Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

Переглядiв: 92

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XXХII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 21.12.2018                                                       Богодухів                                              № 1174-VII

 

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

 

Відповідно до статті 11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік» від 20.12.2018 №­__254__ міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік, надалі – Програма, що додається.

2.Виконкому міської ради:

1) Забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

2) Здійснювати щоквартально аналіз стану виконання Програми.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити фінансування Програми у 2019 році  в межах асигнувань.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.) та з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Журба Ю.О.).

   Секретар міської ради                       ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО             З.Зіньковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Богодухівської міської ради 21.12.2018 р № 1174-VII

                   (XXXII сесія VII скликання)

 

 

Програма

 економічного  та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на  2019 рік

 I.ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу показників розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Програма розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» з врахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року.

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо сталого економічного і соціального розвитку міста, ґрунтується на комплексі міських цільових програм, законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики, пропозицій міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств та установ міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення,  інвестиційно-інноваційної активності у місті Богодухові.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Богодухівською міською радою за пропозицією виконавчого комітету, а також при уточненні міського бюджету на 2019 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2019 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради.

Термін реалізації програми – 2019 рік.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ у 2019 році

Виходячи з оцінки головних проблем та потенціалу міста, з метою стабілізації фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, відповідно до основних напрямків урядової політики в економічній і соціальній сферах основними цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку міста у 2018 році мають бути:

-поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня доходів зайнятості, підвищення рівня доходів населення;

-підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту населення;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-поліпшення стану навколишнього природного середовища;

- будівництво, реконструкція об’єктів житлово-комунального та соціального призначення;

-залучення інвестицій в розвиток міста, в тому числі міжнародної технічної допомоги, реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури міста;

-поліпшення стану комунальних доріг.

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Основними шляхами розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей в 2019 році є:

 • · максимальне використання повноважень для наповнення міського бюджету;
 • · створення сприятливого бізнес-клімату, умов для  інвестування, використання позабюджетних джерел фінансування;
 • · збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей;
 • · розвиток сучасної  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури;
 • · надання якісних послуг мешканцям і відвідувачам міста;
 • · створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом усунення  зайвих  адміністративних та регуляторних бар’єрів;
 • · співпраця в рамках повноважень в роботі податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, у тому числі за рахунок виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
 • · забезпечення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами;
 • · забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємств комунальної форми власності та на цій основі підвищення рівня якості комунальних послуг;
 • · забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, культури та інших закладів соціально -  культурної сфери;
 • · продовження виготовлення Генерального  плану міста;
 • · проведення інвентаризації землі, розмежування земель комунальної та державної власності;
 • · підтримка та впровадження заходів з енергозбереження з метою зниження споживання енергоносіїв;
 • · підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість до громади, регулярна звітність щодо досягнутих результатів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються статтями 91,77,102 Бюджетного кодексу України та переліком міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, що додається.

 IV. РОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА

 КП «Богодухівжитло»

Оцінка  поточної  ситуації

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 11 місяців 2018 року профінансовано 6266,4 тис. грн. загального та спеціального фондів, проти 5825,0 тис. грн. у 2017 році, з них були використані: на оплату праці працівників з благоустрою з нарахуваннями -2175,8 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів -1078,0 тис. грн., матеріалів та обладнання для поточного ремонту доріг -900,3 тис. грн., оплату енергоносіїв — 425,9 тис. грн., оплату послуг сторонніх організацій -716,7 тис. грн.,створення та ремонт елементів благоустрою -696,6 тис. грн.,  та інше.

Виконано значний обсяг робіт в галузі вуличного освітлення.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на вулиці Сонячна і  Шкільна в селі Семенів Яр.(100 тис.грн.), замінено 78  світильників з світодіодними лампами та вулиць Монастирська, Українська,  Віталія Сахна,  Вокзальна Слобідка, Лозівська, провулку Лозівський в місті Богодухові, замінено 275 світильників (402 тис.грн.).

Крім того за кошти міського бюджету замінені на світодіодні світильники по 37 вулицях та провулках міста. Всього замінено та встановлено на нових об’єктах 627 світодіодних світильників, з них 453 світильника з світодіодними лампами, прокладено 2 км дроту. Вартість матеріалів для забезпечення вуличного освітлення за січень-листопад 2018 року склала 308,5 тис. грн. На оплату спожитої електроенергії на потреби зовнішнього освітлення використано –  425,9 тис.грн.

Економічний ефект від модернізації мережі у 2018 році по вулицях, під’єднаних до підстанції по вул.Мельничній склала в листопаді 915,6 кВт за місяць. Річна економія складатиме 11 тис.кВт. або 27,5 тис.грн. Це дало можливість освітлювати ці вулиці не 6,5 годин нічного часу, а 10 годин  і споживання електроенергії за годину при цьому складає 4,7 кВт/год замість 6,93 кВт/год., як було до заміни світильників. По підстанції по вул. Бєляєва також освітлення продовжено до першої години ночі, витрати електроенергії скоротились при цьому  з 10,96  до 6,64 кВт/год, річна економія складе 15,5 тис. кВт на суму не менше 38 тис.грн.  По підстанції с.Семенів Яр  витрати електроенергії на освітлення після модернізації склали 3,87 кВт/год за умови роботи світильників протягом 6,5 год на добу, до цього складали8,85 кВт/год,  річна економія електроенергії становитиме 11,6  тис.кВт на суму 29 тис.грн.

