Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік

Переглядiв: 345

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XVI СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.03.2017                                           Богодухів                                    № 396_-VII

 

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік

Відповідно до ст.11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік» від 20.01.2017 №1 міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік, надалі – Програма, що додається.

2.Виконкому міської ради:

1) Забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

2) Здійснювати щоквартально аналіз стану виконання Програми.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити фінансування Програми у 2017 році  в межах асигнувань.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету (голова Григорович П.О.) та з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Журба Ю.О.).

 

Міський голова                                           М.ГОЛУБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список осіб, які завізували

рішення  XVI сесії VІІ скликання Богодухівської міської ради

 

«Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік «

 

     03.03.2017                                                                                № ________-VІI

 

№ з/п

Прізвище, ініціали

Посада

Дата візи

Підпис

1

Зіньковська З.М.

секретар міської ради

2.

Перепелиця  Д.М. юрист

3.

Ворвуль В.В.заступник міського голови

4

 Григорович П.О.голова  постійної депутатської комісії з питань бюджету

5

Журба Ю.О.голова  постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку

6

Моргун Л.М.

провідний спеціаліст апарату міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Богодухівської міської ради 03.03.2017 р № ___VII

                   (XVI сесія   VII скликання)

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

ПРОГРАМА

 ЕКОНОМІЧНОГО

 ТА СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

на  2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З М І С Т
Сторінка
I.
Вступ

3

II. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2017 році

3

ІІІ.
Шляхи розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей

4

ІV.
Розвиток житлово-комунального господарства

4-9

V.
Реалізація земельної реформи  та політика міської ради в земельних відносинах

9-10

VІ.
Розвиток  підприємництва

10

VII. Інвестиційна політика

11-12

VІІІ.
Фінансова та бюджетна політика

13-14

ІХ.
Зайнятість населення

14-15

X.
Соціальний захист

15-16

XI.
Освіта

16-17

XII.
Культура та спорт

17-18

XIII. Відкритість влади, розвиток інформаційного простору

18-20

XIV. Результати виконання програми

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Програма

 економічного  та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на  2017 рік

 

I.ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу показників розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Програма розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» з врахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399                  «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України                         на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Плану на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 18 червня 2015 року № 1227-VI

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо сталого економічного і соціального розвитку міста, ґрунтується на комплексі міських цільових програм, законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики, пропозицій міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств та установ міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

На основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету на 2017 рік визначено цілі, пріоритети та завдання, розроблено заходи щодо їх реалізації.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення,  інвестиційно-інноваційної активності у місті Богодухові.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Богодухівською міською радою за пропозицією виконавчого комітету, а також при уточненні міського бюджету на 2017 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2017 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради.

Термін реалізації програми – 2017 рік.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2017 РОЦІ

Виходячи з оцінки головних проблем та потенціалу міста, з метою стабілізації фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, відповідно до основних напрямків урядової політики в економічній і соціальній сферах основними цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку міста у 2017 році мають бути:

-поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня доходів зайнятості, підвищення рівня доходів населення;

-підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту населення;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-поліпшення стану навколишнього природного середовища;

 

 

4

-продовження будівництва (реконструкції) об’єктів житлово-комунального та соціального призначення;

-залучення інвестицій в розвиток міста, в тому числі міжнародної технічної допомоги, реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури міста;

-поліпшення стану комунальних доріг.

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Основними шляхами розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей в 2017 році є:

 • розробка Стратегічного плану розвитку міста на 2017-2020 роки за участі представників підприємств, установ, організацій, малого бізнесу та зацікавлених мешканців міста.
 • максимальне використання повноважень для наповнення міського бюджету;
 • створення сприятливого бізнес-клімату, умов для  інвестування, використання позабюджетних джерел фінансування;
 • збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей;
 • розвиток сучасної  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури;
 • надання високоякісних послуг мешканцям і відвідувачам міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом усунення  зайвих  адміністративних та регуляторних бар’єрів;
 • співпраця в рамках повноважень в роботі податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, у тому числі за рахунок виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами;
 • забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємств комунальної форми власності та на цій основі підвищення рівня якості комунальних послуг;
 • забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, культури та інших закладів соціально -  культурної сфери;
 • корегування Генерального  плану міста;
 • проведення інвентаризації землі, розмежування земель комунальної та державної власності;
 • підтримка та впровадження заходів з енергозбереження з метою зниження споживання енергоносіїв;
 • підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість до громади, регулярна звітність щодо досягнутих результатів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються статтями 91,77,102 Бюджетного кодексу України та переліком міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, що додається.

 

IV. РОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА
 
КП «Богодухівжитло»

Оцінка  поточної  ситуації

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 2016 року профінансовано  6558,4 тис.грн. загального та спеціального фондів, проти 4355,4 тис. грн. у 2015 році, які були використані: на оплату праці працівників з благоустрою (1249,9 тис.грн.), придбання паливно-мастильних матеріалів (577,4 тис.грн.), запасних частин та інших матеріалів (1001,4 тис.грн.), електрообладнання для освітлення (131,1 тис.грн.), матеріалів та обладнання для поточного ремонту доріг (521,9 тис.грн.), оплату енергоносіїв (450,0 тис.грн.), оплату послуг (676,0 тис.грн.), придбання та капітальний ремонт транспортних засобів створення та ремонт елементів благоустрою (1310,7 тис.грн.).

Продовжувалась робота з розширення та модернізації мережі вуличного освітлення. Відновлене освітлення по вулицях Індустріальній, Набережній, Сонячній, Байдукова, провулку Грінченка, Пушкіна, Бєляєва, в селі Семенів Яр (вул.Лісова, вул.Костянтинівка, пров.Лісовий),  м/р вул.Катукова, пров. Чкалова, Гагаріна (біля 3 школи). З цією метою було придбано 3,6 км відповідного дроту. Підтримувався робочий стан об’єктів вуличного освітлення і світлофорного

5

обладнання, замінялись лампи, здійснювався демонтаж та ремонт старих світильників. Замінено  102 світильники з лампами розжарювання на натрієві світильники та 758 лампочок, з них натрієвих 178, діодних 20. Всього по місту на кінець 2016 року в мережі обліковується 1,5 тисячі ламп, з них 644 –енергозберігаючих. Вартість матеріалів для забезпечення вуличного освітлення склала  131,1 тис.грн. На оплату спожитої електроенергії використано –  450,0 тис.грн.

В галузі дорожнього господарства використано коштів з міського бюджету 1698,9 тис.грн, за рахунок яких виконано:

- поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях Троїцька, Кооперативна, Молокова, Покровська, Чернієнка, Молодіжна, Спортивна, Дем’янівська, 8-го Мехкорпусу, Успенська, площах Соборності, Незалежності, тротуару вулиці Спортивна, Робітнича, Пушкіна, Загорулька, Шевченка, Українська, Комарова, тротуару Центрального парку — загальною площею 2400,1 м.кв., для чого придбано асфальтобетонної суміші 310 тонн на 437,5 тис.грн., щебеню на 37,6 тис.грн., бітумної емульсії  0,8 тонт на 5,5 тис.грн;

- засипку щебенем та бувшим у вжитку асфальтом 300 м.куб.: вулиць 1-го Травня, Байдукова, Костянтинівка, 8-го Березня, Ломоносова, Третяківська, Залиманівська, Слобожанська;

- грейдерування ґрунтових доріг по вулицях Благовіщенській, Мусійчанській, Катукова, Центральній;

- посипання вулиць піщано-сольовою сумішшю та розчищення доріг від снігу (152,1 тис.грн.);

- нанесення розмітки на дорогах, поточний ремонт світлофорного обладнання, придбання дорожніх знаків, огорож металевих переносних, конусів (63,1 тис.грн);

- коригування та експертизу проекту щодо капітального ремонту дороги по вул. Заводській (4,2 тис.грн.);

- ПАТ УМБ-23  виконанно капітальний ремонт дороги по вул. Заводській  ( 898,2 тис.грн.). З причини незадовільних погодних умов роботи виконані не в повному обсязі.

З метою виконання більшого обсягу робіт з поточного ремонту комунальних доріг за кошти міського бюджету виконано капітальний ремонт трактора Т-156 (448,6 тис.грн.), придбано автогрейдер ДЗ-143 б.у в. (460,0 тис.грн.), автомобіль марки МАЗ 5549 (96,0 тис.грн.), причіп (13,2 тис.грн.), інструмент та обладнання: повітродуйку, бітумний котел, відбійний молоток, електрогенератор, віброплиту (65,7 тис.грн.), в штат КП «Богодухівжитло» введено 5 посад дорожніх робітників.

До об’єктів благоустрою додались: дві автозупинки по вулицях Індустріальній, Богодухівській (20,4 тис.грн.), два тенісних столи до дитячих майданчиків (12,1 тис.грн.), п’ять дитячих майданчиків (225,1 тис.грн), відеоспостереження – 80,0 тис.грн. Оновлені прикраси та гірлянди для новорічної міської ялинки. Відремонтовано 3 шахтних колодязі на вулицях Оксенича, Сонячна, Заводська.

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава, спилювались аварійні дерева (86 шт.), виконувалось кронування  дерев (46 шт), проводилась обрізка сухих гілок дерев. Для забезпечення цих робіт були придбані ще 2 мотокоси та бензопила (10,6 тис.грн.).

На міському ставку Копань за рахунок інвестора очищено дно водойми від очерету, завезено пісок, з метою унеможливлення заїзду автотранспорту на територію пляжу зроблена огорожа з плит. За кошти міського бюджету виконане грейдерування дороги, сучасне освітлення території пляжу, встановлені вбиральня, грибки, лавочки, бак для збору сміття, два крани для питної води, шлагбаум для проїзду сміттєвозу, облаштовано рятувальний пункт, придбано човен та інвентар для рятувальників. Для регулювання рівня води у водоймищі влаштовані шандорні гідроспоруди. Якість води в ставку постійно моніториться санітарною службою.

В галузі санітарного очищення виконано паспортизацію та інвентаризацію ТПВ, отримано дозволи на їх розміщення (21,4 тис.грн.), придбано огорожі для контейнерів (40,4 тис.грн.) та 50 контейнерів (93,9 тис.грн.).

Впродовж 2016 року вивезено побутових відходів 21,6 тис. куб.м., проти 19,8 тис. куб.м у 2015 році, захоронено на сміттєзвалищі 2,7 тис. тонн відходів. Вивезено негабаритного сміття 943 м.куб. проти 692,5 м.куб. у 2015 році.

Продовжувалась робота щодо розширення зони збору сміття по вулицях міста. Додано два майданчики з контейнерами ( вул. Івченка, Москаленки), всього по вулицях міста розміщено 168 майданчиків для збору   ТПВ.   Протягом  2016 року  кількість  абонентів,  що  користуються  послугою

 

 

 

6

з вивезення твердих побутових відходів у приватному секторі збільшена на 478. Всього на кінець 2016 року обліковується 3068 абонентів послуги з вивезення ТПВ у приватному секторі, 1431 абонент у  багатоквартирних будинках та 189 абонентів з числа юридичних осіб (підприємств, установ, організацій). Проте, укладення договорів з населенням і фізичними особами- підприємцями і до цього часу викликає спротив, а відсоток сплати за укладеними договорами по цій послузі вкрай низький- 65,6% а  по населенню приватних домоволодінь — 50,3%.

         В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 96 будинків загальною площею 82,4 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1431 абоненту. Впродовж 2016 року проводилась робота по забезпеченню послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду, зокрема здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем з видачею актів ДПО. За результатами актів виконано частковий ремонт димових та вентиляційних каналів в житлових будинках по вул. Дем’янівська  69, 75 «Б», 75 «В», 75 «Г», 75 «Д»; Загорулька, 18; Моргунова,24; 8-го Мехкорпусу, 4П, 4К, 7; Чалого, 14; Шевченка, 30. Ремонтні роботи по забезпеченню освітлення місць загального користування будинків житлового фонду виконуються постійно та в повному обсязі.

Відповідно до Програми проведена робота з інвентаризації технічної документації на багатоквартирні будинки. Протягом 2016 року замовлено БТІ виготовлення паспортів на 90 будинків, близько половини вже виготовлено, але не отримано, оскільки не  вирішене питання оплати за виконану роботу.

Протягом 2016 року було заплановано створити три ОСББ, фактично створено два. Всього в місті Богодухові зареєстровано 16 юридичних осіб зі статусом ОСББ або 15%  від загальної кількості будинків.  Це низький показник, попри те, що виконавчим комітетом міської ради проводиться постійна робота щодо ініцювання мешканцями будинків  створення таких об’єднань, проводяться зустрічі та відповідна робота з представниками ОСББ щодо переваг об’єднань в утриманні будинків та участі у різноманітних конкурсах, пріоритетним напрямком яких є поліпшення стану матеріально-технічної бази об’єктів житлово-комунального господарства.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 • для розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» придбати:

- трактор МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем- 600 тис.грн.;

- техніку, інструмент та обладнання для ремонту доріг  (повітродуйку, ямобур, відбійний молоток , електрогенератор, віброплиту) –110,0 тис.грн. ;

- 100 контейнерів для збору твердих побутових відходів (250 тис.грн.);

- запчастини для автотранспорту- 225,0 тис.грн.;

- запчастини на світлофори -5,0 тис.грн., знаки дорожні – 32,0 тис.грн.;

-  бензокоси- 3 шт, бензопили- 3 шт., запасні частини та матеріали до них -100,0 тис.грн.;

- виконати проект землевідводу 40,0 тис.грн. та облаштувати навіс для стоянки автотранспорту на господарському подвір’ї КП «Богодухівжитло» по вул.Григорія Сковороди — 300,0 тис.грн.(кошти спецфонду);

- відремонтувати автогідропідйомник АГП-22 -100 тис.грн.;

- застрахувати автотранспорт та виконати його техогляд  – 30,0 тис.грн;

 • продовжити роботу щодо розширення/відновлення вуличного освітлення (135,8 тис.грн.):

-  вул.Привокзальна Слобідка – 61,4 тис.грн.;

-  вул.Веселкова – 26,5 тис.грн.;

-  вул.8 Березня (частково) – 5,4 тис.грн.;

-  пров.8 Мехкорпусу (частково) – 7,2 тис.грн.;

-  вул.Садовий Яр – 3,2 тис.грн.;

-  вул.Лозівська (частково) – 16,1 тис.грн.;

-  вул.Пушкіна(кладовище) – 16,0 тис.грн.;

 • придбати матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку (лампи, світильники, лічильники, реле управління вуличного освітлення та інше)- 206,2 тис.грн;
 • для посипання доріг в зимовий період придбати сіль 60т – 85,0 тис.грн. та пісок 500 куб.м – 100,0 тис. грн.;
 • виконати поточний ремонт дорожнього покриття на загальну суму 1500,0 тис.грн. по вулицях: Українська, Гомолка, В.Сахна, Г.Сковороди, Третяківська, Слобожанська, Чернієнка,

 

7

Кооперативна, Охтирська, Загорулька, Пушкіна  та на кладовищі; площах: Поштова, Незалежності; тротуарів по вулицях Шевченка , Пушкіна,  в міському парку,;

 • здійснити засипку щебенем  обсягом  1000 куб.м. та грейдерування комунальних грунтових доріг (вулиці: 1-го Травня, Дружби, Суворова, Чкалова, Ломоносова, Лозівська, Вишнева, Залиманівська, Оксенича, Варанкіна, Беляєва – перехрестя вул. Центральної, Пролетарська, Замісцева, Байдукова, Латіна, Глобіна, 8 Березня, Івана Франка, Затишна, Соснова, Третяківська, Грайворонська, Заводська, Короленка, Веселкова, Слобожанська, Млинова, Віталія Сахна, Набережна, Нова, Мусійчанська, Садовий Яр, Заводська, Веденічева;  провулки: Лозівський, Краснокутський, Ударний, Пролетарський, Вокзальний, Залиманівський; проїзд Дачний; міське кладовище) –220,0 тис.грн.;
 • виконати при необхідності розчищення доріг від снігу(за договорами) – 120,0 тис.грн.;
 • розробити ПКД на капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Гомолка (від Центральної до Молокова), та вулиці Третяківської (від Харківської до Млинової);
 • відновлення огорожі -120 тис.грн.;
 • збільшити обсяги надання послуг із вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з  підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь на 12 відсотків;
 •  покращити якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (дотримання графіків з вивезення, підтримання в належному санітарному стані прилеглої  території біля  майданчиків для збору ТПВ);
 •  відповідно до нормативів розрахувати тариф на послугу з вивезення великогабаритних відходів та надавати її за рахунок коштів споживачів;
 • реконструкція квітника на пл.. Незалежності, облаштування газонів, квітників -150,0 тис.грн;
 • виконати поточний ремонт та фарбування дитячих ігрових, спортивних та інших майданчиків -50 тис.грн., монументів, пам’ятних занків -50, тис.грн.;
 • здійснювати видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави в зонах відпочинку та обабіч доріг -60 тис.грн.;
 • забезпечити відлов безпритульних тварин -30 тис.грн;;
 • забезпечити належні умови для  відпочинку на ставу «Копань» — 15 тис.грн.;
 • виконати ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях міста – 120 тис.грн.;
 • забезпечити обстеження та ремонт димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду підприємства, укласти договори на технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання;
 • здійснити належне утримання та ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж, систем водопостачання та водовідведення, обробку підвальних приміщень дератизаційними засобами та інше;
 • продовжити роботу щодо примусового стягнення боргів за надані житлово-комунальні послуги;
 • на виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»: продовжити виготовлення  технічної документації на будинки комунальної власності; активізувати роботу щодо створення ОСББ (проведення сходок в мікрорайонах, інформування в ЗМІ, залучення ініціативних груп мешканців будинків до участі в інвестиційних конкурсах).

 

КП «Богодухіввода»

Оцінка поточної ситуації

КП «Богодухіввода» надаються послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження та інші послуги.

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км, у 2016 році протяжність водопроводів збільшилась на 1,2 км за рахунок будівництва водопроводу Катукова – Пушкінська. Водою з міського водопроводу користується 61.6% мешканців населених пунктів Богодухівської міської ради, за рік кількість абонентів збільшена на 75 споживачів. Загальна кількість споживачів послуги на кінець 2016 року налічує 4875 абонентів, у т. ч. населення 4745 абонентів, бюджетні установи 30 абонентів, інші (госпрозрахункові) 100 абонентів.

Протягом 2016 року КП «Богодухіввода» збільшило обсяги надання послуг з водопостачання та водовідведення на 10% в порівнянні з 2015 роком. Всього реалізовано  води 212,4 тис. м3 (2015 р. — 193,1 тис.м3).

 

8

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,1 км, послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців. За рахунок будівництва  системи водовідведення до житлових будинків по вул.Чалого, Троїцькій у 2016 році обсяг надання послуг з водовідведення збільшився  на 10.8 %, і склав 43.3 тис. м.3  стоків (2015 р. -  39 тис.м3), кількість абонентів збільшена на 96 споживачів.

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  37,9 % мешканців міста. Обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством залишився на рівні минулого року, а саме 11,8 тис. м.куб., що обумовлено підключенням до центральної каналізації шести житлових будинків та будинку Центру дитячої та юнацької творчості, що розташовані на вулицях Чалого, Троїцькій.

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах зменшений на 18,9 % і склав за 2016 рік 18.3 тис. м3 (2015 р. -  21,9 тис.м3). Зменшення обсягів пов’язане з розірванням договірних відносин з ПП «Хелком» та ФОП Яремчук В.В., які завершили будівництво власних очисних споруд.

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2016 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті та забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 87 поривів водопровідної мережі;

-виконано роботи з ремонту внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

- виконано ремонт та заміну глибинних насосів (свердловини на вул. Кривоносова, с. Семенів Яр, водозабір Північний);

- на водозаборах вулиць Кривоносова та Комарова було встановлено обладнання для автоматизації видобутку води, свердловини переведено в автоматичний режим роботи, скорочено посади обслуговуючого персоналу;

-розпочаті роботи з метрологічної повірки квартирних засобів обліку води, встановлено та прийнято на абонентський облік 654 нових та повірених лічильників, на сплату послуг профінансовано 116,7 тис. грн.;

- у зв’язку з пошкодженням водопроводу до будинків №№ 75Д,75Е по вул. Дем’янівській, було винонано його заміну включно з внутрішньобудинковими мережами.

Для підтримання в належному стані матеріально-технічної бази підприємства з міського бюджету виділено 643,8 тис. грн., за рахунок яких профінансовані:

-придбання та ремонт спеціалізованого асенізаційного автомобіля МАЗ 533 — 354 тис. грн.;

-придбання профільованих труби та заліза для будівництва ангарів для техніки – 47 тис. грн.;

-розробка проектної документації землевідведення під об’єкти КП «Богодухіввода» — 40 тис. грн.;

-проведення геологічного вивчення запасів підземних вод для отримання спеціального дозволу на користування надрами (вартість послуги 27 тис. грн.), перший етап — 5 тис. грн.

Виготовлена проектно-кошторисна документація землевідведення під очисними спорудами с. Семенів Яр та каналізаційною насосною станцією вул. Млинова (5.2 тис. грн.), отримано витяг з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку.

За рахунок бюджетів різних рівнів закінчене будівництво:

- каналізаційного колектора по вулицях Чалого, Загорулько, Троїцькій -1231,3 тис.грн. (загальна вартість 3419,4 тис. грн.);

-водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова -105 тис.грн.  (загальна вартість 982.4 тис. грн.).;

-реконструкція водопровідної мережі житлового будинку №27/9 по вул. Охтирській-26,13 тис.грн.

Продовжувалась робота  в КП «Богодухіввода» щодо економного витрачання коштів і зниження собівартості послуг. Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що дало можливість при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали забезпечувати повноцінну виробничу діяльність. При загальному зростанні кількості наданих послуг з водопостачання та водовідведення відбулось зменшення кількості витрат електроенергії як на одиницю наданих послуг, так і на одиницю піднятої води В результаті виконання значних заходів з енергозбереження, оптимізації штатної чисельності працівників КП «Богодухіввода» та скорочення інших витрат на підприємстві «Богодухіввода», на фоні збільшення цін на енергоносії, паливо-мастильні матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати, стало можливим у травні 2016 року зменшити тарифи на основні комунальні послуги.

 

 

9

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 • забезпечення стабільного в повному обсязі надання  послуг:

-з централізованого водопостачання 195 тис.м3;

- з централізованого водовідведення 40 тис.м3;

-з вивезення РПВ 11,6 тис.м3;

 • не допущення  перевищення фактичних витрат та втрат питної води при транспортуванні через централізовані комунальні мережі водопостачання більше нормативних 30 % від загальної кількості забраної води;
 • забезпечення постійного контролю на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення культури водоспоживання, до кінця другого кварталу 2017 року встановити 18 внутрішньо-будинкових лічильників обліку холодної води в багатоквартирних будинках;
 • виготовлення ПКД щодо реконструкції водопровідної мережі по вул. Гімназійній, орієнтовна вартість (35 тис.грн.);
 • виготовлення ПКД щодо тампонування свердловин по вулицях Покровська, Пушкіна, Моргунова, пл.Театральній, Охтирській, трьох свердловин на водозаборі «Південний» (40 тис. грн.);
 • виготовлення ПКД щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова (орієнтовно 350 тис.грн.);
 • геологічне вивчення запасів підземних вод для отримання ліцензії на користування надрами. (орієнтовно 150 тис.грн.);
 • продовження будівництва системи водовідведення в м.Богодухові (розвиток очисних споруд с.Семенів Яр);
 • розробка схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення у м.Богодухові (10 тис.грн.- оплата за послуги четвертого етапу робіт);
 • придбання обладнання для пошуку трас, в тому числі самовільних врізок в мережу та прихованих витоків води в результаті поривів (180 тис.грн.).

 

VРЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА         МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Оцінка  поточної  ситуації

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%.

В оренді на кінець 2016 року на території міста знаходиться 172 земельних ділянок площею 45,5 га з числа забудованих земель. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 415,4 га, договори на оренду цих ділянок укладені районною державною адміністрацією.

Протягом 2016 року міською радою укладено 12 договорів оренди землі, з них — 3 нових договори, один договір переукладено на нового власника майна, 8 договорів переукладено на новий термін дії. За звітний період припинено дію 7 договорів оренди земельних ділянок, з них 5  були продані за встановленою процедурою.

У лютому місяці звітного року, у зв’зку з  внесенням змін до Податкового Кодексу Украни, міською радою внесені відповідні зміни до Положення про плату за землю в частині пільг та ставок земельного податку. Надходження від плати за землю склали 30% надходжень до загального фонду міського бюджету. Всього від плати за землю протягом 2016 року надійшло 3945 тис.грн., що на 1335  тис.грн. або 33,8% більше рівня  2015 року, в тому числі  2835,3 тис.грн. орендної плати та 674,2 тис.грн. земельного податку. Значне збільшення надходжень від плати за землю відбулося як за рахунок збільшення ставок земельного податку, так і в результаті індексування нормативної грошової оцінки землі за результатами рівня інфляції у 2015 році (коеф. 1,433).

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2016 році продано 7 земельних ділянок, від продажі землі до міського бюджету надійшло 401,2 тис.грн., з них – 135,1 тис.грн. від розстроченого платежу. Отримані від продажу кошти направлені на поповнення та ремонт матеріально-технічної бази комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів, покращення благоустрою міста.

 

 

 

10

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 • корегування Генерального плану міста;
 • поновлення нормативно- грошової оцінки на землю населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста Богодухова з боку виконавчого комітету міської ради та депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;
 • запровадження процедури земельних торгів (аукціонів) для отримання права власності та  оренди на земельні ділянки, вільні від забудови;
 • укладення нових договорів оренди земельних ділянок (не менше 5);
 • перегляд ставок та пільг земельного податку відповідно до змін у Податковому Кодексі України;
 • збільшення доходної частини бюджету міста за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі (отримати 3532,4 тис.грн. надходжень від плати за землю, від продажу 100 тис.грн.).

 

VI. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Оцінка  поточної  ситуації

У цій галузі суб’єктами виконання послуг створене в місті активне конкурентне середовище.  В останні роки  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснювати свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. У зв’язку з закінченням терміну дії договору з перевізником Дубонос Н.В., міською радою в квітні 2016 виконавчим комітетом проведено конкурс на визначення перевізника та укладено договір на право перевезення пасажирів з    Дубонос Н.В. на новий термін, розпочато таку ж конкурсну процедуру і за маршрутами, які обслуговує на даний час КП «Богодухівжитло».

На всі маршрути, міською радою затверджуються графіки руху.  Діючий тариф на перевезення пасажирів в розмірі 4,00 грн.  протягом 2016 року не переглядався.  Транспортне обслуговування в режимі “таксі” на сьогодні надають по місту офіційно 5 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Розширюється мережа торговельних закладів, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги. Новими об’єктами сфера роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення протягом 2016 року не поповнилась. Проте дана сфера є досить розвиненою, в місті продовжували працювати 157 приватних магазинів та кіосків, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування, 36 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 автозаправок. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках в попередньому режимі працювали та надавали торгівельні місця ринки: ТОВ «Богодухівський ринок», торгівельні майданчики ПП «Гранд» і БГКТ «Підприємець».

Міська рада постійно ініціює роботу приватних підприємців щодо приведення прилеглої до об’єктів бізнесу територій в естетично привабливий вигляд.

На площі Незалежності введена в експлуатацію ще одна будівля магазину, залишився не добудованим один магазин. Територія біля нових магазинів упорядкована, за кошти міського бюджету облаштовано тротуар.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 • · недопущення торгівлі в невідведених місцях;
 • · ініціювання  заходів з упорядкування прилеглої території біля об’єктів торгівлі та сфери обслуговування, прибирання від сміття та снігу;
 • · недопущення нелегальних  та забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;

11

 • · підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами;
 • · сприяння суб’єктам малого бізнесу в отриманні у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності та продажу земельних ділянок під об’єктами, що використовуються для здійснення бізнесу.

 

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

З метою залучення коштів інвесторів в розвиток інфраструктури міста міською радою виділяються кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво об’єктів, визначених Програмою соціально-економічного розвитку міста та іншими програмами. За наявності такої документації використовується кожна можливість для подання проектів на різні конкурси та для врахування під час планування обласного і державного бюджету.

В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.  УФСІ-V»  Український фонд соціальних інвестицій  впроваджує в місті Богодухові відібраний на конкурсній основі мікропроект щодо реконструкції будівлі колишнього шкіро-венерологічного відділення лікарні по вул. Моргунова під житлову будівлю, яку рішенням міської ради прийнято у комунальну власність міста та передано на баланс КП «Богодухівжитло». Донором в реалізації даного проекту, вартістю  6 млн.грн. є Уряд Німеччини.

Протягом 2016 року, відповідно до рамкової угоди, за кошти міського бюджету розроблена проектно- кошторисна документація (вартість ремонтно-будівельних робіт 4992,451 тис.грн.), отриманий експертний звіт, проведена  тендерна процедура з відбору виконавця робіт, підписаний договір підряду на виконання робіт, інспекцією ДАБК підписано декларацію про початок виконання робіт, в кінці 2016 року розпочались будівельні роботи. Очікуваними результатами від реалізації  проекту буде реконструйована під житло двохповерхова будівля на 3 однокімнатних, 2 – двокімнатних квартири та  6 окремих кімнат. Закінчити реалізацію проекту передбачається в серпні 2017 року.

Проект щодо будівництва  водопроводу в с.Семенів Яр (2296,798 тис.грн.) другий рік поспіль надається на конкурс для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. За рішенням регіональної комісії Державного фонду регіонального розвитку в цьому році проект пройшов попередній конкурсний відбір. За позитивного результату в слідуючому етапі конкурсного відбору в 2017 році будуть виділені відповідні кошти на будівництва актуального для громади міської ради об’єкта.

В 2016 році  закінчене, розпочате в 2015 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку, будівництво  каналізаційного коллектора по вул. Чалого, вул.Загорулька, вул.Троїцька (залишок коштів 1231,3 тис.грн.) та водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова (залишок коштів 105 тис.грн.).

В результаті участі міської ради та ініціативних груп населення міста в щорічному обласному  конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє»  були відібрані для фінансування та реалізації 5 проектів вартістю на загальну вартість  542,338 тис.грн., з них з обласного бюджету — 271,168 тис.грн., з міського — 244,030 тис.грн., кошти ініціативних груп — 27,140 тис.грн.:

- «Чиста вода-запорука здоров’я» -замінено водопровідні труби в буд.№27/9 по вул.Охтирській, ОСББ «Фортуна» (26,130 тис.грн.);

- «Найкращий дім, в якому затишно всім» — відремонтовано покрівлю, замінено  вікна та вхідні двері в під’їздах, встановлено фотодіодні світильники в будинку  ОСББ «Шевченка 64 «Г» (31,802  тис.грн.);

-  «Здорові діти-щасливі родини»- заміна 25 вікон  на енергозберігаючі в ДНЗ №8 (90,396  тис.грн.);

- «Енергозбереження у «Берізці»: крок за кроком. Утеплення фасаду» — утеплено фасад будівлі ДНЗ №9 (199,576 тис.грн.);

- «Добробут громад» — споруджено спортивно-ігровий майданчик та огорожу в ДНЗ №6   (194,434 тис.грн.).

Районній державній адміністрації були надані переліки 5 проектів, для включення їх до районних пропозицій щодо  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, один з них ,  з капітального ремонту дороги по вул. Заводській від буд. №1 до буд. №98 (1300,297 тис.грн.), було профінансовано.

 

 

 

 

12

Крім того, за запитами Департаменту з підвищення конкурентноспроможності регіону ХОДА для залучення коштів міжнародної технічної допомоги, міською радою надавались анкети- пропозиції щодо фінансування  та реалізації  13 проектів. З них анкети -пропозиції щодо фінансування пректів з утеплення ДНЗ №№5,7,8, реконструкції гуртожитку по вул. Космічній1/1 та дитячого садка в с. Семенів  Яр також надсилались на конкурсний відбір щодо участі в програмі «Спеціальна ініціатива» в рамках тематичного напрямку «Удосконалення соціальної інфраструктури», яку реалізує Німецьке товариство “GIZ” за дорученням Федеративної Республіки Німеччини. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб були надані пропозиції на 2017-2020 роки щодо надання інвестицій для реалізації 5 проектів: реконструкції гуртожитку по вул.Космічній1/1 та недобудованогодитячого садка в с. Семенів  Яр під житло для переселенців, будівництва системи водовідведення в місті (розширення каналізаційної мережі), заміни вигрібних ям житлових будинків по вул.Дем’янівська на малі очисні споруди, будівництва вітрогенераторів на території Північної свердловини міста. Позитивних результатів щодо відібраних проектів міська рада поки-що не отримала.

В 2016 році відповідно до умов міського конкурсу  міні-проектів «Влада та громада разом» ініціативними мешканців вулиць  будо подано 9 міні-проектів щодо облаштування дитячих майданчиків та обладнання існуючих майданчиків новими елементами, 7 із них відібрано для фінансування і реалізовано:

- на площі Каразіна, 14 облаштовано новий дитячий майданчик з таких елементів: карусель на 6 місць, гойдалка-балансир, гойдалка одинарна, пісочниця, гірка мала, 2 лавки, 2 лавки зі спинкою;

- на  вул.Індустріальна (біля буд.1) додатково встановлено карусель  на 6 місць, гойдалка одинарна, пісочниця, стіл тенісний вуличний;

- на вул.Лесі Українки (напроти буд.5, 3) встановлено гірку малу, лавку зі спинкою, турнік комплексний (потрійний);

- на вул.Катукова (біля буд.3, 2) встановлено карусель на шість місць, пісочницю, будиночок;

- на вул.Шевченка (біля буд.64) встановлено турнік комплексний зі шведською стінкою, столик з двома лавками;

- на вул.8 Мехкорпусу (біля буд.2А) встановлено лавку зі спинкою, стіл тенісний вуличний;

- на вул.Глобіна (біля буд.26) встанолвнен карусель на 6 місць, гірку малу, лавку зі спинкою.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

Полягають у вжитті заходів для участі в конкурсних відборах з метою залучення інвестицій щодо проектів:

 • · Утеплення будівель дошкільних  навчальних закладів №5 (1468,446 тис.грн.), №7 (694,587 тис.грн.), №8 (1489,405 тис.грн.);
 • · Реконструкцію системи водовідведення в м. Богодухові (другий пусковий комплекс). Реконструкція очисних споруд вул. Катукова (4668,64 тис.грн.);
 • · Будівництво водопроводу в с. Семенів Яр (2296,798 тис.грн.);
 • · Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць (501,986 тис.грн.);
 • · Капітального ремонту автодоріг не комунальної власності по вул. Шевченка, вул.Центральна  за кошти балансоутримувача (власника) доріг;
 • · Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Миру в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад (9718 тис.грн.);
 • · Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові (5302,691 тис.грн.);
 • · Благоустрій водоймища та прилеглої території на перехресті вулиць Троїцька-Чапаєва в м.Богодухові (орієнтовно 800 тис.грн.);
 • · «Влада та громада разом»  (конкурс міні-проектів ініціативних груп територіальної громади міста Богодухова);
 • · «Разом у майбутнє» (обласний конкурс міні-проектів з метою створення нових елементів з благоустрою та вирішення інших суспільних потреб громади).

 

Одним з пріоритних завданням міської ради буде поетапне послідовне виконання    рішення міської ради «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів»  від 27.02.2015  № 2138-VІ (LІІ сесія VІ скликання), мета якої полягає в  участі міст і селищ у вирішенні проблем  потепління клімату: зменшення викидів С02, зростання енергоефективності, збільшення частки відновлювальних джерел енергії в структурі енергоносіїв.

 

13

VIII. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Оцінка поточної ситуації

За 2016 рік до міського бюджету в цілому надійшло 22121,4 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів надійшло 19962,5 тис. грн., з них: податкових надходжень –12606,2 тис. грн., неподаткових надходжень – 743,1 тис. грн. Отримано офіційних трансфертів– 6613,2 тис. грн. Найбільшу питому вагу у структурі загального фонду займали податок на майно, єдиний податок та акцизний податок з реалізації суб’єктами господаювання роздрібної торгівлі піакцизних товарів, надходження від даних видів податків склали: податок на майно – 4707,7 тис. грн., єдиний податок — 3984,3тис. грн. та акцизний податок з реалізації суб’єктами господаювання роздрібної торгівлі піакцизних товарів – 3914,2 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік складають 2158,9тис. грн. Основне джерело наповнення спеціального фонду – кошти від продажу землі 401,2 тис. грн., офіційні трансферти (субвенція на  співфінансування переможців обласного конкурсу міні-проектів “Разом у майбутнє”) – 179,7 тис. грн., власні надходження бюджетних установ (плата батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах) – 638,9 тис. грн.

Міський бюджет за видатками у 2016 році в цілому виконано на 95,2 %, по загальному фонду – 98,3%, та 88 % — по спеціальному до затвердженої суми на рік з урахуванням внесених змін. Використано коштів по загальному фонду – 15913,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 6183,1тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01 січня 2017 року по загальному фонду, та спеціальному відсутня.

Всі галузі профінансовано в межах кошторисних призначень, а саме: апарат управління – 2287,3 тис. грн. (по загальному фонду – 2254,0 тис. грн., по спеціальному – 33,3 тис. грн.);

освіта – 9594,6 тис. грн. (по загальному фонду – 7536,6 тис. грн., по спеціальному – 2058,0 тис. грн., з них власні надходження бюджетних установ 616,3 тис. грн.);

соціальний захист – 649,4 тис. грн.;

водопровідно-каналізаційне господарство  - 639,3 тис. грн. (по загальному фонду – 89,6тис. грн., по спеціальному – 549,7 тис. грн.);

благоустрій міста – 4773,2 тис. грн.,  ( по загальному фонду – 3462,5 тис. грн., по спеціальному – 1310,7 тис. грн.);

видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних дорігг – 1698,8 тис. грн.( по загальному фонду – 800,6 тис. грн., по спеціальному – 898,2 тис. грн.);

культура і мистецтво – 182,5 тис. грн.;

інші видатки – 1757,5 тис. грн.( по загальному фонду – 937,9 тис. грн., з них субвенція 769,7 тис. грн., по спеціальному – 819,6 тис. грн., з них субвенція 547,3 тис. грн.).

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із знаходженням компромісу, між певними потребами і реальними можливостями. Основним завданням фінансово-бюджетної політики Богодухівської міської ради на 2017 рік є забезпечення ефективного управління бюджетним процесом.

За доходами:

 • · зростання доходів від плати за землю за рахунок перегляду (підвищення) ставок плати за землю та переукладенню договорів оренди, укладання договорів на відшкодування втрат за фактичне користування земельною ділянкою;
 • · збільшення доходів від плати за оренду комунального майна за рахунок інвентаризації, проведення незалежної грошової оцінки та створення інформаційної бази даних;
 • · прогнозування доходів міського бюджету на основі реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу;
 • · викриття схем ухилення від оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку;
 • · напрацювання бази оподаткування податком на нерухоме майно;
 • · виявлення суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та ухиляються від сплати акцизного збору;

 

14

 • · перегляд місцевих податків і зборів, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення  збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791.

За видатками:

 • · забезпечення оптимізації витрат коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
 • · контролювати використання коштів одержувачами бюджетних коштів (розпорядниками нижчого рівня) в межах та на заходи передбачені планами використання та затвердженими цільовими програмами;
 • · з метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення публічних закупівель (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти;
 • · з метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, крім передплати періодичних друкованих видань, послуг поштового зв’язку, а також випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
 • · забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг;
 • · забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв;
 • · активізувати роботу по контролю за їх використанням одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів у межах затверджених міських цільових програм;
 • · досягнення збалансованості бюджету;
 • · забезпечення фінансових ресурсів на виконання Програми та заходів спрямованих на соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади міста;
 • · забезпечення прозорості використання коштів комунальними підприємствами та відповідальності керівників комунальних підприємств за виконання показників фінансових планів;
 • · забезпечення виконання затверджених міських цільових програм.

 

IX. ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка поточної ситуації

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 01січня 2016 р. становила 17262  чол., на 1 січня 2017 року 16854 чол., в тому числі: м. Богодухів-15342 чол., с.Мусійки- 585 чол., с.Семенів Яр-751 чол., с. Москаленки-155 чол., с. Паляничники — 21 чол.  Протягом 2016 року народилось 190 чол. (у 2015 році 191 дітей), померло 272 чол. (у 2015 -307 чол.).

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом 2016 року послугами служби зайнятості скористалися 782 громадян міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 474 осіб. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 116 осіб з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 23 роботодавцям по 49 працевлаштованим безробітним, в тому числі по 11 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 43 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 107,2 тис.грн, в т.ч. місцевого бюджету – 35,0 тис.грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 35,0 тис.грн. Також протягом року центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 136 безробітних громадян.

 

15

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

 • реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази з метою —збалансування попиту і пропозиції робочої сили;
 • зменшення рівня безробіття;
 • досягнення продуктивної зайнятості населення відповідно до Програми зайнятості населення Богодухівського районі на 2017 рік:
 • працевлаштувати (з урахуванням плинності кадрів) -  260 чол.
 • в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 20 чол.;
 • залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 130 чол., в тому числі на виконання міської  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік — 90 чол., (кошти центру зайнятості 40,0 тис.грн, міського бюджету -40,0 тис.грн), за рахунок підприємств інших форм власності — 40 чол.);
 • направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців — 130  чол.

 

X. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Оцінка  поточної  ситуації

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про бюджет на 2016 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний кодекс України, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення, як в районі, так і в місті, займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2016 році з міського бюджету було використано 618,3 тис. грн., що в 3,2 рази більше рівня 2015 року в тому числі:

-  25% знижки інвалідам по зору I групи (15 інвалідів) на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату – 18,1 тис.грн.;

- на фінансову підтримку міської ради ветеранів та громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» -37 тис. грн.;

-постраждалим вналідок Чорнобильської трагедії (учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС всіх категорій та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС, вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю загального захворювання та інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою) -62,2 тис.грн.;

- на матеріальну допомогу – 443,6 тис.грн., у тому числі учасникам АТО — 52 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 21,6 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 33,8 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2017 рік

 • Забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, тис.грн.:

-  414,1-надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями)

-  110-надання цільової адресної матеріальної допомоги:

- постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС)

- учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО

-   10

 

-  130-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого;

-  2,5-надання матеріальної допомоги квартальним міста-  20-надання інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 25% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива

 

 

-  21-надання фінансової підтримки міській раді організації ветеранів України на статутну діяльність

-  37-відзначення визначних дат, в тому числі Дня Перемоги (9 травня), Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана (1 жовтня), Дня працівника соціальної сфери (перша неділя листопада), Міжнародного дня інвалідів (3 грудня)

 

-  12-підтримка творчої та обдарованої молоді-  21,6

 • · .Розвивати і поглиблювати співпрацю з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 

XI. ОСВІТА

Оцінка  поточної  ситуації

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких

виховується – 628 дітей у 24 групах. Їх обслуговують 120 працівників. На фінансування галузі «Освіта» у 2016 році використано 9594,6 тис.грн.

Відповідно до Програми протягом 2016 року продовжувалась робота над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази ДНЗ, термомодернізації будівель:

- замінено систему опалення та встановлено котел на альтернативному виді палива у ДНЗ №8;

- замінено систему опалення в ДНЗ№6;

- встановлено енергозберігаючі вікна в кількості 25 штук в ДНЗ №8;

- розроблено проектно-кошторисну документацію щодо заміни системи опалення в ДНЗ№3;

-утеплено фасад будівлі у ДНЗ №9;

- встановлено огорожу та дитячі спортивні майданчики у ДНЗ №6;

- встановлено вентиляційне обладнання в приміщеннях харчоблоків ДНЗ №№ 3,5, 6;

- придбано різний інвентар, інструменти та матеріали (газонокосарку, електром’ясорубку та посуд для ДНЗ №5; тачку, кухонний посуд, електром’ясорубку для ДНЗ №3; кухонний посуд, електром’ясорубку, принтер для ДНЗ №6; холодильник, пилосос, тканину для постільної білизни для ДНЗ №7; електром’ясорубку, бензопилку для ДНЗ №8; музичний центр, проектор мультимедійний для ДНЗ №9, а також канцелярське приладдя, настольні ігри, розфарбовки та інше.

