ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 30 сесії

Переглядiв: 389

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХХ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.10.2018                                                   Богодухів                                      № ______ — VІІ  

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 15.12.2017 року

№ 717 – VII «Про міський бюджет

на 2018 рік» та додатків до нього

із змінами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 32258,344 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  26346,7 тис. грн., з них інша субвенція 7001,6 тис. грн., в т.ч. дошкільна освіта  – 6956,2 тис. грн., утримання клубних закладів – 45,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 5911,644 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  5911,644 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 38078,327 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  28500,051 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 9578,276 тис. гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 2608,341 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 1412,632 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 485,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 753,2 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року №494-VІІ (ХVIII сесія  V скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Співфінансування переможця обласного конкурсу міні-проектів «Разом в  майбутнє» для реалізації міні-проекту «Спорт і відпочинок разом» — 27133 грн.

16 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Григорович П.О.)

17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

До проекту рішення міської ради від 05.10.2018 року № _______ –VII (XXХ сесія  VII скликання) про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2018 р. № 717 –VII «Про міський бюджет на 2018 рік» та додатків до нього із змінами

Збільшити доходну частину міського бюджету на 50000 грн. КБК 41053900 на виготовлення ПКД на будівництво пам’ятника та благоустрій прилеглої території.

 

Збільшити доходну частину міського бюджету на 1799000 грн.

Дані кошти направити:

КП «Богодухіввода» 199000 грн. (оплата електроенергії);

КП «Богодухівжитло» 1490000 грн. ( заробітна плата, ремонт колодязів, захоронення ТПВ, придбання контейнерів, капітальний ремонт тротуару біля центрального парку);

Міська рада 110000 грн. ( придбання столового посуду та холодильника для ДНЗ);

КП «Богодухівжитло» 50000 грн. (виготовлення ПКД на будівництво пам’ятника та благоустрій прилеглої території).

Головний бухгалтер                                  Т.Дереведмедь

 

 

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХ   СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 05.10.2018                                            Богодухів                                     № ____- VІІ

Про зняття з балансу КП  «Богодухівжитло»

       житлових будинків

 

В зв’язку з перебуванням на  балансі  КП «Богодухівжитло»    житлових  будинків, квартири в яких є приватною власністю фізичних осіб, враховуючи подальшу недоцільність та неефективність обслуговування таких будинків,  керуючись ст.10 Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду” та ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням ХХ сесії УІ скликання № 668 від 03 квітня 2012 року «Про затвердження Положення про порядок зняття з балансу КП «Богодухівжитло» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам», міська  рада

ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на зняття з балансу КП  «Богодухівжитло»  житлових будинків, в яких приватизовані або викуплено квартири (при умові надання особистих звернень всіх власників приватизованих чи викуплених квартир  житлових будинків за адресою:

1.1.м.Богодухів, Шевченко,36 ( квартири №№1-3 ):

 • Квартира 1 — розпорядження Богодухівського міського комітету
  приватизації від 21.11.2016  року №10-власник Томенко Тетяна Степанівна
 • Квартира 3 -  розпорядження Богодухівського міського комітету
  приватизації від 23.11.2000  року №67-власник  Власов Андрій Геннадійович
 • Квартира 2 — розпорядження Богодухівського міського комітету
  приватизації від 09.08.1993  року №164-власник Якубович  Сергій Григорович.

1.2.м.Богодухів, Шевченко,73( квартири №№1-6 ):

 • Квартира 1 -  договір купівлі  — продажу від 12.01.1992    року власник Комишанський Вільям Вікторович,реєстр за № 945.
 • Квартира 2 — договір купівлі  — продажу від 21.07.1992    року     №1294-власник Донська Раїса Миколаївна
 • Квартира 3 -  розпорядження Богодухівського міського комітету
  приватизації від 02.03.2006  року №8-власник  Анащенкова Тамара Іванівна
 • Квартира 4 -  розпорядження Богодухівського міського комітету
  приватизації від 19.02.2017  року №1- власник  Удовіченко Микола Олексійович
 • Квартира 5 -  договір купівлі  — продажу від 01.04.1992    року     №559-власник Ружинська Меланія Устинівна
 • Квартира 6 -  розпорядження Богодухівського міського комітету
  приватизації від 15.05.1999  року №33- власник  Чупрінов Павло Анатолійович

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови Ворвуля В.В.. та постійну депутатську комісію  з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово комунального господарства (Аліксейчик М.В..).