На кінець листопада 2018 року мережа вуличного освітлення нараховує 1925 світильників (у 2017 році — 1500 шт), з них 1436 – енергозберігаючих (у 2017 році- 809 шт). Робота з заміни світильників триватиме.

На перехресті вулиці Шевченка та площі Незалежності, з найбільш ожвавленим рухом автомобільного транспорту, здійснено заміну світлофорного обладнання на сучасне енергозберігаюче (179,7 тис. грн.). Досягнуто дві мети: за рахунок якості роботи світлофорів значно підвищено безпеку руху пішоходів і в рази зменшені витрати на електроенергію по цьому світлофору. Якщо попереднє обладнання споживало 1000 кВт зі місцяць, то встановлене -40 кВт, річна економія складає 11520 кВт на суму 28,8 тис.грн.

В галузі дорожнього господарства  на придбання асфальтно-бетонної суміші, щебеню, ЩПС тощо використано коштів з міського бюджету 900,3 тис. грн, в тому числі придбано пісок та сіль для для посипання доріг міста під час ожеледиці в зимовий період на суму 169,0 тис. грн., за рахунок яких виконано:

-підсипку відпрацьованим асфальтом та кам’яними матеріалами ділянок доріг, що були пошкоджені паводковими водами, зливами, проведено  планування доріг на вулицях:  Мусійчанська,  Лозівська, Вишнева, Благовіщенська, Бєляєва, Ломоносова, Садовий Яр, Варанкіна, Замісцева,  провулку Залиманівський та частково провулку Лозівський;

-поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях: Троїцька, Моргунова, Молокова, Українська, Григорія Сковороди, Кооперативна, Демянівська, Чернієнка, Покровська, Спортивна, Робітнича та

облаштування ділянки тротуару по вулицях Шевченка та вулиці Троїцька З цією метою було використано понад 200 тонн асфальтобетонної суміші та 36 тон щебеню;

- проведено грейдерування доріг та узбіч на вулицях: Шевченка, Благовіщенська, Піщана,  8-го Березня, Харківська, Набережна, Дружби, Суворова, Лозівська, Бєляєва, Ломоносова, Третяківська, Мусійчанська, Вишнева; провулках: Лозівський, Ударний;

-улаштування плиткою  тротуару вздовж парку  на площі Незалежності від перехрестя вулиці Чернієнка до площі Соборності;

-улаштування тротуару біля колишнього хлібзаводу на площі Незалежності;

-розмітку пішоходних переходів, місць зупинок, осьових ліній на міських дорогах;

-очищення доріг від снігу та посипання вулиць піщано-соляною сумішшю в зимовий період  з залученням спецтехніки КП «Богодухівжитло», а також техніки СФГ «Дручинський і К», СФГ «Лада» та Краснокутського МУВГ;

-очищення водовідвідного каналу та влаштування підпірної водозахисної стіни на перехресті вулиць Центральної та провулку Ударний;

-поточний ремонт водовідвідної споруди від вулиці Українська до вулиці Гагаріна в районі стадіону Богодухівського ліцею №3 (перша частина) та споруди водовідведення по вулиці Українській, №№67-69;

- очищення водовідвідного каналу на пл. Зеленій;

- поточний ремонт тротуару на площі Соборності біля Меморіалу Слави.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано поточний ремонт дороги  вулиці Охтирська (1383,00 тис. грн.) та вулиці Горького (1435,60 тис. грн.), виконавець робіт ТОВ «СК ОЛІМПБУД» визначений за відкритих торгів.

Протягом звітного процедурою періоду  здійснено інвентаризацію технічного стану дитячих ігрових та спортивних майданчиків, яких нараховується по місту і селах міської ради  60 одиниць. В результаті визначена необхідність в ремонті окремих елементів майданчиків, укладено договір з Богодухівським електромеханічним заводом і виконано   ремонт на  28 ігрових майданчиках вартістю 121,1 тис. грн. Також додані нові елементи до спортивно-ігрового дитячого майданчика біля будинку №75 на вулиці  Оверченка.

На виконання основних заходів щодо реалізації Програми благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік та  відповідно до звернень громадян було проведено обстеження  шахтних колодязів, вісім з яких  також виробничими засобами Богодухівського електромеханічного заводу облаштовані новими матеріалами (вулиці Макаренка, 6, Красивий Яр, 15, Оксенича, 27, Центральна, 193, Івченка, 18, провулках Гоголя, 30,  Покровський (перехресття вул. Дем’янівської), 1-го Травня, 10) на суму  120,0 тис. грн.

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава, спилювались аварійні дерева (85 шт.), виконувалось кронування дерев (35 шт), проводилась обрізка сухих гілок дерев.

При підготовці до купального сезону на міському ставку «Копань» проведено лабораторне  обстеження води, обстеження дна водойми, було облаштовано та забезпечене функціонування рятувального поста. Регулярно проводилось викошування трави збирання та вивезення ТПВ з території пляжу.  Якість води в ставку постійно моніторилась санітарною службою.

В галузі санітарного очищення переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Територія санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. В звітному періоді додано 2 місця збору ТПВ, огороджені металевими конструкціями 10 майданчиків, встановлено 50 нових контейнерів, з них 46 –  замість старих, 2 – додані на діючі майданчики, 2 – встановлені на нових майданчиках.

Послуги із збирання та вивезення ТПВ за укладеними договорами надаються: населення — 4284 абонента або 7296 особи; інші – 145 абонента, з них ФОП – 84, бюджетні організації — 15, інші юридичні особи — 46. Протягом 11 місяців 2018 року кількість споживачів даної послуги з числа будинків приватного сектору за укладеними договорами зросла на 63 абонентів.

Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його збирання та вивезення на Комплекс по управлінню комунальними відходами, діяльність на якому  здійснює КП ”Господар” Богодухівської районної ради. Перевезення ТПВ здіснюється трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ. Протягом 11 місяців 2018 року зібрано і вивезено з території санітарної очистки міста 16,1 тис. куб.м. твердих побутових відходів і 2,5 тис. куб. м. негабаритних відходів

В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 92 будинки загальною площею 81,7 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1243 абоненту. Впродовж 11 місяців 2018 року проводилась робота з забезпечення послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду в межах послуг, що надаються. Зокрема, здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем з видачею актів ДПО. За результатами актів виконано частковий ремонт димових та вентиляційних каналів в житлових будинках № 4, №6 та №8 по вулиці Героїв Чорнобиля, буд.№ 12 та №13 на вулиці Чалого, будинку №15 на вулиці Молодіжна, буд№6 вул. Катукова, буд. №24 по вул. Моргунова, буд. №30 по вул.  Шевченка, буд. 75д по вул. Дем’янівська, а також поточний ремонт покрівлі будинків №75 на вулиці Дем’янівська та №13 на  вулиці Чалого.

З причин недофінансування, відсутності технічної можливості, а також настання несприятливих погодних умов не були виконані заплановані Програмою благоустрою на 2018 рік роботи:

-з очищення струмка річки Демянівська від пров. Кленівського до р. Мерло, очищення водовідвідних каналів по вул. Шевченка (до магазину «Радуга»), по вул.Ломоносова, від вул. В.Сахна до р. Мерло, від вул. Набережна до р. Мерло, нагорно-ловчого каналу від вул. Лозівської до вул. Гомолко та водовідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р. Мерло;

-виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  на облаштування тротуару по вул. Шевченка від світлофору до повороту на м. Харків;

- не було придбано техніку, інструменти та обладнання для ремонту доріг.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • · продовжити роботу щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення (згідно кошторису), а саме: заміні опор вуличного освітлення по вулицях Харківська, Пушкіна, парку «Слави», площах Соборності і Незалежності та заміні 366 натрієвих світильників на світодіодні на 19 вулицях і 7 площах міста. Придбати матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку (лампи, світильники, лічильники, реле управління вуличного освітлення та інше) – 550,0 тис. грн.
 • · виконати облаштування тротуарів на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку, від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська від вул. Чернієнка до пл.  Соборності (меморіал) – згідно з кошторисом;
 • · розробити ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гомолка (від Центральної до Молокова), та вулиці Третяківської (від Харківської до Млинової), вул.Охтирська, вул. Катукова (від траси Харків-Суми до вул. Охтирської) та виконати роботи (згідно кошторису);
 • · виконати роботи з розчищення водовідвідних каналів по вул. Ломоносова, перехрестя вулиць Троїцької та Молодіжної (район магазину «Будівельник»), вул. Шевченка (біля пам’ятника Т.Г. Шевченку);
 • · встановити світлофорне обладнання зі світлодіодними лампами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Харківська і Оверченка та економії електроенергії -                         250,0 тис.грн.;
 • · для посипання доріг в зимовий період придбати сіль 35 т – 90,0 тис. грн. та пісок 300 куб. м – 90,0 тис. грн. та суміші для посипання тротуарів з тротуарної плитки;
 • · облаштувати навіс для стоянки автотранспорту на господарському подвір’ї КП «Богодухівжитло» по вул. Григорія Сковороди — 450,0 тис. грн.(кошти спецфонду);
 • · з метою розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» та технічного забезпечення виконання робіт в галузі благоустрою придбати:

- трактор МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфальтного покриття, щіткою для підмітання — 850 тис. грн.;

- снігоприбиральники для належного та своєчасного прибирання території Богодухівської міської ради від снігу – 110,0 тис. грн.;

- сміттєвоз з заднім ручним завантаженням сміття з метою запровадження подвірного збирання сміття за графіком — орієнтовно 2300 тис. грн;

- техніку, інструмент та обладнання для ремонту доріг (повітродуйку, ямобур, електрогенератор, віброплиту) –110,0 тис. грн. ;

 • · виконати ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях міста – 150 тис. грн.;
 • · продовжити роботу щодо примусового стягнення боргів за надані житлово-комунальні послуги;
 • · виконати поточний ремонт та фарбування дитячих ігрових, спортивних та інших майданчиків — 200 тис. грн., монументів, пам’ятних знаків — 50,0 тис. грн.;
 • · збільшити обсяги надання послуг із вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь на 12 відсотків;
 • · придбати 50 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 25 огорож для контейнерних майданчиків, 30 урн для сміття -250 тис. грн;
 • · покращити якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (дотримання графіків з вивезення, підтримання в належному санітарному стані прилеглої  території біля  майданчиків для збору ТПВ);
 • · розробити нову схему санітарної очистки міста.

 

КП «Богодухіввода»

Оцінка поточної ситуації

КП «Богодухіввода» надаються послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження та інші послуги.

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км. Централізованним водопостачанням користується 63 % мешканців території міської ради, за рік кількість абонентів збільшена на 71 споживача, з них 64 -з категорії населення. Загальна кількість споживачів послуги станом на 1 грудня 2018 року налічує 4951 абонент, з них населення — 4814, бюджетні установи -29, інші (госпрозрахункові) -108 абонентів.

