Про затвердження Програми організації

Переглядiв: 16

 УКРАЇНА

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 XXХII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

21.12.2018                                      Богодухів                                      №1173- VIІ

 

Про затвердження Програми організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік

 Відповідно до п.22 ч.1 ст.26, п.9 ч.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VІ, «Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру», затвердженого постановою Кабінету міністрів України 20.03.2013 року № 175, з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення та сприяння соціальному розвитку міста,

Взявши до уваги лист директора Богодухівського РЦЗ Лещенко Н.В. від 18.09.2018 «Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2019 році», з метою активізації роботи щодо залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо та відповідно до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити   Програму підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2019 рік (далі — Програму), що додається.

2. Фінансування Програми здійснювати відповідно до Постанови Кабінету України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».

3. Доручити виконкому Богодухівської міської ради визначити види робіт, роботодавців, за участі яких планується організація громадських робіт.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

 

Секретар ради                       ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО                З.Зіньковська

 

 

Додаток 1  до рішення

     від 21.12.2018     №_1173_-VIІ

(ХХХIІ   сесія VIІ скликання)

 

ПРОГРАМА

організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік

 І. Загальні положення

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону, п.9 ч.3 ст.42 України «Про місцеве самоврядування», до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VІ, «Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру» затвердженого постановою Кабінету міністрів України 20.03.2013 року № 175 органами місцевого самоврядування, виконавчими органами міської ради, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

Відповідно до вищезазначеного Закону фінансування організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх фінансуванні коштів міського бюджету.

У зв’язку з цим,  є необхідність в прийнятті міської Програми організації  громадських робіт, в якій затвердити види громадських робіт, перелік підприємств, установ і організацій на яких проведення оплачуваних громадських робіт буде фінансуватися пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

ІІ. Нормативно-правове забезпечення програми

З метою реалізації у 2019 році норм Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт необхідно дотримуватися вимог нормативно – правових документів, а саме:

• статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року №5067-VІ.

• «Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175.

 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

• Договору про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт між Богодухівською районною філією Харківського обласного центру зайнятості та  підприємствами, установами та організаціями.

 

ІІІ. Управління проектом

Богодухівська міська рада, виконавчий комітет міської ради на виконання Закону України «Про зайнятість населення»:

 • передбачають у міському бюджеті видатки на організацію громадських робіт на пропорційній основі в межах 50,0 тис. гривень, що становить 50% від загальної суми фінансування громадських робіт на 2019 рік;
 • організують проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах комунальної та інших форм власності;
 • забезпечують контроль за виконанням Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

Богодухівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості організує:

 • укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про організацію та проведення  громадських робіт;
 • підбір та направлення безробітних громадян на громадські роботи;
 • інформування безробітних, які дали згоду на участь в громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату праці та соціальні гарантії на підприємстві, в організації, установі;
 • при фінансуванні громадських робіт здійснює компенсацію витрат роботодавців  на створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з поданими розрахунками (кошторисом) в частині оплати праці безробітних.

Підприємства, установи і організації:

 • створюють тимчасові робочі місця для організації громадських робіт;
 • укладають договори з Богодухівською районною філією Харківського обласного центру зайнятості про організацію та проведення  громадських робіт;
 • надають перелік видів та обсягів громадських робіт;
 • укладають з безробітними громадянами трудові договори на участь в громадських роботах;
 • оформлюють  звітну документацію на оплату праці безробітних зайнятих на громадських роботах.

ІV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми

Фінансування громадських робіт проводиться пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних. Фінансування інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

V. Очікувані  результати

Реалізація заходів Програми  організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік надасть змогу виконати планові показники в повному обсязі та забезпечити продуктивну зайнятість населення.

Скорочення безробіття шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості.

Секретар міської ради            ОРИГІНАЛ  ПІДПИСАНО                       З.Зіньковська

 

 Додаток 2  до рішення

від 21.12.2018   №1173_-VIІ

(ХХХIІ   сесія VIІ скликання)

 перелік видів оплачуваних суспільно-корисних

громадських та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах, установах, організаціях м.Богодухова на 2019 рік

 

1. Благоустрій;
2. Впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни;
3. Впорядкування придорожніх смуг;
4. Інформування населення про субсидії;
5. Роботи із надання допомоги учасникам  АТО та їх сім’ям
6. Екологічний захист навколошнього середовища
7. Роботи по розчищенню снігових заметів
8. Інші роботи

 

Секретар міської ради                                    ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО         З.Зіньковська

 

Додаток 3  до рішення

від 21.12.2018                                                                                                      №_1173_-VIІ

(ХХХIІ   сесія VIІ скликання)

Перелік підприємств, на яких планується проведення

громадських  робіт за рахунок пропорційного фінансування

у 2019 році:

 

 1. КП «Богодухівжитло»;.
 2. КП «Богодухіввода»;
 3. Управління соціального захисту Богодухівської РДА.

 

 

Секретар міської ради                              ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО        З.Зіньковська