 

 

 Міський  голова                                           М. ГОЛУБ                                                           

проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

05.10.2018                                             Богодухів                             №­­­­­­­­­­______-VII

­­­­­­­­

Про встановлення пам’ятного знака «Воїнам, що віддали свої життя за Україну»

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 27.09.2018 №_____  «Про встановлення пам’ятного знака «Воїнам, що віддали свої життя за Україну», відповідно до Порядку найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради в новій редакції, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 22.05.2015 № 2183‑VІ (LV сесія VІ скликання), керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 27.09.2018№ ____ «Про встановлення пам’ятного знака «Воїнам, що віддали свої життя за Україну».

2.  КП «Богодухівжитло» (начальник Дубинка С.М.) взяти на облік пам’ятний знак «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» після його урочистого відкриття в місцевому парку.

3. Контроль за виконання рішення покласти на депутатську комісію (голова Аліксейчик М.В.).

 

Міський голова                                М.ГОЛУБ

 

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXХ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.10.2018                                         Богодухів                   №   - VIІ

Про участь у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році ОСББ «Фортуна»

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради  від 07 грудня 2017 року
№579-VII «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проект «Затишок у нашій оселі» (ОСББ «Фортуна») та взяти участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році.

 

2. У разі перемоги в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році, передбачити у місцевому бюджеті 2019 року для співфінансування заходів проекту кошти в сумі 40,950 (сорок тисяч  дев’ятсот п’ятдесят) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

 

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXХ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.10.2018                                         Богодухів                   №   - VIІ

Про участь у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році ОСББ «Берізка — 2011»

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради  від 07 грудня 2017 року
№579-VII «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади Богодухівської міської ради, заслухавши інформацію про участь Богодухівської територіальної громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити проект «Тепло починається з даху» (ОСББ «Берізка -2011») та взяти участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році.

 

2. У разі перемоги в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2019 році, передбачити у місцевому бюджеті 2019 року для співфінансування заходів проекту кошти в сумі 135,000 (сто тридцять п’ять) гривень.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Х СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

05.10.2018                                             Богодухів                             №­­­­­­­­­­______-VII

­­­­­­­­

Про встановлення меморіальної дошки Лагодюку Анатолію Володимировичу

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 27.09.2018 №_____  «Про встановлення меморіальної дошки Лагодюку Анатолію Володимировичу», з метою увічнення та вшанування пам’яті лікаря ортопеда-травматолога, який майже 34 роки пропрацював у Комунальному закладі охорони здоров’я Богодухівська центральна районна лікарня щодо встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі стаціонару                    КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня за адресою: вул.Комарова,3, м.Богодухів відповідно до Порядку найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради в новій редакції, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 22.05.2015 № 2183‑VІ (LV сесія VІ скликання), керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 27.09.2018№ ____ «Про встановлення меморіальної дошки Лагодюку Анатолію Володимировичу».

2.  КП «Богодухівжитло» (начальник Дубинка С.М.) взяти на облік  меморіальну дошку Лагодюку Анатолію Володимировичу після її урочистого відкриття на будівлі КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня.

3. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з гуманітарних питань та соціального  захисту населення (голова Рогинська Л.І.) та _________________

 

Міський голова                                М.ГОЛУБ

 проект

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХ   СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.10.2018

Богодухів

№  _______-VІI

 

Про хід виконання   Програми попередження

та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій

Богодухівським РВ ГУ ДСНС України  в

Харківській області »

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради від 30.12.2010 № 9 «Про Програму створення місцевого (районного) матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2011-2015 роки», Куйбишевська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Взяти до відома інформацію   про хід виконання Програми попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій Богодухівським РВ ГУ ДСНС України  в Харківській області »

