Про затвердження розмірів орендної плати за землю

Переглядiв: 60

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLV СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

24.07. 2014                              Богодухів                                      №  1874-VI

 Про внесення змін до рішення міської ради

«Про затвердження розмірів орендної плати за землю

на території Богодухівської міської ради в новій редакції»

від 29.04.2014 №1825- VI (XLIII  позачергова сесія VІ скликання)

На підставі ст. 288 розділу XIII Податкового кодексу України, законів України “Про оренду землі”, “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, відповідно до звернення ТОВ «КДС-СТРОЙ» від 05.11.2014 № 1515/8, з метою удосконалення механізму встановлення ставок орендної плати за землю при укладанні договорів оренди земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності, керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни до  рішення міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради в новій редакції» від 29.04.2014 №1825- VI (XLIII позачергова сесія VІ скликання) виклавши  розділ III  додатку 1 «Землі рекреаційного призначення» в новій редакції:

III Землі рекреаційного призначення
-  для індивідуального  та колективного дачного будівництва

3,0

-  для дитячих таборів відпочинку, об’єктів фізичної культури та спорту

3,0

-для будівництва та обслуговування інших об’єктів рекреаційного призначення

5,0

2.Секретарю міської ради вжити заходів для оприлюднення цього рішення  протягом 10 днів з моменту прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

Міський голова                                                             Н.І.ОЛЕКСЕНКО

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Богодухівської міської ради

 

Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради в новій редакції» від 29.04.2014 №1825- VI (XLIII позачергова сесія VІ скликання)

Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики та має визначену законом уніфіковану форму та зміст. Аналіз регуляторного впливу супроводжує вказаний проект рішення міської ради як регуляторний акт.

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і включає аналіз потенційного впливу, який створить регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав і інтересів суб’єктів господарювання.

1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин

 Нова редакція рішення при затвердження ставок орендної плати за землю приведена міською радою у відповідність до діючої класифікації видів цільового призначення земель, що  забезпечило прозорість застосування ставок під час укладання договорів оренди. При її розробленні було враховано наявне коло орендарів земельних ділянок за їх цільовим призначенням. Проте, в ході застосування цього рішення та приведення у відповідність  до нього діючих договорів оренди виникла  проблема з орендарем земель рекреаційного призначення, а саме тих, що обслуговують дитячі табори. Таким чином виникла необхідність коригування розміру орендної плати для земель рекреаційного призначення.

  2. Визначення цілей державного регулювання

Ухвалення зазначеного регуляторного акту переслідує декілька цілей:

- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;
- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати.

 

3. Визначення і оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Регулювання, яке аналізується, вважається найбільш прийнятним і не може вирішитись іншим шляхом. В разі залишення розмірів орендних ставок без доповнень, діюче рішення міської ради не може бути правильно застосованим для окремих категорій орендарів земельних ділянок, що є неприйнятним.

 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту 

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1.Прийняття місцевого нормативного документу, який  би в рамках чинного законодавства надав можливість удосконалити механізм розрахунку орендної плати за землю при укладанні договорів оренди земельних ділянок;

2. Оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

3. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки шляхом оприлюднення прийнятого регуляторного акта в друкованих ЗМІ.

4. Укладання нових договорів оренди земельних ділянок.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного акту

 Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:

- простота положень даного акту;

- простота виконання вимог, встановлених даним актом;

- чітке врегулювання прав і обов’язків, на які розповсюджується зазначений акт.

 

 6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту

 - раціональне та ефективне використання земельних ділянок;

- забезпечення стабільних доходів місцевого бюджету;

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку передачі земельних ділянок в оренду.

 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

 Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть  впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

 1. Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок.

2. Отримання грошових коштів за договорами оренди земельних ділянок.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у випадках його прийняття

  Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних.

- строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

- строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на 3 роки з метою      подальшого вдосконалення законодавства в сфері земельних відносин.

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради          Л.М.Моргун

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXXIV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.08. 2013                                                                           № 1446- VI

Про затвердження розмірів орендної плати за землю

на території Богодухівської міської ради

Відповідно до ст. 288 розділуXIII Податкового кодексу України, законів України “Про оренду землі”, “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, на підставі рішення міської ради від 31 січня 2011 року № 174-VI “Про затвердження грошової оцінки земель населених пунктів Богодухівської міської ради”(V сесія VI скликання), керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою наповнення міського бюджету та встановлення оптимального розміру плати при укладанні договорів оренди земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити розміри щорічної орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради ( у відсотках від їх нормативної грошової оцінки):

1) за землі сільськогосподарського призначення -1% ;

2) за землі несільськогосподарського призначення:

-  кредитно-фінансовим закладам — 11 %;

- підприємствам промисловості та іншим підприємствам площею земельної ділянки до 1 га – 6 %; від 1 до 3-х га — 4%; від 3-х га і більше — 3%;

- підприємствам транспорту та зв’язку – 7%;

- для обслуговування АЗС, АГЗС, СТО, пунктів вулканізації — 12%;

- для обслуговування розважальних закладів — 12%;

- для ведення торговельної діяльності та надання послуг — 11 %;

- для обслуговування підсобних та складських приміщень — 7%;

- для обслуговування торговельних майданчиків — 5%;

-для обслуговування торговельних майданчиків, які функціонують непостійно (за встановленим графіком) -3%;

- для інших видів діяльності — 5%;

- землі сезонного використання — 3%;

-для виробничої діяльності (громадянам та фізичним особам- підприємцям) — 3%;

-для будівництва і обслуговування житлових, садових і дачних будинків та господарських будівель і споруд, індивідуальних гаражів трикратний розмір земельного податку.

2. Рішення вступає в дію з моменту оприлюднення.

3. З моменту введення в дію цього рішення вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 09 вересня 2011 року №398-V “Про затвердження розмірів орендної плати за землю на території Богодухівської міської ради” (ХI сесії VI скликання).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів (голова Голуб М.В.) та з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.). 

 

Міський голова                                           Н.ОЛЕКСЕНКО