Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку

Переглядiв: 206

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.12.2017                                                       Богодухів                                          № 704-VII

 

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік

 

Відповідно до статті 11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік» від 07.12.2017 №­253 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік, надалі – Програма, що додається.

2.Виконкому міської ради:

1) Забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

2) Здійснювати щоквартально аналіз стану виконання Програми.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити фінансування Програми у 2018 році  в межах асигнувань.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.) та з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Журба Ю.О.).

 

Міський голова                оригінал підписано                           М.ГОЛУБ

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Богодухівської міської ради 15.12.2017 р № 704VII

                   (XXII сесія VII скликання)

 

 

Програма

 економічного  та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на  2018 рік

 

I.ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу показників розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Програма розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Земельного  кодексу » ,«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» з врахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Плану на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 18 червня 2015 року № 1227-VI.

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо сталого економічного і соціального розвитку міста, ґрунтується на комплексі міських цільових програм, законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики, пропозицій міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств та установ міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

На основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету на 2018 рік визначено цілі, пріоритети та завдання, розроблено заходи щодо їх реалізації.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення,  інвестиційно-інноваційної активності у місті Богодухові.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Богодухівською міською радою за пропозицією виконавчого комітету, а також при уточненні міського бюджету на 2018 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2018 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради.

Термін реалізації програми – 2018 рік.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ у 2018 році

Виходячи з оцінки головних проблем та потенціалу міста, з метою стабілізації фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, відповідно до основних напрямків урядової політики в економічній і соціальній сферах основними цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку міста у 2018 році мають бути:

-поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня доходів зайнятості, підвищення рівня доходів населення;

-підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту населення;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-поліпшення стану навколишнього природного середовища;

-продовження будівництва (реконструкції) об’єктів житлово-комунального та соціального призначення;

-залучення інвестицій в розвиток міста, в тому числі міжнародної технічної допомоги, реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури міста;

-поліпшення стану комунальних доріг.

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Основними шляхами розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей в 2018 році є:

 • розробка Стратегічного плану розвитку міста на 2018-2020 роки за участі представників підприємств, установ, організацій, малого бізнесу та зацікавлених мешканців міста.
 • максимальне використання повноважень для наповнення міського бюджету;
 • створення сприятливого бізнес-клімату, умов для  інвестування, використання позабюджетних джерел фінансування;
 • збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей;
 • розвиток сучасної  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури;
 • надання високоякісних послуг мешканцям і відвідувачам міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом усунення  зайвих  адміністративних та регуляторних бар’єрів;
 • співпраця в рамках повноважень в роботі податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, у тому числі за рахунок виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами;
 • забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємств комунальної форми власності та на цій основі підвищення рівня якості комунальних послуг;
 • забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, культури та інших закладів соціально -  культурної сфери;
 • виготовлення Генерального  плану міста;
 • проведення інвентаризації землі, розмежування земель комунальної та державної власності;
 • підтримка та впровадження заходів з енергозбереження з метою зниження споживання енергоносіїв;
 • підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість до громади, регулярна звітність щодо досягнутих результатів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються статтями 91,77,102 Бюджетного кодексу України та переліком міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, що додається.

 

IV. РОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА
 

КП «Богодухівжитло»

Оцінка  поточної  ситуації

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 11 місяців 2017 року профінансовано   5825,0 тис.грн. загального та спеціального фондів, проти 6558,4 тис. грн., за  2016 рік, які були використані: на оплату праці працівників з благоустрою(з нарахуваннями) (1452,9 тис.грн.), придбання паливно-мастильних матеріалів (755,3 тис.грн.), запасних частин(99,9) та інших матеріалів (390,1 тис.грн.), електрообладнання для освітлення (192,6 тис.грн.), матеріалів та обладнання для поточного ремонту доріг (700,3 тис.грн.), оплату енергоносіїв (640,9 тис.грн.), оплату послуг (556,2 тис.грн.), придбання та капітальний ремонт транспортних засобів (94,9 тис.грн)створення та ремонт елементів благоустрою (591,4 тис.грн.).

Продовжувалась робота з розширення та модернізації мережі вуличного освітлення. Відновлене освітлення по вулицях Лозівська, Веселкова, Макаренка, Загорулько, 8-го Березня, Привокзальна Слобідка, Каразіна, пров. Гоголя, Вєденічева, 8-го Мехкорпусу, додатково проведене освітлення волейбольного майданчика на ставку “Копань.” З цією метою було використано 4,22 км. дроту СиП 1х16. Підтримувався робочий стан об’єктів вуличного освітлення і світлофорного обладнання, замінялись лампи, здійснювався демонтаж та ремонт старих світильників. Замінено 183 світильники з лампами розжарювання на світлодіодні та натрієві світильники та 218  лампочок, з них натрієвих 18, діодних 20. Всього по місту на кінець листопада 2017 року в мережі обліковується 1568 світильників, з них 827–енергозберігаючих. Вартість матеріалів для забезпечення вуличного освітлення склала 192,6 тис.грн. На оплату спожитої електроенергії використано –  550,8 тис.грн.

