Про затвердження рішення виконавчого комітету від 22.10.2013 № 295

Переглядiв: 125

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXVII СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

15.11.2013                                        Богодухів                              №1444- VІ

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 22.10.2013 № 295  «Про виконання бюджету

за 9 місяців  2013 року»

Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 22.10.2013 № 295«Про виконання бюджету за 9 місяців 2013 року».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Н.Лещенко).

 

Міський голова                                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 Звіт про виконання міського бюджету

за дев ’ять місяців  2013 року

 За дев’ять місяців 2013року до міського бюджету   надійшло доходів в сумі 8149253 грн., що становить 102,2 % до затверджених з урахуванням змін показників, або  на 176329 грн. більше.  З них до загального фонду надійшло доходів 5880182  грн , що становить 100 % до затверджених показників, до спеціального  — 2269071 грн, що становить 119,9 % виконання,  або надійшло більше плану 376571 грн..

Кошти, що надійшли до міського бюджету   спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями -   3920288 грн.   або 78,4 % в загальній структурі видатків, оплату спожитих бюджетними установами  енергоносіїв – 497868.грн. або 10 %, інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування)  — 548828 грн. або 6,1 %   та інші видатки- 1070008 грн.., або 17,5 %, в тому числі  благоустрій міста -  793602 грн.

Видаткова частина загального фонду  бюджету за дев’ять місяців 2013 року виконана на     90,1 % до планових показників бюджету.

Станом на 1 жовтня 2013 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.

Освіта

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 жовтня 2013 року утримується 6 дошкільних навчальних закладів та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників  склала 138 одиниць.

Видатки по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” склали 4054937 грн., що становить  89,4 % до уточнених  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 28058 грн. Станом на 1 жовтня 2013 року кредиторська заборгованість за загальним фондом складає – 44288 грн., з неї прострочена 17361 грн., за спеціальним фондом заборгованість складає  4662 грн. Кредиторська заборгованість виникла по причині відсутності технічного ліміту в органах ДКСУ.

Всього на заробітну плату було спрямовано 3261139 грн., в т.ч. на виконання ст..57- 231957 грн., з них за вислугу років-152291 грн., оздоровлення- 79666 грн.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 436792 .грн.., в тому числі на оплату водопостачання 22682 .грн., електроенергії – 122549 грн., природного газу- 291560 грн.,

Витрати на харчування дітей склали 548828.грн., в тому числі за рахунок плати батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 245509 грн….

За дев’ять місяців 2013 року середня вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах склала : ясельні групи 6,92 грн., середньовікові 10,72 грн., виконано 56789 дітоднів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

До складу видатків на соціальний захист включені такі витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення, надання одноразової грошової допомоги громадянам міста,25% знижка інвалідам по зору І групи за спожити енергоносії  –  37560 грн.;

- фінансова підтримка міської ради ветеранів та ветеранської організації «Єдність» — 16700 грн..;

- виплата стипендій обдарованій молоді – 6300 грн..

Кредиторська заборгованість складає 4200 грн., яка виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Культура і мистецтво

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 жовтня 2013 року утримується  бібліотека та  клуб в  с. Семенів Яр.

Видатки загального фонду по галузі склали  83593 грн., що становить 91,3 % планових  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 523 грн.

Забезпечена оплата  за спожиті енергоносії на загальну суму 20800 .грн…

Органи місцевого самоврядування

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 жовтня 2013 року утримується міська  рада з чисельністю 12   штатних одиниць.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період  виконані на 69,4 % планових показників та склали 733715.грн.  з них заробітна плата з нарахуваннями склала 596979.грн., оплата за енергоносії – 40275 грн.. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 35900 грн. Станом на 1 жовтня 2013  року кредиторська заборгованість складає 37330 грн., з неї прострочена 30655 грн. Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Благоустрій міста

Видатки на благоустрій міста  за дев’ять місяців 2013 року склали 818881. грн.. За  рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою, оплати за використану електроенергію для освітлення міста, інші видатки . Погашена кредиторська заборгованість 24684 грн.

 

Спеціальний фонд міського  бюджету

Спеціальний фонд   міського бюджету  виконано в сумі 652292 грн., в тому числі:

 Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали     246572 грн… Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”. Питому вагу у видатках складають витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 246072 грн..

Бюджет розвитку

Видатки по бюджету розвитку склали 302181 грн., з них 27221 грн. це погашена кредиторська заборгованість за 2012 рік.

Видатки за рахунок коштів цільового фонду

             На проведення заходів у місті, придбання подарунків використано 56766 грн., з них 11037 грн., кредиторська заборгованість за придбані товари у 2012 році, на звітну дату прострочена  кредиторська заборгованість 8786 грн., яка  виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Видатки на утримання доріг комунальної власності

На утримання  доріг комунальної власності та утримання доріг комунальної власності використано 250080 грн., з них кредиторська заборгованість 77230 грн. яка  виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища

За рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища проведено видатки на загальну суму 88280 грн. (контейнери для збору ТПВ та контейнерні майданчики), на звітну дату прострочена  кредиторська заборгованість 33205грн.,яка  виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

.Пропонується прийняти до відома звіт про виконання бюджету за дев’ять місяців 2013 року по доходах:

Загального фонду – 5880182грн.;

Спеціального фонду – 2269071 грн.

За видатками:

Загального фонду – 6080424 грн.

Спеціального фонду – 1892500 грн.

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь