Про звіти постійних комісій

Переглядiв: 536

                                                                                                                            УКРАЇНА

     БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

     ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   ХІV ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

     Р І Ш Е Н Н Я

    23.12.2016                                     Богодухів                                 № 332-VIІ

 

Про звіти постійних  депутатських комісій

 міської ради   за 2016 рік 

Заслухавши звіт голів  постійних комісій міської ради , керуючись п.14 ст.46,ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіти постійних депутатських комісій міської ради за 2016 рік   взяти до відома (додаються).

2.  Секретарю міської ради розмістити звіти на веб –порталі міської ради  протягом 5 днів  із  дня прийняття рішення.

 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                              З.ЗІНЬКОВСЬКА

Додаток до рішення міської ради

від 23.12.2016 № 332- VII

( XIV позачергова сесія VII скликання)

 

ЗВІТ

про роботу постійної депутатської комісії Богодухівської міської ради з питань бюджету за 2016 рік

  Постійна депутатська комісія Богодухівської міської ради з питань бюджету створена рішенням Богодухівської міської ради від 18 листопада 3015 року №5 — VII на I сесії VII скликання, працює у межах повноважень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та відповідно до Регламенту міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2015 №21- VII, зі змінами від 02.03.2016 №93-VII. До її складу входять 5 депутатів Богодухівської міської ради.

Робота постійної комісії ведеться відповідно до плану роботи Богодухівської міської ради, плану роботи комісії та окремих доручень голови ради. Основними принципами, якими керуються у своїй діяльності члени постійної комісії є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення питань.

Основними функціями комісії є:

-         попередній розгляд та підготовка висновків та пропозицій щодо проектів рішень, внесених їх ініціаторами;

-         доопрацювання за дорученням міської ради чи з власної ініціативи  окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, узагальнення зауважень та пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

-         здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом;

-         участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням міського бюджету з метою забезпечення економного та ефективного використання коштів;

-         попередній розгляд та підготовка пропозицій щодо проектів перспективних програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм, звітів про їх виконання;

-         звіт про виконання міського бюджету.

Відповідно до своїх повноважень, комісія при розподілі бюджетних коштів вирішує найбільш важливі питання, враховуючи можливості міського бюджету. Основними принципами, якими керується комісія при розподілі бюджетних коштів, є поліпшення соціально-економічного становища та розвиток міста Богодухова, розвиток освіти, культури, спорту, вирішення комунальних питань, тощо.

За звітний період постійною комісією з питань бюджету було проведено 13 засідань, здійснено контроль за виконанням рішень міської ради, який покладено на постійну комісію, згідно з Регламентом міської ради.

 Під час формування міського бюджету на 2016  рік та внесення змін до нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню дохідної частини бюджету та сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при розподілі фінансових ресурсів. Велика увага приділяється контролю за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів.

Протягом року членами постійної комісії з питань бюджету уважно вивчалися аналітичні матеріали про виконання міського бюджету на 2016 рік.

Постійна комісія міської ради з питань бюджету приділяє велику увагу роботі комунальних підприємств, членами комісії уважно вивчаються аналітичні матеріали щодо їх фінансово-господарської діяльності, висловлюються пропозиції стосовно удосконалення роботи по управлінню майном спільної власності, розглядаються питання щодо встановлення орендних ставок за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Богодухова.

Окрім цього, постійною комісією ведеться робота консультативного та методичного характеру.

Слід відмітити активність усіх членів комісії, які вносять пропозиції з вирішення ряду існуючих проблемних питань. В роботі комісії брали участь Богодухівський міський голова, заступники, секретар, голови постійних депутатських комісій.

У своїй діяльності комісія завжди враховує і вивчає громадську думку жителів міста, розглядає заяви та пропозиції розпорядників коштів з питань, віднесених до її компетенції. Співпраця депутатів постійної комісії з питань бюджету будується на засадах рівноправності, взаємної поваги і націлена, насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку Богодухова.

У 2016 році забезпечено стабільність міського бюджету, не допускалось заборгованості з виплати заробітної плати працівникам дитячих навчальних закладів та комунальних підприємств міста, вчасно здійснювалась плата за енергоносії, постійно здійснювався контроль балансу надходжень і витрат, стан виконання бюджету та фінансово — бюджетної сфери. Саме тому докладено багато зусиль на збільшення його обсягу в порівнянні з минулими роками. Є підстави говорити, що бюджетна політика 2016 року була проведена правильно та ефективно.