В галузі дорожнього господарства  на придбання асфальтно-бетонної суміші, щебеню, ЩПС, солі використано коштів з міського бюджету 700,3 тис.грн, за рахунок яких виконано:

- поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях Троїцька, Кооперативна,   Покровська, Чернієнка, Молодіжна, Спортивна, Дем’янівська,  Успенська, Г.Сковороди, Чалого, Богодухівська,  Охтирська, Кривоносова, пров. Український, площах Соборності, Незалежності,   — загальною площею 2396,0 м.кв., для чого придбано асфальтобетонної суміші 304 тонн на 456 тис.грн., щебеню 98 тон на 49,4тис.грн., бітумної емульсії  1,0 тона на 10,0 тис.грн;

- було придбано 336 тон ШПС на суму 139,1 тис.грн та проведено підсипку на вул. Третяківська, Історична, Слобожанська, Каразіна, пров. Залиманівський, проведено засипку   бувшим у вжитку асфальтом   вулиць Лозівська, Замісцева,Ломоносова, Суворова, Дружби, Харківська набережна, Мусійчанська, пров. Веденічева та Лозівський

- виконане грейдерування ґрунтових доріг по вулицях Третяківська, Лозівська, Мусійчанська, Благовіщенська, Піщана, Мічуріна, Суворова, Дружби, Харківська набережна, Грайворонська, Демянівська, пров. Лозівського, Залиманівського, Покровського, а також міського цвинтаря та дороги на ставку “Копань”;

- в зимовий період постійно проводилось очищення доріг від снігу та посипання вулиць ПСС;

- нанесено розмітки пішоходних переходів, місць зупинок, осьових ліній на дорогах, виконувався поточний ремонт світлофорного обладнання;

- завершено капітальний ремонт дороги по вул. Заводській  (ПРАТ УМБ-23) — 302,2 тис.грн.

 

До об’єктів благоустрою додались: спортивно-дитячий майданчик на вул.Загорулька, дитячий майданчик по вул.Третьяківській та вул.Покровська, два дитячих майданчика в с.Москаленки  відремонтовано і додатково встановлено   різноманітних елементів на 15 дитячих майданчиках на суму 182.0 тис.грн. На теперішній час замовлено  виготовлення та встановлення додаткових елементів на ігрові майданчики вул.Космічна, 3, 3А, вул.Покровська, вул.Третяківська, вул.Москаленки.та облаштування нових по вул.Дружби, вул.Ломоносова та вул.Історичній на сумму 100,0 тис.грн

Замовлено облаштування для 11 шахтних колодязів на вулицях Сонячна, Вишнева, Благовіщенська, Біляєва, Москаленки, Харківська, Центральна, пров. Круглому на суму 120,0 тис.грн.

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава, спилювались аварійні дерева (64 шт.), виконувалось кронування  дерев (26 шт), проводилась обрізка сухих гілок дерев. Для забезпечення цих робіт були придбані  3 мотокоси та 3 бензопилки (20,29тис.грн.).  На сьогодні для виконання маємо 57 ордерів на спилювання та кронування 125 дерев.

На міському ставку Копань зусиллями КП «Богодухівжитло» та з допомогою інвесторів та ініціативної групи було облаштовано новий волейбольний майданчик, встановлене додаткове освітлення та лавки для глядачів. При підготовці до купального сезону проведено лабораторне  обстеження води, обстеження дна водойми, було облаштовано та забезпечене функціонування рятувального поста. Додатково встановлено ще одну вбиральню та контейнер для збору сміття. Регулярно проводилось викошування трави збирання та вивезення ТПВ з території пляжу.  Якість води в ставку постійно моніториться санітарною службою.

 

В галузі санітарного очищення виконано:

Переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Щороку система санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності.

На сьогодні на території міської ради на 182 місцях збору ТПВ з них огороджениих – 47, встановлено 330 контейнерів для збору сміття. Контейнерними майданчиками охоплене практично все місто. У цьому році замовлено ще 50 контейнерів (154,9 тис.гр) для заміни старих та встановлення нових, 22 огорожі для контейнерних майданчиків (80,2 тис.грн), де вона відсутня, встановлено 30 урн для сміття (16,5 тис.грн), у центральній частині міста.

Послуги із збирання та вивезення ТПВ за укладеними договорами надаються: населення — 4226 абонентів або  7368 осіб; інші- 136 абонента, з них ФОП – 76, бюджетні організації — 15, інші юридичні особи — 45.

Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його збирання та вивезення на Комплекс по управлінню ТПВ . Діяльність із захоронення відходів на Комплексі здійснює КП ”Господар” Богодухівської районної ради.

Протягом 11 місяців 2017 року зібрано з території санітарної очистки міста та сіл відповідно до укладених договорів на вивезення і захоронення ТПВ — 20,5 тис.м3 відходів, проти 21,6 тис. куб.м за весь 2016 рік., вивезено негабаритного сміття 1996 м3 проти 943 м3 у 2016 році.

Перевезення    ТПВ здіснюється  трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ.

 

         В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 91 будинок загальною площею 81,1 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1251 абоненту. Впродовж 10 місяців 2017 року проводилась робота по забезпеченню послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду в межах послуг, що надаються, зокрема здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем з видачею актів ДПО. За результатами актів виконано частковий ремонт димових та вентиляційних каналів в житлових будинках   по  вул.Охтирська 27/11, 27/12,27/13, вул.Чалого 11,14 вул.Шевченка 30,60/1,62,64, вул.8-го Мехкорпусу 4к,15л,8,6к,4п.   Ремонтні роботи по забезпеченню освітлення місць загального користування будинків житлового фонду виконуються постійно та в повному обсязі.

Протягом 2017 року було  створено одне ОСББ по вул. Загорулько,18. Всього в місті Богодухові зареєстровано 16 юридичних осіб зі статусом ОСББ .  Це низький показник, попри те, що виконавчим комітетом міської ради проводиться постійна робота щодо ініцювання мешканцями будинків  створення таких об’єднань, проводяться зустрічі та відповідна робота з представниками ОСББ щодо переваг об’єднань в утриманні будинків та участі у різноманітних конкурсах, пріоритетним напрямком яких є поліпшення стану матеріально-технічної бази об’єктів житлово-комунального господарства.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • для розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» придбати:

-трактор МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфалтного покриття, щіткою для підмітання- 850 тис.грн.;

-з метою розширення зони обслуговування та, якщо буде прийняте рішення, переходу на повуличне збирання сміття за графіком, треба придбати сміттєвоз з заднім ручним завантаженням сміття ( близько 2300 тис.грн);