Протягом 2018 року КП «Богодухіввода» збільшило обсяги надання послуг в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року з водопостачання на 1,8%, або на 3,2 тис. м. куб., водовідведення на 6,9%, або на 2,5 тис. м. куб.. Всього реалізовано  води 185,7 тис. м3 (2017 р. – 182,4 тис.м3).

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,25 км, в звітному періоді довжина мережі збільшилась 154,4 погонних метрів  за рахунок реконструкції дворової системи водовідведення житлового будинку по вул. Загорулька, 18. Послугами міської каналізації забезпечені 21,16 %  мешканців.

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  46,2 % мешканців міста, що на 2,6 % більше рівня 2017 року. Обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством збільшився на 3,2 % , та складає 9,5 тис. м3 .

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах збільшився  на 11 % і склав за 2018 рік 6,2 тис. м3 (2017 р. -  4,8 тис.м3).

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2018 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті та забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 58 поривів водопровідної мережі, що на 5 випадків менше ніж в аналогічному періоді 2017 року;

-виконано ремонтні роботи внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

- відремонтовано глибинні насоси свердловин на водозаборах по вулиці Катукова і Північному;

- встановлено та прийнято на абонентський облік 169 нових та повірених лічильників;

- реконструйовано водопроводи: по вулиці Покровський поділ, замінено 185 метрів погонних водопроводу та заново під’єднано 11 абонентів; по вулиці Катукова (приватний сектор), прокладено             86 м.п. водопроводу; житлового будинку по вулиці Катукова №1, прокладено 124 м. п. водопроводу; по вулиці Спортивній, відновлено 106 м. п. водопроводу;

- завершено  реконструкцію каналізації житлового будинку по вулиці Охтирська №27/14;

- виконані організаційно-технічні роботи з підключення енергоживлення на водозаборі та  частину робіт з реконструкції водопроводу по вулиці Індустріальній, замінено 30 м. п. водопроводу,  подано воду до 4 приватних домоволодінь. На водозаборі встановлений блок управління з частотним регулюванням роботи глибинного насосу — 81.7 тис. грн. з міського бюджету;

- на очисних по вулиці Комарова завершені роботи з очищення та ремонту ілової карти, виконані заходи з підготовки очисних споруд до роботи в зимових умовах, встановлена та введена в експлуатацію нова повітродувка — 124 тис. грн.з міського бюджету;

-за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансуванні з міського бюджету (190 тис. грн.) виконано реконструкцію системи водовідведення житлового будинку №18 по вулиці Загорулька;

- встановлений  внутрішньобудинковий лічильник в будинку №62 по вул Шевченка;

- розпочата  розробка проектно-кошторисної документації на об’єкти: «Реконструкція насосної станції Південна», «Реконструкція системи водопостачання водозабору ВАТ «Богодухівське»;

-закінчується  розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області» за рахунок коштів районного бюджету — 680,4 тис. грн.

Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали дало фінансову можливість забезпечувати повноцінну виробничу діяльність.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • будівництво  очисних споруд с.Семенів Яр  з попереднім вирішенням питання джерела фінансування;
 • отримання експертного висновку до проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові (розробка детального плану будівництва  системи водовідведення в межах населеного пункту, оформлення права власності на земельну ділянку під будівництво КНС №2. отримання технічних умов від АТ «Харківобленерго»  на підключення КНС  № 1 та №2, державна експертиза ПКД);
 • придбання обладнання для пошуку трас, в тому числі самовільних врізок в мережу та прихованих витоків води в результаті поривів -180 тис.грн.;
 • виконання програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод ділянки надр водозабору КП «Богодухіввода», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації щодо тампонування свердловин по вулицях Покровська, Пушкіна, Моргунова, Охтирській,  площі Театральній,  трьох свердловин на водозаборі «Південний» (вартість згідно кошторисів);
 • забезпечення постійного контролю на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення культури водоспоживання. На виконання закону України «Про комерційний облік» до 01.06.2019 року завершити роботу з встановлення внутрішньо-будинкових лічильників комерційного обліку холодної води в багатоквартирних будинках та в будинках та квартирах фізичних осіб, які не мають лічильників обліку води;
 • недопущення  перевищення фактичних витрат та втрат питної води при транспортуванні через централізовані мережі водопостачання більше нормативних (30 % від загальної кількості забраної води);
 • забезпечення стабільного в повному обсязі надання  послуг:

-з централізованого водопостачання 195 тис.м3;

-з централізованого водовідведення 40 тис.м3;

-з вивезення РПВ 5 тис.м3.

 

VРЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА  МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Оцінка  поточної  ситуації

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок площею 415,4 га, в основному це землі сільськогосподарського призначення, договори на оренду яких укладає района державна адміністрація. З числа забудованих земель станом на 01.12.2018 на території міста  в оренді знаходиться 154 земельних ділянок площею 43,6 га.

Протягом 2018 року міською радою укладено 16 договорів оренди землі та додаткових угод до них, з них — 11 нових договорів ( в тому числі 2 за результатами аукціону), 3 договори переукладено на нового власника майна, дію 2 договорів продовжено За звітний період припинено дію 9 договорів оренди земельних ділянок,  які були продані за встановленою процедурою.

