ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ХХХІІІ сесії

Переглядiв: 22

                                       

 оприлюднено 05.03.2019

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                  

XXХІІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

06.03.2019                                    Богодухів                                 № _____-VІI

Про внесення змін до рішення міської ради

від 21.12.2018 № 1175 –VII «Про міський бюджет на 2019 рік»

(XXХІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ) та додатків до нього

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Богодухівська міська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 31180000 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету — 29528200 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету — 1651800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  32294380 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету — 29743200 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету — 1675800 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 432000 гривень, що становить 2 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідального виконавця за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм  у сумі 1306000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69, 69¹ Бюджетного кодексу України, статтею 43¹ Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 20 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України  (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 71 та статтею 691   Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Надати право міському голові отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

3.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

3.2.оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету.

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо  згідно з додатком 6.

12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету  у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

13. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  VІІ скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, депутати міської ради вносять міській раді пропозиції  щодо виділення додаткових  асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

14. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.

15. Додатки  № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти н постійну комісію з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          М. ГОЛУБ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 до рішення від 22.02.2019 року № ____-VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018 року № 1195-VII « Про міський бюджет на 2019 рік»  та додатків до нього (XXXIIІ сесія VII скликання).

 На розгляд сесії виносяться такі питання:

Виділення співфінансування переможцям обласного конкурсу міні-проектів – 385380 грн., в т. ч.:

 На виконання бюджетної програми 0111010 « Надання дошкільної освіти» — 213300 грн.

-         « Крок за кроком до європейського дитсадка»  ДНЗ № 3 – 123750  грн.;

-         « У «Ялинці» цікаво гуляти, світ пізнавати» ДНЗ № 5 – 89550 грн.;

На виконання бюджетної програми 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» — 172080 грн.;

-         « Затишок у нашій оселі» ОСББ «Фортуна» — 40950 грн.;

-         « Комфортно і тепло в оселі завжди» ОСББ « Височінь» — 131130 грн.

На виконання бюджетної програми 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на поточний ремонт водопропускної споруди по р.Дем»янівка з влаштуванням пішохідного містка по вул. Центральній м. Богодухова – 90000 грн.

На виконання бюджетної програми 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг з твердим покриттям доріг вул. Катукова, вул.Охтирська, вул. Віталія Сахна – 100000 грн..

Джерелом фінансування визначити вільний залишок коштів на 01.01.2019 р.

Направити залишок коштів спеціального фонду міського  бюджету станом на 01.01.2019 року по екологічному податку в сумі 300000 грн. на виконання бюджетної програми 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» для оплати за захоронення сміття несанкціонованих звалищ.

Провести перерозподіл видатків:

Зменшити видатки за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 36000 грн. ( виплата стипендії творчій та обдарованій  молоді) і перенести видатки на виконання бюджетної програми « Інші заходи та заклади молодіжної політики»  36000 грн.

 

 Головний бухгалтер                                       Т.Дереведмедь

 

                             Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою зем.ділянки- 7

 

1. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування нежитлової будівлі та споруд дошкільного навчального закладу, з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Покровська,15, Територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування нежитлової будівлі, з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Сахна Віталія,52, Територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування  будівлі навчального дошкільного закладу №8, з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: м.Богодухів,пров.Робітничий,11А, Територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування комплексу будівель та споруд дошкільного навчального закладу№9, з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна,4, територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області   

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування будівлі  дошкільного навчального закладу(ясла-сад)№7 «Теремок», з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. 8-го Мехкорпусу,16, Територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування нежитлової будівлі, з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: с.Семенів Яр , вул.Миру,21, Територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки , для  обслуговування будівлі ДНЗ №5 «Ялинка» , з подальшою передачею в постійне користування розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Пушкіна,24А, Територіальній громаді м.Богодухова в особі Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області

 

Кадастровий номер –1

8. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою:м.Богодухів, вул. Новоселівка,3, Лазуренко Надії Володимирівні

Продаж зем.ділянок -1

9. Про продаж забудованої земельної ділянки  із земель житлової та громадської  забудови , що планується до викупу  Нечитайлу Вячесаву Георгійовичу      для  обслуговування нежитлової будівлі профілакторію ,  яка розташована за адресою: м.Богодухів, вул. 8-го Мехкорпусу,2/3

 

Додаткові питання.

 

10. Розгляд заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення індивідуального садівництва, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Зарічна, Кривенко Оксані Юріївні