Про затвердження Правил приймання стічних вод

Переглядiв: 162

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІІІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.02.2019                                              Богодухів                               № 1191 -VІІ

 

Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації Богодухівської міської ради

 

Розглянувши лист Слєсарєва В.В.,директора КП «Богодухіввода» від 25.01.2018 №34, керуючись       Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316, з метою упорядкування експлуатації і користування системою водовідведення, запобігання порушення у роботі мереж і споруд збирання, транспортування та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи і безпеки їх експлуатації, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації Богодухівської міської ради (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Богодухівської міської ради від 18.01.2013р. № 1173- VI «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації».

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Доручити секретарю міської ради Зіньковській З.М. протягом 5робочих днів оприлюднити рішення в   на веб-порталі Богодухівської міської ради.

5. Контроль за виконанням   рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (Аліксейчик М.В.)

 

   МІСЬКИЙ ГОЛОВА              оригінал підписано                          М. ГОЛУБ           

 

ДОДАТОК

до рішення Богодухівської міської ради

 від 22.20.2019 № 1191- VII

(ХХХІІІІ сесія VII скликання)

№ з/п

Найменування розділу

Сторінка

1

І. Загальні положення

3-5

2

ІІ. Засади безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

5-8

3

ІІІ. Порядок укладання Договорів і умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення

9-11

4

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

11-13

5

V. Правила і порядок приймання рідких нечистот на зливальні станції

14-15

6

VІ. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

16-17

7

VІІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення

17-19

8

VІІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованого водовідведення

20-21

9

ІХ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

22-23

10

X. Визначення розміру плати за скид стічних вод що   утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт  під  час  прибирання  територій  (далі  — поверхневі  стічні  води),  і неорганізовано потрапляє  в мережі водовідведення споживачів та до системи централізованого водовідведення

24-25

11

Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Богодухів

26

12

Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

27-28

13

Акт обстеження підприємства

29-30

14

Акт  відбору проб стічної води

31-32

15

Інструкція про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів

33-37

16

Супроводжувальний лист на збереження арбітражного зразка проби стічних вод

38

17

Акт розпечатування арбітражних проб стічних вод

39

18

Акт аналізу проб стічної води в очисні споруди

40-42

19

Санітарний паспорт

43-44

20

Акт про недопущення на об’єкт Споживача для проведення

відбору проб для контролю якості стічних вод

45-46

21

Акт балансового розмежування мереж водовідведення (водопостачання) комунального підприємства «Богодухіввода» та Споживача (суб’єкта господарювання)

47-48

 

І. Загальні положення

1.1.   Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Богодухів (далі – Правила) розроблено з метою:

-       захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод
та очисних споруд;

-       запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

-       гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

-       гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

-       гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний
і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.2.   Ці Правила поширюються на Комунальне підприємство Богодухівської міської ради КП «Богодухіввода» (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Богодухів (далі – споживачі).

1.3.   Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

арбітражний аналіз – аналіз арбітражної проби, відібраної з контрольної проби;

виробник – суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод, вивезення рідких побутових відходів);

вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного
та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Богодухів, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір – договір про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне
чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків
і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника
або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єднана (усереднена ) проба – проба, яку отримують злиттям декількох разових проб , що були відібрані одночасно у заданих місцях або одержують об’єднанням разових проб, що взяті в одному місці через задані інтервали часу;

об’єкт споживача – окремо розташована територія споживача
з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

основний аналіз – аналіз якості стічних вод споживача,за результатами якого робиться висновок щодо якості стічних вод , наявності або відсутності
в стічних водах споживача перевищення ДК;

основна проба – частина контрольної проби для виконання основного аналізу;

паралельний аналіз – аналіз паралельної проби, який виконує споживач
у будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,

паралельна проба – частина контрольної проби для виконання паралельного аналізу;

разова проба – проба, яку отримують однократним відбором усього необхідного для аналізу об’єму стічної води споживача у заданій точці відбору;

субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води
до системи централізованого водовідведення через мережі споживача
за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору
зі споживачем та виробником;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової
і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася
в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються 
у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та «Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за №936/15627  та  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 березня 2012 року №131 «Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 р. за N 557/20870 (далі – Правила користування).

1.4.   Ці Правила розроблені на підставі Правил приймання стічних вод
до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 №316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за №56/31508, з врахуванням місцевих особливостей  приймання та очищення стічних вод, а також визначені ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатись до системи централізованого водовідведення міста Богодухів.

Ці Правила затверджуються органом місцевого самоврядування та є обов’язковим для виробників та споживачів.

 

1.5.   Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги
до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.

1.6.   Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення м. Богодухів за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.

1.7.   Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.8.   Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод,
які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки у місцях, визначених у договорі. Споживачі сплачують виробнику за транспортування стічних вод до очисних споруд (КОС) та очищення таких стічних вод згідно з договором.

1.9.   Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

1.10.   Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами  розділу IІІ цих Правил.

1.11.        Балансова приналежність зовнішніх каналізаційних мереж встановлюється Актом розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який є обов’язковою та невід’ємною частиною договору на водопостачання та водовідведення між Виробником та Споживачем. Такий Акт складається Споживачем у 2 примірниках та надається Виробнику перед укладанням договору на водопостачання та водовідведення.

1.12.        Акт розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності є невідємною частиною Договору.

У разі наявності у Споживачів субспоживачів,  Споживачі повинні надати Виробнику копії Актів розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін зі своїми  субспоживачами.

1.14.Продаж Підприємствами або надання в оренду приміщень (у тому числі підвальних та напівпідвальних), розташованих у будівлях (у тому числі у житлових будинках), спорудах, а також самих будівель і споруд, зміна їх функціонального призначення та інші дії,  які призводять до зміни умов скиду стічних вод та їх якості, повинні попередньо узгоджуватися з Виробником.

1.15. При узгодженні проектів на приєднання об’єктів Підприємств до мереж комунальної каналізації Виробник надає висновок про можливість приймання стічних вод від означених об’єктів.

1.16. Прийом до каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливальні станції Виробника. А саме в приймальних відділеннях:

1.17.Очисні споруди №1 КП «Богодухіввода», Харківська обл., м.Богодухів, вул. Комарова;

1.18.Очисні споруди №2 КП «Богодухіввода», Харківська обл., м.Богодухів, с. Семенів Яр.

1.19.У  випадку аварійних ситуацій пов’язаних з роботою очисних споруд в приймальному відділенні:

1.20.Очисні споруди вул. Катукова.

ІІ. Засади безперебійного функціонування системи
централізованого водовідведення під час приймання
до них стічних вод споживачів

2.1.   Виробник повинен:

2.1.1.      Забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465;

2.1.2.      Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі (у власності) споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил;

2.1.3.      Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

2.1.4.      Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

2.1.5.      Здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб;

2.1.6.      Відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

2.1.7.      У разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами;

2.1.8.      Вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням локальної очисної споруди та контрольного колодязя.

2.2.   Споживачі повинні:

2.2.1.      Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод (Таблиця 6.1) на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2.2.2.      Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення.

2.2.3.      Відбір проб Споживачем та проведення лабораторного дослідження якості стічних вод, які скидаються Споживачем, проводиться згідно з графіком відбору проб але не менш одного разу на квартал.

2.2.4.      Виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах
з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

2.2.5.      У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника
у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;

2.2.6.      Укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

2.2.7.      Для укладання договору всім споживачам послуг надавати виробнику:

-   письмовий запит (лист-заявку) з визначеними договірними величинами на комунальні послуги;

-   копія статуту або положення про підприємство;

-   копія довідки про внесення в ЄДРПОУ;

-   копія посвідчення платника ПДВ або єдиного податку;

-   копія наказу або доручення на відповідальну особу, яка відповідає за виконання умов договору;

-   копія протоколу досліджень стічних вод;

-   генплан об’єкта в масштабі 1:500 з нанесенням внутрішньо-майданчикових мереж водопроводу та каналізації із зазначенням контрольних колодязів, узгоджений з виробником;

-   акт розподілу балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж споживача і виробника, узгоджений з виробником;

-   ліміт на скидання стічних вод;

-   вихідні данні для розрахунку ліміту на комунальну послугу;

-   паспорт водного господарства споживача та субспоживачів, дані
про характер їх виробництва;

2.2.7.1.Для укладання договору надавати виробнику у разі їх наявності:

-   схему локальних очисних споруд (ЛОС);

-   дані про утилізацію осадів ЛОС, їх зберігання та термінах їх вивозу;

-   копія протоколу досліджень води питної яка видобувається з власних водозаборів (за наявності власних водозаборів);

-   копія дозволу на спец водокористування (при наявності власних водозабірних споруд).

2.2.8.Надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

2.2.9.Визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

2.2.10.Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

2.2.11.Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод,
які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;

2.2.12.На окремо розташованих об’єктах, які мають стічні води технологічного або не побутового походження, забезпечити  на каналізаційному випуску встановлення локальної очисної споруди;

2.2.13.Оплачувати послуги в установлені договором строки;

2.2.14.Сплатити за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин у десятиденний строк від дня отримання рахунку виробника;

2.2.15.Утримувати контрольні колодязі у належному стані (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо) та забезпечити до них доступ виробнику.

2.2.16.Контрольні колодязя мають бути позначені індетифікаційними табличками, на яких потрібно вказати назву підприємства-Споживача; номер контрольного колодязя; місце розташування колодязя та відстань до нього у випадку, якщо табличка не розташована безпосередньо поруч з колодязем.

ІІІ. Порядок укладання Договорів і умови приймання стічних вод

споживачів до системи централізованого водовідведення

3.1.   КП «Богодухіввода» приймає стічні води споживачів до системи централізованого комунального водовідведення м. Богодухів за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод споживачів відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з КП «Богодухіввода» Договору.

3.2.   Підключення нових споживачів до каналізаційної мережі (або після реконструкції об’єктів) дозволяється лише за наявності проекту приєднання системи водовідведення об’єкту господарювання до системи централізованого водовідведення
м. Богодухів, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та технічних умов.

3.3.   Взаємовідносини між КП «Богодухіввода»   і споживачами регламентують договір, ці Правила та нормативні акти, що діють у період дії Договору.

3.4.   Договір розробляє КП  «Богодухіввода» згідно з типовим договором. Істотними умовами Договору є:

-   обсяг і режими скиду стічних вод;

-   розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

-   ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються споживачем;

-   розмір та порядок плати за скид стічних вод з наднормативними забрудненнями;

-   права та обов’язки сторін Договору;

-   відповідальність сторін Договору і заходи впливу за порушення правил;

-   порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію;

-   розмежування балансової належності мереж і експлуатаційна відповідальність сторін Договору.

За згодою сторін у Договорі можуть бути зазначені інші умови.

3.5.   Підставами для відмови в укладенні Договору є:

-   забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонено розділом IV цих Правил;

-   значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад, через загазованість колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;

-   перевантаження (зниження пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

3.6.   Споживачі, які приєднані до системи каналізації, для укладення Договору не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього Договору надають КП «Богодухіввода» документи, склад яких зазначений  у п. 2.2.7., 2.2.7.1.

3.7.   Для об’єктів господарської діяльності, що вперше приєднуються до каналізаційної мережі або що вводяться в експлуатацію після реконструкції необхідно одержати Технічні умови і, крім вищезгаданих документів у п. 2.2.7. та 2.2.7.1. цих Правил, додатково надати такі документи:

-   акт державної технічної комісії про введення в експлуатацію об’єкта;

-   акт технічної готовності по підключенню об’єкта до міської каналізаційної мережі;

-   акт технічного приймання мереж водопостачання та водовідведення, вузла обліку (за наявності);

-   виконавчу проектну документацію підключення об’єкта до міської мережі каналізації, узгоджену з КП «Богодухіввода», що містить у т. ч. геодезичну зйомку місця приєднання до міської каналізаційної мережі (М.1:500), профіль випуску з контрольним колодязем;

-   акти закритих прихованих робіт.

3.8.   Договір розробляє КП  «Богодухіввода»  у 20-денний термін з моменту подачі суб’єктом господарської діяльності листа-заявки та документів згідно з пунктів 2.2.7. та 2.2.7.1. цих Правил на укладання Договору та передає два примірника Договору споживачу на підпис.

3.9.   У двадцяти денний термін споживач зобов’язаний підписати Договір зі своєї сторони згідно з чинним законодавством та повернути один примірник Договору КП «Богодухіввода».

3.10.   Суб’єкт господарської діяльності не має права скидати стічні води до міської каналізаційної мережі без укладання Договору та технічних умов.

До суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють скид та не мають Договору (або при закінченні його дії), застосовуються санкції відповідно до розділу VIII цих Правил.

3.11.   Усі майнові та немайнові спори стосовно Договору вирішуються згідно з чинним законодавством України.

3.12.   Обсяги стічних вод, що скидаються споживачем у міську каналізацію, визначаються на основі балансу водопостачання та водовідведення з урахуванням п. 3.13 даних Правил, акту обстеження об’єкта господарювання (Додаток 4 до цих Правил) і встановлюються Договором.

3.13.   Додатковий обсяг стічних вод визначається відповідно до Розділу VIII – ІХ Правил користування.

3.14.   Кожен об’єкт господарювання споживача скидає стічні води в каналізаційну мережу через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів (далі – КК), розташованих за межами об’єкту в місцях, що мають під’їзні дороги.

У випадку відсутності технічної можливості улаштування контрольного колодязя за межами об’єкта Споживача, місце розташування КК погоджується із КП «Богодухіввода».

3.15.   Забороняється скидання стічних вод декількох споживачів в один випуск.

3.16.   Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів дозволяється тільки після КК на випуску кожного споживача.

3.17.   Приєднання каналізаційної мережі споживача до міської комунальної системи водовідведення і обладнання КК виконується силами і за кошти споживача.

3.18.   Колодязь на комунальній мережі, до якого приєднано випуск споживача, є межею балансової належності мереж і місцем приймання-передачі послуг водовідведення.

3.19.   КК, а також колодязі, що встановлені на каналізаційній мережі споживача або на мережі міської каналізації, яка проходить через територію споживача, повинні завжди бути доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсуненими кришками. Взимку кришки колодязів необхідно очищувати від снігу та льоду. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив’язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів споживач зобов’язаний встановити нові.

3.20.   Відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод субспоживача несе Споживач, який має Договір з КП «Богодухіввода». Субспоживач повинен мати договір на користування мережею водовідведення, через яку він скидає свої стічні води у міську каналізаційну мережу зі Споживачем. У випадку відмови Споживача відповідати за якість і кількість стічних вод субспоживача, останній (субспоживач) повинен одержати, якщо є технічна можливість, технічні умови та укласти в установленому порядку окремий Договір з КП «Богодухіввода» на послуги водовідведення.

3.21.   Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів нежитлових та виробничих приміщень несе споживач-орендодавець.

3.22.   У випадку, коли в одній будівлі розташовано декілька Споживачів, які не мають технічної можливості влаштування окремих випусків, КП «Богодухіввода» має право вимагати від таких споживачів визначити експлуатаційну організацію, яка, в межах цієї будівлі (споруди) повинна стати уповноваженою особою по всім договорам споживачів на послуги водовідведення з КП «Богодухіввода» та нести відповідальність за кількість та якість стічних вод споживачів, брати участь у обстеженні системи каналізації об’єкта, а також відборі проб стічних вод. Такою експлуатаційною організацією може бути балансоутримувач цієї будівлі, управитель або один із споживачів, що розташовані в межах даної будівлі. Умови КП «Богодухівводая» викладаються у вигляді письмових вимог, в яких встановлюється термін визначення експлуатаційної організації.

3.23.   Перевищення ліміту кількісного складу стічних вод (у т.ч. зміни в балансі водоспоживання та водовідведення споживача в результаті реконструкції, розширення об’єкта господарювання або за іншими причинами) має бути у 7-денний термін узгоджені споживачем з КП «Богодухіввода» та в подальшому повинні бути внесені до Договору.

3.24.   Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних (залпових) скидів забруднюючих речовин, про початок проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні терміново інформувати КП «Богодухіввода» письмово.

3.25.   При необхідності перекладання аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд міської каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між споживачами, що скидали стічні води з порушенням даних Правил і з вини яких, що доведено у судовому порядку, сталося їх руйнування (п. 7.4 Правил).

3.26.   Розрахунок участі споживачів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує КП «Богодухіввода» та подає на затвердження до органу місцевого самоврядування, який приймає рішення про першочергові відновлювальні роботи.

3.27.   КП «Богодухіввода» відключає споживачів від міської каналізації без попередження у випадку:

-   стихійного лиха;

-   відключення електроенергії;

-   аварії на мережах або спорудах каналізації з незалежних від КП «Богодухіввода» обставин.

У цих випадках за збитки споживачів КП «Богодухіввода» відповідальності не несе.

3.28.   Обмеження, тимчасова заборона або припинення надання послуги споживачам здійснюється у порядку передбаченому Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

3.29.   У порядку, передбаченому законодавством, КП «Богодухіввода» відключає споживачів від міської каналізації негайно після попередження у випадку загрози виходу з ладу мереж або споруд міської каналізації та порушення технологічного режиму міських каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення споживачами Правил. При цьому за збитки споживачів-порушників КП «Богодухіввода» відповідальності не несе.

3.30.   При проведенні КП «Богодухіввода» планово — попереджувальних та інших ремонтних робіт на міських мережах водовідведення, а також робіт з приєднання нових споживачів, КП «Богодухіввода» відключає споживачів від міської мережі каналізації, завчасно попередивши їх письмово (електронною поштою) не менш ніж за 5 діб до початку робіт.

ІV. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,
які скидаються до систем централізованого водовідведення

4.1.   До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж
та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

4.2.   Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

4.2.1.      Містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші.

4.2.2.      Містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки
або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо).

4.2.3.      Містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

4.2.4.      Містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі — ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю.

4.2.5.      Містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень.

4.2.6.      Містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі — СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%.

4.2.7.      Мати температуру вище 250 С.

4.2.8.      Мати pH нижче 6,5 або вище 8,5.

4.2.9.      Мати хімічне споживання кисню (далі — ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі — БСК5) більше ніж у 2,5 раза.

4.2.10.       Створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу,
що обслуговує системи централізованого водовідведення.

4.2.11.       Унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища.

4.2.12.       Містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

4.3.   У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з Додатком 2, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається крім випадку, визначеному у пункті 4.5 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4.4.   Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з Додатком 3 до цих Правил.

4.5.   Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

4.6.   Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил,
у тому числі пункту 4.2 цього розділу за деякими показниками, він звертається
до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у 20-денний строк і укладає
зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу VIІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі – Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

4.7.   Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача. Споживач, який допускає в свою каналізаційну мережу стічні води субспоживача, несе перед виробником відповідальність за якісні та кількісні показники усієї суміші стічних вод  на своєму каналізаційному випуску.

 

V. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ НЕЧИСТОТ НА ЗЛИВАЛЬНІ СТАНЦІЇ

 

5.1. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї й інші побутові стоки.

5.2. Згідно з ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі й споруди» та СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі й споруди», скидання рідких нечистот здійснюється тільки на зливальних станціях або на примальних лотках очисних споруд.

На зливальних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів слід приймати 1:1. Слід передбачити 30% загальних витрат на мийку транспортних засобів Водоканалу брандспойтами, 25% — на розведення рідких відходів у каналі біля прийомної воронки й 45% — у відділені ґрат та на створення водяної завіси.

Мийку транспортних засобів Перевізників брандспойтами здійснювати силами працівників Водоканалу на зливальних станціях або на місцях зливу на очисних спорудах. Загальний обсяг витрат води на мийку транспортних засобів Перевізників визначається загальною кількістю витраченої води за водяним лічильником або за встановленими нормами водоспоживання питної води водокористувачами  м. Богодухів,  Харківської  області   (відповідно   до  СніП2.04.01 — 85) для миття автотранспорту у випадку немеханізованого миття.

5.3. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, які надходять у міську каналізацію через зливальні станції від діючих підприємств і підприємств, які будуються й реконструюються, організацій й установ всіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових і реконструкції старих підприємств. Всі підприємства, організації й домовласники,  надалі  іменуються Підприємствами.

Підприемства або приватні власники сплачують Водоканалу послуги з транспортування, очистки стоків та миття транспортних засобів.

5.4. Обсяги водовідведення формуються на основі затверджених виконкомом Міськради норм водоспоживання (СніП2.04.01 – 85) з урахуванням ступеня    облаштованості  й  кількості жителів,  але не   менше   25  л/добу  на  1 людину (СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі й споруди» п.2.4.).