Запорука успішного розвитку міста – наповнений бюджет. Тому основні зусилля були спрямовані на збільшення його обсягу. Незважаючи на складні економічні умови, бюджет міської ради забезпечив приріст доходної частини. У 2016 році доходи міського бюджету склали 19,563 млн.грн.; із них  27,2% або 5,333 млн. грн. – це субвенція з районного  бюджету на утримання ДНЗ та Семеноярського клубу. У порівнянні з 2015 роком доходи збільшились на 3,445 млн. грн., або на 21,4%.

Виконано та перевиконано всі основні планові показники дохідної частини бюджету міста. Податок на майно, який є основним джерелом наповнення бюджету, виконано на 125,8%. За 2016 рік до бюджету надійшло 4,061млн. грн. указаного податку, що становить  35% у структурі доходів загального фонду бюджету.

У структурі доходів загального фонду  26,5% займають надходження єдиного податку, що становить 3,098 млн. грн.,  27,3% — акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, або 3,152 млн. грн.

Що стосується видаткової частини бюджету, то за підсумками 2016 року вона виконана в сумі 14,457 млн. грн., що більше абсолютних показників минулого року на 2,631 млн.. грн.

Враховуючи об’єм повноважень місцевого самоврядування, найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займають соціальні видатки: на освіту – 5,5402 млн. грн., на соціальний захист –  0,522 млн. грн. ; на культуру – 0,101 млн. грн..   На виконання Програми соціального захисту населення в 2016 році витрачено  0,492 млн. грн., що на 0,304 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету займають захищені статті видатків: оплата праці з нарахуваннями, продукти харчування і медикаменти та оплата комунальних послуг і енергоносіїв, поточні трансферти населенню.

Протягом 2016 року здійснені капітальні видатки у сумі 2,4571 млн.грн.. Основна доля вкладень реалізована в  розвитку  комунальних підприємств — 1,233 млн.грн.,  та виділені кошти на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти в сумі 1,202  млн. гривень.

Голова постійної депутатської

комісії Богодухівської міської ради

з питань бюджету                                                                      П.О. Григорович

  

Звіт

 постійної депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу,комунальної власності, будівництва та житлового-комунального господарства

 

Постійна депутатська комісія Богодухівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку паливно-енергетичного комплексу,комунальної власності, будівництва та житлового-комунального господарства   створена і затверджена рішенням Богодухівської міської ради від 16 листопада 2015року № 3-VІI на   (I сесія VIІ скликання).

Комісія міської ради є органом ради, обрана із числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.

Комісія складається з 4-х депутатів: голова –Аліксейчик М.В., секретар — Ярошенко Н.М., члени комісії: Говоруха В.М. та Рябка Р.О.   Комісія працює у межах повноважень, визначених законами України      «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та відповідно до Регламенту міської ради в Положення про постійні комісії ради VI скликання, затвердженого рішенням міської ради від 17.12.2015 року № 13-VI.(ІІ сесія VIІ скликання)

Свою роботу комісія проводить відповідно до плану роботи Богодухівської міської ради, плану роботи комісії та окремих доручень міського голови .

Робота комісії будується  на основі законності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань на прийняття рішень.

За звітний період постійною комісією було проведено 9 засіданнь, на яких розглянуті  такі питання:

1)    Про обговорення проекту регламенту Богодухівської міської ради VIІ скликання.

2)    Про обговорення проекту Положення про комісії міської ради; компетенція постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлового-комунального господарства.

3)    Про надання дозволу на передачу автомобіля марки ГАЗ-3110 з балансу Богодухівської міської ради на баланс КП «Богодухіввода».

4)    Про затвердження міської Програми благоустрою міста Богодухів на 2016 рік.

5)    Про затвердження міської Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2016 рік.

6)    Про затвердження комплексних заходів із оптимізації роботи та тарифів на послуги, які надаються КП «Богодухіввода».

7)    Про звільнення КП «Богодухіввода» від орендної плати за користування нежитловими приміщеннями у 2016 році.

8)    Про звільнення КП «Богодухіввода» від сплати державного мита у 2016 році.

9)    Про надання згоди на прийняття виконаних робіт з будівництва першого пускового комплексу об’єкту з управління комунальними відходами в м.Богодухів.

10)                      Про надання згоди на прийняття виконаних робіт із реконструкції водопроводу по вулицях Заводській, Загорулька, Робочій, Горького та пров.Садовому м.Богодухів.

11)                      Про внесення змін до Програми благоустрою міста Богодухів на 2016 рік.

12)                      Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2016 рік.

13)                      Про виконання повноважень виконавчого комітету щодо управління комунальною власністю: про роботу КП «Богодухівжитло».

14)                      Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради квартири за адресою: м.Богодухів, вул.Слобожанська, 2 кв.2.

15)                      Про прийняття 1/2 частини житлового будинку за адресою: с.Семенів Яр, вул.Колгоспна, 55 до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради.

16)                      Про включення до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Богодухів, які підлягають продажу.

17)                      Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради першого пускового комплексу об’єкту «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів» та визначення балансоутримувача.

18)                      Про прийняття до комунальної власності територіальної громади автобусу «Кубань».

19)                      Про внесення змін до програми «Питна вода Богодухова» на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 03.04.2012 №672-VI (ХХ сесія VI скликання)

20)                      Про включення до переліку продажу нежитлового приміщення за адресою: м.Богодухів, вул.Чернієнка,6.

21)                      Про прийняття до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради 1/2 частини будинку за адресою: с.Семенів Яр, вул.Сонячна,57.

22)                      Про виключення житлових будинків з переліку комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради.

23)                      Про виконання виконавчим комітетом повноважень у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування громадського харчування, транспорту та зв’язку.

24)                      Про скасування рішення Богодухівської міської ради від 15.03.2013 №1261-VI «Про надання згоди на безоплатну передачу до державної власності частини нежитлового приміщення за адресою: м.Богодухів, вул.Артема, 5»

25)                      Про надання в аренду частини нежитлового приміщення за адресою: м.Богодухів, вул.Покровська,5.

26)                      Про затвердження оцінки  котельні, що знаходиться за адресою: м.Богодухів, вул.Поповича, 2.

27)                       Про затвердження оцінки  котельні, що знаходиться за адресою: м.Богодухів, вул.Космічна,5.

28)                      Про затвердження оцінки майна — нежитлового приміщення (гаража) що знаходиться за адресою: м.Богодухів, вул.Чернієнко, 6-Г.

29)                      Про затвердження оцінки майна — нежитлового приміщення (гаража) що знаходиться за адресою: м.Богодухів, вул.Чернієнко, 6-В.

30)                      Про затвердження оцінки майна — нежитлового приміщення (гаража) що знаходиться за адресою: м.Богодухів, пл.Незалежності,20/3.

31)                      Про включення до переліку продажу 1/2 частини житлового будинку  за адресою: с.Семенів Яр, вул.Сонячна,57.

32)                      Про включення до переліку продажу квартири №2 житлового  будинку  за адресою: м.Богодухів, вул.Троїцька,14.

33)                      Про включення до переліку продажу квартири №3 житлового  будинку  за адресою: м.Богодухів, вул.Троїцька,14.

34)                      Про  затвердження складу комісії та подальшого підписання актів приймання-передачі об’єкта «Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів»

35)                      Про списання автобусу КАВЗ-324402 , АХ 29-08, 1998 р.в.

36)                      Про зняття з балансу КП «Богодухівжитло» житлових будинків.

37)                      Про затвердження проектно-кошторисної документації на об’єкт «Реконструкція будівлі шкіровенерологічного диспансеру під житло для переміщених осіб із тимчасово окупованих територій» за адресою: м.Богодухів, вул.Моргунова, 23-Б.

38)                      Про затвердження оцінки нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Богодухів, вул.Троїцька,14 кв.2.

39)                      Про затвердження оцінки нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м.Богодухів, вул.Троїцька,14 кв.3.

40)                      Про затвердження оцінки нерухомого майна, що знаходиться за адресою: с.Семенів Яр, вул.Сонячна,57.

41)                      Про прийняття у комунальну власність житлової квартири  за адресою: м.Богодухів, вул.Слобожанська, 2 кв.3.

42)                      Про прийняття у комунальну власність житлової будинку  за адресою: м.Богодухів, вул.Кривоносова, 5.

43)                      Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності одноповерхових жилих будинків, що знаходяться на балансі  КП «Богодухівжитло».

