Про затвердження Програми

Переглядiв: 95

УКРАЇНА

                                                БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.10.2016                                       Богодухів                                   № 259- VII

 

 Про  затвердження Програми безоплатної правової

допомоги населенню Богодухівської

міської ради на 2017 рік

 

 Заслухавши в.о. директора Богодухівського місцевого центру з надання  безоплатної вторинної правової допомоги Бородавку А.І. з презентацією Програми безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради на 2017 рік, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтями 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 9,12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Богодухівська міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради на 2017 рік (далі – Програма, додається).

 2. Головному  бухгалтеру Дереведмедь Т.В. врахувати  фінансування Програми під час  підготовки проекту міського бюджету на 2017 рік.

3. Координацію роботи щодо виконання заходів програми покласти на Богодухівський місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську  комісіюз питань регламенту,законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та взаємодії з органами   місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

        

 

Міський голова                                       підписано                              М.ГОЛУБ

  

                   Додаток

до рішення міської ради

від 20.10.2016 №259-VII

                                                                       (ХІІ сесія VII скликання)

 

ПАСПОРТ

програми безоплатної правової допомоги населенню Богодухівського  міської ради на 2017 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Богодухівський місцевий центр з надання БВПД

2.

Розробник Програми

Богодухівський місцевий центр з надання БВПД

3.

Відповідальний виконавець Програми

Богодухівський місцевий центр з надання БВПД

4.

Учасники Програми

Богодухівський місцевий центр з надання БВПД

Богодухівська міська рада

5.

Термін реалізації Програми 

2017 рік

6.

Джерела фінансування Програми

Міський бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

 

 

  

ПРОГРАМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2017 рік

 

1. Загальні положення

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти, а також Конституція України передбачають обов’язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги.

Програма безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради  на 2017 рік передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до безоплатної правової допомоги, а в разі необхідності – до правосуддя, для захисту порушених прав.

 

2. Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги. Підвищення рівня правової освіченості населення міста Богодухова, зокрема соціально вразливих верств.

 

3. Основні завдання Програми

3.1.Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

3.2. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги.

3.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

3.4 Забезпечення функціонування мережі центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної компанії серед населення з питань законодавства та щодо можливостей захисту порушених прав у судовому порядку;

3.6. Створення постійно діючих виїзних консультаційних пунктів для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради.

3.7 Створення та забезпечення діяльності школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради.

        

4. Строки виконання Програми

Початок дії Програми – січень 2017 року, закінчення – грудень 2017 року.

 

5. Нормативно-правове забезпечення Програми

- Конституція України;

- Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

7. Виконавці Програми  

Богодухівська міська рада та Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 8. Основні заходи програми

8.1. Створити при Богодухівській міській раді постійно діючий виїзний консультативний пункт для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради та забезпечити його функціонування.

Термін виконання:I квартал 2017 року              Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД

8.2. Створити та забезпечити діяльності школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради.

Термін виконання: згідно з графіком, що затверджується Богодухівським міським головою                           Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД

8.3. Підготувати та поширювати методичні рекомендації, витяги з нормативних актів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

             Виконавці:

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД

8.4. Налагодження зворотного зв’язку з жителями Богодухівської міської ради, в тому числі з використанням Інтернет ресурсів.

Термін виконання:II квартал 2017 року              Виконавці:

                                                                                Богодухівська міська рада

     Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД

8.5. Обладнати у Богодухівській міській раді інформаційний стенд для розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до  безоплатної вторинної правової допомоги та засоби зв’язку з Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Термін виконання:I квартал 2017 року              Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД

8.6. Розроблення та виготовлення пам’яток, буклетів, плакатів щодо прав громадян та їх обов’язків, роз’яснення вимог чинного законодавства.

Термін виконання: постійно                             Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД.

8.7. Створити в районній газеті «Маяк» постійну рубрику з консультування громадян з найбільш актуальних правових питань (оформлення спадщини, призначення субсидій, пенсій, виділення земельних ділянок).

Термін виконання: Постійно                            Виконавці:

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД

          8.8. Проведення серед населення Богодухівської міської ради широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань права та законодавства, з застосуванням інноваційних методів право просвітництва, зосередження зусиль на подолання правового нігілізму, організація лекцій, семінарів, бесід, диспутів, круглих столів з зазначених питань.

Термін виконання: постійно                             Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                                           Богодухівський

                                                                           місцевий центр з надання

                                                                           БВПД.

 

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити роботу постійнодіючого виїзного консультаційного пункту для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради;

- значно спростити доступ громадян до безоплатної правової допомоги, зокрема для захисту порушених прав у судовому порядку;

- підвищити правову обізнаність громадян;

- забезпечити гарантоване Конституцією України право на правову допомогу;

- розширити сферу послуг для жителів територіальної громади міста Богодухова;

-  створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечити системний доступ до якісної безоплатної правової допомоги, згідно вимог чинного законодавства;

- сприяти  залученню інтелектуальних ресурсів (ідеї, проекти, інновації), підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків.

 

10.  Фінансування заходів Програми

 

 

з/п

Термін фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

1.

2017 рік

15,0

 

2.

ВСЬОГО:

15,0

 

  

                                                                       Затверджую

                               Міський голова

підписано   М.ГОЛУБ

 

Графік роботи школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради на 2017 рік

 

№ п/п

Дата заходу

Зміст заходу

учасники

виконавець

1.

Січень 2017

Правовий статус депутата місцевої ради

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

2.

Лютий 2017

Фінансовий контроль щодо  осіб уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування

депутати

Богодухівський МЦ з НБВПД

3.

Березень 2017

Вивчення  основних норм Закону України

«Про запобігання корупції»

депутати

Богодухівський МЦ з НБВПД

4.

Квітень 2017

Депутатська етика

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

5.

Травень 2017

Відповідальність депутатів : кримінальна, адміністративна і цивільно- правова.

депутати

Богодухівський МЦ з НБВПД

6.

Червень 2017

Права та обов’язки депутата місцевої ради

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

7.

Липень 2017

Довірені особи депутатів – роль та місце в системі місцевого самоврядування

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

8.

Серпень 2017

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» — механізм зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

9.

Вересень 2017

Депутатські запити та звернення

Зміст депутатського звернення

В чому полягає різниця між депутатськими запитами та зверненнями? Вимоги до оформлення.

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

10.

Жовтень 2017

Депутатська діяльність в комісіях, фракціях, групах

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

11.

Листопад 2017

Поняття «Громадські слухання» та його правове регулювання

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД

12.

Грудень 2017 

Інформаційне висвітлення, співпраця із комунальними ЗМІ та звітування депутата перед виборцями

депутати, квартальні

Богодухівський МЦ з НБВПД