Надходження від плати за землю в січні-листопаді  2018 року склали третину  надходжень до загального фонду міського бюджету: 4241,4 тис.грн., що на 163,3  тис.грн. або 4% більше рівня  2017 року, в тому числі  2890,6 тис.грн. орендної плати та 1350,8 тис.грн. земельного податку.

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2018 році продано 12 земельних ділянок, з них 2 земельних ділянки вільні від забудови продані за процедурою аукціону. Всього від продажу землі надійшло до міського бюджету за 11 місяців разом зі сплатою ростроченого платежу 782,8 тис.грн. Отримані від продажу кошти направлені на поповнення та ремонт матеріально-технічної бази комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів, покращення благоустрою міста.

В березні поточного року міською радою затверджена нормативна грошова оцінка земель міста Богодухова, виконана ТОВ «ЗЕМІНФОРМ», відповідно до чинного законодавства, яка вступить в дію з 1 січня 2019 року. Базова вартість 1 кв.м. землі в місті згідно з технічною документацією складає 151,80 грн, що на 4,8% більше діючої грошової оцінки, з врахуванням індексів інфляції за 2011-2017 роки.

В червні 2018 року відповідно до Податкового Кодексу Украни, за процедурою прийняття регуляторних актів міською радою встановлені місцеві податки і збори на 2019 рік,  в тому числі ставки та пільги щодо сплати земельного податку.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • встановлення меж населеного пункту міста Богодухова;
 • інвентаризація земель;
 • виготовлення Генерального плану міста;
 • поновлення нормативно- грошової оцінки на землю сільських населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста Богодухова з боку виконавчого комітету міської ради та депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;
 • відповідно до поданих заяв проводити земельні торги (аукціони) для отримання права власності та  оренди на земельні ділянки, вільні від забудови;
 • укладення нових договорів оренди земельних ділянок;
 • перегляд ставок та пільг земельного податку на 2020 рік відповідно до Податкового Кодексу України;
 • збільшення доходної частини бюджету міста за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі.

 

VI. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Оцінка  поточної  ситуації

Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Торговельна мережа в місті Богодухові на теперішній час не лише збережена, а й розширюється, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги. Протягом звітного періоду відкрито 4 нових об’єктів торгівлі, закрились — 4. Дана сфера є досить розвиненою, в місті працюють 148 приватних магазинів та кіосків, з них: продовольчих – 63, непродовольчих – 72, 13 із змішаним асортиментом, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування (ресторани, кафе, бари), 40 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 АЗС та АГЗС. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках надають торгівельні місця ринки:  продовольчих і промислових товарів -ТОВ «Богодухівський ринок», промислових товарів — БГКТ «Підприємець», ринок торгівлі сільськогосподарською продукцією  ПП «Гранд».

У цій галузі суб’єктами виконання послуг створене в місті активне конкурентне середовище.  В останні роки  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснюють свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. На всі маршрути, міською радою проводиться конкурсний відбір перевізників, затверджуються графіки руху, тарифи. З міського бюджету виділено 100 тис.грн. на компенсацію перевізникам за пільгові перевезення.

Міська рада в межах своїх повноважень постійно працює над створенням комфортних умов для роботи  фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу. За встановленою процедурою за конкурсом надаються в оренду приміщення та споруди комунальної власності, у  відведені законодавством терміни надаються дозволи на розміщення зовнішньої реклами, приймаються рішення щодо надання земельних ділянок в оренду,  продаж, передачу у власність, встановлюються оптимальні ставки місцевих податків і зборів. У зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати ставка  єдиного податку для платників 2 групи  зменшена з 20 до 12 відсотків,зменшені відсоткові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • · недопущення торгівлі в невідведених місцях;
 • · ініціювання  заходів з упорядкування прилеглої території біля об’єктів торгівлі та сфери обслуговування, прибирання від сміття та снігу;
 • · недопущення нелегальних  та забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;
 • · підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами;
 • · сприяння суб’єктам малого бізнесу в отриманні у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності та продажу земельних ділянок під об’єктами, що використовуються для здійснення бізнесу.

 

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» в третьому кварталі 2018 років завершена розпочата в кінці 2016 року реалізація  мікропроекту «Створення житлових умов для ВПО (соціальние житло-квартири) в м.Богодухів (вул. Моргунова, 23Б)».   Координатор проекту — Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ). Донором УФСІ в реалізації даного проекту є Уряд Німеччини через німецький банк KfW (5454,2 тис.грн). В результаті  реконструкції будівлі шкіро-венерологічного диспансера  створено соціальний гуртожиток  для 12 сімей переселенців, який передано на баланс КП «Богодухівжитло» для подальшого утримання. Гуртожиток вже заселений сім’ями внутрішніх переселенців. Розподілення житла проведено наглядовою радою виконавчого комітету міської ради та затверджено рішенням виконавчого комітету.

За рахунок коштів обласного бюджету та співфінансуванні з міського бюджету (190 тис. грн.) у 2018 році виконано реконструкцію системи водовідведення житлового будинку №18 по вулиці Загорулька.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано поточний ремонт дороги  вулиці Охтирська (1383,00 тис. грн.) та вулиці Горького (1435,60 тис. грн.).

За кошти державного бюджету виконується капітальний ремонт даху Богодухівського ДНЗ №6 «Дзвіночок», що розташований по вул. Віталія Сахна, 52. Вартість робіт відповідно до результатів аукціону 1293,4 тис.грн. Роботи будуть завершені до кінця 2018 року.