 

Члени комісії ведуть роботу по прийому громадян з особистих питань, готують депутатські запити та звернення щодо питань, які найбільше турбують мешканців міста, тим самим сприяють вирішенню питань соціально-економічного розвитку міста.

Робота по якості підготовлення проектів рішень на засіданнях постійної депутатської комісії   всіма членами комісії проводилась відповідально і професійно.

Проекти рішень, що готуються та обговорюються на засіданнях  комісії постійно розміщується на офіційному веб — порталі   Богодухівської міської ради.

Членів постійної комісії об’єднує відповідальна депутатська діяльність  та активна життєва позиція.

 

            Голова постійної

            депутатської комісії                                             М.В.Аліксейчик

 Звіт

постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного

розвитку міста, промисловості, транспорту,зв’язку

          Постійна депутатська комісія Богодухівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку створена і затверджена рішенням Богодухівської міської ради  18.11.2015 року №  3-VII на   (І сесія  VII скликання).

Комісія міської ради є органом ради, обрана із числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу. Комісія складається з 4-х депутатів :голова –Журба Ю.О. члени комісії: Мороз Б.В, Удовиченко О.В., Невинна В.І. Представництво партій: 1 – Блок Петра Порошенка партія Солідарність, 1- Батьківщина, 1 – Волонтерська Партія України,

Комісія працює у межах повноважень, визначених законами України      «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та відповідно до Регламенту міської ради в Положення про постійні комісії ради VII скликання,

Свою роботу комісія проводить відповідно до плану роботи Богодухівської міської ради, плану роботи комісії та окремих доручень міського голови  .

Незважаючи на представництво в комісіях представників різних політичних партій, комісія будує свою роботу на основі законності, рівноправності та вільного колективного обговорення питань на прийняття рішень.

За звітний період постійною комісією було проведено3 засідання. Було розглянуто  12 питань.

 Члени комісії ведуть роботу по прийому громадян з особистих питань, готують депутатські запити та звернення щодо питань, які найбільше турбують мешканців міста, тим самим сприяють вирішенню питань соціально-економічного розвитку міста.

Робота по якості підготовлення проектів рішень на засіданнях постійної депутатської комісії   всіма членами комісії проводилась відповідально і професійно. Проекти рішень , що готуються та обговорюються на засіданнях  комісії постійно розміщується на офіційному веб — порталі   Богодухівської міської ради. Членів постійної комісії об’єднує відповідальна депутатська діяльність  та активна життєва позиція.

 

Голова постійної

депутатської комісії                                             Ю.О. Журба

 

 

 

ЗВІТ

постійної депутатської комісії міської ради VII скликання з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використовування природних ресурсів, екології за 2016 рік

 

Постійна комісія міської ради з питань агропромислового комплексу , земельних відносин та використовування природних ресурсів, екології створена рішенням міської ради від 18 листопада 2015 року № 5 VII першій сесії VII скликання. До її складу входять 3 депутата Богодухівської міської ради . Робота постійної комісії ведеться відповідно до плану Богодухівської міської ради , плану роботи комісії та окремих доручень голови міської ради . Основними принципами , якими керуються члени комісії у своїй діяльності , є законність , гласність , толерантність , колективне обговорення питань

Головою комісії обрано Каменського Юрія Олександровича. Постійна комісія міської ради з питань агропромислового комплексу , земельних відносин та використовування природних ресурсів , екології у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні» « Про статус депутатів місцевих рад», регламентом роботи Богодухівської міської ради , положенням про постійні депутатські комісії, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами , бере участь у підготовці питань для розгляду на сесіях міської ради відповідно до профілю комісії.

Комісія працює згідно з планом роботи , а також у разі потреби скликається позапланові , виїзні засідання . Депутати опікуються проблемами стану екології , охорони навколишнього природного середовища , використання надр та земельних ресурсів. У полі зору комісії знаходяться інші питання , що відносяться до її функціональної спрямованості. З початку скликання проведено 12 засідань комісії

 

Усього на пленарних засіданнях було прийнято 166 рішень земельних питань. Із них:

 

- дозволи на розробку проектів відведення земельних ділянок — 46;

- передача у приватну власність — 20;

- затвердження експертної грошової оцінки — 7;

- затвердження проектів землеустрою — 26;

- передано земельних ділянок в оренду -8;

- різні питання, пов’язані із землекористуванням, — 85.

