проекти рішень 17 сесії 21.04.2017

Переглядiв: 85

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 17 СЕСІЇ VI СКЛИКАННЯ,

що відбудеться 21.04.2017року

  1. Про хід виконання Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради .

Інформує: Мальована О.А., заступник міського голови

  1. Про оптимізацію роботи КП «Богодухіввода»

Інформує: Слєсарєв В.В., директор КП «БОГОДУХІВВОДА»

  1. Про надання дозволу на списання  автомобіля ЗАЗ 968М

Інформує: Ворвуль В.В.., заступник міського голови

  1. Про надання дозволу на розміщення телекомунікаційних мереж та слабостумкового обладнання комутаторів оптичного  доступу в житлових будинках  на об’єктах комунальної власності територіальної  громади міста Богодухова

 Інформує: Ворвуль В.В.., заступник міського голови

  1. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель у межах міста Богодухова.

Інформує: Лобойко В.М., провідний спеціаліст міської ради

  1. Про внесення змін до рішення міської ради 23.12.2016 №331- VII « Про міський бюджетна 2017рік» та додатків до нього.

Інформує: Дереведмедь Т.В. головний бухгалтер  міської ради

  1. Про надання матеріальної допомоги

Інформує: Мальована О.А., заступник міського голови

  1. Земельні питання

Інформує: Лобойко В.М., провідний спеціаліст міської ради

  1. Різне

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                 

XVII  СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017                                 Богодухів                      № _____-VІI

 

Про надання дозволу на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території міста  Богодухів                       

 

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України нормативної грошової оцінки земель міста, яка проводилась в 2010 році,та термін застосування її результатів спливає 01 січня 2018 року, відповідно до ст.6,13,15,18,20 Закону «Про оцінку земель» ст.201 Земельного Кодексу України,  керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл на виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території міста Богодухів.

2.Доручити виконавчому комітету Богодухівської міської ради замовити у суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель виконання робіт щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель у межах території міста Богодухів.

3.Виготовлену і погоджену у встановленому законодавством порядку технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель після проведення державної експертизи подати міській раді на розгляд та прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (голова Каменський Ю.О.)

 

 

 Міський голова                                                               М.ГОЛУБ

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХVІІ СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017

Богодухів

№ _____- VII

 

Про хід виконання комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки

 

У нашому місті реалізацією соціальних гарантій та соціального захисту населення займаються Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування, Управління пенсійного фонду України, Державна служба зайнятості, виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

У 2016 році комісією при виконавчому комітеті з надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради було проведено 12 засідань, на яких розглянуто 184 заяви: 181 вирішено позитивно, на 3 заяви відмовлено.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2016 році з міського бюджету було використано 629,3 тис. грн., що в 3,2 рази більше рівня 2015 року.

Впродовж 2016 року було надано грошову допомогу:

- мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями)  – 349,6 тис.грн.;

- учасникам АТО — 94 тис.грн.;

- учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи (учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС всіх категорій та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю загального захворювання та інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою) — 62,2 тис.грн.;

-  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого – 33,8 тис.грн.

-  інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 25% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива — 18,1 тис.грн.;

-  міській раді ветеранів та громадській організації ветеранів локальних війн «Єдність» -37 тис. грн.;

- квартальним міста – 20 тис.грн.

У рамках заходів з нагоди відзначення 71 річниці Дня Перемоги (проведення міської військово-спортивної гри «Зірниця») — 11 тис.грн. для придбання спортивного інвентарю переможцям та учасникам гри.

На підтримку творчої та обдарованої молоді «Надія Богодухова» було виділено 21,6 тис.грн.

З метою підтримки найбільш незахищених жителів територіальної громади міста Богодухова, забезпечення на належному рівні фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, «дітей війни», бездомних громадян та громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, надання фінансової підтримки міській раді Організації ветеранів України, підтримки обдарованої та творчої молоді, на виконання законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки взяти до відома.

2. Виконкому міської ради продовжити роботу щодо реалізації завдань, поставлених державою у сфері соціальної політики, всебічного захисту і підтримки законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів уразливих верств населення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.), з  гуманітарних питань та соціального  захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

 

Міський голова                                                                                       М.ГОЛУБ

 

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХVІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017                                              Богодухів                                      № ______- VІІ  

 

Про надання дозволу на списання

автомобіля ЗАЗ 968М

 

Розглянувши відомість про майно комунальної власності, що пропонуються до списання станом на 01 квітня 2017р., відповідно до  рішення міської ради від 23.05.2014 року № 1847 – VI (LIV сесія   VI скликання) «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова ( нова редакція)», керуючись п.30 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Надати дозвіл на списання з балансу міської ради автомобіль ЗАЗ 968М  державний номер АХ 98 42 ВВ.

2.Списання провести  відповідно до діючого законодавства України, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі
та Положення про порядок передачі в оренду, відчуження та списання комунального майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Богодухова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства ( Аліксейчик М.В.)

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

                                                                       ДОДАТОК 1

                              Міський голова

                                         (посада керівника

                                  ______________________________

                                      суб’єкта господарювання)

                                  ________ М.В.Голуб_________

                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                    01 квітня 2017 р.

                                                                                                                        М.П.

 

ВІДОМІСТЬ

про майно комунальної власності, що пропонуються до списання

станом на 01 квітня 2017р.