2.   Продовжити роботу по реалізації заходів Програми попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій Богодухівським РВ ГУ ДСНС України  в Харківській області »

 

3.Контроль за виконання цього рішення покласти на    постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

 

Міський голова                                   М.ГОЛУБ

 

 

 Додаток до рішення сесії

міської ради від__ _______2018 року

№____ -VII ( ХХХ сесія VII скликання)

 

Інформація

про хід виконання Програми попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій Богодухівським РВ ГУ ДСНС України  в Харківській області »

 

За даними багаторічних спостережень та облікових документів, за період 2016-2018 років, згідно Національного класифікатору надзвичайних ситуацій в Україні, ДК 019-2010 (затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року №457), на території Богодухівської міської ради надзвичайних ситуацій – не зареєстровано. Наряду з цим за вказаний період на території району реєструвались різного роду надзвичайні події.

Так за період 2016 – 2018 років на території Богодухівської міської ради виникали наступні надзвичайні події:

-         зареєстровано 117 пожеж:

-          пожежі в будівлях житлового призначення (10213) – 21 випадок;

-         в будівлях не житлового призначення (10212) – 23 випадки;

-         пожежі на транспорті (10230) – 2 випадки;

-         загоряння сухої трави на відкритій території чи сінники – 71 випадок.

В результаті пожеж загинуло 3 особи, травмована 1 особа.

За вказаний період на території Богодухівської міської ради зареєстровано 4 випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів другої світової війни ДК 019-2010 (код НС 10270), а саме:

 • 21.11.2016 року на відкритій території між м.Богодухів та с.Гавриши Богодухівського району виявлено предмети зовні схожі на ВНП часів другої світової війни: АС–152 мм – 1 одиниця; АС 76 мм – 2 одиниці, АС 88 мм – 1 одиниця, ММ 82 мм – 1 одиниця. Всього 5 одиниць ВНП часів другої світової війни;
 • 24.04.2018 року виявлено ВНП часів другої світової війни, знаходиться в лісовому масиві по вулиці  8-го мехкорпусу в м.Богодухові, на відстані близько 200 м від приватних домоволодінь (в лісонасадженні). Встановлено, що виявлений предмет є авіаційна бомба ФАБ-50 – 1 одиниця;
 • 13.05.2018 року виявлено ВНП часів другої світової війни, знаходиться на території приватного домоволодіння за адресою пл. Героїв Чорнобиля, 9 в м.Богодухові, на відстані близько 200 м від приватних домоволодінь. Встановлено, що виявлені предмети є: авіаційна бомба ФАБ-250 – 1 одиниця; АС 76 мм — 6 одиниць; АС 88 мм – 10 одиниць; АС 122 мм – 5 одиниць; АС 152 мм – 1 одиниця; ММ 82 мм – 20 одиниць; ММ 50 мм – 1 одиниця; ручна граната РГД 33 – 9 одиниць; ручна граната Ф1 – 5 одиниць. Всього 58 одиниць ВНП;
 • 02 липня 2018 року о 14:00 до чергової частини Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області, від від невідомої особи, по телефону «101», надійшло повідомлення про те, що на відкритій території між м.Богодухів та с.Лесківка Богодухівського району виявлено предмет зовні схожий на ВНП часів другої світової війни. Встановлено, що виявлений предмет є: авіаційна бомба ФАБ-50 – 1 одиниця.

У всіх випадках, співробітниками Богодухівського районного відділу виявлені предмети про ідентифіковано та піротехнічною групою Навчального центру оперативно-рятувальної служби ЦЗ ДСНС України вилучені, транспортовані до підривного майданчику де шляхом підриву – знищені.

