує  від’ємний фінансовий результат в сумі 1395,8 тис.грн.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у підприємства власних обігових коштів для забезпечення у місті належного водопостачання, водовідведення.

Комунальне підприємство «Богодухівжитло» надає послуги з обслуговування житлового фонду та  вивезення твердих побутових відходів міста м.Богодухова, в наслідок господарської діяльності станом на 01.01.2020 року отримало збитки в розмірі 294,0 тис.грн., за прогнозом у І кварталі 2020 року отримає збиток 205,0 тис.грн , у  ІІ кварталі 205,0тис.грн, у ІІІ кварталі 150,0 тис.грн, у ІV кварталі 50,0 тис.грн., та орієнтовно станом на 01.01.2021 року отримає збитки в розмірі 560,0 тис.грн.

Цільовою групою Програми є комунальні підприємства «Богодухіввода»,  «Богодухівжитло».

Кінцевими бенефіціарами Програми є жителі міста Богодухів, які будуть отримувати вчасно якісні житлово-комунальні послуги.

Програма відповідає пріоритетним напрямкам розвитку міста визначених у Програмі економічного і соціального розвитку  населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік.

.

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є запровадження механізмів покриття збитків від господарської діяльності шляхом надання фінансової підтримки з бюджету Богодухівської міської ради комунальним підприємствам «Богодухіввода» та «Богодухівжитло» для забезпечення надання мешканцям громади якісних послуг.

Основне завдання програми:

-  виділення з місцевого бюджету фінансової підтримки на покриття збитків Підприємствам від господарської діяльності, зменшення збитковості, запобігання банкрутства підприємства, забезпечення надання підприємствами якісних житлово-комунальних послуг.

4. Вимоги щодо використання бюджетних коштів

4.1.Фінансова підтримка може виділятись виключно на покриття (відшкодування) збитків комунальним підприємствам, які виникли в процесі господарської діяльності відповідно до основних функцій визначених статутом підприємств, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами Підприємств згідно із Розрахунком (додаток 3 до Програми) додається.

Кошти фінансової підтримки спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та їх транспортування.

4.2. Сума фінансової підтримки підприємству не може перевищувати суми збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за звітний період згідно  з формою 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» без врахування отриманої з бюджету суми фінансової підтримки.

4.3. Якщо у  звітному періоді, з урахуванням суми отриманої з міського бюджету  фінансової підтримки на покриття збитків від основної діяльності поточного року підприємство отримало прибуток відповідно до форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), то у наступному за звітним кварталом сума фінансової підтримки за плановими розрахунками підприємства зменшується на суму отриманого прибутку.

4.4. В разі, якщо разом із сумою наданої фінансової підтримки за рік згідно з  формою 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Підприємство отримало прибуток, то фінансова підтримка в сумі отриманого прибутку підлягає поверненню до міського бюджету в І кварталі наступного року.

5. Звітність про використання бюджетних коштів та здійснення контролю  за виконанням Програми

5.1. Головним розпорядником бюджетних коштів є Богодухівська міська рада.

5.2. Відповідальним виконавцем програми  та одержувачем коштів на виконання заходів Програми є комунальне підприємство «Богодухіввода» та «Богодухівжитло». Щоквартально, не пізніше 20 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, підприємство надає головному розпоряднику бюджетних коштів звіти про результати фінансово-господарської діяльності підприємства формою №1 «Баланс», № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  та розрахунок згідно з додатком №3 до Програми, відповідно до якого проводиться коригування сум фінансової підтримки на покриття збитків.

Головний розпорядник бюджетних коштів щоквартально проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності одержувача бюджетних коштів, стану використання бюджетних коштів,  не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на одержувача бюджетних коштів.

Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використання  бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого наказом Міністерством фінансів України №938 від 23.08.2012 року».

         5.3. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

5.4. Виконавець один раз в рік звітує на засіданні Богодухівської міської ради.

6. Фінансова забезпеченість Програми

6.1.Фінансування Програми здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень на її виконання, передбачених в міському бюджеті  на відповідний рік з врахуванням розділу 4 програми.

6.2. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку №1 до програми.

7. Внесення змін до міської програми

7.1. Коригування напрямів діяльності, заходів та обсягів, джерел фінансування Програми здійснюватиметься за необхідністю.

7.2. Рішення про внесення змін до Програми приймається міською радою.

8. Припинення виконання   програми

8.1. Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання програми та  подає його для розгляду на постійну комісію з питань  бюджету та комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства.

8.2.Виконання  програми припиняється достроково в разі:

- оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання міських програм;

- припинення фінансування заходів і завдань програми — за спільним поданням відповідального виконавця програми;

- втрати актуальності головної мети програми — на підставі спільного висновку відповідального виконавця програми та висновку комісії.

