Про затвердження Програми забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами

Переглядiв: 65

  УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХVI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 03.03.2017                                                 Богодухів                                            № 400-VІI

   
Про затвердження  Програми  забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік

 

 

 

Розглянувши звернення перевізників КП «Богодухівжитло», ФОП ДубоносН.В. та  враховуючи   зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати,   з  метою збереження діючої маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, якісних  і безпечних перевезеннях,   зменшення соціальної напруги серед населення, забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян , відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради   , керуючись статтями 7 та 91 Бюджетного  кодексу України, статтями 25, 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік„

2.Перевізникам КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В. забезпечити пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах на 2017 рік відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», за рахунок коштів місцевих бюджетів на пільгове перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.

3. Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян проводиться за рахунок міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів  у  межах кошторисних призначень  на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівського району на 2016-2020 роки.

4.Встановити тарифи на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території  Богодухівської міської ради в  автобусах, що працюють в режимі маршрутного таксі, для суб’єктів господарювання  незалежно від форми власності   4,00 грн.  — за одну поїздку.

5. Різницю між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі в сумі 2,00 грн. за одну поїздку відшкодовувати КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

6.Розрахунок суми відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В., що працюють в режимі маршрутного таксі  набирає чинності  з 1 січня 2017 року. (додаток 2).

7.Вважати такими , що втратили чинність рішення виконавчого комітету від19.03.2015 № 48,49.

8.Секретарю ради Зіньковській З.М. оприлюднити    рішення протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Журба Ю.О.) та з питань бюджету (голова Григорович П.О.)

Міський голова                                                     М.В.Голуб

Додаток 1

 до ПРОГРАМИ ,затвердженої рішенням міської ради від 03.03.2017№400_-VII

(XVIсесія   VIIскликання

Програма

забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян   та відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у режимі маршрутного таксі  на території Богодухівської міської ради на 2017 рік

 

1. МЕТА ПРОГРАМИ:

       Програма направлена на розв’язання проблем соціального захисту громадян, які мають право пільгового проїзду згідно з діючим законодавством, та забезпечення компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом.

2.ФІНАНСУВАННЯ:

       Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевих бюджетів на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 3.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

       Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» пільгові перевезення    пасажирів,    які    відповідно    до законодавства    користуються    такими    правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Органи виконавчої влади та  органи  місцевого  самоврядування зобов’язані   надати   перевізникам,   які   здійснюють   пільгові перевезення пасажирів та перевезення  пасажирів  за  регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

1. Ця Програма визначає механізм відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В., що працюють в режимі маршрутного таксі (далі – різниця в тарифах).

2. Видатки на відшкодування різниці в тарифах здійснюються за рахунок коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів на умовах співфінансування, які передбачені у місцевих бюджетах на відповідний рік.

3. КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В. надає головному розпоряднику бюджетних коштів  до 7 числа місяця, наступного за звітним місяцем розрахунок відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезень пасажирів, окрім пільгового когтингенту згідно із додатком 2 рішення.

     За останній звітній місяць та квартал   підприємство надає розрахунки до 20 грудня поточного року.  З 21 грудня по 31 грудня –до 07 січня наступного року.

4. Головний розпорядник коштів — виконавчий комітет Богодухівської міської ради перевіряє надані звіти (розрахунки) різниці в тарифах та на підставі розрахунків перераховує кошти КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В. на рахунок, відкритий ним в установі банку, у межах, які не перевищують відповідних бюджетних призначень.

4.ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

       Зниження соціальної напруги серед населення міста.

       Компенсація вартості перевезень окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських маршрутах відповідно до  укладених з перевізниками договорів.

5.ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ:

       Реалізація Програми забезпечить у 2017 році відшкодування вартості перевезень окремих категорій громадян, які мають пільги на проїзд та різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезень пасажирів,  що дозволить знизити соціальну напругу серед населення міста.

 Секретар ради                           З.Зіньковська

 

Додаток 1

 до ПРОГРАМИ ,затвердженої рішенням    міської ради від 03.03.2017№400_-VII

           (XVIсесія   VIIскликання)

РОЗРАХУНОК

суми відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В., що працюють в режимі маршрутного таксі

за_______________року

                   ( місяць)

№ з/п

Показники

Од. виміру Формула розрахунку Значення показника

1

2

3

4

5

1. Різниця між економічно обґрунтованим та встановленим тарифом

грн.

Економічно обґрунтований тариф — встановлений тариф

2. Кількість перевезених  платних пасажирів

чол.

х

3. Сума, що підлягає відшкодуванню з міського бюджету за перевезення платних пасажирів

грн.

гр. 1 *гр. 2

4 . Всього до відшкодування

грн.

гр. 3

Директор підприємства _________________           ____________________

                                                   (Підпис)                                            (Ініціали та прізвище)                  

 Головний бухгалтер

 підприємства                 ___________________         ____________________

                                                   (Підпис)                             (Ініціали та прізвище)