5.5. Відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011  №145, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195, рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати  у вигрібних ямах (вигребах).  У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

5.6. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

5.7. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

5.8. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та  лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20м.

5.9. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів  джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50  м.  При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

5.10. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

5.11. Забороняється  скидати у вигрібні ями та на очисні споруди дощові та талі води, осади зі шламонакопичувачів, жировловлювачів і нафтовловлювачів тощо.

5.12. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливальної станції) здійснюється силами Виконавця, підприємствами або особами, які уклали договір з Виконавцем, що надалі йменуються – Перевізник, та вивозять рідкі побутові відходи з місць утворення рідких побутових відходів які належать Перевізнику..

5.13. Перевізник зобов’язаний укласти договір з Виконавцем та сплачувати витрати Виробника на прийом й очищення рідких нечистот. Перевізник зобов’язаний надати Виробнику перелік Підприємств, які користуються його послугами, і дані про якісний склад й обсяг їхніх стоків.

5.14.  При вивозі рідких відходів Перевізником укладається договір на  вивіз РПВ між Підприємством-споживачем і виконавцем перевезень та договір знешкодження між КП «Богодухіввода» і виконавцем перевезень.

При вивозі рідких відходів Водоканалом,  між   Водоканалом і Підприємством укладається договір на вивіз РПВ.

При укладанні договору на  послуги по знешкодженню рідких відходів між Водоканалом та Перевізником застосовується тариф для відповідної категорії юридичної особи Перевізника.

5.15.  Основні  дані  щодо  вигрібних  ям  заносяться  в Санітарні паспорти, які є невід’ємною частиною Договорів на вивіз рідких відходів (додаток 10).

5.16.  Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливальної станції здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

5.16.1. Якщо відстань між вигрібною ямою і місцем до якого можливий під’їзд спеціалізованого автомобіля (Виконавця), перевищує 4м і необхідне використання додаткових шлангів застосовується коєфіціент Кк = 1,4, а також у випадку якщо об’єкт забору нечистот перебуває за межами міста Виконавець стягує додаткову плату з застосуванням коефіцієнта кратності Кк = 1,7.

5.16.2. У випадку якщо об’єкт забору нечистот є дворовою вбиральнею та містить густі органічні речовини або значні механічні домішки й пісок, Виконавець стягує додаткову плату з застосуванням коефіцієнта кратності Кк = 1.9.

5.17. З моменту здійснення правочину щодо об’єктів споживачів комунальних послуг (відчуження, придбання, прийняття в користування, тощо), Підприємство або Перевізник зобов’язаний у семиденний термін вносити зміни до дислокації об’єктів та надавати Водоканалу належним чином засвідчені копії документів, підтверджуючих вчинення відповідного правочину.

5.18. Водоканал здійснює технічний контроль по виконанню вимог цього розділу Правил.

5.19. При порушенні правил скидання рідких відходів Підприємство або Перевізник оплачує надані послуги по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності Кк=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

5.20. Підприємства, установи, організації, ОСББ несуть установлену законодавством відповідальність за порушення вимог цих Правил у відповідності зі ст. 52 Кодексу України по адміністративних правопорушеннях.

5.21. Підключення Підприємств, які мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку.

5.22. Підприємство зобов’язане забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Водоканал або перевізник не несуть відповідальності за не вивіз рідких відходів.

5.23. Для забезпечення шумового комфорту населення РПВ вивозити не раніш ніж о 7 годині і не пізніш ніж 21 година, при цьому рівень шуму не повинен перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

 

VІ. Визначення ДК забруднюючих речовин
у стічних водах споживачів

6.1.Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів виходячи з умов забезпечення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на скиді КОС, встановлених виробнику згідно діючого законодавства.

6.2.                 Вимоги до вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС зазначені в Таблиці 5.1.

Таблиця 6.1

ВИМОГИ
до вмісту забруднюючих речовин в стічних водах, що скидаються
до системи централізованого водовідведення, для безпечного
їх відведення та очищення на КОС

№ з/п
Показники якості стічних вод
Одиниця
виміру
Допустима
концентрація
КОС
с. Семенів Яр
КОС
вул.Комарова
1
Температура
°С
Не більше 25
Не більше 25
2
Прозорість по шрифту
см
Не більше 0,5
Не більше 5
3
Завислі речовини
мг/дм3
60,00
47,00
4
БСК повне/5
мг/дм3
50.00
42.00
5
Сульфати
мг/дм3
185.00
140.00
6
Сульфіди
мг/дм3
1,5
1,5
7
Хлориди
мг/дм3
100,00
150,00
8
Фосфати
мг/дм3
22.00
11.00
9
Азот амонійний
мг/дм3
25.00
12.00
10
Нітрити
мг/дм3
0,15
0.35
11
Нітрати
мг/дм3
3.8
3.5
12
Залізо
мг/дм3
3,19
3,19
13
Мідь
мг/дм3
0,03
0,03
14
Цинк
мг/дм3
0,01
0,01
15
Нікель
мг/дм3
0,01
0,01
16
Нафтопродукти
мг/дм3
0,4
0,3
17
Жири
мг/дм3
50,0
50,0
18
Алюміній
мг/дм3
3,40
3,40
19
ХСК
мг/дм3
170.00
115.00
20
СПАР
мг/дм3
0,55
0,3
21
рН

