Про затвердження рішення виконавчого комітету від 23.04.2013 № 98 «Про виконання бюджету за I квартал 2013 року»

Переглядiв: 198

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXXIСЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.05.2013                                      Богодухів                              1251- VІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 23.04.2013 № 98 «Про виконання бюджету

за I квартал 2013 року»

       

Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада                                     

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 23.04.2013 № 98 «Про виконання бюджету за I квартал 2013 року».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Н.Лещенко).

 

                  

 

Міський голова                                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про виконання міського бюджету

За І квартал  2013 року               

 За перший квартал 2013року до міського бюджету   надійшло доходів в сумі 2311133 грн., що становить 96,3 % до затверджених з урахуванням змін показників, або  на 87567 .грн. менше.  З них до загального фонду надійшло доходів 1567376 грн , що становить 94,4 % до затверджених показників або менше плану надійшло 92524 грн , до спеціального  - 743757 грн, що становить 100,7 % виконання,  або надійшло більше плану 4957 грн..

     Кошти, що надійшли до міського бюджету   спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями -   1236888 грн.   або 59,4 % в загальній структурі видатків, оплату спожитих бюджетними установами  енергоносіїв – 356861 .грн. або 17,1%, інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування)  - 86171 грн. або 4,1 %   та інші видатки- 401912 грн.., або 19,3 %, в тому числі  благоустрій міста -  287992 .грн. 

          Видаткова частина загального фонду  бюджету за перший квартал  2013 року виконана на     82,2 % до планових показників бюджету.

Станом на 1 квітня 2013 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.

Освіта

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 квітня 2013 року утримується 6 дошкільних навчальних закладів та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників  склала 138 одиниць.

Видатки по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” склали 1481877 грн., що становить  89,2 % до уточнених  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 28058 грн.

Всього на заробітну плату було спрямовано 763042 грн., в т.ч. на виконання ст..57- 64310 грн., з них за вислугу років-58304 грн., оздоровлення- 6006 грн.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 332541 .грн.., в тому числі на оплату водопостачання 8238 .грн., електроенергії – 59999 грн., природного газу- 564304 грн.,

Витрати на харчування дітей склали 201979.грн., в тому числі за рахунок плати батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 115808. грн….

Вартість харчування однієї дитини на день установлена: у групах раннього віку – 7,8 грн., у групах дошкільного віку – 12,0 грн. Виконано 21072 дітоднів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

         До складу видатків на соціальний захист включені такі витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення, надання одноразової грошової допомоги громадянам міста    10750 грн.; фінансова підтримка міської ради ветеранів та ветеранської організації «Єдність» — 8300 грн..; виплата стипендій обдарованій молоді – 2100 грн.

Культура і мистецтво

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 квітня 2013 року утримується  бібліотека та  клуб в  с. Семенів Яр.

       Видатки загального фонду по галузі склали  21697 .грн., що становить 50,9 % планових  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 523 грн.

Забезпечена оплата  за спожиті енергоносії на загальну суму 200 грн.

Органи місцевого самоврядування

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 квітня 2013 року утримується міська  рада з чисельністю 12   штатних одиниць.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період  виконані на 66,3 % планових показників та склали 24120.грн.  з них заробітна плата з нарахуваннями склала 182895.грн., оплата за енергоносії – 24120 грн..Погашена кредиторська заборгованість в сумі 35900 грн.

Благоустрій міста

Видатки на утримання КП «Благоустрій»  у першому кварталі 2013 року склали 287992. грн.. За  рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою, оплати за використану електроенергію для освітлення міста, інші видатки . Погашена кредиторська заборгованість 24684 грн.

Спеціальний фонд міського  бюджету

Спеціальний фонд   міського бюджету  виконано в сумі 204513 .грн., в тому числі:

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали     115808.грн… Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.Питому вагу у видатках складають витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 115808. грн..

Бюджет розвитку

Видатки по бюджету розвитку склали 77668грн., це погашена кредиторська заборгованість за 2012 рік.

Видатки за рахунок коштів цільового фонду

             На проведення заходів у місті, придбання подарунків використано 11037 грн., кредиторська заборгованість за придбані товари у 2012 році. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 11037 грн.

Видатки на утримання доріг комунальної власності

             На утримання  доріг комунальної власності та утримання доріг комунальної власності використано 21814 грн., з них кредиторська заборгованість 21226 грн.

Пропонується прийняти до відома звіт про виконання бюджету за І квартал 2013 року по доходах:

Загального фонду – 1567376 грн.;

Спеціального фонду – 743757 грн.

За видатками:

Загального фонду – 2081832 грн.

Спеціального фонду – 204513 грн.