Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців

Переглядiв: 564

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

зі змінами від 23.01.2015 № 2104- VI ( LI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ),

від 24.01.2017 № 362- VIІ ( XV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ)

 

         від « 24 » січня  2012  року                                                           № 590- VІ

 

Про затвердження ставок єдиного податку

для фізичних осіб – підприємців

Враховуючи пропозиції: фінансового управління райдержадміністрації (лист від 23.12.2012 №02-10/701), державної податкової інспекції у Богодухівському районі Харківської області (лист від 30.12.2011 № 158/9/17-021) щодо забезпечення виконання планових показників доходної частини бюджету спеціального фонду, доведених Міністерством фінансів України, з метою впорядкування справляння місцевих податків та зборів, збільшення надходжень фінансових ресурсів до міського бюджету,  відповідно до Податкового кодексу України, керуючись законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 р. № 4014-VI та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців з розрахунку на календарний місяць:

а) для платників першої групи  -  10 відсотків  до розміру прожиткового мінімуму,для працездатних осіб,встановленого законом на 1 січня податкового ( звітного) року;

б) платників другої групи  -  12 відсотків  до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.   

  2. Визначити платниками податку, об’єктом оподаткування, базою оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк

та порядок сплати податку та інші обов’язкові елементи відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

3. Ставки єдиного податку округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

4. Відмітити, що згідно з нормами Податкового кодексу України:

- до першої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

- до другої групи суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відносяться фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.»

5. Запропонувати Державній податкової інспекції у Богодухівському районі провести роз’яснювальну роботу серед платників щодо застосування спрощеної системи оподаткування та встановити постійний контроль за повнотою і своєчасністю сплати єдиного податку.

6. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення відстежень результативності цього рішення.

7.  Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.

8. Секретарю міської ради (Олексенко Н.І.) забезпечити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації у порядку, передбаченому законодавством.

9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради
від 23.12.2011 №538-V
I «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців».

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету (Лещенко Н.В.).

 

В.о.міського голови, секретар міської ради                             Н.Олексенко

 

 

 Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців».

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

1. Опис проблеми:

Відповідно до п.п.1ст.293. Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності» міській раді надано повноваження встановлювати фіксовані ставки єдиного податку в межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для першої групи платників даного податку та від 2 до 20 відсотків – для другої групи платників єдиного податку. При прийнятті рішення  ХV сесії  Богодухівської міської ради VI скликання від 23.12.2011р. №538 «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» міська рада не мала інформації щодо розрахункових показників місцевих бюджетів, які були допрацьовані Міністерством фінансів України та доведені міській раді після вказаної дати. За прогнозними показниками обсяг надходжень єдиного податку до бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на 2012 рік визначено в розмірі на 24% більшому від очікуваних, на що було вказано в листі фінансового управління РДА від 23.12.2011р. № 02-10/701.

До того ж, відповідно до ст.71 Бюджетного кодексу України, надходження єдиного податку зараховується до бюджету розвитку спеціального фонду місцевих бюджетів і використовується на виконання власних повноважень, в тому числі на здійснення заходів інвестиційного характеру. З метою виконання доходної частини міського бюджету виникла необхідність перегляду прийнятих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.                         
                                                                                                                                                            2.Визначення цілі регулювання

Проект рішення “ Про  затвердження  ставок єдиного податку для фізичних осіб — підприємців» розроблено з ціллю:

- виконання Закону України « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування , обліку та звітності»;
- оптимізація ставок єдиного податку в місті, що дозволить усунути існуючі недоліки та проблеми з цього питання, збалансувати інтереси суб’єктів господарської діяльності, населення, органів влади;
- отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

1.Залишити рішення  ХV сесії  Богодухівської міської ради VI скликання від 23.12.2011р. №538 «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» без змін.

В такому разі незбалансований міський бюджет не забезпечить виконання видаткової частини бюджету за відповідними статтями витрат, унеможливить розвиток соціальної інфраструктури міста та підтримання належних, безпечних умов проживання в ньому.

2.Прийняти нове рішення «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців».

Виконання нового рішення надасть можливість збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, міської ради та мешканців міста.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
-встановлення та застосування нових   ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта
Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість отримати додаткові надходження до міського бюджету.
На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:
- неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
- зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.
Позитивним чинником може бути розширення видів підприємницької діяльності та покращенню підприємницького середовище в цілому.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Внаслідок затвердження регулювання в перспективі планується збільшення кількості як СПД, так і надходженнь до місцевого бюджету від оплати податкових зобов’язань.

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта полягає у:
- збільшенні кількості зареєстрованих СПД, що сплачують єдиний податок.
- збільшенні кількості найманих працівників, за рахунок розвитку підприємницького середовища;
- збільшення надходжень до міського бюджету;

9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.
У рамках статистичного методу буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих СПД, які сплачують єдиний податок, надходження від їх діяльності до місцевого бюджету, та кількість найманих працівників.

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради                                    Л.М.Моргун