Про затвердження рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 №2 «Про виконання бюджету за 2016 рік»

Переглядiв: 54

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

24.01.2017                                    Богодухів                                № 361- VІІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 20.01.2017 №2 «Про виконання бюджету

за   2016 рік»

Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 20.01.2017 №2 «Про виконання   бюджету за    2016 рік» (інформація додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.).

Міський голова                підписано                                М.ГОЛУБ

 

 Інформація про виконання міського бюджету за  2016 рік

(за даними річного звіту)

 

За 2016 рік загальна сума надходжень спрямованих на видатки, склала 22121440 грн., з них доходи загального фонду бюджету 19962492 грн., що становить 107,5 відсотки, затверджених міською радою показників, перевиконання складає 1399662 грн., трансферти в сумі 6613230 грн., на утримання дошкільних навчальних закладів та клубу. Доходи спеціального фонду бюджету 2158948 грн., з них власні надходження бюджетних установ 638934 грн.

На звітний період міським бюджетом за загальним та спеціальним фондом з урахуванням спрямованих залишків коштів, які склалися на 01.01.2016 року та коштів переданих із загального до спеціального фонду плановий обсяг видатків міського бюджету склав 23204648 грн.  Фактичне виконання видатків міського бюджету складає 22096306 грн., або 92,5 % до плану з урахуванням змін.

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в сумі 15913191 грн., або 98,3 % до плану (затверджено з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін в сумі 16181077 грн.).  Протягом року проведено тендерні процедури щодо закупівлі  послуг з постачання електричної енергії (переговорна процедура), яка закінчена у березні та проведено повний розрахунок з постачальником. Закупівля природного газу  проводиться за  процедурою відкритих торгів. Договір на закупівлю природного газу укладено 11 квітня 2016 року та проведено  повний розрахунок за використаний природний газ установами і закладами міської ради.

Фінансування установ та закладів із загального фонду міського бюджету проводилось в першу чергу на захищені статті, з них: на оплату праці спрямовано – 7188513 грн.; видатки на харчування проведені у сумі 704157 грн.; на оплату енергоносіїв – 1268098 грн.

По окремих галузях міського бюджету стан виконання характеризується такими показниками.

Видатки на утримання міської ради передбачені в сумі 2256800 грн., профінансовані у сумі 2254024 грн., касове виконання складає 2254024 грн., в тому числі на захищені статті спрямовано 1952606.грн. або 86,6 % із загального обсягу видатків.

По освіті при плані 7587043 грн. профінансовані в  сумі 7536625 грн., касові видатки склали 7536625 грн. (99,3 % до плану з урахуванням змін), з них на захищені статті витрат спрямовано 7039467 грн., або 93,4 %.

По соціальному захисту видатки передбачені в сумі 654100 грн., профінансовані в обсязі 649373 грн., касові видатки склали 649373 грн., або 99,3  % до плану з урахуванням змін.

Видатки  на житлово – комунальне господарство передбачені в сумі 3626475 грн., профінансовані в обсязі 3552127 грн., або 97,9 % до плану з урахуванням змін.

На культуру і мистецтво видатки передбачені в сумі 185700 грн., профінансовані та використані в сумі 182525 грн., з яких на захищені статті витрат спрямовано 168696 грн., або 92,4 %.

Заборгованість по виплаті заробітної плати та оплаті за спожиті енергоносії в установах, що фінансуються з міського бюджету, відсутня.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін затверджені в сумі 7023571  грн., з яких профінансовано – 6183115 грн., касові видатки склали 6183115 грн. або 88 % до уточненого плану, які використані на придбання енергозберігаючих насосів, коригування ПКД на капітальний ремонт дороги по вул. Заводській, виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою їх продажу, придбання  спеціалізованого автотранспорту, капітальний ремонт та придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів.

До складу видатків спеціального фонду міського бюджету  належать  власні надходження бюджетних установ надходження яких за звітний період склали    638934 грн., касові видатки 616287 грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання». У звітному році  виконано 73603 дітоднів, з них діти молодшого віку 18603 дітоднів, діти старшого віку  47581 дітоднів. Плата для батьків, за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах встановлена в розмірі 40% вартості харчування дитини на день за фактичні дні перебування дитини  в ДНЗ і складає  для дітей молодшого віку 4,18 грн. для дітей  старшого віку  6,60 грн.

Від плати звільняються:

-                     на 100 відсотків діти із сімей, які отримують допомогу, як малозабезпечені сім»ї, діти які знаходяться під опікою чи піклуванням, учасників АТО, діти – інваліди  – за рік виконано 2363 дітодень, або  14 дітей.

-                     На 50 відсотків діти з багатодітних сімей – за звітний рік виконано 5056 дітоднів, або 28 дітей.

Середня вартість харчування за рік склала:

для дітей молодшого віку 10,45 грн., старшого віку 16,51  грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за 2016 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 22121440 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 19962492 грн.;

за спеціальним фондом – 2158948 грн.;

по видатках – 22096306 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 15913191 грн.;

за спеціальним фондом – 6183115 грн.

 

Головний бухгалтер          підписано          Т.Дереведмедь