Згідно з інвестиційним проектом за рахунок коштів обласної ради (502 тис.грн.) в звітному періоді виконані роботи з реконструкції мережі зовнішнього освітлення на вулицях Шкільна та Сонячна в селі Семенів Яр -встановлено 78 світлодіодних світильників, на вулицях міста: Лозівська, Монастирська, Українська, Віталія Сахна, Привокзальна Слобідка, та провулку Лозівський встановлено 275 світлодіодних світильників.

Іде до завершення  розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області», кошти районного бюджету — 680,4 тис. грн.

В результаті участі міської ради та ініціативних груп населення міста в щорічному обласному  конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє»  для ДНЗ №5 з обласного бюджету виділено 253 тис.грн, за рахунок яких проведено капітальний ремонт паркану, встановлено тіньовий навіс та облаштовано тротуарною плиткою, встановлено пандуси укріплено стіну на центральному вході, придбано розвиваючий дидактичний матеріал та дитячі ігрові меблі.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • · Виготовити проектно-кошторисну документацію на  реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради в рамках регіонального (обласного) проекту «Енергія світла», яка полягатиме в заміні опор вуличного освітлення по вулицях Харківська, Пушкіна, парку «Слави», площах Соборності і Незалежності та заміні 366 натрієвих світильників на світодіодні на 19 вулицях і 7 площах міста;
  • · «Будівництво  очисних споруд с.Семенів Яр»  (орієнтовна вартість 50 млн.грн.);
  • · «Будівництво системи централізованого водовідведення  в м.Богодухів Харківської області».

У 2019 році отримати експертний висновок до проектно-кошторисної документації, виготовлення якої завершиться до початку 2019 року і розпочати будівництво після виділення коштів з бюджетів вищих рівнів. Для отримання експертного висновку до проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові:

-розробити детальний план будівництва  системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області в межах населеного пункту;

-оформити право власності на земельну ділянку під будівництво КНС №2;

-сплатити за послуги та отримати технічні умови від АТ «Харківобленерго»  на підключення КНС  № 1 та №2;

-сплатити за державну експертизу та отримати експертний висновок на ПКД;

 • · Продовжити пошук інвесторів для реалізації проектів, на які вже виготовлена проектно-кошторисна документація :

- «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові» (5302,691 тис.грн.);

- «Будівництво водопроводу в с. Семенів Яр» (2296,798 тис.грн.);

- «Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Миру в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад» (9718 тис.грн.)

· Приймати участь в щорічному обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє» з метою створення нових елементів з благоустрою та вирішення інших суспільних потреб громади. Придбання обладнання та інвентарю, проведення поточних та капітальних ремонтів в установах та закладах комунальної власності та ОСББ;

 • Розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату до 2030 року, відповідно до  європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» щодо  зобов’язань скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) до 2030 року  щонайменше на 30% за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

 

VIII. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

Протягом 11 місяців 2018 року зберігається позитивна динаміка надходжень доходів до загального фонду бюджету міста. Бюджет м. Богодухова  поповнився на 19588,2 тис. грн. власних надходжень, що на 3420 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року. Традиційно найбільша частка в доходах загального фонду бюджету міста належить місцевим податкам і зборам – 68,5% і складає                      13423,0 тис.грн., що на 2366,8 тис.грн. більше за відповідний період минулого року.

Акцизного податку, що зараховується до бюджету міста за 11 місяців звітного року надійшло 4525,0 тис.грн., що на 0,44 тис.грн. більше ніж у відповідному періоді попереднього року.

Відповідно до внесених змін у законодавчі акти України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг було збільшено коло адміністративних послуг, що надаються. В результаті, до бюджету міста за звітний період зараховано 932,2 тис.грн., що на 294,5 тис.грн. більше за відповідний період 2017 року.

Видатки міського бюджету направлені на стабільну роботу бюджетних установ та якісне надання адміністративних послуг мешканцям міста. За січень-листопад  поточного року використано                   32776,1 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з бюджетів всіх рівнів – 12387,7 тис.грн.), що на 41% більш аналогічного періоду 2017 року.

За січень-листопад з міського бюджету було профінансовано видатків на загальну суму         32776,1 тис.грн., у тому числі на розвиток житлово-комунального господарства 12181,0 тис.грн., соціальний захист населення – 629,0 тис.грн., утримання закладів освіти,розвиток культури та спорту, тощо.

Районному бюджету передана субвенція з міського бюджету у сумі 887,8 тис. грн.

За рахунок міського бюджету надані пільги окремим категоріям громадян з житлово-комунальних послуг.

Своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, проведена оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, заборгованість станом на 01.12.2018 відсутня.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • проводити активну роботу щодо мобілізації надходжень до бюджету міста, залучати додаткові резерви по збільшенню доходної частини;
 • розширити базу оподаткування, створити сприятливі умови для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скоротити неофіційний сектор економіки міста;
 • сформувати збалансований бюджет міста на 2019 рік на основі реальних показників економічного і соціального розвитку міста на засадах бюджетної децентралізації;
 • забезпечити якісне застосування програмно-цільового методу складення і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;
 • забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині передбачення в повному обсязі коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії;
 • підвищення якості послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів;
 • покращити фінансову дисципліну на всіх етапах виконання міського бюджету, підвищити ефективність видатків бюджету Богодухова.