 

№ п/п

Найменування об’єкту

Рік випуску, дата введення в експлуа-

тацію

Номер об’єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій

(грн.)

Первісна (переоці-нена) вартість

(грн.)

Сума нарахова-

ного зносу

(грн.)

Балансова (залишкова) вартість

(грн.)

інвентарний

заводський

паспортний

1

Автомобіль ЗАЗ 968М, державний номер АХ 98 42 ВВ

1994

10520005

Не проводилась

-

342,00

342,00

0,00

 

     Усього: 342,00 (Триста сорок дві грн.)

Дані про дорогоцінні метали: відсутні

 

Головний бухгалтер     _____________                   Т.В.Дереведмедь

(підпис)                                             (ініціали та прізвище)

 

 

                                                                                                           ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХVІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017                                                   Богодухів                                      № ______- VІІ  

 

Про   надання дозволу    на розміщення телекомунікаційних мереж та слабостумкового обладнання комутаторів оптичного  доступу в житлових будинках  на об’єктах комунальної власності територіальної  громади міста Богодухова

 

Розглянувши лист Бондаренка О.К, начальника РЦТ №321  м.Богодухова Харківської регіональної філії  ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» щодо     надання дозволу на розміщення телекомунікаційних мереж та слабостумкового обладнання комутаторів оптичного  доступу в житлових будинках  на об’єктах комунальної власності територіальної  громади міста Богодухова та керуючись  ст.. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Надати дозвіл     на розміщення телекомунікаційних мереж та слабостумкового обладнання комутаторів оптичного  доступу в житлових будинках  на об’єктах комунальної власності територіальної  громади міста Богодухова(перелік житлових будинків    додається)

2. Доручити КП «Богодухівжитло» заключити з  РЦТ №321  м.Богодухова Харківської регіональної філії  ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» договора оренди на розміщення телекомунікаційних мереж та слабостумкового обладнання комутаторів оптичного  доступу в житлових будинках.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства ( Аліксейчик М.В.)

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ 

ПРОЕКТ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХVII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017                                          Богодухів                                    № ____-VІI

 

Про  оптимізацію роботи КП «БОГОДУХІВВОДА»

 

Заслухавши інформацію Слєсарєва В.В., директора КП «Богодухіввода»   про оптимізацію роботи КП «БОГОДУХІВВОДА», керуючись статтями 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Інформацію Слєсарєва В.В., директора КП «Богодухіввода»    про  оптимізацію роботи КП «БОГОДУХІВВОДА у взяти до відома.(додається)

2. Виконавчому комітету міської ради:

1) здійснювати контроль за роботою КП «Богодухіввода»   в сфері надання населенню Богодухівської міської ради якісних комунальних послуг;

2)  провести аналіз виконання програми «Питна вода на 2012-2020»

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (Аліксейчик М.В.).

 

 

Міський голова                                      М.ГОЛУБ

 

 

 Інформація

про оптимізацію роботи КП «БОГОДУХІВВОДА»

 

Комунальне підприємство “Богодухіввода” створено 20 жовтня 2004 року  рішенням  XVll сесії XXlV скликання Богодухівської ради Богодухівського району Харківської області.

Підприємство має дозвіл на спецводокористування продовжений на три роки 10.03.2017р. Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.

В грудні місяці подані документи на отримання спеціального дозволу на користування та геологічне вивчення запасів підземних вод. На даний момент документи знаходяться на погодженні у Харківській обласній державній адміністрації.

КП “Богодухіввода” є комунальним підприємством Богодухівської міської ради Богодухівського району Харьківської області і надає послуги з водопостачанням населенню, підприємствам, організаціям та установам, що проживають або розташовані на території Богодухівської міської ради.

Водою з міського водопроводу користується 61.6% мешканців населених пунктів Богодухівської міської ради (за підсумками 2016 року кількість абонентів збільшена на 75 споживачів), послугами міської каналізації – 21,1% (за підсумками 2016 року кількість абонентів збільшена на 96 споживачів), послугами з вивезення рідких відходів – 37,9 %. Крім того уклали договори на вивезення РПВ окремі сільські ради. А саме крисянська, шарівська, сухинянська сільські ради.

За підсумками 2016 року структура доходів підприємства :

- населення – 56,0 %.

- установи бюджету – 21,0 %.

-  інші споживачі – 21,5%.

-  інші доходи – 1,5 %.

Загальна кількість споживачів послуги на кінець  налічує 4879 абонентів, у т. ч. населення 4749 абонентів (за 1 квартал 2017 року чисельність абонентів збільшено на 4 споживача послуг), бюджетні установи 30 абонентів, інші (госпрозрахункові) 100 абонентів.

Контроль якості питної води за хімічними та  бактеріологічними показниками здійснює лабораторія санітарно-гігієнічного відділу Богодухівської районної санітарно- епідеміологічної станції Харківської області та Лабораторія дослідної медицини м. Харків.

Всього за результатами 2016 року  КП «Богодухіввода» надано послуг на суму 4652,4 тис. грн. (без ПДВ на суму 3818,9 тис. грн.), що на 667,5 тис.грн. більше рівня 2015р. з них інші операційні доходи від надання послуг неосновної діяльності (підключення до водопроводу, чистка каналізації та інші) — 69,8 тис. грн..

Всього за результатами 1 кв. 2017 року  КП «Богодухіввода» надано послуг на суму 1206,3 тис. грн. (без ПДВ 1004.75 тис. грн.. ), що на 117,446 тис.грн. більше рівня 2016р.