Рішення про дострокове припинення виконання  програми приймається міською радою.

 

 

Секретар міської ради                                                З. Зіньковська

 

Додаток № 1 до програми

«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської

діяльності комунальним підприємствам на 2020 рік

 

Ресурсне забезпечення   програми

«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності   

комунальним підприємствам на 2020 рік»

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
Виконання програми у 2020 р.
Всього витрат на виконання програми
1
2
3
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

600,00

600,00
державний бюджет
-
-
обласний бюджет
-
-
Міський бюджет

600,00

600,00
кошти не бюджетних джерел
-
-

 

 

Секретар міської ради                                                З. Зіньковська

                                                                                                                                                                                                        Додаток № 2 до програми

«Фінансова підтримка на покриття збитків від

господарської діяльності комунальним підприємствам   на 2020 рік»

 

Заходи  та фінансування   програми

«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності   

комунальним підприємствам на 2020 рік

 

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Всього тис. грн.

2020р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведення розрахунків на покриття збитків від господарської діяльності комунальному підприємству

2020 р.

КП «Богодухіввода»

міський бюджет

400,00

400,00

2

Проведення розрахунків на покриття збитків від господарської діяльності комунальному підприємству

2020 р.

КП «Богодухівжитло»

міський бюджет

200,00

200,00

Разом

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           З. Зіньковська

       Додаток № 3 до програми

«Фінансова підтримка на покриття збитків від господарської діяльності

комунальним підприємствам на 2020 рік»

 

 

Розрахунок  фінансової підтримки

на покриття збитків від господарської діяльності комунального підприємства _____________________________________________________

за ________________2020 року

                                               (період)

 

тис.грн.

№ з/п

Найменування

Сума

1.

Доходи всього
в т.ч. (розшифрувати)

2.

Витрати всього
в т.ч. на
оплату праці
нарахування на заробітну плату
матеріали
комунальні послуги та енергоносії
поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування обладнання
амортизацію
інші матеріальні витрати
інші витрати (розшифрувати)

3.

Фінансові результати від діяльності без врахування суми фінансової підтримки (ф№2)

3.1.

прибуток

3.2.

збиток

4.

Витрати, які не підлягають відшкодуванню*

5.

Фінансовий результат за мінусом непродуктивних витрат (1-2-4)

6.

Сума надання фінансової підтримки на покриття збитків, надана з бюджету ОТГ за звітний період

7.

Коригування суми фінансової підтримки на покриття збитків на наступний квартал

 

Керівник            ___________________                                        _________________

(підпис)                                                                                     (прізвище)

 

Головний

бухгалтер            ___________________                                       _________________

(підпис)                                                                                     (прізвище)

 

*витрати, що не підлягають відшкодуванню: суми неустойки (штрафи,пені), суми безнадійної дебіторської заборгованості, суми нестачі та втрати від псування цінностей, витрат з утримання об’єктів соціальної інфраструктури, суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи,витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці, суми спонсорської та благодійної допомоги, собівартість реалізованих виробничих запасів, втрати від списання неамортизованих основних засобів та інші непродуктивні витрати, які мають безпосереднього відношення до надання послуг підприємством.

 

Секретар міської ради                                                З. Зіньковська

ПРОЄКТ

           УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   ХLІ  СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2020                                        Богодухів                             № ____—VIІ

 

Про звіти постійних депутатських комісій

міської ради за 2019 рік    

 

Звіти голів  постійних депутатських комісій міської ради були  обговорені та  заслухані на засіданнях комісій, тому відповідно до п.14  ст.47, ч.1 ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіти постійних депутатських комісій міської ради за 2019 рік   взяти до відома (додаються).

2.  Секретарю міської ради розмістити звіти на веб порталі міської ради  протягом 5 днів  із  дня прийняття рішення.

3. Контроль за  виконанням рішення  покласти на постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської  діяльності, етики та  взаємодії з  органами місцевого самоврядування ( голова Векленко В.І.)

