Про затвердження Програми благоустрою територій

Переглядiв: 167

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXXII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018                                        Богодухів                             № 1172- VIІ

Про затвердження Програми

благоустрою територій населених пунктів

Богодухівської міської ради на 2019 рік

 

З метою належного утримання об`єктів благоустрою територій населених пунктів міської ради, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного благополуччя населення, на підставі  статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 10  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Програму благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради  на 2019 рік (далі –Програму), що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.)

 

 СЕКРЕТАР РАДИ                ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО         З.ЗІНЬКОВСЬКА 

 Додаток

до рішення міської ради

від 21.12.2018 року №1172_- VIІ

(XXXII сесія VII скликання)

зі змінами від 22.02.2019 року №1199- VIІ

(XXXIIІ сесіяVIІ скликання)

зі змінами від 17.05.2019 року №1291- VIІ

(XXXV сесіяVIІ скликання)

зі змінами від 30.08.2019 року №1409- VIІ

(XXXVIІ позачергова сесіяVIІ скликання)

П Р О Г Р А М А

з благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

Загальні положення.

 Загальноміська програма благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради (далі Програма) розроблена з метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень виконавчого органу міської ради в сфері розвитку і функціонування всього міського господарства та визначає порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, а також встановлює певний перелік заходів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у відповідності до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні»

Благоустрій міста є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього міського господарства.

Розвиток людського суспільства супроводжується постійним зростанням вимог до якостей міського середовища, в якому все частіше крім утилітарних (матеріально – практичних) функцій зростає потреба в архітектурно – художніх та духовних потребах людини.

Практика показує, що інтегроване середовище наших міст далеко не завжди виконує функції соціально – культурної комунікації і не досягає того рівня комфортності, як того вимагають сучасні стандарти проживання. Проблема полягає у складності вирішення дуже різних за своїм характером і змістом питань з благоустрою міста, що робить надзвичайно актуальним застосування комплексного підходу під час розроблення Програми, спрямованої на облаштування міського середовища, яка б враховувала ресурсозабезпеченість, варіантність заходів, визначила переваги конкретних пропозицій і передбачила послідовність та етапність реалізації поставлених задач, сприяла раціональному використанню інвестиційних надходжень в бюджет міста.

Розроблення Програми є необхідною передумовою, яка забезпечує та враховує чітке планування та фінансування актуальних заходів із сучасного благоустрою міста та охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, інженерних і архітектурних питань:

-      соціально-економічні вимоги передбачають створення сприятливих умов життя населення, а також раціональне використання територій населених пунктів;

-      санітарно-гігієнічні вимоги зводяться до забезпечення у населених пунктах здорових умов: нормальний мікроклімат, чистий повітряний басейн і водний простірй забудови;

-      до питань інженерної підготовки територій населених пунктів відносять її інженерне устаткування та створення зручної вулично-дорожньої мережі;

-     архітектурно-художні вимоги передбачають створення цілісної та індивідуальної об’ємно-просторової композиції кожного населеного пункту з використанням і збагаченням місцевого ландшафту.

Природним руслом розвитку благоустрою Богодухова є реалізація покликання міста, закладеного його вартостями, традиціями, ландшафтною структурою і притаманних йому специфічних особливостей.

 

Мета та завдання Програми

Метою міської Програми є організація благоустрою загальноміських територій та житлових кварталів, осучаснення архітектурного вигляду міста, забезпечення ремонту і реконструкції існуючих об`єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об`єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, підтримка належного санітарного та технічного стану загальноміських територій, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, зниження рекреаційних навантажень, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців та гостей міста.

Завданням Програми є реалізація виконання містобудівних, архітектурно – художніх, організаційних, інженерно – технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать благоустрій території міста, захист і відновлення довкілля, та створять сприятливі та безпечні умови для життєдіяльності людини в місті.

Для розв’язання цих завдань необхідно:

 1. розробити і здійснити ефективні заходи з утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів;
 2. організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, історико-культурного, іншого призначення;
 3. здійснити заходи з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій, дворів, парків, скверів, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту вулиць і тротуарів, ін. об’єктів;
 4. створити умови для реалізації прав та встановити межі відповідальності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста;
 5. виготовити генеральний план міста, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту.