Інформація про показники реалізації послуг у 2015 – 2017 роках надані на слайді №1

 

Аналіз наданих послуг:

Водопостачання. У порівнянні з передбаченим планом ліцензіата та фінансовим планом, послуг з водопостачання надано на 6.9 тис. м.куб. більше (що складає 13,6 %), у порівнянні з 1 кварталом 2016 року на 1,8 тис. м. куб. більше (що складає 3,2 %) але у зв’язку зі зменшенням тарифу для основного споживача послуги населення та встановлення тарифу для інших споживачів меншим ніж передбачено розрахунками поданими на затвердження в цілому отримано доходів на рівні першого кварталу 2016 року та на 140.985 тис. грн.. більше ніж передбачено планом на квартал.

 

Водовідведення. У порівнянні з передбаченим планом ліцензіата та фінансовим планом, послуг з водовідведення надано на 0,7 тис. м.куб. більше (що складає 6,1 %), у порівнянні з 1 кварталом 2016 року на 1,3 тис. м. куб. більше (що складає 12 %) але у зв’язку зі зменшенням тарифу для основного споживача послуги населення мікрорайону Комарова, утримання тарифу для населення на рівні 2011 року, встановленням тарифу для інших категорій споживачів меншим ніж передбачено розрахунками поданими на затвердження, відмінення тарифу який діяв перший та другий квартал 2016 року в цілому при реалізації послуг більше планових отримано доходів у порівнянні з 1 кварталом  2016 року менше на 37,3 тис. грн.. та на 5.697 тис. грн.. більше ніж передбачено планом на квартал.

 

Вивезення РПВ. У порівнянні з передбаченим планом ліцензіата та фінансовим планом, послуг з вивезення РПВ надано на 100 м.куб. менше (що складає 3,3 %), у порівнянні з 1 кварталом 2016 року на 200 м. куб. менше (що складає 6,3 %). та на 4.705 тис. грн..  менше ніж передбачено планом на квартал.

 

Знешкодження. У порівнянні з передбаченим планом ліцензіата та фінансовим планом, послуг з знешкодження надано на 900 м.куб. менше (що складає 26,5 %), у порівнянні з 1 кварталом 2016 року на 3,9 тис. м. куб. менше (що складає 60,9 %) та на 31.681 тис. грн..  менше ніж передбачено планом на квартал.

Зменшення кількості надання послуг обумовлено обмеженням прийому промислових стоків на очисні споруди с. Семенів Яр та припиненням дії договорів на знешкодження промислових стічних вод.

В цілому план ліцензійної діальності та фінансовий план виконаний на 110,8%. Додатково отримано доходу 117,446 тис. грн..

Проблемні питання в реалізації послуг які впливають як на забезпечення сталого надання послуг, їх якість та також на тарифну політику.

Стан мереж водопостачання та їх розвиток                                                     

Протяжність водопроводів по місту становить 75.5 км.

За підсумками 2015 -2016 років проведено:

-реконструкція водопроводу по пров. Садовому ( 311.180 тис. грн.);

- реконструкція водопроводу по вулицях Заводській, Загорулька, Робочій, Горького (1023.340 тис. грн.);

- будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова ( 982.403 тис. грн.).

- реконструкція мережі водопостачання житлових будинків вул.. Демьянівська 75 Д,Е. Та інші.

За терміном використання потребують заміни 14.7 км. водопроводів.

Крім того в наявності мережі водопостачання які за терміном експлуатації ще можуть використовуватись але їх технічний стан вимагає заміни.

З них мережі водопостачання вул.. Гімназійна (Карла лібкнехта) , Козацька (Свердлова), мережі військової частини, частина вул..Троїцька, частина вул.. Пушкіна, ВАТ Богодухівське та інші.

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,1 км.

За підсумками 2015 -2016 років проведено:

- будівництво каналізаційного колектора по вул. Чалого, вул. Загорулько, вул. Урицького (3419,374 тис. грн.).

Мережа водовідведення потребує термінового прийняття рішення щодо її удосконалення та розвитку. Одне будівництво очисних споруд не вирішує не економічних питань з тарифної політики не екологічних питань так як залишаються вигрібні ями по місту.

За останні роки збудовано та реконструйовано більше 4 км. водопроводів за кошти різних бюджетів.

Вкладені кошти надали можливість суттєво зменшити кількість проведення ремонтних робіт.

Так у 2012 році обліковано 212 аварійних робіт. У 2016 році 84 аварійних робіт. Зрозуміло що зменшення витрат на аварійні роботи надало можливість утримувати тариф на одному рівні та проводити роботи з капітального ремонту водопроводів, колодязів, пожежних гідрантів.

Але питання першочергове це заміна існуючих застарілих водопроводів по місту та вирішення питання фінансування робіт. З цього приводу хотів би звернути уваги на виконання програм які приймаються та в першу чергу «Програма питна вода».

В середньому підприємство на рік фінансується з міського бюджету від 200 до 500 тис. грн.. на рік.

Програмою Питна вода на 2011 – 2020 роки передбачено тільки на розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, з бюджетів усіх рівнів   на 2015 – 2020 роки 16 млн. 800 тис. грн..

Проблему реконструкці та розвитку систем водопостачання та водовідведення наведу на  прикладі проблем формування тарифу. Слайд № 2

Збільшення кількості споживачів на реконструйованих та збудованих мережах та зменшення витрат на ремонтні роботи могли б забезпечити утримання тарифів на одному рівні.

Виконання робіт непередбачених діючим тарифом.

Крім того до проблемних питань відноситься виконання робіт непередбачених діючим тарифом та балансове розмежування мереж. Слайд № 3

Довожу витяг з окремих постанов Кабінету міністрів України.

Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

«Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.»

У зв’язку з тим що не одним тарифом у місті не передбачені витрати з технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систе, підприємство несе незаплановані збитки на виконання цих робіт.

У зв’язку з цим потрібно вирішити технічно-організаційне питання обслуговування багатоповерхових будинків.

Варіант 1. В тарифі балансоутримувача, у відповідності до законодавства.

Варіант 2. Утримання працівників та витрати з обслуговування за рахунок бюджету.

Варіант 3. В загалі не обслуговувати.

Заходи з енергозбереження:

Основним заходом який проведений на підприємстві з питань енергозбереження це переведення основних водозаборів на багато тарифний облік електроенергії та заміна насосного обладнання..

За підсумками 2015 року спожито електроенергії –807311 КВт на суму 806642,76 грн.

За підсумками 2016 року спожито електроенергії –741061 КВт на суму 1071090 грн.

За підсумками року спожито на 66250 КВт менше у порівнянні з 15 роком. Та при діючому на 16 рік середньому тарифі 1,76 грн. сплачено на 264.4 тис. грн… більше за 2015 рік.

За підсумками 2016 року  економія за рік склала 235,8 тис. рн..

Крім того достатньо вдало пройшов експеримент з встановленням італійського глибинного насосу з автоматикою на свердловині мікрорайону кривоносова. З нього позитивні сторони:

1.Мікрорайон мало споживає води, від 50 до 150 м.куб. в залежності від пори року. Вода яка подавалась через башту застаювалась і були неодноразові звернення на якість води із за запаху. На данний час це питання частково вирішено.

2.З моменту встановлення, з серпня 2016 року на свердловині спожито електроенергії 3277 кВт. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року спожито  4518 кВт.

3. Активна електроенергі за рахунок компенсації автоматикою знижена у середньому з 850 кВар до 380  кВар. Але не досягнуто повної компенсації індуктивної електроенергії.

Перша негативна сторона це якість подачі нормативних напруг на водозабір. В осінній період були неодноразові звернення від мешканців що відсутнє водопостачання. Причиною було подача електроенергії з номіналами напруги більшими за  ніж передбачено автоматикою захисту свердловини, внаслідок чого автоматика не вмикалась.

У якості проведення заходів енергозбереження змінена система подачі води. Так свердловина ПМК за підсумками 2016 року працювала та спожила електроенергії 8443 кВт що у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року спожито 15707 кВт.

Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що дало можливість при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали забезпечувати повноцінну виробничу діяльність.

Зростання вартості електроенергії складає:

активна — 1,84050 грн/кВт год. без ПДВ, рівень зростання – 9,2%

реактивна — 1,4206 грн/кВт год. без ПДВ, рівень зростання – 10,7 %.

При загальному зростанні кількості наданих послуг з водопостачання та водовідведення відбулось зменшення кількості витрат електроенергії як на одиницю наданих послуг так і на одиницю піднятої води. Але враховуючі збільшення обсягу послуг використання насосного обладнання другого підйому, яку приходиться використовувати у часи пік призводить до збільшення витрат на оплату енергоносіїв.

В розрахунку на 1 м3 піднятої води, при затвердженій нормі 2,650 кВт.год., фактичні питомі витрати складають 2,371 кВт.год., проти 2,536 кВт.год в 2016 році; на відведенні стоків -1,599  кВт.год. при нормі 1,700 кВт.год. проти 1,638 кВт.год в 2016 році.

При затвердженій нормі втрат води в мережах, яка враховує технічний стан існуючих мереж і складає для КП «Богодухіввода» 29,7%, за 1 квартал 2017 року втрати води складають 7.046 %  (протягом 2016 року втрати становлять 10,67  % (9,85% в 2015 році).

Хочу звернути увагу, що у випадку економії  на багато тарифному обліку електроенергії є свої межі. У зв’язку з зростанням споживання води, звичайними насосами ми тепер не встигаємо набирати воду у резервуари у нічний час, крім того встановлений один насос італійського виробництва, який керується від частотного перетворювача, перестає забезпечувати подачу води в пікові часи.

Враховуючи те що при діючому тарифі при обрахуванні фінансового плану на 2017 рік, прийняті за базові витрати електроенергії за 2016 рік – 741061 КВт на суму 1071090 грн., то  (при середньому тарифі 1 кварталу 2016 року  – 2.00076 грн.) можливо придбати 535341,57 кВт електроенергії, що в два рази менше рівня 2016 року.

Повірка квартирних засобів обліку води

Розпочата робота з обслуговування, ремонт та проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки.

За підсумками 2016 – 2017 років  встановлені та прийняті на абонентський облік 159 нових водяних лічильників. Безкоштовно замінено 411 засобів обліку води, списані 33 непридатних до роботи лічильника.

Розпочата робота забезпечила підвищення рівня реалізації послуг з централізованого водопостачання.

З установлених лічільників до 60 % споживачів підвищіли рівень споживання послуги від 1 до 3 м. куб. на місяць.