На виконання Програми «Дошкільна освіта на 2013-2017 роки», крім бюджетних, залучались позабюджетні надходження, кошти обласної ради від участі в конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє», меценатські та спонсорські кошти на які було придбано:

ДНЗ№3 – лавка, посуд (каструлі);

ДНЗ№5 – ігрові, методичний куточки, книжкова тумба, магнітна дошка, інформаційний стенд з техніки безпеки, палас, миючі засоби, посуд;

ДНЗ№6 – двері, будівельні матеріали,меблі, стінка-гірка, лінолеумковдри, покривала;

ДНЗ№7 – виконано ремонт ігрових кімнат, встановлена огорожа перед центральним входом;

ДНЗ№9 – меблі, ігрові стінки, килимове покриття, карти, подушки.

Вихованці ДНЗ забезпечуються збалансованим харчуванням, необхідним для їх нормального росту і розвитку, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 2016 рік склали 1218,2 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 703,8 тис. грн., батьківська плата – 405,5 тис.грн грн., благодійна допомога -108,9 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2016 рік становив 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день склала для дітей молодшого віку 10,85 грн., старшого віку — 16,97 грн. У 2016 році за рахунок міського бюджету було придбано 580 новорічних подарунків для дітей ДНЗ.

Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет

 

17

України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників АТО. Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50%. Всього в ДНЗ протягом 2016 року звільнено від сплати за харчування 27 дітей, зменшена плата на 50% для  33 дітей.

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту»: надбавка за вислугу років, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків — 10,3 тис.грн., допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – 113,4 тис. грн., преміювання працівників ДНЗ 178,8 тис. грн. та виплата коштів на відрядження.

Міською радою також премійовано учасників педагогічного колективу ДНЗ №5 «Ялинка» за участь в обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини XXI століття» за темою: «Формування життєвої компетентності дошкільників у контексті нової редакції Базового компонента дошкільної освіти» та отримання диплому III ступеня; вихователя ДНЗ №9 Туренко Л.І., яка написала у віршованій формі сценарій для участі у фіналі Всеукраїнського конкурсу для педагогів «Сталий розвиток – наш вибір», що проводився у

рамках Міжнародного проекту ПРООН/ТЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» в місті Києві.

У 2016 році проведено атестацію робочих місць (кухаря, машиніста з прання та ремонту білизни, кочегара). Встановлено  доплати за шкідливі умови праці кухарю – 8%, машиністу з прання та ремонту білизни – 4%, кочегару – 4%, кочегари ДНЗ №8 – 8%.

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 607,4 тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 14,1 тис.грн., на оздоровлення дітей пільгового контингенту – 61 тис.грн.

З 2016 року виконкомом міської ради збільшена виплата до 300 грн. персональних стипендій «Надія Богодухова» учням загальноосвітніх закладів міста, які мають високий інтелектуальний та мистецький потенціал, за значні спортивні досягнення. Її отримували 6 учнів за результатами досягнень попереднього року.

Пріоритетні завдання на 2017 рік

Продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів освіти, підвищенням їх енергоефективності. За кошти міського бюджету та залучені кошти від участі в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» виконати:

 • заміну системи опалення, утеплення фасаду, заміна даху ДНЗ №3;
 • утеплення фасадів ДНЗ №№5,7,8;
 • переведення опалення ДНЗ №№5,6,7,9 на альтернативні види палива;
 • встановлення вентиляційного обладнання в приміщенні харчоблоку ДНЗ № 8;
 • встановлення спортивного майданчика в ДНЗ №№ 3,5;
 • ремонт прибудови до будівлі ДНЗ №3;
 • заміну каналізації в ДНЗ №5;
 • ремонт даху в ДНЗ №7.

В міському бюджеті на  2017 рік на галузь «Освіта» передбачені   видатки в сумі  10890,7 тис.грн, з них субвенція – 6392,4 тис.грн.

 

XII. КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

  Оцінка  поточної  ситуації

Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості.

Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

 

18

За сприянням міського голови до Новорічних свят, Міжнародного жіночого дня, Дня Перемоги, Дня міста та Дня людей похилого віку через соціальний центр було вручено 540 продуктових наборів (учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, інвалідам війни, ветеранам праці, жінкам інвалідам по зору, інвалідам по зору, дітям війни, керівникам ветеранських організацій, матерям учасників АТО, матерям афганців, матерям чорнобильців, мало захищеним верствам населення, квартальним міської ради.

До 30-ти річчя аварії на  Чорнобильській АЕС було нагороджено знаком народної пошани орденом «Чорнобильський хрест» 57 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та була виділена матеріальна допомога.

До Міжнародного дня захисту дітей медалістам міста, обдарованим дітям Богодухова міською радою вручено грамоти та цінні подарунки. До сфери підпорядкування міської ради належить Семеноярський сільський клуб, на утримання якого у 2016 році використано   182,5 тис. грн., з них  на заробітну плату – 76,3 тис. грн.

Клуб є культурним осередком для села та його гостей, згуртовує людей, в ньому проводились концерти до різних свят: Новорічно–Різдвяних, Міжнародного жіночого дня, Дня Перемоги, Дня села. Підвищився інтерес до історії села, ведеться клопітка робота з її написання. До Дня Перемоги було складено перелік загиблих у другій Світовій війні семеноярців, які поклали свої голови на території України, Росії, Польщі, Чехії, Вірменії, Германії. У зв’язку з бойовими діями на Донбасі виготовлено стенд учасників АТО.

У 2016 році зроблено косметичний ремонт клубу (побілка стін та фарбування панелей та підлоги, вікон) — 10 тис.грн. До штатного розпису клубу введено посаду керівника спортивного гуртка з волейболу, в якому займаються  юнаки, дівчата шкільного віку та дорослі з групи здоров’я.

Міська рада брала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015-2017 роки, виділялись кошти на вручення призів. У рамках заходів до 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, проведено міську військово-спортивну гру «Зірниця», присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна, за участі навчальних закладів міста Богодухова. Командам переможцям вручено спортивний інвентар на суму 10 тис.грн., командам учасникам – футбольні м’ячі. На День міста було започатковано велопробіг, який став традиційним для жителів нашого міста. Також було проведено низку спортивних заходів: пляжний волейбол, змагання з тенісу, шахів, шашок, амреслінгу. Всім переможцям було вручено грошові винагороди за рахунок спонсорів. Вперше в Богодухові проводився  турнір з боксу за підтримки міського голови.

Пріоритетні завдання на 2017 рік

 • Підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до своєї малої батьківщини, відродження народних звичаїв та традицій.
 • Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в порівнянні із минулим роком, кількості учасників.
 • Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді та дітей.
 • Пропагування та збереження традицій Богодухівщини, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді.
 • Проведення культурно-масових заходів на території Богодухівської міської ради відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2013-2017 роки.
 • Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності Семеноярського клубу у запланованих місцевих культурно-масових заходах.
 • Відповідно до міського бюджету на 2017 рік забезпечити  фінансування заходів з культури в сумі 323,4 тис.грн, за наявності коштів придбати українські костюми для аматорів Семеноярського клубу — орієнтовно 30 тис.грн.
 • На спортивні заходи виділити з міського бюджету 70 тис.грн.

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2016 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням

 

19

ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів

міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Продовжує використовуватись та наповнювати офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу. Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“.

На офіційному веб-сайті міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради і ії виконкому, запроваджено електронний зворотній зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

Зі сторони громадськості відчувається не тільки цікавість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та сесії міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою посилення гласності та прозорості в діяльності міської ради на сторінках районної газети „Маяк“ друкувались інформаційні матеріали з різних питань соціально-економічного розвитку міста, про заходи, вжиті міською владою щодо поліпшення стану справ, залучення громади до їх розгляду та вирішення. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 30 тис.грн.

Важливою складовою розвитку інформаційного простору є чіткий зв’язок населення з міською радою через  взаємодію   квартальних, які представляють інтереси жителів відповідних територій. Квартальні на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

З метою забезпечення прозорості в діяльності апарату виконавчого комітету систематично проводиться робота щодо упорядкування діловодної служби, запровадження та формування єдиної системи документування, якісної підготовки та оформлення на належному рівні нормативно-розпорядчих документів, формування та зберігання справ. В  штаті апарату виконавого комітету міської ради введена посада архіваріуса, облаштовується архівне приміщення для  збереження документаційного фонду в міській раді та користування ним, формується електронна база нормативно-правових актів міської влади для можливості їх розмноження та направлення для виконання відповідальним виконавцям, а також перегляду їх в комп’ютерній мережі.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» з 4-го квітня минулого року повноваження Державної міграційної служби України з реєстрації/зняття місця проживання фізичних осіб були передані органам місцевого самоврядування. Від Богодухівського районного сектору ГУДМС України в Харківській області прийнята картотека з питань реєстрації фізичних осіб та створена електронна база адресних карток та карток реєстрації особи. За період  з 4 квітня 2016 року  по 01 лютого 2017 року послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2318 членів територіальної громади, видано 658 довідок з цих питань.

В приміщенні міської ради, в кабінетах і коридорах встановлені прилади відео спостереження, з вестибюля кожен може спостерігати за роботою в кабінетах, ведеться запис,

 

 

 

 

20

який при необхідності можно відтворити. Процес формування системи довіри, підзвітності міської влади громаді триває.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення відомостей про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк» — 30,0 тис.грн.

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного веб-порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціювання впровадження такого досвіду у сфері надання муніципальних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Облаштувати архівне приміщення для  збереження документаційного фонду в міській раді та користування ним.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед депутатами міської ради та громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також у разі необхідності його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

ХIV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  міста.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку міста.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних централізованої бухгалтерії  міської ради, управлінь районної державної адміністрації, комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Виконавчий комітет щоквартально здійснює збір та узагальнення інформації щодо  виконання Програми, розглядає її та інформує Богодухівську міську раду до кінця місяця наступного за звітним про хід виконання Програми.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Богодухівської міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

Секретар міської ради                                   З.Зіньковська

 

 

 

 

Додаток  до Програми економічного

та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на  2017 рік

 

Перелік міських цільових (комплексних) програм

№ з/п

Назва програми,

яким  документом  затвержена

Термін реалізації

Очікуваний результат

Програма « Питна вода Богодухова» на 2012-2020 роки

Рішення міської ради від 03.41.2012 № 672- VI  (ХХ   сесія VI скликання)

2012-2020Модернізація мережі водопостачання міста з метою забезпечення мешканців міста якісною питною водою у повному обсязі за доступними цінами. Д

Міська комплексна програма профілактики правопорушень на 2017 рік

Рішення  міської ради від 24.01 2017  №367-VIІ((XV сесія VII скликання)2017Покращення охорони громадського порядку, зменшення правопорушень в громадських місцях.

Кошти міського бюджету 100,0 тис.грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів, встановлення та обслуговування системи відеоспостереження . Програма  «Дошкільна освіта на 2013-2017»

Рішення міської ради від 18.01.2013 № 1165- VI (ХХ VIII сесія VI скликання)2013-2017Приведення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів у відповідність з нормативними вимогами, істотне поліпшення умов навчання і виховання дітей,  забезпечити комфортності умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради. Програма  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2013-2017 роки

Рішення міської ради від 18.01.2013 №1167- VI (ХХ VIII сесія VI скликання)2013-2017Організація масових і спортивних заходів на території міської ради, присвячених державним, релігійним та професійним святам, визначним історичним датам, що пов’язані з історією держави, Слобідського краю та м. Богодухова, їх видатними людьми. Програма  охорони навколишнього середовища

 

Рішення міської ради від 24.01.2017 року №366-VIІV сесія VII скликання)

2014-2016Виконанням заходів відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: придбанням обладнання та машин;упорядкування джерела;заходи з озеленення міста;  проведення екологічної експертизи; ліквідаційний тампонаж артезіанських свердловин;  будівництво, ремонт  та реконструкція очисних споруд;  придбання вищої водної рослинності для очищення стічних вод на очисних спорудах технологій «біоплато»; придбання паливно – мастильних матеріалів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ  тощо.

Програма розвитку фізичної культури  і спорту  на території Богодухівської міської ради на 2013-2017 роки

Рішення міської ради від 27.01.2015 №2132- VI (LIII сесія VI скликання) зі змінами від 24.01.2017 року №368-VIІV сесія VII скликання)

2013-2017Залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, Пропаганда здорового способу життя, організація змістовного дозвілля для молоді, що призведе до зменшення правопорушень, розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих людей; міської ради; розбудова спортивної інфраструктури

Кошти міського бюджету 70 тис.грн.

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2014-2017 роки

 Рішення міської ради від 15.08.2014 № 1928- VILVІI сесія VI скликання)2014-2017Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств на такі основні завдання:

-     зміцнення матеріальної бази підприємств;

-     придбання техніки;

-     придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

-     придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємств;

-     виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних   мереж, житлового фонду та їх проведення;

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

Кошти міського бюджету 950 тис.грн. Програма попередження та ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій  Богодухівським  РВ ГУ ДСНС України в Харківській області на 2016-2018 роки

Рішення міської ради від 09.02.2016  № 64- VIІ (ІІI сесія VIІ скликання)2016-2018Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт на території міської ради; забезпечення оперативності виїздів фахівців служби до місця виникнення надзвичайної ситуації та некласифікованої події; оснащення служби цивільного захисту сучасними аварійно-рятувальними предметами та технікою.

Кошти міського бюджету 40 тис.грн. Програма підтримки учасників бойових дій на території інших держав Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки

Рішення міської ради від 09.02.2016 № 66- VIІ (ІІI сесія VIІ скликання)2016-2018Соціальна підтримка учасників бойових дій на території інших держав та їх сімей, залучення їх до участі у проведенні загальноміських заходів, патріотичного виховання молоді.

Кошти міського бюджету 4,0 тис.грн Комплексна Програма соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки

 Рішення міської ради від 09.02.2016  № 63- VIІ (ІІI сесія VIІ скликання)2016-2018Підтримка найбільш незахищених верств населення;забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці, бездомних громадян та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які брали участь в АТО; створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури; забезпечення фінансової підтримки міської ради організації ветеранів України;- підтримка обдарованої та творчої молоді.

Кошти міського бюджету -414,1 тис.грн. Програма з благоустрою міста Богодухова на 2017 рік

Рішення міської ради від 24.01.2017  № 370- VIІ (XV сесія VIІ скликання)2017Санітарне очищення міста, ремонт доріг, освітлення вулиць, утримання в належному стані місць відпочинку, створення нових елементів благоустрою, створення умов щодо захисту довкілля

Кошти міського бюджету -6140,0 тис.грн. Програма підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2017 рік

Рішення міської ради  від 24.01.2017  № 369- VIІ

 (XV сесія VIІ скликання) 2016Залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо.

Кошти міського бюджету — 40 тис.грн.

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 40 тис.грн.

 

Секретар міської ради                                    З.Зіньковська