Основні напрями та заходи удосконалення системи благоустрою міста

Визначені Програмою завдання з удосконалення системи благоустрою        м. Богодухова передбачається розв’язати шляхом виконання наступних заходів за такими напрямами:

1. Загальні питання благоустрою:

 1. дотримання Правил благоустрою міста Богодухова;
 2. технічне переоснащення комунальних підприємств, задіяних у сфері благоустрою;
 3. проведення паспортизації та інвентаризації об`єктів благоустрою міста;
 4. вирішення питань доступності до громадських об’єктів осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (проведення робіт з влаштування пандусів на пішохідних зонах та переходах міста, обладнання світлофорних об’єктів уніфікованою візуальною та звуковою системою сповіщення);
 5. благоустрій пам’ятників культурної та історичної спадщини;
 6. впорядкування існуючих кладовищ та братських могил;
 7. залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;
 8. будівництво сучасних контейнерних майданчиків та облаштування під’їздів до них, уточнення схем санітарного очищення міста, покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, підготовка до впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для випадкового сміття тощо);
 9.  контроль за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;
 10. залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;
 11. проведення екологічно-просвітницьких та інформаційно – рекламних заходів з населенням з питань благоустрою та санітарного стану міста;
 12. систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів;
 13. залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до виконання громадських робіт.

2. Утримання вулично-дорожньої мережі:

 1. підтримання належного експлуатаційного стану вулиць міста –проведення капітального та поточного ремонту доріг та вулиць міста, забезпечення заходів по безпеці руху з відновленням дорожніх та інформаційних знаків, розмітки тротуарів, огорожі, облаштування  зливової каналізації, утримання зупинок транспорту;
 2. удосконалення руху транспорту та пішоходів, забезпечивши комфорт і зручність пересування дорогами міста;
 3. облаштування та утримання майданчиків для паркування транспортних засобів відповідно до законодавства;
 4. утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення міста; реконструкція зовнішнього освітлення міста з впровадженням енергозберігаючих технологій.

3.   Утримання зелених насаджень:

 1. окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
 2. захист зелених насаджень міста від шкідників та збудників хвороб; відновлення клумб, газонів, квітників;
 3. організація прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів;
 4. впорядкування зелених зон з використанням сучасних дизайнерських рішень та методів ландшафтного дизайну.

4.  Інженерний  захист територій:

 1. організація відведення поверхневого стоку води, укріплення аварійних ділянок з метою запобігання підтопленню територій та пошкодженню об’єктів благоустрою;
 2. утримання водойм міста, їх прибережних смуг в належному стані.

Джерела фінансування Програми  

Процес вирішення проблемних питань з благоустрою міста потребує удосконалення підходів до планування і організації територій міста, розробки заходів з благоустрою та фінансового забезпечення для їх виконання, а також розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, спонсорської та доброчинної діяльності.

Фінансування заходів Програми передбачається виконувати за рахунок видатків змісцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, спонсорів, благодійних організацій, громадськості міста і примусових робіт, передбачених законодавством.

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її проведення, в межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов´язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми

Моніторинг та контроль за виконанням Програми здійснюється Богодухівською міською радою та її виконавчим  комітетом в межах повноважень визначених чинним законодавством.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища» та Правил благоустрою міста Богодухів, представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово – комунального господарства.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, оперативна інформація підприємств житлово-комунального господарства, результати спеціальних досліджень та інші.

Очікуваний результат

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, виконавчий комітет міської ради, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

Програма приймається на 2019 рік.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

1. Вирішення загальних питань благоустрою.

2. Забезпечення належного експлуатаційного стану міських територій.

3. Поліпшення санітарного та естетичного стану міста.

4. Залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою.

5. Інформованість   населення   через   ЗМІ   про   здійснення   заходів   із благоустрою.

6. Реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою міста.

7. Забезпечення ефективного та системного контролю за використанням інвестицій, в т.ч. з міського бюджету.

8. Поліпшення якості послуг.

9. Забезпечення належних умов відпочинку населення.

10. Формування позитивного іміджу міста та його привабливості.

 Основні заходи, щодо реалізації Програми благоустрою

територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

 

 

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Вартість, тис.грн.

Термін виконання

1 Заробітна плата з нарахуваннями працівників з благоустрою

КП «Богодухівжитло»

4550,0

Протягом року

2 Придбання матеріалів на поточний ремонт та утримання  площ, вулиць, доріг, прибудинкових територій, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних  зон, доріжок та будинків

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

3300,0

Протягом року

3 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по вулицях: Катукова, Третяківська, Гомолка, Охтирська, Віталія Сахна

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Виконання робіт з капітального  ремонту доріг по вулицях: Катукова, Третяківська, Гомолка, Охтирська, Віталія Сахна
4 Виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Виконання робіт з облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштування тротуару до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Виконання робіт з облаштування тротуару до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку
6 Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні тротуарів від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська, від вул. Чернієнка до пл.  Соборності (меморіал)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Виконання робіт по облаштуванню тротуарів від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська, від вул. Чернієнка до пл.  Соборності (меморіал)
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу розміщеного на пл.Свято-Духівській (район старої лікарні)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Виконання робіт з реконструкції скверу розміщеного на пл.Свято-Духівській (район старої лікарні) 
8 Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради ( вулиці: Пушкіна, Шевченка, Харківська, Молокова,  Центральна,  Молодіжна,  Загорулька, Третяківська,  Леонова, Чернієнка, Спортивна, Покровська,  Міліцейська, Троїцька,  Горького, Гагаріна, Горького,  Катукова, 8-го Мехкорпусу, Підлісна; Парк «Слави», площі: Театральна, Поштова, Незалежності, Соборності, Героїв Чорнобиля, Свято-Духівська; провулок Ринковий)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради ( вулиці: Пушкіна, Шевченка, Харківська, Молокова,  Центральна,  Молодіжна,  Загорулька, Третяківська,  Леонова, Чернієнка, Спортивна, Покровська,  Міліцейська, Троїцька,  Горького, Гагаріна, Горького,  Катукова, 8-го Мехкорпусу, Підлісна; Парк «Слави», пл.: Театральна, Поштова, Незалежності, Соборності, Героїв Чорнобиля, Свято-Духівська; пров.Ринковий)
9 Придбання паливно-мастильних матеріалів

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

1500,0

Протягом року

10 Придбання контейнерів та урн для сміття, огорожі

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

310,0

Протягом року

11 Утримання, ремонт та відновлення мереж вуличного освітлення, оплата електроенергії, матеріали для вуличного освітлення

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1600,0

Протягом року

12 Утримання в належному стані та улаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків для відпочинку (придбання матеріалів та ремонт)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

200,0

Протягом року

13 Здійснення профілактичного ремонту історичних пам’яток, монументів, пам’ятних знаків, меморіальних дошок (придбання матеріалів та ремонт)та їх придбання і встановлення

Виконавчий комітет,    КП «Богодухівжитло

50,0

Протягом року

14 Утримання, ремонт та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, придбання дорожніх знаків

Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло»

35,0

Протягом року

15 Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави (матеріали, запасні частини, інвентар та обладнання)

Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло

80,0

Протягом року

16 Відлов безпритульних тварин

Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло»

30,0

Протягом року

17 Забезпечення належних умов для безпечного  відпочинку на ставу «Копань»

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

40,0

Квітень-вересень 2019

18 Утримання кладовища та інших місць похованьВстановлення огорожі,системи відеоспостережен-ня  та освітлення на центральному кладовищі.(матеріали), інвентаризація земельмісць поховання

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1000,0

Протягом року

19 Забезпечення виконання заходів з охорони праці, збереження життя та здоров’я працівників (індивідуальні захисні засоби, вогнегасники, медичні засоби, спецодяг тощо)

КП «Богодухівжитло»

80,0

Протягом року

20 Ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях території населених пунктів Богодухівської міської ради