А у сукупності з роботою з установлення будинкових лічільників води надала змогу якісного контролю та аналізу можливих випадків необлікованого відбору води.

С заміною лічільника, кожний з них обладнується антимагнітною лентою.

З цього приводу проблемним питанням е те що підприємство за наявних сил спроможне проводити заміну 50 – 70 лічільників на місяць. І основна складність ціеї роботи організація зустрічі зі споживачем для його заміни.

Розвиток та удосконалення матеріально технічної бази підприємства.

За підсумками 205-2017 років придбано та встановлено 3 італійських насоси.

Але повністю питання з фінансування проведення заходів з енергозбереження та заміни насосного обладнання та автоматики не вирішено.

За підсумками 2016 року для заміни насосного обладнання виділено 195 тис. грн… незважаючи на те що комплексом заходів з оптимізації роботи та тарифів на послуги які надаються КП «Богодухіввода» передбачалось:

-Затратна частина на заміну насосного обладнання складає 529 тис. грн…

-Затратна частина на заміну блоків управління складає 125 тис. грн..

Недофінансування складає 459 тис.грн.

Використання вітчизняних насосів на водозаборах не відповідає спланованим заходам з енергозбереження. Вирішення питання з фінансування переобладнання підприємства надасть можливість утримувати тарифи у майбутньому.

Також придбання асенізаційної машини маз 533 надало змогу теж зменшити витрати на ПММ. За підсумками роботи витрати на паливо на перевезення 1 м. куб. рідких відходів зменшено на 4.97 грн.

Ураховуючи річний план на машину, економія складе до 29.3 тис. грн..

Але враховуючи те що приватні перевізники збільшують тарифи на власний розсуд, на підприємстві пішов наплив від споживачів приватного сектору на укладання договорів, як наслідок виникає проблема збільшення парку машин для обслуговування маленьких ям.

Але незважаючи на заходи з економії зростання ПММ (вартість бензину А-80 — 18,58 грн./л та диз. палива — 17,92 грн/л (без ПДВ), що складає 19,3 та 22,9 %  зростання відповідно, проти передбачених діючим тарифом) унеможливлює утримання тарифу на одному рівні.

Враховуючи існуючий стан підприємства, витрати за 2016 рік склали 4455,7 тис.грн., що на 733,6 тис.грн. або 19,7 % більше рівня 2015 року, витрати  підприємства за 1 квартал 2017 року (тбл. № 2) склали 1329.7 тис.грн.  Слайд №

В структурі видатків на першому місці витрати на оплату праці 33,6% 2016 рік (29.7 % -2015 рік), на другому- вартість спожитої електроенергії 25.9 % (24.0% -2016рік)

Розглянемо основні статі витрат

Кадрова політика та виплата заробітної плати.

 Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування відсутня.

З моменту введення діючого тарифу, станом на 1 квітня 2011 року, штатний розпис КП «Богодухіввода» складав 62.9 посад з фондом оплати праці 96227.19 грн.

Станом на 01.04.2017 року посад 52.2 од. Вакант 13,2 од.

Кадрове забезпечення підприємства станом на 01.04.2017 року має такі показники:

1.адміністративний персонал      – 6 чол. – 13%;

2.служба збуту                              –   6 чол. –  21%;

3.виробничий  персонал              –   12 чол. –  45%;

4.загально-виробничий персонал – 15 чол. –  21  %;

Разом      39 чол.     100 %.

Тільки за 2016 рік скорочені посади: сторожа- 1 од., касир- 0.5 од., водороздавальник- 1 од., заплановане скорочення посад обліковець -1 од., водороздавальник -1 од

Введена посада комірника 0.5 од. .

За підсумками 2016 року звільнились за власним бажанням:

1.адміністративний персонал      – 1 чол.

2.служба збуту                              –   1 чол.

3.виробничий  персонал              –   2 чол.

4.загально-виробничий персонал – 1 чол.

З внов прибувших на роботу пропрацював менше випробувального місячного терміну – 1 чол.

З поданих вакансій на діючу заробітну плату відмовляються працювати:

-        Водій асенізаційної машини -1 чол. Оклад -3306 грн.

-        Слюсар ремонтник систем водовідведення 1 розряд – 1 чол. Оклад -1809,6 грн., 2розряд -2 чол. Оклад -1954,37 грн.

-        Слюсар ремонтник систем водопостачання – 2 розряд 2 чол. Оклад -1879,2 грн.

-        Тракторист Т-16 – 0.5 од. Оклад -870 грн.

У відповідності до діючого штатного розпису та тарифу середня мінімальна зарплата з 1434,33 грн. зросла до 3200 грн., індекс зміни розміру мінімальної заробітної плати становить: 3200 / 1434,33 = 2,23 або на – 123 %).

Рівень зростання відрахування єдиного соцвнеску  – 22 %;,

Діючим штатним розписом передбачена мінімальна заробітна плата 1450 грн. У зв’язку з тим що штатний розпис затверджувався у жовтні 2016 року, починаючи з 1 грудня 2016 року на підприємстві здійснюються виплати непередбачені затвердженим фондом оплати праці.

-       ФОП за діючим штатним розписом 133272 грн.

На виконання галузевої угоди щодо оплати праці працівників та мінімальної заробітної плати 3200 при ставці робітника першого розряду 1600 розроблено та подано на затвердження штатний розпис ФОП якого складає 222951 грн.