Не дивлячись на те, що Богодухівською міською радою проводиться певна робота, щодо забезпечення безпечного відпочинку громадян на воді (на протязі останніх років функціонує рятувальний пост на ставу «Копань» (на утримання якого виділяються певні кошти), проводиться роз’яснювальна робота в цьому напрямку і т.д.), за період 2016 – 2018 років на території Богодухівського району зареєстровано 3 випадки нещасних випадків з людьми на воді ДК 019-2010 (30630), а саме:

 • 23.04.2016 року в річці Мерла виявлено тіло невідомого. Виїздом на місце та опитом свідків, особу загиблого  було встановлено, ним виявився гр.Брусенко Олег Ігоревич, 1991 р.н. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті доставлено до моргу м.Богодухів. Згідно акту від 23.04.2016 року № 35 причина смерті гр.Брусенко О.І. – механічна асфіксія (утоплення);
 • 11.07.2016 року близько 19:00 на ставу Копань виявлено тіло невідомого громадянина. На місце пригоди виїхала СОГ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУ НП У в Х/о. Особу загиблого було встановлено. Ним виявився гр.Горбенко Сергій Миколайович, 1963 р.н., мешкав за адресою: Сумська обл.. м.Конотоп вул.Успенської Троїці, 134 кв.25. Зі слів очевидців, 10.07.2016 року, ввечері, загиблий пішов до ставу де вживав спиртні напої, після чого пішов у воду. Тіло загиблого 11.07.2016 року сплило самостійно, водолазна група не залучалась. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті доставлено до моргу м.Богодухів. Згідно акту від 12.07.2016 року      № 65 БГт/16 причина смерті гр.Горбенко С.М. – механічна асфіксія (утоплення);
 • 01.07.2017 року на ставу «Копань», м.Богодухів, виявлено тіло невідомого громадянина. На місце пригоди виїхала ОСГ Богодухівського РВ ГУ НП України. Особу загиблого було встановлено. Ним виявився гр.Коцарєв Олексій Олексійович, 1957 р.н. мешкав за адресою: м.Богодухів вул.8-го березня,1. Тіло загиблого самостійно сплило на поверхню водойми. Силами о/с 51-ДПРЧ за допомогою гумового човна та багра тіло було підтягнуто до берега. Тіло загиблого без ознак насильницької смерті доставлено до моргу м.Богодухів. Попередня причина смерті гр.Коцарєва О.О. – механічна асфіксія (утоплення).

Всього за період 2016-2018 років – зареєстровано 135 надзвичайних подій (пожежі, ДТП та інші нестандартні ситуації), при яких 18 осіб травмовано та 16 осіб загинуло.

На жаль, коштів які виділяються з державного бюджету на утримання районного відділу недостатньо для нормального функціонування підрозділу. З метою запобігання та своєчасного і дієвого реагування на різного роду надзвичайні події, завдяки тісній співпраці Богодухівської міської ради, депутатського корпусу міста Богодухова та Богодухівського районного відділу Головного управління ДСНС України було розроблено «Програму  поліпшення матеріально-технічної бази Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2016-2018 роки» та затверджено рішенням Богодухівської міської ради від 09.02.2016 № 64-VII (III сесія VII скликання).

Згідно вказаної «Програми…» Богодухівською міською радою, за період 2016 – 2018 років, на виконання заходів програми виділялись кошти для поліпшення матеріально-технічної бази підрозділу.

В 2016 році виділено субвенцію в розмірі 40,0 тис. грн.:

 • Ø 20 тис. грн. для придбання мотопомпи «FORTE-FR30C» та рукавів пожежних Ø 51 мм в кількості 11 штук. Вказані матеріальні цінності, передані на користування до Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Х/о, на підставі договорів позички між Головним управлінням ДСНС України у Харківській області та КП «Богодухіввода»;
 • Ø 20 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для реагування на НС.

В 2017 році виділено субвенцію в розмірі 20,0 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для реагування на НС.

В 2018 році виділено субвенцію в розмірі 40,0 тис. грн.:

 • Ø 20 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для реагування на НС;
 • Ø 20 тис. грн. на придбання рукавів пожежних Ø 51 мм.

Всього на виконання «Програми  поліпшення матеріально-технічної бази Богодухівського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області на 2016-2018 роки» Богодухівською міською радою, за період 2016 – 2018 років, виділено кошти на загальну суму 100,0 тис.грн.