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

150,0

березень-жовтень 2019

21 Проведення робіт з очищення водовідвідного каналу від вул. Центральна через вул. Солов’їну до р. Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Травень-жовтень 2019

22 Проведення робіт з відведення грунтових і зливових вод каналу на  перехресті вулиць Троїцької та Молодіжної (район магазину «Будівельник»)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно зкошторисом

березень-жовтень 2019

23 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Шевченка (біля пам’ятника Т.Г. Шевченку)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

24 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі гімназії №1)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

25 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі пл.Зеленої)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

26 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі будинків №111, №117)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

27 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Шевченко(до магазину «Радуга»)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

28 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Ломоносова, від вул. В.Сахна до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

29 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу від кафе «Імператор» до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

30 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідвідних каналів від вул.Набережна до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

31 Проведення земляних робіт з очищення нагорно-ловчого каналу від вул.Лозівськоїдо вул.Гомолко та  водовідвідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

березень-жовтень 2019

32 Здійснення контролю з благоустрою прилеглих земельних ділянок до індивідуальних  домоволодінь, підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території містата утримують закріплену за ними територію. Інформування жителів  про необхідність утриман-ня території житлових будинків, присадибних ділянок в належному санітарному стані

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

інспектор з благоустрою

-

Протягом року

33 Проведення Днів довкілля

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

5,0

Березень-травень 2019

34 Придбання  та утримання зелених насаджень

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

50,0

Квітень-вересень 2018

35 Підвищення кваліфікації та навчання працівників з охорони праці та отримання дозвільних документів для проведення робіт з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

10,0

Протягом року

36 Придбання техніки, інструментів та обладнання  для ремонту та обслуговування доріг та тротуарів міста

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

110,0

Протягом року

37 Встановлення нових дитячих майданчиків

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

100,0

Протягом року

38 Придбання запасних частин, матеріалів, агрегатів, автошин та іншого для автотранспорту, тракторів  та їх ремонт (поточний, капітальний).

КП «Богодухівжитло»

300,0

Протягом року

39 Організація та проведення заходів масового відпочинку жителів та гостей міста, придбання ялинкових прикрас

КП «Богодухівжитло»

250,0

Протягом року

40 Послуги з очищення та утримання доріг, автопослуги

КП «Богодухівжитло»

350,0

Протягом року

41 Офісне обладнання та приладдя, технічне обслуговування офісної техніки та відеоспостереження, канцелярське приладдя, консультаційні послуги

КП «Богодухівжитло»

90,0

Протягом року

42 Водопостачання (поливання квітів, фонтан, міський ставок «Копань»)

Виконавчий комітет,

КП

«Богодухівжитло

15,0

Квітень-жовтень 2018

43 Встановлення світлофорного обладнання зі світлодіодними лампами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вул. Харківська – Оверченка та економії електроенергії

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

250,0

Протягом року

44 Перевірка технічного стану транспортних засобів та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності

КП «Богодухівжитло»

20,00

Протягом року

45 Вивезення, збирання та захоронення ТПВ, джерела утворення якого не визначені та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

800,00

Протягом року

46 Придбання (за навності коштів):- трактора МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфальтного покриття, щіткою для підмітання;- снігоприбиральника (мала механізація)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1000,00

Протягом року

47 Технічне обслуговування та догляд за гідротехнічною спорудою ставу «Копань»

КП «Богодухівжитло»

20,00

Протягом року

48 Обслуговування та догляд за водовідвідними каналами та малими річками міста Богодухова визначених договором

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

49 Поточний ремонт водопропускної споруди по р.Дем’янівка з влаштуванням  пішохідного містка по вул.Центральній м.Богодухова

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

50 Виготовлення проектно-кошторисної документаці на водовідведення по пров.Гімназійному (в районі будинків №№31,33)

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

51 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул.Мусійчанській

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

52 Комплексні роботи з ремонту водовідвідного каналу по вул. Набережній

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

53 Комплексні роботи з ремонту водовідвідного каналу по пров. Веденічева

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом

Протягом року

Секретар міської ради           ОРИГІНАЛ ПІДПИСАНО                    З.ЗІНЬКОВСЬКА