Збільшення ФОП за новим штатним розписом 89680 грн. на місяць Зростання на 40,22 %

У зв’язку з неповним штатом, розрахунок фактичної виплати ФОП діючих працівників складає 167733,16 грн. Збільшення 30145,16 грн.

Розрахунок зростання ФОП

рік ФОП за штатним розписом, грн.. Зростання %
2016 р. (при мінімальній з/пл.. 1450 грн.) 133271,72
2017 р. 222951
Потреба у зростанні доходів на місяць 89680 40,22
Потреба у зростанні доходів на рік 1076160  

Податки, основна складова це рентна плата за користування надрами. Після змін до податкового кодексу, за рахунок збільшення обсягів оподаткування сплата збільшилась:

-2014 р.- 22 тис. грн..

-2015 р.- 147 тис. грн..

-2016 р.- 181,9 тис. грн..

-1 квартал 2017 р.- 85,6 тис. грн..

Порівняльний аналіз витрат у різні роки за основними статями наведений на слайді № 5

Фінансовий стан  підприємства

Фінансовий результат роботи підприємства за останні чотири роки має такі показники:

2011 рік -   — 69 тис. грн. збитки;

2012 рік -  — 51тис. грн. збитки;

2013 рік —  - 60,9 тис. грн. збитки;

2014 рік —  - 3,7тис. грн. збитки.

2015 рік —  - 9,3 тис. грн. збитки.

2016 рік —  + 2,5 тис. грн. прибуток.

План 1 квартал 2017 р.- сбиток 393,6тис. грн..

Розуміючи проблему суспільного характеру підвищення тарифу залишати діючий тариф на 2017 рік нема економічних підстав. Підприємством подані на затвердження скореговані на 2017 рік тарифи на послуги. Слайд №6

Для вирішення проблеми формування тарифу у майбутньому, в першу чергу необхідно вирішити та прийняти за основу обов’язковість виконання окремих програм, виконання яких впливає на вартість тарифу. З них:

1.програма «питна вода»,

2.комплексу заходів з оптимізації роботи та тарифів на послуги які надаються КП «Богодухіввода» .

Розглянути можливість фінансування заходів передбачених у витратах передбачених тарифом за рахунок місцевого бюджету.

Вирішувати питання з будівництвом системи водовідведення у місті. Одне тільки будівництво очисних споруд, без збільшення кількості споживачів, приведе тільки до збільшення тарифу.

Варіанти зменшення витрат уже існують але потребують розвитку матеріальної бази і як наслідок фінансування.

Підприємством до уваги приймаються любі пропозиції направлені на забезпечення оптимізації роботи.

Директор КП «Богодухіввода»                            В.В.Слесарєв

 

 

 

Слайд №1

Всього надано послуг в порівнянні з минулим роком в розрізі послуг:

послуги

2015

Передбачено тарифом

2016

відхилення

Тис.м3

Грн.

(з ПДВ)

Тис.м3

Тис.м3

Грн.

(з ПДВ)

Грн.

(без ПДВ)

Тис.м3

Грн.

Водопостачання

193,1

2396,7

202,4

212,4

2795,4

2329,5

19,3

398,7

Населення

165,3

1914,6

172,4

181,9

2012,9

16,6

98,3

Бюджет

19,3

295,1

20,5

18,0

446,3

-1,3

151,2

Інші

8,5

187,0

9,5

12,5

336,2

4,0

149,2

Водовідведення

39,0

548,4

45,8

43,2

722,0

601,7

4,2

173,6

Населення

28,0

265,9

33,6

33,1

314,8

5,1

48,9

Бюджет

8,9

224,1

10,0

8,4

333,8

-0,5

109,7

Інші

2,1

58,4

2,2

1,7

73,4

-0,4

15,0

Вивіз РПВ

11,9

423,4

12,4

11,8

446,8

372,3

-0,1

23,4

Населення

8,7

265,6

9,0

9,0

276,2

0,3

10,6

Бюджет

2,8

133,0

3,0

2,3

142,6

-0,5

9,6

Інші

0,4

24,8

0,4

0,5

28,0

0,1

3,2

Утилізація

21,9

536,8

13,7

18,3

618,4

515,4

-3,6

81,6

Бюджет

1,7

32,7

2,0

1,9

55,4

0,2

22,7

Інші

20,2

504,1

11,7

16,4

523,0

-3,8

58,9

Інші послуги

-

79,6

-

-

69,8

 

-

-9,8

В тому числі наднормативне забруднення

7.1

(Хелком)

Всього

 

3984,9

3795,3 грн.

 

4652,4

3818,9

 

667,5

 

Всього надано послуг в порівнянні з 1 кварталом минулого року в розрізі послуг:

Тбл. №2.

послуги

1 кв. 2016

Передбачено тарифом

1 кв. 2017

відхилення

Тис.м3

Грн.

Тис.м3

Грн.

Тис.м3

Грн.

Грн.