 

Було 3 виїздні комісії на місця згідно із заявами громадян:

у 2 випадках встановлені межі земельних ділянок та проведено 1 контрольний замір земельної ділянки при виникненні конфліктних ситуацій.

Найбільшу увагу депутати постійної депутатської комісії приділяли аналізу та контролю за виконанням рішень міської ради , що стосуються компетенції комісії. В порядку контролю на своїх засіданнях обговорювали стан виконання програм щодо використання земельних ресурсів забезпечення екологічної безпеки та підтримки екологічної рівноваги на території міста.

Постійно контролюється використання коштів міського бюджету охорони навколишнього природного середовища .

Вважаю , щодо проведеної роботи , якості підготовлених рішень на засіданнях постійної комісії та сесіях міської ради , комісія спрацювала відповідно добре.

 

 

Голова постійної депутатської комісії міської ради VII скликання з питань агропромислового природних ресурсів . екології

 Каменський Ю.О.

Звіт

 постійної комісії з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування

 

Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування сформована у складі 4 депутатів.

У своїй діяльності постійна комісія керується Законом України «Про місцеве самоврядування», Регламентом Богодухівської міської ради, Положенням про постійні комісії Богодухівської міської ради VII скликання Харківської  області.

Основними функціями постійної комісії є:

- попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених їх ініціаторами;

- доопрацювання за дорученням міської ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

- здійснення контролю за  виконанням рішень міської ради,  прийнятих міською  радою  та її виконавчим комітетом;

- розгляд заяв і скарг щодо депутатів міської ради.

За звітний період з листопада 2015 року по листопад 2016 року діяльність комісії провадилась за планом роботи міської ради, безпосередньо планом роботи постійної комісії, окремими дорученнями голови ради та відповідно до питань, що виникали у зв’язку із роботою ради, діяльністю окремих депутатів та на підставі скарг і заяв окремих громадян.

Постійна комісія провела 14 (чотирнадцять) засідань, на яких розглянула 33 питання, зокрема про перейменування вулиць, провулків, площ, розташованих на території Богодухівської міської ради; про План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік та внесення до нього змін, про положення про депутатські комісії Богодухівської міської ради, про структуру та чисельність апарату Богодухівської міської ради, план роботи міської ради на 2016 рік, про Положення про помічника – консультанта депутата Богодухівської міської ради та опис посвідчення, про форму бланку «Результати поіменного голосування», про виконання статті 12 «Фінансовий контроль» ЗУ « Про засади  запобігання і протидії корупції», про хід виконання та внесення змін до комплексної Програми профілактики правопорушень на 2012-2016 роки, про внесення змін до Положення про звання «Почесний громадянин міста Богодухова», про затвердження протоколу комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Богодухова», про затвердження Програми безоплатної правової допомоги населенню на 2017 рік, про добровільне об’єднання громадян.

Одним з найголовніших викликів, які постали перед Комісією – це розробка нового Регламенту Богодухівської міської ради.

Постійна комісія брала активну участь у розробці та обговоренні Регламенту Богодухівської міської ради та змін до нього, які в подальшому були винесені на розгляд сесії міської ради.

Одним із основних питань діяльності постійної комісії є підтримання на високому рівні статусу та авторитету депутатського корпусу міської ради серед мешканців міста та самих депутатів, підтримання високого рівня виконавчої дисципліни депутатів ради, належного виконання депутатами їх обов’язків, що передбачені чинним законодавством та Регламентом ради.

За звітний період комісія розглянула 5 скарг громадян на дії депутатів міської ради. Всім заявникам були надані ґрунтовні відповіді, з відповідними депутатами проведені бесіди.

На сесії міської ради комісією було зроблено доповідь та роз’яснені деякі положення Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 2002 року зокрема щодо прав та обов’язків депутатів місцевої ради, правового статусу помічників депутатів, сесійних та поза сесійних форм роботи депутата у раді та її органах, а також проаналізований стан дотримання даних положень депутатами ради.

Постійна комісія внесла відповідні рекомендації та нагадала всім депутатам ради про їх обов’язок бути особисто присутніми на пленарних засіданнях ради та засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять.

Крім того, на сесії міської ради комісією було зроблено доповідь та роз’яснені положення ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також проаналізований стан дотримання даних положень депутатами ради.

Постійна комісія приділяла належну увагу розгляду заяв та звернень, які стосувались питань законності та правопорядку, свобод і законних інтересів громадян, виконання власних рішень.

Депутати постійної комісії проводять особисті прийоми на дільницях міста, беруть активну участь у пленарних засіданнях ради.

Незважаючи на зайнятість та завантаженість членів комісії за основним місцем роботи чи діяльності, проблем із кворумом не виникало.

В цілому робота комісії будувалась на принципах законності, ефективності, поваги до політичних вподобань та переконань.

Незважаючи на те, що до складу постійної комісії входять представники різних політичних партій, комісія працювала злагоджено, відповідально та професійно.

 

Голова постійної комісії                _ В.І. Векленко.

 

 

Звіт про роботу постійної депутатської комісії Богодухівської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення

Депутатська комісія з гуманітарних питань та соціального захисту населення (далі – Комісія) утворена рішенням міської ради від 18.11.2015 № 5‑VІІ (І сесія VІІ скликання) у складі:

Рогинська Л.І. – голова комісії,

Бутильська М.Л. – заступник голови комісії,

Терещенко Л.П. – секретар комісії,

Шуба Л.А. – член комісії,

Якуба Т.В. – член комісії.

Свою роботу Комісія здійснює у межах повноважень, визначених чинним законодавством, зокрема ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також відповідно до Регламенту та Положення про постійні комісії Богодухівської міської ради, затверджених відповідними рішеннями ради.

Депутати, які входять до складу Комісії, мають значний життєвий і професійний досвід, не тільки безпосередньо знають проблеми в гуманітарній та соціальній сферах районного центру, а й постійно тримають на контролі позитивні напрацювання щодо пошуку шляхів вирішення цих проблем на районному, обласному й загальнодержавному рівнях. Тому виважено ставляться до вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до їх відання.

Окрім роботи в Комісії, її члени виконують й інші доручення. Так, секретар Комісії Терещенко Л.П. входить до складу Комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин м. Богодухова», заступник голови Комісії Бутильська М.Л. – у складі Оргкомітету з присудження персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді, член Комісії Якуба Т.В. працює в Комісії з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради, член Комісії Шуба Л.А. має значний досвід депутатської діяльності, оскільки є народним обранцем третє скликання поспіль.

Протягом звітного періоду проведено 8 засідань Комісії, на яких розглянуто 39 питань, життєво важливих для всієї територіальної громади міста і таких, що безпосередньо стосуються функціональної спрямованості Комісії. На засіданнях завжди був забезпечений кворум, конструктивне і виважене обговорення в інтересах жителів громади.

Активно розглядався проект рішення про Регламент міської ради VІІ скликання і внесення змін до нього, Положення про постійні комісії ради.

Тільки завдяки компетентності, принциповості та відповідальності членів Комісії радою було ухвалено рішення про встановлення батьківської плати за перебування дітей у ДНЗ міської ради в 2016 році у співвідношенні 40% батьки і 60% — рада, збільшено щомісячну виплату стипендіатам міської ради «Надія Богодухова» до 300 грн., заслухано звіт про роботу Семеноярського сільського клубу, проведено низку культурних заходів, зокрема загальноміське свято – зустріч Нового 2016 року. Натхненником і організатором цього святкування стала заступник голови Комісії Бутильська М.Л. Захід був позитивно сприйнятий як загалом, так і керівництвом району, підтвердженням чого є нинішня підготовча робота з організації зустрічі Нового 2017 року на загальнорайонному рівні. За безпосередньої участі заступника голови Комісії у місті проведено свято Масляної, організовано концерти народних артистів України Володимира Гришка і Ніни Шестакової, гурту «Лісапетний батальйон», Олександра Кварти і ансамблю «Тріода».

Членам Комісії також вдалося добитися попереднього розгляду питання виділення одноразової адресної грошової допомоги жителям громади, які опинилися у скрутних життєвих умовах, на засіданнях Комісії.

Члени Комісії активно працюють у своїх виборчих округах, наполегливо порушують питання благоустрою, соціального захисту виборців, розглядають звернення громадян.

На жаль, розуміння і дієву підтримку від керівництва міста, КП «Богодухівжитло» отримують не завжди.

 

 

Голова Комісії                                        Л.Рогинська