одиниць рН

6,5-8,5
6,5-8,5
22
Мініралізація

мг/дм3

785.00
575.00
23
Нерозчинні масла, смоли, мазут
мг/дм3
0,00
0,00
24
Кислоти, горючі суміші
мг/дм3
0,00
0,00
25
Маточні та кубові розчини
мг/дм3
0,00
0,00
26
Радіоактивні речовини

Бк/дм3

0,00
0,00
27
Сміття
0,00
0,00
28
Коли-ворми
(індекс ЛПК)
Кое/ дм3
5* 106
5* 106
29
Збудники захворювань

-

відсутні

відсутні

30
Лактозопозитивні кишкові палички

 в дм³

1000

1000

31
Коліфаги ( у бляшкообразуючих одиницях)

в дм³

100

100

32
Яйця гельмінтів

в дм³

відсутні

відсутні

 

VІІ. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду
стічних вод до системи централізованого водовідведення

7.1.             Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Богодухів  відповідно до чинного законодавства України.

7.2.            У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водопостачання та водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у Додатку 2
до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

7.3. У разі стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

7.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

де

 –

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

 –

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач
-3/добу);

 –

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки
з і-го споживача (тис. грн).

7.5.   У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

7.6.   За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою:

де

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів
(тис. грн);

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

VІІІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи
централізованого водовідведення

8.1.Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

Періодичність відбору контрольних проб – не більше ніж один раз у три місяці.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі щомісячно надають виробнику інформацію про об’єми стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план/топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м. Бровари, інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

8.2.Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

8.3.Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

8.4.Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

8.5.Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

8.6.З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

8.7.Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважені представники виробника, що фіксується у спеціальному журналі або в акті відбору проб (Додаток 5 до Правил), який підписують як представники виробника, так і представники споживача.

Порядок відбору проб визначений в Інструкції про порядок відбору проб для контролю якості стічних вод споживачів (Додаток 6 до Правил).

В акт відбору проб (Додаток 5 до Правил) обов’язково заносяться дані про попередню обробку проби (консервування).

Акти складаються у двох примірниках – для виробника та споживача. Обов’язково робиться примітка про отримання споживачем свого екземпляру акту. У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

Такий акт має юридичну силу і є підставою для нарахування плати
за скид понаднормативних забруднень (у разі виявлення перевищення ДК).

8.8.Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8.9.У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

8.10.У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником.

ІХ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

 

9.1.У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, цим Правилам та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 9.2, 9.12 цього розділу.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

9.2.Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

9.3.Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою:

де Т тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м3;
Qd об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м3;
Qpd об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м3;
Qpz об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м3;
Kk коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

9.4.У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

9.5.У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць – Kk = 5; від 2 та більше одиниць – Kk = 10.

9.6.У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

де ХСК

хімічне споживання кисню;
БСК5

біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

9.7.У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

9.8.У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9.9.У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Kk) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 9.4, 9.5 цього розділу.

9.10.Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

9.11.Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

де Cfi

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;
ДКі

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 9.4 цього розділу.

9.12.Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

9.13.Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами та/або договором.

9.14.За додаткову кількість стічних вод, що надходить до системи централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та цими Правилами.

 

X. Визначення розміру плати за скид стічних вод що   утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт  під  час  прибирання  територій  (далі  — поверхневі  стічні  води),  і неорганізовано потрапляє  в мережі водовідведення споживачів та до системи централізованого водовідведення

 
10.1. Відповідно до  частини  першої  статті  7 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ) та пункту  4  Положення про    Міністерство   регіонального   розвитку,   будівництва   та житлово-комунального господарства  України,  затвердженого  Указом Президента  України від 31 травня 2011 року N 633 ( 633/2011 ),  з метою запровадження єдиних підходів до визначення обсягів  стічних вод,  що  утворюються  на  територіях  населених пунктів внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення, наказом  Міністерства  з питань  житлово-комунального  господарства  України  від 27 червня 2008 року N  190 (  z0936-08  ),  зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627, затверджені  Зміни   до   Правил користування   системами централізованого  комунального  водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.
   10.2. Відповідно до «Правил» середньорічний  об'єм поверхневих стічних  вод,  що   утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт  під  час  прибирання  територій  (далі  - поверхневі  стічні  води), О  і неорганізовано потрапляє  в мережі р водовідведення споживачів або через  дощозбірники  і  колодязі  на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника,  як при загальносплавній,  так  і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою
 
 
                      О (р)  = О(Д)  + О(С)  + О(ПМ)  ,
 
де:
О (р)  - середньорічний   об'єм    поверхневих   стічних   вод,куб.м/рік;
О(Д)  - середньорічний об'єм дощових вод, куб.м/рік;
О(С)  - середньорічний об'єм снігових вод, куб.м/рік;
О(ПМ)  - середньорічний    об'єм     поливально-мийних      вод,куб.м/рік.".
 
10.3. Середньорічний   об'єм  дощових вод, О(Д)  , визначають за формулою
 
                            О(Д)  = 10 х h(Д) х к(Д) х F(Д) ,
 
де:
h(Д)  - кількість   опадів    за   теплий   період  року, мм, визначається за метеорологічними даними;
к(Д)  - загальний  коефіцієнт  стоку  дощових  вод, що  враховує кількість дощових вод (шар  або  об'єм),  що  надходить  у  мережі водовідведення за певний період часу (доба,  місяць,  сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;
F(Д)  - загальна площа стоку дощових вод, га.
 