 

Міський  голова                                                 МИКОЛА      ГОЛУБ

 

   ПРОЄКТ

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

ОСББ «Шевченка 64 «Б»

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проєкт «Рідна оселя – фортеця моя» (Конкурсант – ОСББ «Шевченка 64 «Б») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 135012,00 (сто тридцять п’ять тисяч дванадцять) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова       Микола ГОЛУБ

 

  ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                    №  ______- VIІ

Про внесення змін до рішення Богодухівської  міської ради

  від  21.12.2018  № 1170-VIІ «Про надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення «Квартальний комітет

«Східний» у м.Богодухові» (XXХII сесії VІІ скликання)

 

Розглянувши  заяву О.РАДЧУК, голови «Квартального комітету «Східний», протокол №3 від 20.01.2020  конференції членів територіальної громади КК «Східний»  щодо зміни назви  квартального комітету ,  відповідно до ст. 140 Конституції України, ст. 25, ч.1 ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Богодухівської міської ради  від  21.121.2018  № 1170-VIІ  «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  «Квартальний комітет «Східний» у м.Богодухові» (XXХII сесії VІІ скликання ), а саме: назву «Квартальний комітет «Східний» замінити на словосполучення «Квартальний комітет «Східна» по всьому тексту рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Богодухівської  міської ради з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатськоїї етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       МИКОЛА   ГОЛУБ

 

  ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

21.02.2020                                         Богодухів                  №  ______- VIІ

 

Про затвердження Положення «Про попередню оплату    товарів,
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти  у 2020  році»

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» із змінами  та ст. 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання повноважень, ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів,  Богодухівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Положення «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (додаток 1).

2.    Делегувати міському голові повноваження щодо надання дозволу  у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  передбачати та проводити попередню оплату зазначених у пункті 1 цього рішення товарів, робіт, послуг.

3.  Здійснювати попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.).

 

Міський голова                                  М.ГОЛУБ 

 

Додаток №1

До рішення Богодухівської міської ради

від 21.02.2020 №_______-VII

(XLІ сесія VIІ скликання)

 

                                                                                           ПОЛОЖЕННЯ

про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти Богодухівської міської ради

1. Установити, що Богодухівська міська рада (у подальшому – головний розпорядник бюджетних коштів) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

- товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох місяців  (90 днів);

- товарів, робіт і послуг за капітальними видатками, періодичних видань  — на строк не більше 12 місяців (366 днів).

Розмір та строк попередньої оплати  тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідає за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2. Попередня оплата тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду  визначається  в розмірі 100 відсотків місячного платежу.

3. Строк попередньої оплати  тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду не повинен перевищувати строку передбаченого п. 1 цього Положення.

4. Установити, що попередня оплата розпорядником бюджетних коштів за капітальними видатками здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

5. Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, укладених із одержувачами бюджетних коштів, діяльність яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

6. Головному розпоряднику бюджетних коштів не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

7. Це Положення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

Секретар ради                                                                    З.ЗІНЬКОВСЬКА

                                                                 ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                             Богодухів                  №  ______- VIІ

 

Про внесення змін до рішення Богодухівської міської

ради від 23.03.2018 №852-VII «Про затвердження

Положення про надання одноразової грошової допомоги

мешканцям територіальної громади Богодухівської

міської ради» (XXІV сесія VIІ скликання)

 

З метою забезпечення реалізації державної соціальної політики та оперативного вирішення питань, спрямованих на посилення соціального захисту населення, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Богодухівської міської ради від 23.03.2018 №852-VII «Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради» (XXІV сесія VIІ скликання), а саме:

- виключити зі складу комісії з надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах секретаря комісії Міщенко Ольгу Миколаївну, провідного спеціаліста апарату Богодухівської міської ради;

- ввести до складу комісії з надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах секретаря комісії Церковну Альону Сергіївну, спеціаліста I категорії апарату Богодухівської міської ради.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова                       Микола ГОЛУБ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році ОСББ «Рінопітек»

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проєкт «Вода для всіх» (Конкурсант – ОСББ «Рінопітек») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 89,276 (вісімдесят дев’ять тисяч двісті сімдесят шість) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова            Микола ГОЛУБ

  ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

ОСББ «Калинка — 2015»

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проєкт «З надією в майбутнє» (Конкурсант – ОСББ «Калинка — 2015») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 130340,00 (сто тридцять тисяч триста сорок) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова       Микола ГОЛУБ

  ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                        № ______- VIІ

Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році

батьківської ради ДНЗ №6 «Дзвіночок» 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради від 07 грудня 2017 року №579-VII  «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», зі змінами, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проєкт «Сучасна кухня – смачна їжа – здорові діти» (Конкурсант – Батьківська рада ДНЗ №6 «Дзвіночок») та взяти участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році.

2. В разі перемоги у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, передбачити у місцевому бюджеті 2020 року для співфінансування заходів проєкту кошти в сумі 134,550 (сто тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова             Микола ГОЛУБ

                                                                     ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2019                                     Богодухів                       №  _______- VIІ

 

Про виконання міської Комплексної Програми

соціального захисту населення Богодухівської

міської ради на 2019-2020 роки за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Мальованої О.А., з метою підтримки найбільш незахищених жителів територіальної громади міста Богодухова, а саме громадян, які за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із ситуацією на ринку праці перебувають у скрутному становищі; забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, «дітей війни», осіб із категорій жертв нацистських переслідувань, бездомних громадян; зниження рівня бідності на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови Мальованої О.А. про виконання Програми соціального захисту населення за 2019 рік взяти до відома.

