Про затвердження Програми фінансової підтримки

Переглядiв: 14

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXIІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                     Богодухів                                     № 783- VIІ

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки

Комунальних підприємств та здійснення

внесків до їх статутних фондів на 2018–2020 роки

 

З метою забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста Богодухова, відповідно до їх функціональних призначень, керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні депутатські комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.) та з питань бюджету (голова Григорович О.П.).

                                                                                                                

Міський голова                           оригінал підписано          М.ГОЛУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 16.02.2018 р. № 783-VІI

(XXIII сесія VII скликання)

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств

та здійснення внесків до їх статутних фондів

на 2018-2020 роки

1.Загальні положення.

Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінетів Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409 «Про забезпечення надійності й безпечності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».

В місті діють два комунальні підприємства – КП «Богодухіввода», та КП «Богодухівжитло». Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, не скорочують розміри заборгованості населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, зростає відсоток втрат тепла і питної води.

Все це призвело до того, що комунальним підприємствам не вистачає обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт з утримання та оновлення інженерних мереж, по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок капітальних вкладень.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з міського бюджету комунальним підприємствам для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

2. Мета Програми.

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Богодухова.

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.

Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде здійснюватись двома напрямками:

1)надання  фінансової  допомоги на поточні видатки підприємств за рахунок коштів ІІ кошика загального фонду міського бюджету;

2)здійснення внесків до статутного фонду комунальних підприємств  за рахунок бюджету розвитку  міського бюджету.

При цьому підприємство на договірних засадах (додаток 2) отримує кошти на рахунок, відкритий в банку та використовує їх відповідно до  рішення про виділення бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

4.Основні завдання Програми.

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:

-     придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;

-     придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо);

-     забезпечення освітлення вулиць міста;

-     погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам;

-     погашення заборгованості по податках;

-     проведення технічної інвентаризації комунального майна;

-     повірка по будинкових приладів обліку;

-     придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу,  тощо;

-     подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

4.2. Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде проводитись на такі основні завдання:

-     зміцнення матеріальної бази підприємств;

-     придбання техніки;

-     придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

-     придбання дорого вартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємств;

-     виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних   мереж, житлового фонду та їх проведення;

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

5.1.Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Богодухівської міської ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням міської ради.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий комітет міської ради та постійні депутатські комісії.

6.Фінансова  забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.

Розпорядником коштів на виконання Програми є Богодухівська міська рада.

Обсяги фінансування Програми додаються (додаток № 1), протягом року сума може бути скорегована.

7.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до  їх функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям міста відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;

- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

- покращення якості послуг

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки

комунальних підприємств

та здійснення внесків до їх статутних фондів

на 2018-2020 роки

Обсяг фінансування

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020 роки

 

№ п/п

Напрямки фінансовоїпідтримкикомунальнихпідприємств

Обсягифінансування

тис.грн.

Всього:

2018

2019

2020

1.

Фінансовадопомога на поточнівидаткипідприємств

2.

Здійсненнявнесків до статутного фонду комунальнихпідприємств

4500,0

1000,0

1500,0

2000,0

Разом

4500,0

1000,0

1500,0

2000,0

     Додаток 2

до Програми фінансової підтримки

комунальних підприємств

та здійснення внесків до їх статутних фондів

на 2018-2020 роки

 

ДОГОВІР ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ

м.______________   «___» _________201_ р.

 

Сторона-1:________________________________________________________________________ ,

в особі ___________________________________________________________________________ ,

що діє на підставі______________________________________________________________,

Сторона-2: _____________________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________________________ ,

що діє на підставі__________________________________________________________, далі разом за текстом цього Договору — Сторони,

уклали цей Договір про таке.

1. Предмет і мета Договору

1.1. Сторони за цим Договором зобов’язуються шляхом  здійснення внесків до  статутного фонду комунального підприємства _________________________________________________ на _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Взаємні обов’язки Сторін

 Для швидшого досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються:

- в повному обсязі профінансувати внесок до статутного фонду;

- використовувати кошти лише за їх цільовим призначенням.

 

3.  Обов’язки Сторони-1

Сторона-1 зобов’язується:

- на виконання  предмету договору перерахувати Стороні-2 платіжним дорученнямвнесок до  статутного фонду у розмірі ______________________________________________ грн.;

4.  Обов’язки Сторони-2

Сторона-2 за цим Договором зобов’язується:

- після підписання цього Договору негайно приступити до виконання завдань договору, профінансованих Стороною-1;

- в кінці бюджетного року  надати фінансовий звіт про використання коштів Сторони-1.

5. Ведення справ

5.1.  Ведення справ за цим Договором здійснюється Сторонами за їх спільною згодою.

5.2. Сторона-2 виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення поставленої за договором мети.

5.3.  Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 в межах цього Договору.

6. Внески Сторін

6.1.  Внесок Сторони-1 — грошові кошти, надані Стороні-2 у період дії цього Договору на цілі передбачені п. 1,1 цього договору.

6.3.  При зміні обсягів робіт, що виконуються, Сторони вносять відповідні зміни та доповнення до цього Договору.

7.Спільне майно Сторін за цим Договором

Грошові та майнові внески Сторони 1 є комунальною власністю територіальної громади міста Богодухова, передаються в оперативне управління та перебуває на балансі Сторони 2

10. Термін дії цього Договору

10.1.  Цей Договір починає діяти з моменту його підписання та діє до «____           »________20 _ р.

10.2. Цей Договір може бути пролонгований (продовжений) Сторонами за взаємною згодою на визначений строк.

11. Відповідальність Сторін

11.1.    Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

Сторона-1:  в межах затверджених бюджетних призначень на рік проводить фінансування.

Сторона-2: суму коштів за цим договором використовує виключно на цілі передбачені умовами договору.

11.2. За порушення умов цього Договору винна Сторона 2 повертає кошти Стороні 1, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13. Зміна умов цього Договору

  Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа.

 

14. Інші умови

14.1.  Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

14.2.  У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Сторона-1

Поштова адреса та індекс_________________________

Телефон/факс___________________________________

Поточний рахунок_______________________________

ЄДРПОУ_____________________________________

Сторона-2

 

Поштова адреса та індекс_________________________

Телефон/факс___________________________________

Поточний рахунок_______________________________

ЄДРПОУ_____________________________________

 

Сторона-1 ____________________                                        Сторона-2 _____________________

 

М.П.                                                                                            М.П.