-техніку, інструмент та обладнання для ремонту доріг  (повітродуйку, ямобур, електрогенератор, віброплиту) –110,0 тис.грн. ;

-50 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 25 огорож для контейнерних майданчиків, 30 урн для сміття (250 тис.грн.);

- запчастини для автотранспорту- 195,0 тис.грн.;

- запчастини на світлофори -5,0 тис.грн., знаки дорожні – 32,0 тис.грн.;

- бензокоси- 3 шт, бензопили- 3 шт., запасні частини та матеріали до них -52,0 тис.грн.;

-виконати проект землевідводу 20,0 тис.грн. та облаштувати навіс для стоянки автотранспорту на господарському подвір’ї КП «Богодухівжитло» по вул.Григорія Сковороди -450,0 тис.грн.(кошти спецфонду);

- застрахувати автотранспорт та виконати його техогляд  – 30,0 тис.грн;

 • продовжити роботу щодо розширення вуличного освітлення  100,0тис.грн.:

-вул.Садовий Яр ;

-вул.Пушкіна(кладовище) ;

-вул Мусійчанська (від вул.Харківської до Благовіщенської)

-вул.Вокзальна Набережна

-вул.Привокзальна слобідка(частково)

-вул.Молодіжна(від вул.Шевченко до вул.Леонова)

-вул.Гомолко(від пров.Лікарняного до вул..Крупської)

-вул.Веселкова(частково)

-с.С.Яр вул.Шкільна (частково)

 • придбати матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку (лампи, світильники, лічильники, реле управління вуличного освітлення та інше)- 550,0 тис.грн;
 • для посипання доріг в зимовий період придбати сіль 30т – 65,0 тис.грн. та пісок 300 куб.м – 80,0 тис. грн.;
 • виконати поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях міста Богодухова;
 • здійснити підсипання щебенем  обсягом  до 1000 куб.м. та грейдерування комунальних грунтових доріг (вулиці: 1-го Травня, Дружби, Суворова, Чкалова, Ломоносова, Лозівська, Вишнева, Залиманівська, Оксенича, Варанкіна, Беляєва – перехрестя вул. Центральної, Пролетарська, Замісцева, Байдукова, Латіна, Глобіна, 8 Березня, Івана Франка, Затишна, Соснова, Третяківська, Грайворонська, Заводська, Короленка, Веселкова, Слобожанська, Млинова, Віталія Сахна, Набережна, Історична, Мусійчанська, Садовий Яр, Заводська, Веденічева;  провулки: Лозівський, Краснокутський, Ударний, Пролетарський, Вокзальний, Залиманівський; проїзд Дачний; міське кладовище) –220,0 тис.грн.;
 • виконати при необхідності розчищення доріг від снігу(за договорами) – 120,0 тис.грн.;
 • розробити ПКД на капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Гомолка (від Центральної до Молокова), та вулиці Третяківської (від Харківської до Млинової), вул.Охтирська  ;
 • розробити проект землевідведення під міське кладовище (вул.Пушкіна)-20,0 тис.грн.;
 • збільшити обсяги надання послуг із вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з  підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь на 12 відсотків;
 •  покращити якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (дотримання графіків з вивезення, підтримання в належному санітарному стані прилеглої  території біля  майданчиків для збору ТПВ);
 • реконструкція квітника на пл. Незалежності;
 • виконати поточний ремонт та фарбування дитячих ігрових, спортивних та інших майданчиків -50 тис.грн., монументів, пам’ятних занків -50, тис.грн.;
 • здійснювати видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави в зонах відпочинку та обабіч доріг -60 тис.грн.;
 • забезпечити відлов безпритульних тварин -30 тис.грн;;
 • забезпечити належні умови для  відпочинку на ставу «Копань» — 20 тис.грн.;
 • виконати ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях міста – 120 тис.грн.;
 • забезпечити обстеження та ремонт димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду підприємства, укласти договори на технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання;
 • забезпечити спів фінансування першого після створення ОСББ капітального ремонту будинків згідно з кошторисами;
 • здійснити належне утримання та ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж, систем водопостачання та водовідведення, обробку підвальних приміщень дератизаційними засобами та інше;
 • продовжити роботу щодо примусового стягнення боргів за надані житлово-комунальні послуги;

 

КП «Богодухіввода»

Оцінка поточної ситуації

КП «Богодухіввода» надаються послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження та інші послуги.

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км. Водою з міського водопроводу користується 61,6% мешканців території міської ради, за рік кількість абонентів збільшена на 5 споживачів (у т.ч. 1 споживач госпрозрахунок). Загальна кількість споживачів послуги, за підсумками дев’яти місяців 2017 року налічує 4880 абонентів, у т. ч. населення 4749 абонентів, бюджетні установи 30 абонентів, інші (госпрозрахункові) 101 абонентів.

Протягом 2017 року КП «Богодухіввода» збільшило обсяги надання послуг в порівнянні з аналогічним періодом 2016 рокуз водопостачання на 14,2 % (або на 29,7 тис. м. куб. ) та водовідведення на 13,01 % (або на 4,2 тис. м. куб. ). Всього реалізовано  води 182,4 тис. м3 (2016 р. – 159,7 тис.м3).

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,1 км, послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців. За рахунок реконструкції дворової системи водовідведення житлових будинків вул. Катукова 1, 2 3,  у листопаді 2017 році оновлено 111 м системи водовідведення.

 

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  43,6 % мешканців міста, що на 5,7 % більше рівня 2016 року. Обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством збільшився на 372 м.куб, та складає 9,2 тис. м3 .

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах зменшений на 38,4 % і склав за 2017 рік 4,8 тис. м3 (2016 р. -  12,5 тис.м3). Зменшення обсягів пов’язане з розірванням договірних відносин з ПП «Хелком» та ФОП Яремчук В.В., які завершили будівництво власних очисних споруд.

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2017 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті та забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 63 поривів водопровідної мережі, що на 24 менше ніж в аналогічному періоді 2017 року;

-виконано ремонтні роботи внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

- відремонтовано глибинні насоси свердловин на вул. Катукова, водозаборах Південний і Північний;

- організаційно-технічні роботи з підключення енергоживлення на водозаборі вул.Індустріальна;

-продовжуються  роботи з метрологічної повірки квартирних засобів обліку води, встановлено та прийнято на абонентський облік 320 нових та повірених лічильників;

- у зв’язку з тривалим терміном експлуатації водопроводу по пров. Каразіна, були виконані роботи з його реконструкції: прокладено 360 м. нового водопроводу, старий виведений з експлуатації;

Для підтримання в належному стані матеріально-технічної бази підприємства  та розвитку інженерної інфраструктури міста, з міського бюджету виділено 643,8 тис. грн., за рахунок яких профінансовані:

1.розробка проектної документації землевідведення під об’єкти КП «Богодухіввода» — 35тис. грн. Станом на 01.11.2017 року оформлено право власності на всі земельні за винятком:

- два об’єкти по вул.. Катукова, об’єкти на землях МОУ. Проект землевідведення розроблений документи подані до МОУ для передачі земельних ділянок.

- один об’єкт за межами міста, вул. Космічна. Проект землевідведення розроблений, документи подані до Харківської обласної адміністрації для видачі наказу на передачу земельної ділянки у комунальну власність;

- два об’єкти за межами міста, ВАТ «Богодухівське» та с.Семенів Яр. Проект землевідведення розроблений, документи подані до держгеокадастру для видачі наказу про передачу земельної ділянки у комунальну власність;

2 проведення геологічного вивчення запасів підземних вод для отримання спеціального дозволу на користування надрами (вартість послуги 27 тис. грн.), Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер № 4863 від 04 жовтня 2017 року отриманий. Вартість збору за отримання ліцензії в сумі 35,2 тис. грн.. сплачено за рахунок підприємства.

3.Насос свердловинний SPI 6.45-19-A1/XC6-WR-37-DOL-F1 – 1шт. (водозабір Північний) – 105 тис. грн.

4.Теплоізоляційні сегменти з кріпленням для утеплення 50 м. п. подавальної труби на водонапірній башті водозабору ЦРЛ – 9,5 тис.грн.

4.1.Нагріваючий кабель для захисту труб від промерзання – 250 м -15 тис. грн.

5.Пружини для прочисного обладнання 5 шт. – 17 тис. грн.

6.Насос ЭЦВ 8-40-180. – 39 тис. грн.

8. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення проектно-вишукувальних робіт по об’єкту «Реконструкція водозабору та системи водопостачання житлового масиву с.Семенів Яр, вул. Богодухівська, Харківської області» — 21 тис. грн.. Договора подані до казначейства для проведення оплати. Завершення розробки ПКД грудень 2017 року.

9. Для розробки та корегування проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопроводу по пл. Незалежності, м. Богодухів, Харківської області» —  25 тис. грн.

Продовжувалась робота  в КП «Богодухіввода» щодо економного витрачання коштів і зниження собівартості послуг. Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що дало можливість при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали забезпечувати повноцінну виробничу діяльність. При загальному зростанні кількості наданих послуг з водопостачання та водовідведення відбулось зменшення кількості витрат електроенергії як на одиницю наданих послуг, так і на одиницю піднятої води.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення стабільного в повному обсязі надання  послуг:

-з централізованого водопостачання 195 тис.м3;

- з централізованого водовідведення 40 тис.м3;

-з вивезення РПВ 11,6 тис.м3;

 • не допущення  перевищення фактичних витрат та втрат питної води при транспортуванні через централізовані комунальні мережі водопостачання більше нормативних 30 % від загальної кількості забраної води;
 • забезпечення постійного контролю на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення культури водоспоживання. На виконання закону України «Про комерційний облік» до 1 жовтня 2018 року завершити роботу з встановлення внутрішньо-будинкових лічильників комерційного обліку холодної води в багатоквартирних будинках та в будинках та квартирах фізичних осіб, які немали лічильників обліку води;
 • виконання програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод ділянки надр водозабору КП «Богодухіввода», в т.ч. виготовлення ПКД щодо тампонування свердловин по вулицях Покровська, Пушкіна, Моргунова, пл.Театральній, Охтирській, трьох свердловин на водозаборі «Південний» (вартість згідно договору);
 • будівництво  очисних споруд с.Семенів Яр(пошук джерела фінансування);
 • придбання обладнання для пошуку трас, в тому числі самовільних врізок в мережу та прихованих витоків води в результаті поривів (180 тис.грн.).
 • розробка проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові.

 

VРЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА         МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Оцінка  поточної  ситуації

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок площею 415,4 га, в основному це землі сільськогосподарського призначення, договори на оренду яких укладає района державна адміністрація. З числа забудованих земель на території міста  в оренді знаходиться 155 земельних ділянок площею 43,6 га.

Протягом 2017 року міською радою укладено 12 договорів оренди землі, з них — 3 нових договори, один договір переукладено на нового власника майна, 8 договорів переукладено на новий термін дії. За звітний період припинено дію 7 договорів оренди земельних ділянок, з них 5 були продані за встановленою процедурою.

В січні місяці 2017 року, в зв’зку з  внесенням змін до Податкового Кодексу Украни, міською радою внесені відповідні зміни до Положення про плату за землю в частині пільг та ставок земельного податку. Надходження від плати за землю в січні-жовтні 2017 склали 30% надходжень до загального фонду міського бюджету: 3808,9 тис.грн., що на 417,6  тис.грн. або 12,3% більше рівня  2016 року, в тому числі  2630,7 тис.грн. орендної плати та 1178,2 тис.грн. земельного податку. Значне збільшення надходжень від плати за землю відбулося як за рахунок збільшення ставок земельного податку, так і в результаті індексування нормативної грошової оцінки землі за результатами рівня інфляції у 2016 році (коеф. 6,0).

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2017 році продано 13 земельних ділянок, з них 5 земельних ділянки площею 1,6471 га вільні від забудови продані за процедурою аукціону, вперше запровадженого міською радою в цьому році. Всього від продажу землі надійшло до міського бюджету за 10 місяців разом зі сплатою ростроченого платежу 2447,2 тис.грн. проти 358,5 тис. грн. за аналогічний період  2016 року. Отримані від продажу кошти направлені на поповнення та ремонт матеріально-технічної бази комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів, покращення благоустрою міста.

Відповідно до чинного законодавства нормативна грошова оцінка земель проводиться  кожні 7 років. В поточному році  міською радою було замовлено та виконано ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» проектні роботи щодо нормативної грошової оцінки землі міста Богодухова. Залишилось отримати експертні висновки. Попередня оцінка земель міста була виконана у 2011 році, земель сіл міської ради- у 2013 році.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • виготовлення Генерального плану міста та детальних планів території (за потребою),
 •  виготовленням нормативно- грошової оцінки на землю населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста Богодухова з боку виконавчого комітету міської ради та депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;
 • відповідно до поданих заяв проводити земельні торги (аукціони) для отримання права власності та  оренди на земельні ділянки, вільні від забудови;
 • укладення нових договорів оренди земельних ділянок;
 • перегляд ставок та пільг земельного податку відповідно до змін у Податковому Кодексі України;
 • збільшення доходної частини бюджету міста за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі.

 

VI. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Оцінка  поточної  ситуації

У цій галузі суб’єктами виконання послуг створене в місті активне конкурентне середовище.  В останні роки  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснювати свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. На всі маршрути, міською радою проводиться конкурсний відбір перевізника, затверджуються графіки руху, тарифи.

Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Розширюється мережа торговельних закладів, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги. Протягом звітного періоду відкрито 5 нових об’єктів торгівлі, закрились- 4. Дана сфера є досить розвиненою, в місті працюють 158 приватних магазинів та кіосків, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування, 36 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 автозаправок. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках в попередньому режимі працювали та надавали торгівельні місця ринки: ТОВ «Богодухівський ринок», торгівельні майданчики ПП «Гранд» і БГКТ «Підприємець».

Міська рада в межах своїх повноважень постійно працює над створенням комфортних умов для роботи  фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу. За встановленою процедурою за конкурсом надаються в оренду приміщення та споруди комунальної власності, у  відведені законодавством терміни надаються дозволи на розміщення зовнішньої реклами, приймаються рішення щодо надання земельних ділянок в оренду,  продаж, передачу у власність, встановлюються оптимальні ставки місцевих податків і зборів. Так на початку року після підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн. міською радою була зменшена ставка єдиного податку для платників 2 групи  з 20 до 12 відсотків мінімальної зарплати. Також зменшені відсоткові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

Міська рада постійно ініціює роботу приватних підприємців щодо приведення прилеглої до об’єктів бізнесу територій в естетично привабливий вигляд.На площі Незалежності залишився не добудованим один магазин. Територія біля нових магазинів упорядкована.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • · недопущення торгівлі в невідведених місцях;
 • · ініціювання  заходів з упорядкування прилеглої території біля об’єктів торгівлі та сфери обслуговування, прибирання від сміття та снігу;
 • · недопущення нелегальних  та забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;
 • · підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами;
 • · сприяння суб’єктам малого бізнесу в отриманні у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності та продажу земельних ділянок під об’єктами, що використовуються для здійснення бізнесу.

 

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

З метою залучення коштів інвесторів в розвиток інфраструктури міста міською радою виділяються кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво об’єктів, визначених Програмою соціально-економічного розвитку міста та іншими програмами. За наявності такої документації використовується кожна можливість для подання проектів на різні конкурси та для врахування під час планування обласного і державного бюджету.

В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.  УФСІ-V»  Український фонд соціальних інвестицій  закінчується реалізація відібраного на конкурсній основі мікропроекту щодо реконструкції будівлі колишнього шкіро-венерологічного відділення лікарні по вул. Моргунова під житлову будівлю. Донором в реалізації даного проекту, вартістю  6 млн.грн. є Уряд Німеччини.

Проект щодо будівництва  водопроводу в с.Семенів Яр (2296,798 тис.грн.) другий рік поспіль надається на конкурс для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. За рішенням регіональної комісії Державного фонду регіонального розвитку в поточному році проект пройшов попередній конкурсний відбір. За позитивного результату в слідуючому етапі конкурсного відбору в 2018 році будуть можуть бути виділені відповідні кошти на будівництва актуального для громади міської ради об’єкта.

В результаті участі міської ради та ініціативних груп населення міста в щорічному обласному  конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє»  були відібрані для фінансування та реалізації 5 проектів на загальну вартість  657,161 тис.грн., з них з обласного бюджету – 328,580 тис.грн., з міського – 295,702 тис.грн., кошти ініціативних груп -32,879 тис.грн.:

-          Ініціативна група ДНЗ №5, проект «Наш сучасний дошкільний заклад»(номінація-чисте довкілля),ремонт каналізаційної системи, загальна вартість  177,823 тис.грн., з міського – 80,020 тис.грн.

-          Ініціативна група ДНЗ№9, проект «У «Берізці»тепло всім: і дорослим і малим» (номінація-енергоефективність),заміна вікон та дверей, загальна вартість  58,228 тис.грн., з міського – 26,203 тис.грн.

-          Ініціативна група «Разом», проект «Наша оселя — комфортна, безпечна оселя» (номінація-чисте довкілля), ремонт каналізаційної системи вул.Катукова буд.1,2,3, загальна вартість  46,680 тис.грн., з міського -21,006 тис.грн.

-          Ініціативна група ДНЗ №3,проект «Сучасному дитсадку-бути»(номінація-добробуд громад),облаштування дитячого,спортивного майданчика, загальна вартість  199,576 тис.грн., з міського – 89,788 тис.грн.

-          Ініціативна група «Фантазія», проект «Дружна громада-міцна держава»(номінація-добробуд громад), облаштування дитячого,спортивного майданчика , загальна вартість  174,854 тис.грн., з міського – 78,685 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

Полягають у вжитті заходів для участі в конкурсних відборах з метою залучення інвестицій щодо проектів:

 • · Утеплення будівель дошкільних  навчальних закладів №5 (1468,446 тис.грн.), №7 (694,587 тис.грн.), №8 (1489,405 тис.грн.);
 • · Будівництво водопроводу в с. Семенів Яр (2296,798 тис.грн.);
 • · Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць (501,986 тис.грн.);
 • · Капітального ремонту автодоріг не комунальної власності по вул. Шевченка, вул.Центральна  за кошти балансоутримувача (власника) доріг;
 • · Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Миру в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад (9718 тис.грн.);
 • · Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові (5302,691 тис.грн.);
 • · Благоустрій водоймища та прилеглої території на перехресті вулиць Троїцька-Чапаєва в м.Богодухові (орієнтовно 800 тис.грн.);
 • · «Влада та громада разом»  (конкурс міні-проектів ініціативних груп територіальної громади міста Богодухова);
 • · «Разом у майбутнє» (обласний конкурс міні-проектів з метою створення нових елементів з благоустрою та вирішення інших суспільних потреб громади).

Одним з пріоритних завданням міської ради буде приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» щодо  зобов’язань скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Після  чого необхідно буде розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату до 2030 року, розробляти і просувати відповідно до нього актуальні для міста проекти з енергозбереження за  фінансової підтримки Європейського Союзу.

 

VIII. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Оцінка поточної ситуації

За 2017 рік до міського бюджету в цілому очікувані заходи складають 21617,9 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів очікувані надходження складають 17608,2 тис. грн., з них: податкових надходжень –16674,4 тис. грн., неподаткових надходжень – 933,8 тис. грн. Офіційні трансферти– 6596,1 тис. грн. Найбільшу питому вагу у структурі загального фонду займали податок на майно, єдиний податок та акцизний податок з реалізації суб’єктами господаювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, надходження від даних видів податків склали: податок на майно – 5354,6 тис. грн., єдиний податок — 5707,4 тис. грн., акцизний податок з реалізації суб’єктами господаювання роздрібної торгівлі піакцизних товарів та акцизний податок з введених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 3804,4 тис. грн.

Очікувані надходження до спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік складуть 4009,7 тис. грн. Основне джерело наповнення спеціального фонду – кошти від продажу землі 2599,4 тис. грн., офіційні трансферти (субвенція на  співфінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів “Разом у майбутнє”) – 315,7 тис. грн., власні надходження бюджетних установ (плата батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах) – 594,1 тис. грн.

Очікуване виконання міського бюджету за видатками у 2017 році в цілому планується виконати на 99,1 %, по загальному фонду – 99,3%, та 94 % — по спеціальному до затвердженої суми на рік з урахуванням внесених змін. Використано коштів по загальному фонду – 15913,2 тис.грн., по спеціальному фонду – 3112,7 тис. грн.

Утворення кредиторської заборгованості на 01 січня 2018 року по загальному фонду, та спеціальному не планується.

Всі галузі профінансуються в межах кошторисних призначень, а саме: апарат управління – 3476,7 тис. грн. (по загальному фонду – 3441,7 тис. грн., по спеціальному – 35,0 тис. грн.);

освіта – 12977,4 тис. грн. (по загальному фонду – 11187,1 тис. грн., по спеціальному – 1196,2 тис. грн., з них власні надходження бюджетних установ 594,1 тис. грн.);

соціальний захист – 847,3 тис. грн.;

водопровідно-каналізаційне господарство  - 650,2 тис. грн. (по загальному фонду – 317,2 тис. грн., по спеціальному – 333,0 тис. грн.);

благоустрій міста – 5433,3 тис. грн., (по загальному фонду – 4623,7 тис. грн., по спеціальному – 809,6 тис. грн.);

видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг – 1428,1 тис. грн.( по загальному фонду – 890,0 тис. грн., по спеціальному – 538,1 тис. грн.);

культура і мистецтво – 326,0 тис. грн.(аг.-271,0 тис.грн, спец. -55,0 тис.грн.);

інші видатки – 2720,4 тис. грн.( по загальному фонду – 2549,7 тис. грн., з них субвенція 1546,2 тис. грн., по спеціальному – 170,7 тис. грн., з них субвенція 106,5 тис. грн.).

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із знаходженням компромісу, між певними потребами і реальними можливостями. Основним завданням фінансово-бюджетної політики Богодухівської міської ради на 2017 рік є забезпечення ефективного управління бюджетним процесом.

За доходами:

 • · зростання доходів від плати за землю за рахунок перегляду (підвищення) ставок плати за землю та переукладенню договорів оренди, укладання договорів на відшкодування втрат за фактичне користування земельною ділянкою;
 • · збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок інвентаризації, проведення незалежної грошової оцінки та створення інформаційної бази даних;
 • · прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • · викриття схем ухилення від оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку;
 • · напрацювання бази оподаткування податком на нерухоме майно;
 • · виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та ухиляються від сплати акцизного збору;
 • · перегляд місцевих податків і зборів, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791.

За видатками:

 • · забезпечення оптимізації витрат коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
 • · контролювати використання коштів одержувачами бюджетних коштів (розпорядниками нижчого рівня) в межах та на заходи передбачені планами використання та затвердженими цільовими програмами;
 • · з метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення публічних закупівель (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти;
 • · з метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, крім передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв’язку, а також випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
 • · забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг;
 • · забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв;
 • · активізувати роботу по контролю за їх використанням одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів у межах затверджених міських цільових програм;
 • · досягнення збалансованості бюджету;
 • · забезпечення фінансових ресурсів на виконання Програми та заходів спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста;
 • · забезпечення прозорості використання коштів комунальними підприємствами та відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання показників фінансових планів;

забезпечення виконання затверджених міських цільових програм.

 

IX. ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка поточної ситуації

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 1 січня 2017 року становила 16854 чол., в тому числі: м.Богодухів-15167 чол., с.Мусійки — 613 чол., с.Семенів Яр — 883 чол., с.Москаленки — 161 чол., с. Паляничники — 30 чол.  Протягом 2017 року народилось 129 чол. (у 2016 році 190 дітей), померло 212 чол. (у 2016 — 272 чол.).

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом 2017 року послугами служби зайнятості скористалися 837 громадян міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 513 осіб. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 118 осіб з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 16 роботодавцям по 64 працевлаштованим безробітним, в тому числі по 33 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 30 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 80 тис.грн, в т.ч. місцевого бюджету – 40,0 тис.грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 40,0 тис.грн. Також протягом року центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 202 безробітних громадян.

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази з метою —збалансування попиту і пропозиції робочої сили;
 • зменшення рівня безробіття;
 • досягнення продуктивної зайнятості населення відповідно до Програми зайнятості населення на 2018 рік:
 • працевлаштувати (з урахуванням плинності кадрів) -  260 чол.
 • в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 20 чол.;
 • залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 150 чол., в тому числі на виконання міської  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2018 рік — 90 чол., (кошти центру зайнятості 45,0 тис.грн, міського бюджету — 45,0 тис.грн), за рахунок підприємств інших форм власності — 40 чол.);
 • направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців — 130  чол.

 

 

 

 

X. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Оцінка  поточної  ситуації

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про бюджет на 2017 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний кодекс України, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення, як в районі, так і в місті, займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2017 році з міського бюджету було використано 760,1 тис. грн., в тому числі:

-  50% знижки інвалідам по зору I групи (15 інвалідів) на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату та виплата компенсації на придбання твердого палива – 18,1 тис.грн.;

- на фінансову підтримку міської ради ветеранів та громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» — 67,3 тис. грн.;

- на матеріальну допомогу – 601,0 тис.грн., учасникам АТО – 30,0 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 18,0 тис.грн.;

- сім’ї загиблого учасника АТО – 3,0 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 23,4 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2018 рік

Забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, тис.грн.: 700,0
- встановлення пандусів та кнопок виклику 20,0
- надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями), в тому числі:

- учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО;

- постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС);

- компенсаційні виплати ліквідаторам ЧАЕС (I, II категорії);

- сім’ям загиблих учасників АТО щорічно надавати одноразову матеріалу допомогу до Дня захисника України та 50% знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 50% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.540,0-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого;52,0-надання матеріальної допомоги квартальним міста41,6-надання інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 50% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива10,0

 

 

-надання фінансової підтримки міській організації ветеранів України на статутну діяльність103,3

-підтримка творчої та обдарованої молоді   28,8

Продовжувати співпрацювати з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 

XI. ОСВІТА

Оцінка  поточної  ситуації

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується – 624 дітей у 25 групах. Їх обслуговують 122 працівника. На фінансування галузі «Освіта» у 2017 році використано 11,1 млн.грн.

Відповідно до Програми протягом 2017 року продовжувалась робота над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази ДНЗ:

ДНЗ№3 – 2 мийки, капітальний ремонт ясельної групи (заміна підлоги та покриття її ліноліумом, утеплення стін гіпсокартоном), замінено котел, водовідвід з даху, придбано матраци, подушки;

ДНЗ№5 – придбано рушники, матраци, подушки, мультимедійне обладнання (ноутбук, екран, проектор), посуд (тарілки мілкі, глибокі, чашки), ліжка, шафи, столи, стільці, двері (5 шт.);

ДНЗ№6 – пилосос, матраци, подушки;

ДНЗ№7 – холодильник, морозильну камеру, мультимедійне обладнання (ноутбук, екран, проектор), матраци, подушки;

ДНЗ №8 – встановлення вентиляційного обладнання, встановлено лавки та гойдалки-балансири на ігрових майданчиках груп (6 груп), матраци, подушки.

ДНЗ№9 – матраци, подушки, рушники, бойлер, ваги, прогулянковий павільйон.

На виконання Програми «Дошкільна освіта на 2013-2017 роки», крім бюджетних, залучались позабюджетні надходження, кошти обласної ради від участі в конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє», меценатські та спонсорські кошти на які було придбано:

-  ДНЗ №5, проект «Наш сучасний дошкільний заклад»(номінація-чисте довкілля),ремонт каналізаційної системи, загальна вартість  177,823 тис.грн., з обласного бюджету – 88,911 тис.грн., міського – 80,020 тис.грн.

- ДНЗ№9, проект «У «Берізці» тепло всім: і дорослим і малим» (номінація-енергоефективність),заміна вікон та дверей, загальна вартість  58,228 тис.грн., з обласного – 29,114 тис.грн. з міського – 26,203 тис.грн.

-  ДНЗ №3,проект «Сучасному дитсадку-бути»(номінація-добробуд громад),облаштування дитячого,спортивного майданчика, загальна вартість  199,576 тис.грн., з обласного – 99,788 тис.грн., з міського – 89,788 тис.грн.;

- ДНЗ№7 – електричний бойлер на 100л;

- ДНЗ №3 – придбано вхідні двері, огорожу на майданчик, пенал для посуду;

- ДНЗ №5 – встановлено вхідні двері.