 

Також вважаю за доцільне, в подальшому, приділити увагу таким питанням, як:

 • організації реагування на можливі надзвичайні ситуації на рівні Богодухівської міської ради;
 • залучення сил та засобів суб’єктів господарювання до реагування на надзвичайні ситуації та взаємодії з Богодухівським районним відділом Головного управління ДСНС України у Харківській області;
 • з метою належного забезпечення інженерного захисту населення Богодухівської міської ради, пропрацювати питання щодо належного утримання протирадіаційних укриттів які розташовані на території м.Богодухова (проведення технічної інвентаризації, поточних та капітальних ремонтів і т.д.).
 • в довготривалій перспективі, в розрізі стратегії розвитку та реорганізації структури ДСНС України, в процесі реформування територіальної громади, пропонується  проектування та створення «Центрів безпеки громади» та розміщення на його базі служб швидкої медичної допомоги, національної поліції, рятувального підрозділу, що дозволить оперативно реагувати на можливі надзвичайні події, пожежі, звернення громадян.

 

Сподіваємося на порозуміння та подальшу співпрацю в загальнодержавних інтересах.
 
Зі щирою повагою, 

 

Начальник Богодухівського РВ

ГУ ДСНС України у Харківській області

підполковник служби цивільного захисту                     Р.А.Глущенко

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХ   СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.10.2018

Богодухів

№  _______-VІI

 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ

БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

З метою залучення членів територіальної громади міста до участі у вирішенні окремих питань місцевого значення, визначення порядку організації та діяльності органів самоорганізації населення на території богодухівської міської ради, на підставі Закону України «Про органи самоорганізації населення», керуючись     Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити  Положення  про органи самоорганізації населення на території  Богодухівської міської ради.

2.  Секретарю міської ради в десятиденний термін оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації та на веб -порталі  міської ради.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на    постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

 Міський голова                                     М.ГОЛУБ

Додаток до рішення

від ___ _____ ____ № ___-VII

( ______сесія   VII скликання_

ПОЛОЖЕННЯ 

про органи самоорганізації населення на території

Богодухівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про органи самоорганізації населення (надалі — Положення) визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення на території Богодухівської міської ради.

1.2. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. На території Богодухівської міської ради органи самоорганізації населення представлені будинковими, вуличними, квартальними комітетами.

1.4. Орган самоорганізації населення діє на підставі Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, їх виконкому, розпоряджень міського голови, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференцій) жителів за місцем проживання.

1.5. Орган самоорганізації населення, у разі реєстрації, наділяється правом юридичної особи, яка має печатку зі своїм найменуванням.

1.6. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням міської ради, що дала дозвіл на створення:

- вуличного — у межах кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

- будинкового комітету — у межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;

- квартального комітету — у межах кварталу.

 

2. Основні завдання, принципи організації діяльності

органів самоорганізації населення

2.1. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

- створення умов для участі жителів будинку, вулиці, кварталу у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції, законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації програми соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2.2. Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтується на принципах:

- законності;

- гласності;

- добровільності щодо взяття окремих повноважень районної у місті ради;

- територіальності;

- виборності;

- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Богодухівською міською радою, жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

- фінансової та організаційної самостійності.

 

3. Порядок створення органу самоорганізації населення

3.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Законною підставою проживання жителів на відповідній території визначається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів — учасників зборів (конференції) в Богодухівській міській раді.

3.2. Ініціативна група подає до Богодухівської міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням його основних напрямів діяльності, список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси.

3.3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд Богодухівської міської ради, розглядається на найближчому її засіданні за участі членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. У рішенні про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.4. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах прожива­ють на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

3.5. У разі проведення конференції, для виборів делегатів проводяться первинні збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів.

Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності Комітету та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по висуванню делегата взяло участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегатів, та кандидатури яких підтримала більшість учасників таких зборів.

Делегати обираються за квотами відповідно до загальної кількості мешканців будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону):

- при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менш ніж 30 осіб;

- при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.

Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.

3.6. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.7. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

3.8. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, визначеному цим Положенням.

3.9. Збори (конференція) жителів на підставі рішення Богодухівської міської ради про створення органу самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, Типового положення про органи самоорганізації населення, затверджують положення про орган самоорганізації населення.