 2. Виконавчому комітету Богодухівської міської ради продовжувати здійснювати заходи щодо реалізації Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.) та з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

      Міський голова                          Микола ГОЛУБ

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми соціального захисту населення за 2019 рік
На виконання комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки здійснювались заходи щодо підтримки найбільш незахищених жителів територіальної громади міста Богодухова, а саме громадян, які за віком, станом здоров’я перебувають у скрутному становищі: інваліди, ветерани війни та праці, «діти війни», громадяни, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, учасники АТО та ООС та інші особи, які самотужки не можуть вирішити питання забезпечення належного достатку сім’ї, підтримка сім’ї загиблого учасника АТО, виплати компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1 та 2, підтримки творчої та обдарованої молоді.
Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2019 році з міського бюджету було використано 966 тис. грн., в тому числі:
- на матеріальну допомогу – 950,86 тис.грн. (розглянуто 214 заяв, відмовлено у наданні матеріальної допомоги – 20 заявникам,);
- 15 ювілярам (90, 95, 100 років) – 7,5 тис.грн.;
- учасникам АТО та ООС – 167,0 тис.грн. (одноразова допомога та до Дня захисника України»;
- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 36,0 тис.грн.;
- сім’ї загиблого учасника АТО – 10,0 тис.грн.;
- матеріальна допомога на поховання – 31,2 тис.грн.
Надана субвенція районному бюджету: на виплату компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1 та 2 – 156,0 тис.грн.; підтримку Богодухівської районної ради ветеранів 92,1 тис.грн.; на надання 25% знижки інвалідам по зору I групи на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату та виплата компенсації на придбання твердого палива – 16,3 тис.грн.
Заступник міського голови                                О.Мальована

 

 ПРОЄКТ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.02.2020                                         Богодухів                    №  1590- VIІ

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.12.2019 № __—VII « Про міський бюджет

на 2020рік» (LX   СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ) та додатків до нього

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Богодухівська міська рада вирішила:
1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 33931400 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету — 32844200 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету — 1087200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  34486400 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету — 33349200 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету — 1137200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 505 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 50 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення;

          оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 656900 гривень, що становить 2 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідального виконавця за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм  у сумі 1005000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69, 69¹ Бюджетного кодексу України, статтею 43¹ Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 20 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України  (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691   Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 , 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною 2 статті 70 та частиною  другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати в порядку, визначеному  Кабінетом Міністрів України стосовно:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування  з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

3.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

3.2.оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання, тощо  згідно з додатком 5.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальними та спеціальним фондами місцевого бюджету виконавчий комітет за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету, погодженим з постійною комісією  з питань бюджету.

13. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради вносять міській раді пропозиції  щодо виділення додаткових  асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

14. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.

15. Додатки  № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

 

Міський голова                                      Микола Голуб

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту  рішення міської ради від 20.12.2019 року  № 1590-VII

« Про міський бюджет на 2020 рік»  (XL сесія VII скликання).

         З метою забезпечення стабільної роботи закладів освіти, комунальних підприємств «Богодухіввода» та «Богодухівжитло» щодо надання дошкільної освіти, постачання води, збору, вивезення та захоронення сміття,

на розгляд сесії виносяться такі питання:

за рахунок вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету направити кошти:

КП «Богодухівжитло» — 195 000 грн. для оплати послуг КП «Господар» із захоронення сміття.

КП «Богодухіввода» — 192 000 грн. на оплату за спожиту електричну енергію, послуг з її транспортування та придбання спеціального одягу працівникам, зайнятих обслуговуванням водопровідних та каналізаційних мереж.

 Надати субвенцію районному бюджету – 73 000 грн., в тому числі:

-         надання знижки на  житлово-комунальні послуги інвалідам по зору першої групи – 20 000 грн.;

-         компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом у приміському сполученні – 53 000 грн.

Надати субвенцію Державному бюджету – 45 000 грн. на придбання спеціального форменого одягу працівникам Богодухівського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області. ( міська Програма попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Богодухівського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області на 2019-2020 роки).

Залишок коштів спеціального фонду міського бюджету в сумі 50 000 грн. направити на придбання обладнання довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів міста.

 

Головний бухгалтер                                       Т.Дереведмедь

Додатки БЮДЖЕТ