10.4. Загальний коефіцієнт  стоку  дощових  вод  для  площ  стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних,  наведених у Таблиці 2 до цих Правил.
Для визначення   середньорічного   об'єму   дощових   вод, О(р)  з території населеного пункту,  що  має  різні   види   поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, к (Д)  ,  для  загальної  площі  стоку, F(Д), розраховується як  середньозважена  величина  з  окремих   значень коефіцієнта стоку, наведеного у Таблиці 2, для площ стоку з різним видом поверхні.
 
10.5. Середньорічний  об'єм  снігових вод, О(С), визначають  за формулою
 
                       О(С)     = 10 х h(С) х к(С) х Fc(С)
 
Де:
h(С)   - кількість опадів за холодний  період  року  (загальна початок   сніготанення),   мм,  визначається  за  метеорологічними даними;
к(С)   - загальний коефіцієнт стоку снігових вод  (з  урахуванням прибирання снігу і втрат води  за  рахунок  часткового  поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);
Fc(С)      - загальна   площа   стоку   снігових   вод   з  території підприємства, установи, організації, га.
 
10.6. Середньорічний   об'єм   поливально-мийних вод, О(ПМ)  , що надходить  у  вуличну  мережу  водовідведення,  у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі,  що подає воду на ці потреби,    та   у   разі   використання   води   для   здійснення поливально-мийних   робіт   з   додаткового   джерела    не питного водопостачання визначається за формулою
 
                      О(ПМ)    = 10 х m(ПМ) х p (ПМ) х F(ПМ)  х  к(ПМ)      ,
 
де:
m(ПМ) - питома  витрата  води на миття покриттів (як правило, приймається 1,35 л/кв.м на одне миття), л/кв.м;
p (ПМ) -  середня  кількість  операцій  поливання та  миття на рік (складає близько 150), од.;
F(ПМ)  - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття,га;
к(ПМ)  - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).
 
 

Таблиця 2

до Правил (пункт 10.3 розділ Х)

 

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод з територій населених пунктів для площ стоку з різним видом поверхні

 

Вид поверхні або площі стоку Загальний коефіцієнт стоку, кД
3. Населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. осіб, а також промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів:

0,35

 

 

Додаток 2

до Правил (пункт 4.3 розділ IV)

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод м. Богодухів

 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
 2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
 3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
 4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
 5. Гальванічне виробництво.
 6. Машинобудування і металообробка.
 7. Металургія чорна та кольорова.
 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево-активних речовин.
 10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
 11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.
Додаток 3

до Правил (пункт 4.4 розділ IV)

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

 1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
 2. Розчини кислот з pH < 6,5 і лугів з pH > 8,5.
 3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).
 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.
 6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.
 8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.
 10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.
Додаток 4

до Правил (пункт 3.12 розділу ІII)

 

 

         

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net

 

АКТ

обстеження підприємства

№ _________                                                    “ ____ ” ___________ 20 __ р.

Нами___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(П. І. Б. представників КП «Богодухіввода»)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В присутності____________________________________________________________________

(П. І. Б. Представників Споживача)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

обстежено стан мереж каналізації __________________________________________________

                                                                                     (Найменування суб’єкта господарювання, його адреса)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення
м. Богодухів та договору від «___» ___________________ 20 __ №____________

Водопостачання здійснюється _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Скидання стічних вод відбувається в колектор ________________________________________

існує__________________ випусків до системи централізованого водовідведення

об’єм стоків складає: ________________________________________________________________________________

Система каналізації ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наявність очисних споруд ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторний контроль стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для лабораторного контролю відібрана проба стічної води згідно ДСТУ ISO 5667-10: 2005; в скляну (1,0л, 0,5л, 1,0л або 3,0л) та пластикову (0,25л, 2л, 3,5л) тару

________________________________________________________________________________

(місце, час та номер відібраної проби)

 

ВИСНОВКИ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підприємство ____________________________________Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу          _________________.

(не)порушує

КЕРІВНИЦТВУ ПІДПРИЄМСТВА ПРОПОНУЄТЬСЯ:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Від виробника:                                                       Від споживача:

_____________________________                        _____________________________

_____________________________                        _____________________________

_____________________________                        _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток5

до Правил (пункт8.7 розділу VIIІ)

 

 

         

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net

 

АКТ

ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНОЇ ВОДИ

№ _________                                                    “ ____ ” ___________ 20 __ р.

 

Нами, представниками КП „Богодухіввода”:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(назва відділу, посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон )

в присутності уповноваженого представника споживача:

__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон )

виконано відбір проб стічних вод споживача з метою контролю їх складу та якості згідно з Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бровари та на виконання графіку відбору проб стічних вод підприємств м. Богодухів на 20 __ рік

 

______________ 20____ р. о ______ год. виконано відбір проб стічних вод

__________________________________________________________________________________

(назва підприємства, адреса)

__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон керівника підприємства)

__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон відповідального за водопостачання та водовідведення об’єктів Споживача)

на контрольному колодязі № ________________________________________________________

за адресою: _______________________________________________________________________

назва виду стічних вод ______________________________________________________________

відповідно до договору № ________________ від __________________ р.