3.10. У положенні зазначаються:

- назва та адреса органу самоорганізації населення;

- основні завдання та напрями діяльності;

- права і обов’язки членів;

- територія, у межах якої діє орган ;

- строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок дострокового припинення його діяльності;

- порядок використання коштів, іншого майна та звітності;

- інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

3.11. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

3.12. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення положення про нього покладається на Богодухівську міську раду та її виконавчий комітет.

 

4. Власні і делеговані повноваження органу самоорганізації населення

4.1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися власні повноваження:

- представляти разом із депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, кварталу у Богодухівській міській раді та її виконавчому комітеті;

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради, та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради та проекту бюджету;

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт із благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, провулків, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо, охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт, з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

- надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

- сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи;

- інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень із найважливіших питань;

- інші повноваження, визначені законодавчими актами України.

Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень із дня його легалізації в порядку, визначеному Законом України «Про органи самоорганізації населення».

4.2. Повноваження, делеговані за дорученням органу самоорганізації населення міською радою:

- організовувати мешканців для участі у міських та районних заходах;

- сприяти уточненню бази даних Державного реєстру виборців під час проведення виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, референдумів;

- надавати списки громадян призовного віку у військовий комісаріат;

- застосовувати заходи громадського впливу на громадян, що порушують громадський порядок;

- організовувати мешканців для боротьби зі стихійними звалищами сміття;

- сприяти укладанню угод мешканцями на вивіз побутового сміття;

- вносити пропозиції і звертатися з клопотанням стосовно питань, що належать до відома органу самоорганізації населення до міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій міської ради, суб’єктів господарювання, що розташовані на території Богодухівської міської ради;

- забезпечувати утримання в належному санітарному стані в багатоквартирних будинках місць загального користування (коридорів, горищ, підвалів);

- проводити роз’яснювальну роботу з мешканцями щодо своєчасних розрахунків за теплову енергію, енергоносії, житлово-комунальні послуги;

- сприяти організації зборів, сходів громадян;

- видавати мешканцям і затверджувати печаткою довідки з місця проживання, побутові характеристики, акти обстеження житлово-побутових умов мешканців;

- сприяти здійсненню контролю за дотриманням іншими суб’єктами правил забудови міста, вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

 

5. Структура і управління органом самоорганізації населення

5.1. Кількісний склад органу самоорганізації населення визначається зборами мешканців.

5.2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.

5.3. Керівник органу самоорганізації населення — особа, яка обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому положенням про цей орган.

Керівник органу самоорганізації населення:

- організовує роботу цього органу;

- скликає і проводить його засідання;

- організовує  виконання рішень органу самоорганізації населення;

- є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

- представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

- виконує доручення органу самоорганізації населення;

- здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них положенням.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням.

5.4. Секретар органу самоорганізації населення:

- організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

- забезпечує ведення діловодства;

- забезпечує своєчасне доведення до відповідних суб’єктів господарювання рішень органу самоорганізації населення, контролює стан їх виконання;

- виконує інші передбачені положенням обов’язки.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених положенням, виконує секретар.

 

6. Організація діяльності органу самоорганізації населення

6.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.

Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

6.2. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається положенням про цей орган самоорганізації.

Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному положенням про цей орган.

6.3. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

 

7. Матеріальна та фінансова основа органу самоорганізації населення

7.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

- кошти міського бюджету для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з міського бюджету, на цілі та в межах, визначених міською радою.

7.2. Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з чинним законодавством.

 

8. Строк повноважень органу самоорганізації населення, порядок їх дострокового припинення та ліквідації

8.1. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням Богодухівської міської ради.

8.2. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

- невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови — за рішенням Богодухівської ради, яка дала згоду на його створення;

- невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску — за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

- порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства — за рішенням суду.

Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

8.3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

 

9. Гарантії діяльності та відповідальність органу самоорганізації

населення за порушення законодавства

9.1. Члени органів самоорганізації населення за запрошенням мають право брати участь у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, з питань їх діяльності.

9.2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, положенню про цей орган та рішенням міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень