Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік

Переглядiв: 359

    БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XLI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

28.02.2014                                         Богодухів                     № 1758-VІ

 

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік

Відповідно до ст.11 Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Богодухова за 2013 рік та завдання на 2014 рік» від 18 лютого 2014 року №23, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік, надалі – Програма, що додається.

2.Виконкому міської ради:

1) Забезпечити виконання завдань, визначених Програмою.

2) Здійснювати щоквартально аналіз стану виконання Програми.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити фінансування видатків по об’єктах комунального та соціально-побутового призначення у 2014 році  в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті, та фактичних надходжень до бюджету розвитку на 2014 рік.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.), соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку (голова Шкарлат С.Б) та секретаря міської ради.

 

Міський голова                                                      Н.ОЛЕКСЕНКО 

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Богодухівської міської ради

28.02.2014 р № 1758-VI

(LXI сесія   VI скликання)

                                  

 

ПРОГРАМА

 ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ

міста БОГОДУХОВА

на  2014 РІК

ЗМІСТ:

 

№ з/п Назва розділу

Сторінка

1

Вступ

3

2

Цілі і пріоритети економічного та соціального розвитку в 2014 році

3

3

Бюджет

4

4

Земельні відносини

5

5

Промисловість

5-6

6

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

6-7

7

Торговельне, побутове та транспортне обслуговування населення

7-8

9

 Житлово-комунальне господарство

8-11

10

Інвестиційна діяльність

11-12

11

Зайнятість населення

12-13

12

Соціальне забезпечення

13

13

Освіта

13-14

14

Культура та духовність

14-15

15

Фізичне виховання та спорт

15

16

Розвиток інформаційного простору

15

 

 

ВСТУП

Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних  напрямків та шляхів його динамічного, збалансованого розвитку.

Програма враховує головні ціла розвитку міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, грунтується на комплексі галузевих прогнозів.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі мети, отримання підтримки у громадськості та населення міста.

Нормативно-правовою базою розробки Програми є закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та  розроблення програм соціально-економічного розвитку України”, міський бюджет на 2014 рік, затверджений рішенням Богодухівської міської ради від 31 січня 2014 року.

Основною метою Програми є створення умов для динамічного розвитку виробничого комплексу, зайнятості населення, поліпшення комунальної інфраструктури міста, залучення інвестицій на будівництво, розвиток малого і середнього підприємництва, підвищення добробуту населення та стандартів життя, забезпечення сталого соціально-економічного зростання міста.

 

ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ В 2014 РОЦІ

 

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку 2014 року, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на економіку міста, у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку та систему заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку міста   у 2014 році:

-      покращення благоустрою міста, підтримання належного санітарного стану, створення безпечних умов життя для мешканців;

-      вдосконалення роботи технічних інфраструктур міста;

-      надання житлово-комунальних послуг, які відповідають санітарно-технічним вимогам;

-      виконання Програми реформування житлово-комунального господарства міста Богодухова на 2010-2014 роки, програми «Питна  вода Богодухова» на 2012-2020 роки:

-      залучення інвестицій на будівництво та виконання інших, значимих для міста заходів,  створення нових робочих місць;

-      збільшення обсягів капітального ремонту житла за рахунок усіх джерел фінансування;

-      енергозбереження в бюджетних установах міста;

-      продовження облаштування зон відпочинку для мешканців міста;

-      розвиток партнерських відносин між владою та громадою.

Досягнення намічених показників передбачається здійснювати в основному за допомогою проведення організаційних та економічних заходів міської ради, спрямованих на підтримку та розвиток комунальних підприємств, промисловості міста,

підприємництва, раціональне використання місцевих ресурсів та посилення виконавчої дисципліни у всіх ланках управління.

  БЮДЖЕТ

Доходна частина бюджету Богодухівської міської ради по загальному фонду в 2013  виконана на 92,4%, при затвердженому плані  8529,3 тис.грн. фактично надійшло    7885,4 тис.грн.

Міським бюджетом на 2014 рік планується отримати доходів 8503,9 тис.грн., у тому числі дотація вирівнювання  1082,7 тис.грн. Основні з них:

 

2013р. факт

2014 р. план

Податок на доходи фізичних осіб

4220,3

4871,2

Плата за землю

2172,7

2200,0

Збір за провадження торговельної  діяльності

119,2

120,0

За оренду майна

93,0

95,0

Державне мито

67,0

70,0

До спеціального фонду міського бюджету протягом 2013 року надійшло  2655,8 тис.грн.,  на 2014 рік планується 3147,7 тис.грн, у тому числі за джерелами надходжень:

 

2013р. факт

2014 р. план

Єдиний податок

1968,2

2324,2

Від продажу землі

365,6

123,3

Цільовий фонд

111,1

-

Фонд охорони навколишнього природного середовища

110,2

102,0

Власні надходження

424,8

456,0

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами

51,0

46,8

Плата за першу реєстрацію автотранспорту

46,0

71,3

Видаткова частина бюджету в 2013 році виконана на 93,0 %.  Станом на 01.01.2014 кредиторська заборгованість по міській раді складає 347,1 тис.грн., яка утворилася у  зв’язку з відсутністю підкріплення з Єдиного казначейського рахунку. Протягом        2013 року на виконання Програми соціально-економічного розвитку Богодухівської міської   ради за рахунок загального та спеціального фондів міського бюджету профінансовано 9183,3 тис.грн., у 2014 році планується 11651,6 тис.грн., з  них буде використано на фінансування:

 

 

2013 р. факт

 

  2014 р. план

галузі «Освіта»

5955,8

6656,6

 соціального захисту  і соціального    забезпечення

93,3

79,3

На   галузі “Культура”

110,3

137,0

місцевого господарства

1824,8

1829,0

фізичної  культури і спорту

3,6

-

 

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення становлять 5593 га, або 67%, на яких ведуть сільськогосподарську діяльність                    2 товариства, одне приватне сільгосппідприємство та 11 фермерських господарств. В оренді знаходиться  2418 га сільськогосподарських угідь. Майже на всі земельні ділянки (паї) виготовлені державні акти на землю, однак реєстрація договорів оренди здійснена не повністю у зв’язку з тривалим та складним процесом реєстрації.

Станом на 01.01.2014 на території міста з числа забудованих земель в оренді знаходиться 179 земельних ділянок площею 53,9 га. Протягом 2013 року укладено       27 договорів оренди, з них  вперше  — на  14 ділянок. Від оренди землі до бюджету міської ради надійшло 1820,2 тис.грн. проти 1754,0 тис.грн., що на 66 тис.грн., або 3,8% більше рівня 2012 року. Всього від плати за землю надійшло 2172,7 тис.грн. (2075,7 тис.грн. у 2012 році), збільшення становить 97 тис.грн., або 4,7%.

Від проданих земельних ділянок до міського бюджету надійшло 365,6 тис.грн., з них 43,5 тис.грн.- від розстроченого платежу.

В 2014 році планується укласти не менше 20 договорів оренди земельних ділянок, отримати 2200 тис.грн. надходжень від плати за землю, від продажу -123,3 тис.грн.

В кінці 2013 року міською радою прийняте Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель територіальної громади міста Богодухова та створений відповідний робочий орган, призначений здійснювати контроль, у тому числі і за своєчасним укладенням договорів оренди земельних ділянок, та сприяти наповненню міського бюджету. Робочий орган почав працювати, і вже є результати роботи. До міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи для відповідного реагування подано розрахунки нанесених збитків щодо користувачів 8 земельних ділянок.

Отримані від продажу земельних ділянок кошти необхідно буде направити на виготовлення проектної документації щодо встановленя меж міста, які  не відповідають сучасному стану, внаслідок чого значна кількість побудованих об’єктів опинилась за межею міста. Проблема полягає в тому, що міська рада не має права розпоряджатись ними,  на ці землі відсутня грошова оцінка, відповідно міський бюджет втрачає значні суми доходу від сплати за землю.

Залишається актуальним вирішення питання щодо передачі земель колишнього військового містечка у власність територіальної громади. Включення в обіг цих земель надасть можливість укладати договори оренди, приватизувати, продавати та інше, відповідно збільшити надходження до бюджету.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

 В місті Богодухові стабільно працюють, надають робочі місця і нарощують свої потужності ТОВ “Рибоконсервний завод “Екватор”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАТ “Богодухівський м’ясокомбінат”,  ТОВ “Лекорна” , Богодухівський електромеханічний завод (БЕМЗ), ПП «Хелком», ТОВ «Компанія Укравтомаш».

Промисловими підприємствами  міста, які звітують у 2013 реалізовано товарів, робіт і послуг  на суму 335 млн. грн., що на 55 % перевищує показник 2012 року.

Збільшення викликано в тому числі і тим, що з 2013 року почали звітувати  в районний відділ статистики ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор», ТОВ «Компанія «Укравтомаш».

Протягом 2014 року планується збільшити випуск промислової продукції підприємствами міста на 3%, що складе  близько 10 млн.грн.

 РЕГУЛЯТОРНА  ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Станом на 01.01.2014  на території міської ради підприємницьку діяльність здійснюють 773 суб’єкти малого бізнесу, протягом 2013 року органами державної реєстрації зареєстровано 87 фізичних осіб –підприємців, знялось з обліку 99.  Від сплати єдиного податку та податку за провадження торговельної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності до міського бюджету за рік надійшло 2087,4 тис.грн., що  більше на 266,2 тис.грн., або 14,6%.

Основні види діяльності — торгівля та сфера послуг, автотехобслуговування, приватні перевезення. В місті  зареєстрована громадська організація- Спілка підприємців малого та середнього бізнесу (голова Мальченко Л.Ф.), активно діє профспілкова організація працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг Богодухівського району(голова Назаренко Т.О.). Одним із пріоритетів розвитку малого бізнесу є відродження  виробництва на базі малих підприємств: це цехи із виготовлення меблів, дверей, вікон та інше.

На території міста функціонує 3 ринки: БГКТП «Підприємець», ПХО «Богодухівський ринок», ПП «Гранд», які стабільно працюють протягом року. Форма власності ринків та їх функціональні призначення різні. Ринки здійснюють свою діяльність відповідно до Правил торгівлі на ринках.

Згідно з чинним законодавством з метою продажу і оренди проводиться незалежна експертна оцінка майна комунальної власності, яке підлягає продажу або передачі в оренду. Станом на 01.01.2014 року в оренді знаходиться 9 об’єктів нерухомого майна територіальної громади м. Богодухова. Від оренди майна до місцевого бюджету за рік надійшло  93,0 тис.грн.

Міська рада створювала сприятливі умови для документального   оформлення права користування земельними ділянками та прискорення викупу земельних ділянок власниками  об’єктів, на яких вони розташовані.

На засіданні виконкому розглянуте питання про заходи щодо виявлення та припинення незаконної діяльності перевізників пасажирів.

Відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на      2013 рік міською радою протягом року прийнято 7 регуляторних актів, затверджені положення про туристичний збір та про збір за місця для паркування транспортних засобів, внесені зміни до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та інші. В 2014 році планується до прийняття 8 регуляторних актів.

Завдання на 2014 рік:

-                      розширення мережі побутових послуг;

-                      забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;

-                      недопущення нелегальних пасажироперевезень;

-                      сприяння в отриманні суб’єктами малого бізнесу у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності.

ТОРГОВЕЛЬНЕ, ПОБУТОВЕ ТА ТРАНСПОРТНЕ    ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 В цій галузі суб’єктами виконання послуг створене активне конкурентне середовище.  В останні роки майже всі необхідні мешканцям міста послуги надаються  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

Загальна довжина маршрутів по місту складає 29 км. Щоденно на маршрутах загального користування працюють 5 автобусів. Міські пасажироперевезення за маршрутами до с.Семенів Яр, району колишнього колгоспу “Перемога”, вул. Петровського виконує на підставі конкурсу КП «Богодухівжитло». Ці маршрути з низьким коефіцієнтом наповнюваності, однак для  міста їх виконання має дуже великий соціальний аспект.  Найбільшою популярністю користуються два маршрути — з Мусійків та вул. Космічної  через центр до районної лікарні ( виконавець ПП Дубонос Н.В.). На всі маршрути міською радою затверджені графіки руху і тарифи.

Транспортне обслуговування в режимі “таксі” на сьогодні надають по місту офіційно 18 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Сфера роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загальноекономічного потенціалу країни, так і у забезпеченні потреб міста в товарах і послугах.   Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Розширюється мережа торговельних закладів, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги.

На сьогодні в місті працюють 131 приватний магазин, 57 кіосків, 15 аптек і ветаптек, 12 закладів громадського харчування, 36 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 автозаправок.         Протягом року  активно продовжувалось будівництво магазинів на площі Кірова, введено в експлуатацію 12 об’єктів з 24-х, недобудованими залишилось 2. Відкрились /поновили роботу 22 магазини  і одне кафе  та  хімчистка.

З метою недопущення торгівлі в не відведених місцях розглянуте питання про впорядкування торгівлі на території Богодухівської міської ради в місцях її стихійного

виникнення та визначені місцями торгівлі на території Богодухівської міської ради лише

спеціально обладнані для цього місця (приміщення магазинів, павільйонів, кіосків, барів, кафе, інших споруд гуртової, роздрібної та дрібнороздрібної торгівлі, ресторанного господарства), ПХО «Богодухівський ринок» та на торговельних майданчиках ПП «Гранд» і БГКТ «Підприємець» за наявності відповідних дозвільних документів.

Основні проблемні питання для вирішення у 2014 році:

-       недопущення торгівлі в невідведених місцях;

-         завершення будівництва магазинів на пл.Кірова та упорядкування прилеглої території;

-       підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами.

 ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Благоустрій

Впродовж 2013 року продовжувалась робота щодо забезпечення безпечних і комфортних умов проживання в місті, на що використано 1726,2 тис. грн. загального та спеціального фондів бюджету Богодухівської міської ради та 67,1 тис.грн. коштів підприємства.

З-за відсутності фінансування зона освітлення міста не розширилась, проте підтримувалась в належному стані вулична мережа: замінялись електролампочки, здійснювалась заміна та повірка електролічильників.

На капітальний ремонт дороги по пров. Артема використано   68,6 тис.грн., на поточний ремонт комунальних доріг  – 42,0 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг по вул. Молокова та Заводській  – 61,0тис.грн. Виконано посипання  доріг ПСС, підсипання доріг щебенем. Придбано комплект щіток для МДК-130, світлофорне устаткування,  11шт. дорожних знаків. КП «Богодухівжитло» проведено  процедуру відкритих торгів щодо придбання дорожньої комунальної машини з відвалом для чищення доріг та піскорозкидувачем, укладено договір на придбання техніки вартістю  450,0 тис.грн.

Кількість  місць збору  ТПВ за рік збільшилось на 16 майданчиків за рік, всього по місту на кінець року їх було встановлено 197. Придбано комплект плит для огорожі майданчиків для збору відходів,встановлено 60 контейнерів.

У  2013 році з території міста вивезено 17,9 тис. куб.м. твердих побутових відходів проти  13,5 тис.куб.м.  у  2012 р., укладено 351 договір  на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів у приватному секторі, приріст за рік склав  16%, та 50 договорів з  організаціями, установами та підприємствами -приріст 38%.

З метою вчасного викошування трави в парках придбано 2 бензокоси та бензопилку. Силами КП «Богодухівжитло» та з залученням населення міста проведено роботу із очищення парків та інших місць загального користування, висаджено 123 дерева, видалено                                       128 дерев, відремонтовано 2 колодязі, на квітниках висаджено квіти, регулярно викошувались газони,  парки, узбіччя доріг.

За відсутності фінансування протягом 2013 року не вдалося виконати:

-         роботи з модернізації вуличного освітлення;

-         очищення вулиць від снігу та посипку піщано-сольовою сумішшю спецтехнікою в необхідному обсязі;

-         оформлення низку документів екологічного характеру, що стосуються діяльності підприємства;

-         відлов бродячих тварин,

-         оформлення проектів землеустрою для обслуговування нежитлових будівель;

-         встановлення дорожніх знаків у необхідній кількості;

-         завершити проведення поточного ремонту тротуарів та доріг комунальної власності;

-         придбати спецодяг, матеріали та інвентар відповідно до потреби.

На виконання заходів, пов’язаних з благоустроєм міста, протягом 2014 року буде використано  2799,1 тис.грн. з міського бюджету, за рахунок яких планується:

1) з  метою енергозбереження  в галузі вуличного освітлення виконати  модернізацію електричних мереж у  центральній частині міста, по вул.Дем’яна Бєдного, В.Сахна, Петровського, Руднєва, Третяківській;

2) збільшити послуги з вивезення та захоронення ТПВ на 5 %, для чого укласти  60 договорів з  підприємствами, організаціями та установами міста,не менше  250 договорів з власниками приватних домоволодінь;

3) для розвитку матеріально-технічної бази підприємства за наявності фінансування планується придбати:

- бензокоси, бензопилу, газонокосарку (15,7 тис.грн);

-матеріали для вуличного освітлення, повірки приладів обліку електроенергії (34,0 тис.грн);

- запчастини для автотранспорту (67,0 тис.грн.);

- дорожні знаки (15,0 тис.грн.);

- бульдозер (1,0 млн. грн. коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища);

- контейнери для збору ТПВ (50,0 тис.грн;

- огородити кладовище (120,0 тис.грн.);

-виконати поточний ремонт світлофорів та їх реконструкцію по вул.Леонова та вул.Пушкіна  (43,0 тис.грн.).

4) виготовити проект з зелеустрою для обслуговування кладовища по вул.Пушкіна    (100,0 тис.грн.);

5) виготовити проект для відведення підземних вод по вул.Набережній (20,0 тис.грн.)

6)  виготовити технічну документацію на нежитлові будівлі, свідоцтва на право власності  (21,0 тис.грн.).

Також планується продовжувати здійснювати міські пасажироперевезення за трьома маршрутами, утримувати в належному стані парки, пам’ятники, міське кладовище та надавати ритуальні послуги відповідно до чинного законодавства, розширювати мережу вуличного освітлення, а при наявності фінансування –завершити його (вул.Леніна з прилеглими провулками в районі колишнього колгоспу «Перемога», вулиці с.Семенів Яр).

До Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА для коригування передано робочий проект «Будівництво звалища твердих побутових відходів в м.Богодухів Харківської області». Рішенням сесії обласної ради за кошти обласного бюджету в Богодухові заплановано будівництво комплексу з управління комунальними відходами вартістю 22,8 млн.грн

Житлове господарство

Налічує 110 житлових будинків, які знаходяться на балансі КП “Богодухівжитло”. Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються 1427 абонетам. Впродовж 2013 року проводилась робота із

надання послуг належної якості. Забезпечено обстеження димових та вентиляційних каналів будинків з видачею актів ДПО, їх ремонт, укладання договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків житлового фонду підприємства.

Доходи КП «Богодухівжитло» протягом 2013 року збільшились на 22,9 тис.грн. та склали  947,3 тис.грн., з них 80% — за послуги з обслуговування житла, 20%  -за послуги з вивезення ТПВ. Збільшення доходів відбулось завдяки  зростанню обсягів надання послуг, тарифи залишаються незмінними більше двох років. Відсоток сплати за комунальні послуги за рік  склав 101% проти  98 % за 2012 рік

Протягом звітного періоду в місті створено три ОСББ, як і було зплановано. Тепер їх кількість складає 10.

            В 2014 році планується: забезпечити обстеження димових та вентиляційних каналів будинків з видачею актів ДПО, виконати їх поточний ремонт на суму 18,0 тис. грн. з міського бюджету  та 5,0 тис.грн. власних коштів. Забезпечити укладання договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків житлового фонду
підприємства, здійснити належне утримання та ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж, обробку підвальних приміщень дератизаційними засобами та інше. Надавати допомогу та спільно з міською радою стимулювати мешканців будинків до створення ОСББ (не менше трьох за рік).

Водопостачання та водовідведення

Мешканцям міста надаються послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження, вивезення і захоронення твердих побутових відходів, обслуговування будинків і споруд та  прибудинкових територій, теплопостачання.

Протяжність водопроводів по місту становить 70,3 км. Водою з міського водопроводу користується  57%  мешканців населених пунктів Богодухівської міської ради, послугами  міської каналізації — 18,3%, послугами з вивезення рідких відходів — 36 %. Кількість абонентів послуги з водопостачання на 01.01.2014 р.  складає 4717, в тому числі населення- 4583. До водопровідної мережі протягом 2013 року підключено ще  37 абонентів. Реалізація води за рік  склала 201,3 тис.м3, що на 1,8 % більше рівня 2012 року. Обсяг послуг з водовідведення збільшено на 3,8%  і становить 42,3 тис.м3. Вивезено на очисні споруди 10,4 тис.м3 рідких відходів. Обсяг послуг очисних споруд збільшено на 11,2 тис.м3 або 92,9 % і склав 23,2 тис.м3.

Матеріально- технічна база КП «Богодухіввода» продовжувала розвиватись, на що протягом 2013 року використано 96 тис. грн. з міського бюджету, 825 тис. грн. — з обласного бюджету, 98,4 тис.грн. – коштів підприємства.

Основний здобуток в реконструкції мережі водопостачання в 2013 році — це завершення будівництва та введення в екплуатацію водопроводу від водозабору вул. Катукова до основної частини водоспоживання та    реконструкція насосної станції по вул. Катукова. Також виконано  ремонт внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж у багатоквартирних будинках комунальної власності, замінено  глибинні насоси на  артсвердловинах водозабору «Північний», «Південний», Катукова,  подавальні водопровідні труби на двох артсвердловинах (по вул. Комарова,  ВАТ «Богодухівське»), отримано   енергопаспорт підприємства, створено резервний запас глибинних насосів, замінено водопровід по вул. Робітничій, 200 м., встановлено зонний облік електроенергії на Південному та Північному водозаборах, ліквідовано 98 поривів водопровідної мережі.

Відповідно до міської програми «Питна вода Богодухова  на 2012-2020 роки» підприємством замовлено розробку Схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення вартістю 50 тис. грн., розробляються гранично допустимі скиди у водні об’єкти КП «Богодухіввода» ( 34 тис. грн.), готується документація для продовження дозволу на спецводокористування та отримання ліцензії на користування надрами для добування підземних вод.

Завдяки оперативному контролю за витратами підприємства, при постійно зростаючому рівні мінімальної заробітної плати та цін на енергоносії, собівартість 1 куб.м. води не зросла, в результаті покращився фінансовий стан підприємства, повністю погашені борги із заробітної плати, перед  Пенсійним фондом та податкові борги.

Із запланованого на 2013 рік з-за відсутності фінансування не вдалось придбати екскаватор, виготовити проект із землеустрою на землю під свердловинами, продовжити будівництво системи водовідведення, глибинної артсверловини.

Завдання на 2014 рік:

1)розробити /замовити проектно-кошторисну документацію на:

- будівництво колектору по вулицях Чалого, Загорулька, Урицького ( 48,2 тис.грн);

- реконструкцію очисних споруд по вул. Катукова,1Г (59,0 тис.грн);

- будівництво водопроводу в с. Семенів Яр (60 тис.грн);

- реконструкцію водопроводу по пров. Садовому (20,0 тис.грн);

- реконстукцію водопроводу по вулицях Заводській, Загорулька, Робітничій, Горького (30 тис.грн);

-реконструкцію водопроводу  по вул. Кірова від вул. Шевченка до              вул. Леонова (15 тис.грн);

-томпажу недіючих артезіанських свердловин (20,0 тис.грн);

-геологічне вивчення запасів підземних вод для отримання ліцензії на користування надрами (200 тис.грн);

-розробку схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення  (50,0 тис.грн);

2) виконати будівництво/капітальний ремонт, придбання:

- водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова (614,3 тис.грн);

-відновлення дебіту свердловин по вул. Катукова та в с. Семенів Яр — оплата за надані послуги(75,0 тис.грн);

-придбання насосів для артсвердовин (35,0 тис.грн);

-придбання ультрафіолетового стерилізатора води для очищення питної води на три водозабори (270,0 тис.грн);

-придбання приладу для локалізації витоків води акустичним методом з функцією пошуку трас водопостачання( 74, 0 тис.грн);

-придбання лічильників внутрішньобудинкового обліку води (30,0 тис. грн.);

-придбання засувок (20 тис.грн);

-придбання та заміна пожежних гідрантів (12 тис.грн);

-встановлення автоматизованої насосної станції управління подачею води для встановлення на артезіанській свердловині по вул. Кривоносова (50 тис.грн).

Протягом 2014 року планується збільшити послуги з водопостачання на 1,5%, для чого прокласти водопроводи по вул. Шевченка довжиною 400 м  та   вул. Ломоносова довжиною 400 м, підключити до мережі 50 абонентів.

 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

В 2013 році за результатами обласного конкурсу міні-проектів  розвитку територіальних громад реалізовано два проекта міської ради з 4-х поданих: «Містечко твоєї мрії» створення дитячого містечка в мікрорайоні Дем’янівка (50,4 тис.грн., з них 25,8 тис.грн. — з обласного бюджету) та «Чорнобильські дзвони» -облаштування тротуару  та пам’ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи ( 156,7 тис. грн., з них з обласного бюджету — 60,8 тис.грн.).

В рамках проекту «Конкурс малих грантів «Добрі справи», що реалізує фонд «Громадські ініціативи» за рахунок коштів, одержаних від ПАТ «Філіп Морріс Україна», на реалізацію проекту  ДНЗ № 7 «Все для дітей» придбано техніку для харчоблоку, кухонний і столовий посуд.

Відповідно до міських програм та Програми соціально-кономічного розвитку за різними напрямками та конкурсами були подані заявки на фінансування інших об’єктів: продовження будівництва системи водовідведення та  глибинної артсверловини, реконструкцію гуртожитку по вул. Космічній,1/1, будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катукова, реконструкцію будівлі дитячого садка в с. Семенів Яр під дошкільний навчальний заклад та інші. У зв’язку з тим, що ці об’єкти не було включено до фінансування з бюджетів вищих рівнів у 2013 році, міська рада включила їх до переліку інвестиційних проектів для реалізації в 2014-2016 роках.

Завдання на 2014 рік полягають у вжитті заходів щодо залучення державних коштів та інвестицій під державні гарантії для реалізації проектів:

 • Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові.
 • Технічне переоснащення та капітальний ремонт житлових будинків у м.Богодухові, в яких створені   об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
 • Газифікація вул. Індустріальної в м. Богодухові.
 •   Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухові.

Проведення капітального та поточного ремонту комунальних  автодоріг.

 • Встановлення автобусних павільйонів.
 • Переоснащення і розширення мереж зовнішнього освітлення міста Богодухова.
 • Благоустрій водоймища та прилеглої території на перехресті вулиць Урицького-Чапаєва в м.Богодухові.
 • Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Калініна в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад.
 • Утеплення будівель дошкільних  навчальних закладів №№5,7,8.
 • Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво плавального басейну по вул.Урицького,15 в м.Богодухові.

·    Встановлення багатофункціонального майданчика з синтетичним покриттям у м.Богодухові.

 ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 Протягом 2013 року до районного центра зайнятості стосовно працевлаштування звернулося 874 мешканця території міської ради, з них працевлаштовано 573 чол. Направлено на навчання 215 осіб, на громадські роботи — 146 осб, з них за рахунок коштів підприємста -114 осіб, за рахунок Фонду – 32 особи. На виплату заробітної плати використано кошти міського бюджету 24,9 тис.грн., Фонду – 24,9 тис.грн., підприємств, організацій і установ за тимчасові роботи – 42,2 тис.грн. Видано ваучерів для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці  32 особам від 45-ти  років   до пенсійного віку, які  мають страховий  стаж  не менше 15 років,  професійно-технічну або вищу освіту. За укладеними з навчальними закладами договорами центр зайнятості оплачує вартість отримання другої професії чи підвищення базової.

Міська рада сприяла організації мобільних соціальних послуг для мешканців села Семенів Яр під лозунгом «Доступність населення до послуг служби зайнятості». Районним центром зайнятості протягом 2013року проведено профорієнтаційні заходи, присвячені Дню соціальної справедливості, ярмарку кар’єри, круглий стіл на тему «Взаємодія органів влади та соціальних партнерів у вирішенні питань легальної та продуктивної зайнятості в умовах впровадження та дії Закону України «Про зайнятість населення» за участі представників обласного центру зайнятості, РДА та міської ради. Проведено спільне засідання круглого столу з батьками, які виховують дітей -  інвалідів  та майбутніми абітурієнтами щодо реалізації програми навчання випускників у вищих навчальних закладах, в якому взяли участь Богодухівський міський голова,  представник Харківського обласного відділення  Фонду  соціального захисту інвалідів, завідувач Центру практичної психології і соціальної роботи відділу освіти Богодухівської РДА, директор Богодухівського районного центру зайнятості. Також  проведені зустрічі з працівниками ПОУ міста Богодухів та Богодухівського району з метою роз’яснення чинного законодавства щодо видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Завдання на 2014 рік полягають у реалізації державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення, збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення. Програмою зайнятості населення Богодухівського районі на період до 2017 року розроблені основні напрямки реалізації планових показників,а саме: кількість незайнятого населення,яке скористаються послугами служби зайнятості-930чол., з них працевлаштуються-580 чол., в т.ч. шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності -                   25 чол., проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації — 220 чол., будуть залучені до участі у громадських та тимчасових роботах -150 чол.

 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2013 році з міського бюджету було використано 93,3 тис. грн. Бюджетом на 2014 рік передбачено на ці цілі 79,3 тис.грн., в тому числі:

- для надання одноразової адресної грошової допомоги і 25% знижки інвалідам по зору I групи на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату – 42,9 тис. грн.;

- на фінансову підтримку міської ради ветеранів та громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» — 29,2 тис. грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 7,2 тис.грн.

Основні завдання на 2014 рік:

- забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради;

- продовжити роботу щодо реалізації завдань, поставлених державою у сфері соціальної політики, всебічного захисту і підтримки законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів уразливих верств населення;

- розвивати і поглиблювати співпрацю з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 ОСВІТА

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 624 дитини. Їх обслуговують 127 працівників. Відповідно до чинного законодавства, міська рада вирішує питання матеріально-технічного і фінансового забезпечення дошкільної освіти.

Протягом 2013 року своєчасно здійснювалися розрахунки за енергоносії, спожиті ДНЗ, виплачувалася заробітна плата працівникам освіти. Також були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту»: надбавка за вислугу років, грошова винагорода

за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.Вихованцям ДНЗ забезпечувалося збалансоване харчування, необхідне для їх нормального росту і розвитку, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за рік склали 842,4 тис. грн., в тому числі за рахунок батьківської плати – 386,2 тис. грн.