Вихованці ДНЗ забезпечуються збалансованим харчуванням, необхідним для їх нормального росту і розвитку, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 2017 рік склали 1305,1 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 820,1 тис. грн., батьківська плата – 418,8 тис.грн грн., благодійна допомога – 66,2 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2017 рік становив 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день склала для дітей молодшого віку 12,83 грн., старшого віку — 19,83 грн. У 2017 році за рахунок міського бюджету було придбано 605 новорічних подарунків, настільні ігри, розмальовки, книжки  для дітей ДНЗ.

Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій. Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50%. Всього в ДНЗ протягом 2017 року звільнено від сплати за харчування 36 дітей, зменшена плата на 50% для  42 дітей.

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту»: надбавка за вислугу років, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків — 15,321 тис.грн., допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – 155,37 тис. грн., преміювання працівників ДНЗ 13,932 тис. грн. та виплата коштів на відрядження 17,0 тис.грн.

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 785,9 тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 94,5 тис.грн., на оздоровлення дітей пільгового контингенту – 47,250 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2018 рік

Продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів освіти, підвищенням їх енергоефективності. За кошти міського бюджету та залучені кошти від участі в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» виконати:

 

ДНЗ №3

Перебудова коридору в молодшій групі, утеплення стін будівлі і горища, обробка дерев’яних конструкцій даху вогнетривким розчином, покриття території подвір’я тротуарною плиткою або асфальтом.

ДНЗ №5

Заміна паркана (60м), воріт, 2 хвірток, побудова опорної стіни для підтримки ґрунту біля центрального входу у дошкільний заклад (D-60м, Н-1,5м), побудова 4-х прогулянкових павільйонів.

ДНЗ №6

Капітальний ремонт даху ДНЗ площею 143кв.м, продовжити роботу щодо заміни застарілих дверей (6 шт.)Капітальний ремонт харчоблоку.

ДНЗ №7

Виконати ремонт та утеплення даху головної будівлі закладу, встановити 2 прогулянкових павільйони, замінити водогін, замінити каналізаційну систему у першій молодшій групі та на подвір’ї, продовжити заміну паркану по периметру дошкільного закладу, зробити навіси над входами до прачки та музично-спортивного залу, придбати постільну білизну (простирадла, наволочки, підодіяльники) та рушники махрові.

ДНЗ №8

Капітальний ремонт тіньових навісів на 6 дитячих майданчиках, ремонт каналізаційної системи, заміна 12 дитячих унітазів, придбати ноутбук, принтер, придбати столи та стільчики для дітей ясельної групи (на 18 дітей) та молодшої групи (на 20 дітей), лавки у дитячі роздягальні (12 шт.), на харчоблоці замінити мийки (3 шт.), столи кухонні (3 шт.), придбати каструлі 20л (2 шт.), холодильник, придбати пилососи, укомплектувати ігровими спорудами, столиками, лавками 6 дитячих майданчиків.

ДНЗ №9

Капітальний ремонт або перебудова надвірного туалету на території закладу, ремонт підлоги у ясельній групі, встановити павільйони.

 

XII. КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

  Оцінка  поточної  ситуації

Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості.

Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

До Міжнародного дня захисту дітей медалістам міста, обдарованим дітям Богодухова міською радою вручено грамоти та цінні подарунки на 10,0 тис.грн.

До сфери підпорядкування міської ради належить Семеноярський сільський клуб, на утримання та заробітну плату у 2017 році використано 281,0 тис. грн. Для жіночого ансамблю «Калинка» було придбано нові українські костюми у кількості 12 штук на суму 29,650 тис.грн.

Міська рада брала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015-2017 роки, виділялись кошти на вручення призів. У рамках заходів до 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, проведено міську військово-спортивну гру, присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна, за участі навчальних закладів міста Богодухова. Командам переможцям вручено спортивний інвентар на суму 10 тис.грн. Також було проведено низку спортивних заходів: пляжний волейбол, змагання з тенісу, шахів, шашок. Всім переможцям було вручено призи.

Пріоритетні завдання на 2018 рік

- Підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до своєї малої батьківщини, відродження народних звичаїв та традицій.

- Пропагування та збереження традицій Богодухівщини, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді.

- Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в порівнянні із минулим роком, кількості учасників.

- Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді та дітей.

- Проведення культурно-масових заходів на території Богодухівської міської ради відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки.

- Облаштувати вело доріжку;

- Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності Семеноярського клубу у культурно-масових заходах.

- облаштувати волейбольний майданчик,  дообладнати спортивними елементами майданчик біля Семеноярського клубу;

- створити краєзнавчий музей у Семеноярському клубі.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2017 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням

 

ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів

міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Продовжує використовуватись та наповнюватись офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу. Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчому комітету, запроваджено електронний зворотній зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувається не тільки цікавість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 11 тис.грн.

Важливою складовою розвитку інформаційного простору є чіткий зв’язок населення з міською радою через  взаємодію   квартальних, які представляють інтереси жителів відповідних територій. 26 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2017 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2661 громанян із них 1755(прописаних), 906(виписаних) членів територіальної громади, видано 1206 довідок з цих питань.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до якого органи місцевого самоврядування одержать повноваження реєстрації актів цивільного стану, що надасть можливість розширити спектр адміністративних послуг.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк» — 20,0 тис.грн.

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

ХIV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  міста.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку міста.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних централізованої бухгалтерії  міської ради, управлінь районної державної адміністрації, комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Виконавчий комітет щоквартально здійснює збір та узагальнення інформації щодо  виконання Програми, розглядає її та інформує Богодухівську міську раду до кінця місяця наступного за звітним про хід виконання Програми.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Богодухівської міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

Секретар міської ради                                    З.Зіньковська