Про затвердження Тимчасового порядку видачі

Переглядiв: 1535

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 28.05.2015                    Богодухів                       № 120

 Про затвердження Тимчасового порядку видачі

довідок про склад сім’ї або зареєстрованих

у житловому приміщенні/будинку осіб

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», на підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Богодухівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Тимчасовий порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Щербак А.М.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет та апарат Богодухівської міської ради .

 

Міський голова                                    Н.ОЛЕКСЕНКО

 

Додаток

до рішення виконкому міської ради

 від 28.05.2015 року № 120

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих

у житловому приміщенні/будинку осіб

 

 

  1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Тимчасовий порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі – Порядок) визначає процедуру видачі виконавчим органом Богодухівської міської ради, відповідним підприємством (організацією) довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

Порядок розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 26.12.2014 № 269 «Про надання адміністративних послуг», інших законодавчих актів України.

1.2. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі – Довідка) видається для пред’явлення до органу соціального захисту населення за призначенням усіх видів соціальної допомоги, КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня для взяття на облік по вагітності, організацій, що надають комунальні послуги населенню, територіального центру з обслуговування населення, управління Пенсійного фонду України в Богодухівському районі.

1.3. Довідка видається за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 22.07.2003 № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030.

1.4. Уповноваженою установою, підприємством (організацією) з видачі Довідки є:

- у багатоквартирних будинках комунальної власності територіальної громади міста Богодухова – комунальне підприємство «Богодухівжитло»;

- у будинках об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

- у будинках житлових кооперативів – житловий кооператив;

- у відомчих та інших будинках (гуртожитках) – відповідне підприємство (організація), що обслуговує житловий будинок (гуртожиток);

- у будинках, що перебувають у приватній власності, – виконавчий орган Богодухівської міської ради.

1.5 При відсутності на підприємстві (організації) посади паспортиста Довідка підписується його керівником (головою) та скріплюється печаткою підприємства (організації).

1.6. Довідка, яка видається виконавчим органом Богодухівської міської ради, підписуються посадовою особою, уповноваженою на видачу довідок, та скріплюється печаткою «Для довідок».

1.7. Інші терміни, які використані в Порядку, мають такі значення:

- особа – фізична особа, яка звертається за отриманням Довідки;

- місце реєстрації – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа зареєстрована;

- Довідка – документ, який видається виконавчим органом Богодухівської міської ради або відповідним підприємством (організацією);

- документом, який свідчить про реєстрацію особи, є паспорт громадянина України;

1.8. Працівники виконавчого органу Богодухівської міської ради, підприємств, організацій, які відповідно до своїх службових або трудових обов’язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням відповідної адміністративної послуги, зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб цих персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними службових або трудових обов’язків.

Надання відомостей про склад сім’ї або зареєстрованих осіб та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.

1.9. Графік прийому осіб, які звертаються за отриманням Довідки, встановлюється керівником.

 

2. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ПРО ВИДАЧУ ДОВІДКИ

 

2.1. Суб’єктом надання адміністративної послуги – видачі Довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб у житловому приміщенні/будинку, що перебуває у приватній власності, є виконавчий орган Богодухівської міської ради.

2.2. Для отримання Довідки особа подає до виконавчого органу Богодухівської міської ради:

- письмову заяву;

- документ про право власності на домоволодіння — оригінал;

- свідоцтва про народження дитини або свідоцтва про належність до громадянства України, якщо вона не досягла 16-річного віку (за необхідності) - оригінал;

- свідоцтва про шлюб (за необхідності) — оригінал;

- паспорти усіх зареєстрованих осіб (за необхідності) — оригінал;

- довідку від квартального міської ради (за необхідності) — оригінал.

2.3. У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу законного представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

2.4. Відповідальність за достовірність інформації про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, яка надається до виконавчого органу міської ради, несе особа – власник житлового приміщення/будинку, яка звертається за отриманням Довідки.

 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Внесення змін до цього Порядку здійснюється у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                          А.ЩЕРБАК