Протягом року міською радою послідовно здійснювалися заходи з реалізації Програми «Дошкільна освіта». На виконання Програми, крім бюджетних, залучалися позабюджетні надходження, меценатські та спонсорські кошти. Основна увага приділялася приведенню матеріально-технічної бази дошкільної освіти у відповідність з нормативними вимогами, істотному поліпшенню умов навчання і виховання дітей. Зокрема, використовуючи різні джерела фінансування, вдалося:

- завершити капітальний ремонт даху в ДНЗ № 8;

- замінити 28 вікон, 1 балконний блок та 8 дверей на сучасні металопластикові по всіх ДНЗ;

- придбати 3 нові електроплити, 6 холодильних установок;

- закінчити ремонт системи внутрішнього водовідведення, капітально відремонтовати систему надвірного водовідведення у ДНЗ № 6;

- капітально відремонтовати систему водопостачання харчоблоку  ДНЗ № 7;

- оновити столове, кухонне начиння, постільну білизну у всіх ДНЗ;

- встановити додаткове обладнання на ігрові майданчики ДНЗ №№ 5, 7 — переможців огляду-конкурсу на кращу підготовку до нового навчального року;

- вирішити низку інших поточних питань.

В усіх ДНЗ виконане технічне обслуговування наявних та придбано 26 нових вогнегасників.

Міська рада шукає нові підходи і до роботи з учнівською молоддю. Окрім підтримки обдарованих дітей (виплата стипендії «Надія Богодухова», одноразової грошової винагороди за наполегливість і високі досягнення у навчальній і пізнавальній діяльності), торік розпочали проведення зустрічей з лідерами учнівського самоврядування. За ініціативи районної організації ветеранів локальних війн «Єдність» та підтримки депутата обласної ради О.В.Усенка відновлено проведення військово-спортивної гри «Зірниця», в якій взяли участь 4 команди (3 – із загальноосвітніх закладів міста, 1 – медичного коледжу).

Основні завдання на 2014 рік:

- продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів освіти, підвищенням їх енергоефективності, використовувати для цього різні джерела фінансування, залучати педагогічні колективи, батьківську громадськість до участі в конкурсах міні-проектів;

- продовжити оновлення ігрових майданчиків у ДНЗ.

 КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

 Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості. Міською радою фінансуються Семеноярські клуб та бібліотека-філія, на утримання яких у 2013 році витрачено 110,3 тис. грн.

Традиційно у місті спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури проводяться різноманітні свята, серед яких Водохреща, Масляна, Івана Купала, День міста організовуються безпосередньо міською радою. Традиційними стали вшанування кращих представників трудових колективів міста до професійних свят, прийоми з цієї нагоди у міського голови.

Основні завдання на 2014 рік:

- підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до своєї малої батьківщини, відродження народних звичаїв та традицій;

- поліпшення матеріально-технічної бази Семеноярського клубу.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 Фізичною культурою та спортом у місті займаються всі категорії населення. Для своїх послуг вони мають стадіон “Колос”, три футбольних поля, ДЮСШ, тренажерний майданчик, для занять в осінньо-зимовий період – разом зі шкільними 7 спортивних залів. На реалізацію Програми розвитку  фізичної культури і спорту на території міської ради у 2013 році було використано з міського бюджету 3,6 тис.грн.

Основні завдання на 2014 рік:

- створення сприятливих умов для виступів богодухівських спортсменів на районних, обласних та інших змаганнях;

- сприяння у будівництві в м.Богодухові спортивного майданчика з синтетичним покриттям.

 РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

У 2013 році робота, спрямована на розвиток інформаційного простору, проводилася у двох напрямках:

- співпраця з районною громадсько-політичною газетою “Маяк”;

- створення і наповнення офіційного web-сайту Богодухівської міської ради.

Традиційно в районній газеті «Маяк» різнобічно висвітлювалася діяльність міської ради, її виконавчого комітету, комунальних підприємств, порушувалися злободенні питання, які хвилюють жителів територіальної громади.

Створений на початку 2013 року офіційний wеb-сайт Богодухівської міської ради постійно поновлюється і дозволяє жителям громади як своєчасно мати інформацію, так і брати активну участь в обговоренні актуальних питань життєдіяльності міста.

Основні завдання на 2014 рік:

- продовжити інформування жителів територіальної громади про діяльність міської ради, використовуючи для цього різні можливості та зворотній зв’язок з населенням.

  

Секретар міської ради                                                                                      З. Зіньковська