Водопостачання

55,7

754,5

50,6

615.715

57,5

756,7

+ 140.985

Населення

48,9

566,4

43,1

459.877

47,2

504,0

Бюджет

4,3

117,9

5,1

118.626

5,1

116,6

Інші

2,5

70,2

1,4

37.212

5,2

136,1

Водовідведення

10,8

212,8

11,4

169.803

12,1

175,5

+ 5.697

Населення

8,2

79,0

8,4

73.473

9,4

89,2

Бюджет

2,0

105,5

2,5

77.4

2,4

73,9

Інші

0,6

28,3

0,5

18.93

0,4

12,4

Вивіз РПВ

3,2

119,4

3,1

118.005

3,0

113,3

-          4.705

Населення

2,50

77,5

2,3

70.265

2,2

67,1

Бюджет

0,6

35,5

0,7

41.545

0,7

38,4

Інші

0,1

6,4

0,1

6.195

0,1

7,8

Утилізація

6,4

223,6

3,4

109.481

2,5

77,8

-          31.681

Бюджет

0,5

17,0

0,5

11.345

0,5

11,3

Інші

5,9

206,6

2,9

98.136

2,0

66,5

Повірка лічільників

-

-

-

75,85

-

83,0

+ 7,15

ВСЬОГО

 

1310,3

-

1088,854

 

1206,3

+ 117,446

 

 

 

 

Слайд №4

  Операційна собівартість  за видами послуг за підсумками 2016 року

Вид

Водопостачання

Водовідведення

Вивезення РПВ без знешкодження

Знешкодження

Всього

Оплата праці

837,3

218,7

141,3

301,7

1499,0

ЄСВ

181,4

44,3

30,8

66,1

322,6

Електроенергія

889,0

33,2

3,0

145,9

1071,1

Матеріали

179,2

15,6

54,5

20,0

269,3

Амортизація

329,2

79,8

2,5

22,1

433,6

Податки

188,2

-

-

35,9

224,1

Інші витрати

185,5

23,7

27,7

79,6

316,5

ПММ

72,0

14,0

204,3

29,3

319,6

Разом витрат

2861,9

429,3

464,1

700,5

4455,7

Доходи без ПДВ

2329,5

326,7

263,7

899,0

3818,9

Доходи з очищення стоків

-

201.9

109.4

389.2

Разом операційна собівартість з очищенням стоків з урахування планових амортизаційних відрахувань

2861,9

631.2

573.4

389.2

4455,7

Доходи без ПДВ

2329,5

601,7

372,3

515,4

3818,9

Разом операційна собівартість  без урахування планових амортизаційних відрахувань

2532,7

545,0

567,6

376,9

4022,2

Результат

-532,4

-29,5

-201,0

+126,1

-636,8

Результат без амортизаційних відрахувань

-203,2

+56,50

-195,0

+138,4

-203,3

Среднезважений тариф без амортизаційних відрахуваннями

11,92

12,62

48,10

20,60

Повний среднезважений тариф

13,47

14,61

48,6

21,27

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                            Тбл. №2.

операційна собівартість  за видами послуг 1 квартал 2017 рок

Вид

Водопостачання

Водовідведення

Вивезення РПВ

Знешкодження

Всього

Оплата праці

220,5

38,4

40,3

96,1

395,3

ЄСВ

47,9

7,0

8,7

21,0

84,6

Електроенергія

297,2

8,6

0,6

39,3

345,7

Матеріали

15,6

1,2

18,9

8,1

43,6

Амортизація

69,2

12,7

49,4

4,3

135,6

Податки

68,3

17,3

85,6

Інші витрати

132,6

4,8

10,1

10,3

157,8

ПММ

18,9

2,4

49,5

10,3

81,3

Разом витрат

870.2

75.1

177.1

206.7

1329.7

Доходи з ПДВ

756.7

175.5

113.3

77.8

 

Доходи без ПДВ

630.6

83.0

74.2

148.3

936.1

Доходи з очищення стоків

 

90.5

31.5

26.33

148.3

Разом з очищенням стоків

630.6

173.5

105.7

26.3

936.1

Сбиток  без очищення стоків

-

7,9

-103,5

-58,4

-393,6

Сбиток у відповідності до тарифу

-239,6

-27,7

-116,0

-10,3

-393,6

Обсяг послуг м.куб.

57,5

12,1

3,0

14,1

 

Среднезважений тариф за підсумками 2016 року

13,47

14,61

48,6

21,27

Среднезважений тариф за підсумками кварталу

15,13

20,87

73,89

14,66

Корегований середньозважений тариф

16.27

30.36

58.93

19.01

Діючий тариф Населення-10,67 (8.89)Бюджет-23,26 (19.38)Інші-26,58 (22.15) Населення-ПМК-10,40 (8.66)Бюджет-30,96 (25.8)Інші-37,86 (31.55) Населення-30,55 (25.45)Бюджет-59,35 (49.45)Інші-61,95 (51.62) Бюджет-22,69 (18.91)Інші-33,84 (28.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №5

 

Порівняльний аналіз витрат минулих років за основними статями витрат

Рік Податок на надра, грн.. Електроенергія ПММ грн.. А-80, л ДП, л Зарплата грн.. Матеріали грн..
грн.. кВт
2012 22289,61 793489,0 870139 182742,0 18063 2413 935662 58912,0
2013 22062,0 807991,0 869494 175540,0 18470 2397 1035630 98394,0
2014 123213,0 842079,0 877817 197438,0 13711 2528 1118765 84929,0
2015 147939,0 806642,76 807311 251257,0 15058 1599 1302173,0 85093,0
2016 181931,0 1071090,0 741061 319539 16617 2732 1499017 197949,0
Збільшення 18,63 % 24,68 %   21,31%    

40,22%

56,9%

 

 

            ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХVІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.04.2017                                                   Богодухів                                      № ______- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього із змінами