 

IX. ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка поточної ситуації

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 1 січня 2018 року становила 16948 чол., в тому числі: м.Богодухів-15476 чол., с.Мусійки — 585 чол., с.Семенів Яр — 736 чол., с.Москаленки — 137 чол., с. Паляничники — 14 чол.  Протягом 11 місяців 2018 року народилось 232 чол, померло 276 чол. З врахуванням міграції населення міста і сіл міської ради збільшилось на 65 чол. і склало 17013 чол.

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом 2019 року послугами служби зайнятості скористалися 814 громадян міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 474 особи. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 84 особи з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 14 роботодавцям по 30 працевлаштованим безробітним, в тому числі по 9 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 30 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 90 тис.грн, в т.ч. місцевого бюджету – 45,0 тис.грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 45,0 тис.грн. Також протягом року центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 158 безробітних громадян.

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення та абезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили;
 • зменшення рівня безробіття;
 • досягнення продуктивної зайнятості населення відповідно  до Програми зайнятості  населення на 2019 рік:
 • працевлаштувати (з урахуванням плинності кадрів) -  260 чол.
 • в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 20 чол.;
 • залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 150 чол., в тому числі на виконання міської  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2019 рік - 90 чол., (кошти центру зайнятості 50,0 тис.грн, міського бюджету - 50,0 тис.грн), за рахунок підприємств інших форм власності — 40 чол.);
 • направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості  під замовлення  роботодавців- 130  чол.

X. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Оцінка  поточної  ситуації

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про бюджет на 2018 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний кодекс України, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення, як в районі, так і в місті, займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2018 році з міського бюджету було використано 670,1 тис. грн., в тому числі:

-  50% знижки інвалідам по зору I групи (15 інвалідів) на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату та виплата компенсації на придбання твердого палива – 10,4 тис.грн.;

- на фінансову підтримку ради ветеранів – 92,1 тис. грн.;

- на матеріальну допомогу – 528,6 тис.грн., учасникам АТО – 14,0 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 28,8 тис.грн.;

- сім’ї загиблого учасника АТО – 5,0 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 26,0 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2019 рік

 • Забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, тис.грн.:
- встановлення пандусів та кнопок виклику згідно з кошторисами
- надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями),в тому числі:- учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО (одноразово);

- постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС);

- сім’ям загиблих учасників АТО щорічно надавати одноразову матеріалу допомогу до Дня захисника України та 50% знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 50% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

540,0

30,0

5,0

10,0

-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого;

39,0

-надання матеріальної допомоги квартальним міста

40,0

-підтримка творчої та обдарованої молоді

36,0

-підтримка учасників АТО

156,0

 

 • Надати субвенцію районному бюджету:

- на компенсаційні виплати ліквідаторам ЧАЕС (I, II категорії) — 156 тис. грн;

-на фінансову підримку районній організації ветеранів України -97 тис.грн.,

-надання інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 50% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива –16,3 тис.грн.

 • Облаштування палати для учасників АТО/ООС у КУОЗ Богодухівська центральна районна лікарня із залученням спонсорських коштів;
 • Продовжувати співпрацювати з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 

XI. ОСВІТА

Оцінка  поточної  ситуації

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується – 625 дітей у 25 групах. Їх обслуговують 135 працівників. На фінансування галузі «Освіта» у 2018 році використано 13 935,3 тис. грн.

Відповідно до Програми «Дошкільна освіта на 2018-2020 роки» протягом 2018 року продовжувалась робота над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази ДНЗ за рахунок коштів міського бюджету, залучення позабюджетних надходжень, з державного бюджету (1419,0 тис.грн.), обласного бюджету по галузі «Освіта» (253,0 тис.грн.), меценатські та спонсорські кошти:

ДНЗ№3 – придбано холодильник, проведено ремонт приміщення молодшо-середньої групи (облаштування стін гіпсокартоном), переклеювання шпалер;

ДНЗ№5 – виконано капітальний ремонт паркану, встановлено тіньовий навіс та облаштовано тротуарною плиткою, встановлено пандуси, укріплено стіну на центральному вході, придбано розвиваючий дидактичний матеріал та дитячі ігрові меблі;

ДНЗ №6 — виконано капітальний ремонт даху;

ДНЗ№7 – придбано водонагрівач, встановлено здвоєну гойдалку, лави, відремонтовано водогін, придбано килим, тюль для трьох роздягалень, 24 українських національних костюмів для дітей;

ДНЗ №8 – виконано ремонт опорної стіни, сходів в приміщення ДНЗ,  каналізаційної системи в харчоблоці,  замінено килими та штори в усіх групових кімнатах;

ДНЗ №9 – утеплено підлогу, обшито стіни та стелю гіпсокартоном, поклеєно шпалери, встановлено світильники з енергозберігаючими лампами  в коридорі; облаштовано східці на вході на територію ДНЗ, замінено троє внутрішніх дверей.

Для всіх ДНЗ придбано кухонний посуд, електронні ваги (105,0 тис.грн.) та розвиваючі ігри для дітей (50,0 тис.грн.).

Вихованці ДНЗ забезпечені необхідним для їх нормального росту і розвитку збалансованим харчуванням, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 2018 рік склали 1790,1 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 1074,1 тис. грн., батьківська плата – 703,9 тис.грн грн., благодійна допомога – 12,0 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2018 рік становив 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день склала для дітей молодшого віку 14,97  грн., старшого віку – 23,29 грн. За рахунок міського бюджету для дітей ДНЗ 618 придбано новорічних подарунків.

Від плати за харчування дітей звільнені батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій. Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50%. Всього в ДНЗ протягом 2018 року звільнено від сплати за харчування 35 дітей, зменшена плата на 50% для 40 дітей.

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту»: надбавка за вислугу років, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків – 681,1 тис.грн., допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – 212,7 тис. грн., преміювання працівників ДНЗ — 94,0 тис. грн. та виплата коштів на відрядження  -8,0 тис.грн.

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 1 214,4  тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 136,9 тис.грн., на оздоровлення дітей пільгового контингенту – 141,1 тис.грн.

 

 

 

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік

Продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. За кошти міського бюджету та залучені кошти від участі в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» виконати:

ДНЗ №3 — утеплення фасаду будівлі, придбання ліжок;

ДНЗ№5  — побудову прогулянкових павільйонів та облаштування доріжок;

ДНЗ №6 — заміну вхідних дверей у всіх групах;

ДНЗ №7 — дооблаштування огорожі, оновлення меблів;

ДНЗ №8 — переобладнання павільйонів, облаштування прогулянкових майданчиків, оновлення меблів, заміну унітазів;

ДНЗ №9 — реконструкцію каналізаційної системи, придбати вентиляційне обладнання та електричну плиту на харчоблок.

Забезпечити харчування дітей відповідно до норм харчування та умови утримання дітей ДНЗ відповідно до санітарних умов і стандартів.

 

XII. КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

  Оцінка  поточної  ситуації

Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості.

Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

До Міжнародного дня захисту дітей та випускних вечорів у закладах освіти міста, обдарованим дітям та медалістам, міською радою вручено грамоти та цінні подарунки на суму 13,4 тис.грн.

До сфери підпорядкування міської ради належить Семеноярський сільський клуб, на утримання та заробітну плату у 2018 році використано 281,0 тис. грн.

Міська рада брала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради, виділялись кошти на вручення призів. У рамках заходів до 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, проведено міську військово-спортивну гру, присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна, за участі навчальних закладів міста Богодухова. Командам переможцям вручено спортивний інвентар на суму 10 тис.грн. Також було проведено низку спортивних заходів: змагання з пляжного волейболу, тенісу, шахів, шашок. Всім переможцям було вручено призи за рахунок міського бюджету та спонсорських коштів.

За рахунок коштів міського бюджету для міської волейбольної команди «Рись» придбано волейбольну форму та волейбольні м’ячі на суму 20 тис.грн.

В звітному році волейбольна команда «Рись» виступала у відкритому чемпіонаті в місті Харкові серед любителів та зайняла друге місце у III лізі, що дало право гравцям піднятися у II лігу. Команда брала участь у традиційному чемпіонаті в Харківській області з волейболу. Чоловіча збірна команда другий рік поспіль займає п’яте місце, що говорить про високий рівень команди. На щорічному відкритому турнірі у м.Охтирці команда отримала медалі бронзової проби. Команда взяла участь у відкритому Кубку міста Харкова, присвяченому Дню звільнення міста та у запеклій боротьбі отримала срібну медаль.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік

 • · Підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до України, відродження народних звичаїв та традицій.
 • · Пропагування та збереження традицій Богодухівщини, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді.
 • Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в порівнянні із минулим роком, кількості учасників.
 • · Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді та дітей.
 • · Проведення культурно-масових заходів на території Богодухівської міської ради відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки.
 • · Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності Семеноярського клубу у культурно-масових заходах.
 • · Облаштувати волейбольний майданчик,  дообладнати спортивними елементами майданчик біля Семеноярського клубу.
 • · Створити краєзнавчий музей у Семеноярському клубі.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2018 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням

ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“. Протягом року постійно наповнювавсь офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчого комітету, забезпечувавсь зворотній електронний зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувалась не тільки зацікавленість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 24,5 тис.грн., за публікації в газеті «Слобідський край» — 5,2 тис.грн.

Тісний зв’язок населення з міською радою здійснювавсь через  взаємодію   квартальних, що представляють інтереси жителів відповідних територій. 26 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2018 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2537 громадян із них 1301 зареєстрованих, 1236 знятих з реєстрації, видано 1381 довідок з цих питань.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до якого органи місцевого самоврядування одержать повноваження реєстрації актів цивільного стану, що надасть можливість розширити спектр адміністративних послуг.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк».

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2018 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“. Протягом року постійно наповнювавсь офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчого комітету, забезпечувавсь зворотній електронний зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувалась не тільки зацікавленість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 24,5 тис.грн., за публікації в газеті «Слобідський край» — 5,2 тис.грн.

Тісний зв’язок населення з міською радою здійснювавсь через  взаємодію   квартальних, що представляють інтереси жителів відповідних територій. 26 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2018 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2537 громадян із них 1301 зареєстрованих, 1236 знятих з реєстрації, видано 1381 довідок з цих питань.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до якого органи місцевого самоврядування одержать повноваження реєстрації актів цивільного стану, що надасть можливість розширити спектр адміністративних послуг.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк».

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

ХIV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  міста.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку міста. Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.Моніторинг проводиться на підставі даних централізованої бухгалтерії  міської ради, управлінь районної державної адміністрації, комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Виконавчий комітет щоквартально здійснює збір та узагальнення інформації щодо  виконання Програми, розглядає її та інформує Богодухівську міську раду до кінця місяця наступного за звітним про хід виконання Програми.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Богодухівської міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Секретар міської ради                       ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО             З.Зіньковська