Про затвердження рішення виконавчого комітету

Переглядiв: 7

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХXІII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2018                                                    Богодухів                                        №  784_- VII

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 25.01.2018 №1 «Про виконання бюджету

за   2017 рік»

 

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2017 рік , Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 25.01.2018 №1 «Про виконання   бюджету за    2017рік» ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.).

Міський голова                               оригінал підписано                  М.ГОЛУБ

 

 

ЗВІТ

про  виконання бюджету міста за 2017 рік

            Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

                                                                            ДОХОДИ

З початку  2017 року в бюджет міста надійшло 28432,1 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня, що складає   113,2  відсотка  до  річних     планових призначень .

Доходна частина бюджету міста без урахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів 2017 рік  виконані в обсязі 21620,2 тис.грн., або 117,3  відсотка  до річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 17636,9 тис.грн. або 111,4  відсотка до планових призначень.  Доходи спеціального фонду за 2017  рік склали  3983,3 тис.грн., або 148,8  відсотків до планових призначень.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету за 2017 рік

  Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн. 
Всього доходів 25420,0 28342,1 111,5 +3012,1
Загальний фонд 15831,5 17636,9 111,4 +1805,4
Субвенції 6911,9 6811,9 98,5 -100,00
Спеціальний фонд 2676,6 3983,3 148,8 +1306,7

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 62,2 відс., субвенції – 24,0 відс., доходи спеціального фонду – 14 відс.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за  2017 рік

  Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн. 
Податок на нерухоме майно 963,4 1179,0 122,4 +215,6
Плата за землю 4366,3 4386,3 100,5 +20,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 14,6 14,6 100
Єдиний податок 5707,4 6266,0 109,8 +558,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 481,6 568,4 118 +86,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1892,7 2191,0 115,8 +298,3
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами  

1430,1

1674,3 117,1 +244,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 16,7 16,7 100
Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб 24,9 25,0 100 +0,1
Державне мито 204,1 232,2 113,8 +28,1
Плата за надання адміністративних послуг 588,7 712,9 121,1 +124,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 85,0 102,9 121,0 +17,9
Адміністративні штрафи та інші санкції 34,9 40,6 116,3 +5,7
Інші надходження 21,1 32,0 151,7 +10,9
Торговий патент -0,5 -0,5
Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI `Прикінцеві та перехідні положення` Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України 195,5 +195,5
Всього доходів 15831,5 17636,9 111,4 +1805,4

За 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 3983,3 тис. грн., або 148,8 відс.  річних планових показників.

Надходження сум екологічного податку складає 692,1 тис.грн. або 1384,2 відс. річних планових призначень.   Цільові фонди. Надходження склали 16,4 тис. грн.

Кошти від продажу землі. Надходження склали 2503,9 тис. грн..

Кошти від продажу комунального майна. Надходження склали 67,0 тис. грн..

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  512,2 тис.грн. або 116 відс. до річного плану .

Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 6811,8 тис.грн., це інші субвенції на утримання закладів освіти та культури, фінансування об’єктів, переможців обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє».

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік

Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за 2017 рік  складає 26513,6 тис.грн.  або  95,5  відсотки  до річних бюджетних призначень з урахуванням змін.

Структура видаткової частини міського бюджету за 2017 рік

  Фактичні надходження, тис. грн.  % від загальної суми
Загальний фонд 23442,1 88,4
Спеціальний фонд 3071,5 11,6
Всього видатків 26513,6

Структура видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

 Галузь Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%) 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 2986,0 13,6
Освіта 11085,3 51
Соціальний захист та соціальне забезпечення 770,9 3,5
Житлово-комунальне господарство 4600,9 21
Культура та мистецтво 256,4 1,2
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів 67,3 0,3
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 895,6 4,1
Програма економічного та соціального розвитку 283,3 1,2
організація та проведення громадських робіт 40,0 0,2
Відшкодування вартості проїзду у міському автотранспорті 214,0 1
Розробка генерального плану міста 224,2 1
Інші видатки 9,8 0,04
Водопровідно-каналізаційна дільниця 495,5 2,3
Всього 21929,2

Основну питому вагу або 65,3 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік.

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

Економічна спрямованість видатків Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%) 
Оплата праці з нарахуваннями 10679,1 48,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 577,7 2,6
Медикаменти та перев’язувальний матеріал
Продукти харчування 979,2 4,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1642,3 7,5
Поточні трансферти підприємствам 67,3 0,3
Інші виплати населенню 770,9 3,5
Житлово-комунальне господарство 5136,4 23,4
Інші видатки 2076,9 9,5
Всього 21929,2
Субвенція органам виконавчої влади 1512,9 6,5
Разом видатків загального фонду 23442,1  

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік

Галузь Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%) 
Освіта 1234,1 40,2
Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 28,3 0,9
Землеустрій 64,2 2,1
Охорона та раціональне використання природних  ресурсів 271,4 8,8
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 29,7 0,96
Поповнення статутного фонду 190,0 6,2
Субвенція районному бюджету 106,5 3,5
Житлово-комунальне господарство 1147,3 37,3
Всього 3071,5

Середня вартість харчування за 2017 рік склала:

для дітей молодшого віку 12,95 грн., старшого віку 20,04  грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за  2017 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 28432,1 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24133,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 4299,0 тис.грн.;

по видатках – 26513,6 тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 23442,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 3071,5 тис. грн.

 

Головний бухгалтер                             оригінал підписано                          Т.Дереведмедь