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 19414,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  18864,8 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 550,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. згідно з додатком №1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 21468,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  20510,3 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 957,8 тис. грн. додаток № 2 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

                                                       ПЕРЕЛІК

рішень із земельних питань, що виносяться на розгляд                                                                               XVII СЕСІЇ VІI СКЛИКАННЯ Богодухівської міської ради від 21.04.2017

                                   Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради -1  

1.    « Про визнання таким,що втратило чинність  рішення Богодухівської міської ради від  31.01.2014 №1721-VI «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка,17, Богодухівській ОДПІ» ( X сесія VII скликання)

                                              Внесення змін до рішення сесії -3

2. Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 27.09.2013 № 1530-VI «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  обслуговування водозабору «Цегляний завод», розташованої в м. Богодухові по вул. Індустріальна 6А,  комунальному підприємству «Богодухіввода» (XXXVI  сесія VI скликання)

3. Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 27.09.2013 № 1531-VI «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  обслуговування водозабору «Південний», розташованої в м. Богодухові по вул. Підлісна 4, комунальному підприємству «Богодухіввода»  (XXXVI  сесія VI скликання)

4. Про внесення змін до рішення сесії Богодухівської міської ради від 20.10.2016 №286-VII «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення додаткової земельної ділянки для існуючого спортивного майданчика для встановлення огорожі та опорних стовпів,  розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.Театральна,  Дитячо-юнацькій спортивній школі Богодухівської районної ради»  (XII  сесія VII скликання)

 Надання дозволу на розробку проект землеустрою земельної ділянки -6

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Бєляєва,46,  Горбенку С. П.

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення(магазину), розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності,21,  Дьомкіній Ю. В.

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, розташованої за адресою: м.Богодухів, пров.Кооперативний,5, Ковалевській Н. М.

8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка,17, Слобожанській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДВС у Харківській області

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул. Піщана,3,  Чуйко М. І.

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі лікарні, розташованої за адресою: м.Богодухів, пл. Свято-Духівська,7, Богодухівській районній раді Харківської області

11.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади, розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.Шкільна,    Говорусі В. М.

 

 Затвердження проекту, зміна цільового призначення -1

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки зі зміною її цільового призначення із «для розміщення  та експлуатації об’єктів та споруд телекомунікацій» на «для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» розташованої за адресою:м.Богодухів, вул.Оверченка,33, Мігуліну А. М.

  Надання згоди на укладення договору суборенди -1

13. Про надання згоди на укладення договору суборенди земельної ділянки розташованої за адресою:  м.Богодухів, вул.Оверченка,31, Мігуліну А. М.

 

 

 

 

Затвердження технічної документації -1

14. Про затвердження технічної документації та  передача у власність земельної ділянки для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.Костянтинівка,17, гр. Білоус Н. І.

                                         Кадастровий номер -5

15. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Лозівська,31, Баранник Н. В. 

16. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Центральна , 24, Зиряновій Н. В.,Смєловій Н. І.

17. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул.Монастирська,32, Коржу О. М.

18. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, вул. Охтирська,103, Ольховському М. М., Ольховському В. М.

19. Про надання згоди на встановлення(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м. Богодухів, пров.Вокзальний,92, Закис Н. М.                                                             

Продаж забудованої земельної ділянки-3

20. Про продаж забудованої земельної ділянки комунальної власності територіальної громади  із земель житлової та громадської  забудови, що надана в оренду Довгому В. І.  для обслуговування нежитлової будівлі(гаража), яка розташована за адресою: м.Богодухів,  вул.Чернієнка,6Г

21. Про продаж забудованої земельної ділянки комунальної власності територіальної громади  із земель житлової та громадської  забудови, що надана в оренду ТОВ «Квадрант»  для будівництва аптеки, яка розташована за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка,2Б

22. Про продаж забудованої земельної ділянки комунальної власності територіальної громади  із земель житлової та громадської  забудови, що надана в оренду Шигимазі В. О.  для обслуговування нежитлової будівлі(гаража), яка розташована за адресою: м.Богодухів,  вул.Чернієнка,6В

                                       Розробка детального плану -3

23. Про розробку детального плану території розташованого в межах   міста Богодухова: пров.Садовий-вул.Дем’янівська (з півночі , зі сходу та з півдня)   

24. Про розробку детального плану території розташованого в межах   міста Богодухова: вул.Охтирська- Охтирська №14,15 (зі сходу та з півдня)вул.Заводська (урочищеЛевадки)                             

25. » Про розробку детального плану території розташованого в межах   міста Богодухова: вул.Охтирська- Охтирська (з півночі та зі сходу)лісополоса з півдня- землі «Гутянського ДЛГ» з заходу   

                             Затвердження проекту,передача у власність-2

26. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Зарічна,         Воскобойнику С. О.

27. Про передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташованої за адресою: м.Богодухів, пров.8-го Мехкорпусу, Пруднікову В. Г.

 Затвердження проектів зем.ділянок, право власності на які може бути реалізовано на земельних торгах у формі аукціону та проведення земельних торгів -3

28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право власності на які може бути реалізовано на земельних торгах у формі аукціону

29. Про проведення земельних торгів вул.Підлісна

30. Про проведення земельних торгів вул.Харківська

Про продовження договору  оренду землі-1

31.Про продовження договору  оренду землі для обслуговування рибоконсервного заводу «Екватор», розташованої  за адресою: м. Богодухів. вул.Залізнична,14