1. Нормативні документи (НД), відповідно до яких виконано

1.1. Відбір проб: ДСТУ ІSО 5667-10-2001;         КНД 211.1.0.009-94

1.2. Зберігання проб: ДСТУ ІSО 5667-3-2001

2.Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та допоміжне обладнання, що застосовувались при відборі проб:  пробовідбірник ручний, повірці не підлягає

 

3.Паспорт проби

Дата, час відбору Точка і місце відбору Вид проби (разова, усереднена) Загальний об’єм проби, дм3 Показники, що підлягають вимірюванню Посудина для Показники, що визначались на місці Відомості про попередню обробку проби
проби контрольного зразка
Номер, тип Об’єм, дм3 Номер, тип Об’єм, дм3 t, оС рН
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.Проба стічної води представнику споживача для проведення аналізів (надається за бажанням підприємства-споживача) надана/не надана  (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Виконавець відбору проб _________ _________________________                         Представник споживача ______ __________________

(Підпис)            (Прізвище, ініціали)                                                                                     (Підпис)   (Прізвище, ініціали)

Представник підприємства-споживача від підпису акта відмовився в присутності осіб:

__________________________________________________________________________________________________________

5. Доставлені проби прийняті для проведення вимірювань лабораторією ________________

(дата, час)

Зауваження щодо стану проб і записів __________________________________________________________________________

Висновок щодо придатності проб для проведення вимірювань: 1. Придатні.    2. Не придатні. (необхідне підкреслити)

6.Контрольні зразки проб  скріплені підписами виконавців відбору і представника споживача та отримані на зберігання ___________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали )

Акт складений у 2 прим. по одному для кожної зі сторін.

Додаток 6

до Правил (пункт 8.7 розділу VIІI)

Інструкція

про порядок відбору проб для контролю якості

стічних вод споживачів

Інструкція розроблена згідно з КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод” (1995);, ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”; ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”; ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”; Методик виконання вимірювань складу та властивостей проб стічних вод (КНД, MBB).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Даний документ запроваджує загальні вимоги до організації відбору проб з метою подальшого визначення хімічних та фізичних показників складу та властивостей стічних вод, місць і засобів відбору, частоти, наявності пристроїв та посуду для відбору та зберігання проб, техніки безпеки.

Положення інструкції поширюються на відбір проб господарсько-фекальних, промислових та змішаних стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення м. Богодухів .

1.2.   Засоби відбору та зберігання проб повинні забезпечити постійність складу та властивостей стічних вод в інтервалі часу між відбором проб та їх аналізом.

 

 1. ПОРЯДОК ВІДБОРУ СТІЧНИХ ВОД.

 

2.1.   З метою контролю якості стічних вод споживача виробник здійснює відбір контрольних проб.

2.2.   Перелік показників якості стічних вод установлюється Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Богодухів  (Таблиця 6.1).

2.3.   Місця (точки) відбору проб визначають, засновуючись зведеним планом інженерних мереж споживача. Відбір проб стічних вод на аналіз здійснюється з контрольних колодязів (КК).

2.4.   Відбір      проб провадиться представниками виробника у присутності уповноважених представників споживача.

2.5.   Відбір проб провадиться у будь-який час доби без попереднього погодження із споживачем з контрольних колодязів усіх випусків стічних вод.

2.6.   Споживачі зобов’язані забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Підходи повинні бути вільними, захаращування останніх забороняється.

2.7.   Відбір проб оформляється актом відбору проб (Додаток 5 до Правил), який підписується представниками виробника та споживача, які беруть участь у відборі проб з зазначенням посади, прізвища. Копія акту вручається представнику споживача, про що робиться відповідна відмітка в акті. Перший екземпляр акту залишається у представника виробника.

2.8.   У випадку відмови підписання акту представником споживача,
він підписується представником виробника і робиться відповідний запис
про таку відмову з зазначенням посади, прізвища представника споживача.

Оформлений таким чином акт є обов’язковим для виконання, аналіз відібраних проб визнається дійсним.

2.9.   Контрольна проба може бути  разовою або об’єднаною (усередненою).
Ці проби характеризують склад та властивості стічних вод і відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин допустимим.

За необхідності контрольну пробу поділяють на основну, паралельну та арбітражну для виконання відповідно основного, паралельного та арбітражного аналізів.

Об’єм відібраної контрольної проби повинен бути достатнім для виконання основного, паралельного та арбітражного аналізів (згідно з методикою вимірювання інгредієнтів).

2.10.   Проба для паралельного аналізу відбирається у посуд споживача. споживач заздалегідь повинен забезпечити комплект посуду, якщо має намір проводити паралельний аналіз згідно таблиці 1цієї Інструкції.

2.11.   Основний аналіз виконує лабораторія виробника.

2.12.   Паралельний аналіз виконує споживач у незалежній лабораторії будь-якій лабораторії, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

В актах відбору проб (Додаток 5) робиться примітка про відбір проби для виконання паралельного та арбітражного аналізу.

2.13.   У разі розбіжностей результатів основного та паралельного аналізів
у межах похибки методик вимірювання інгредієнтів приймається значення основного аналізу. Якщо розбіжності перевищують похибки, які зазначені у відповідних методиках, проводиться арбітражний аналіз проби.

2.14.   Арбітражний аналіз проводиться в лабораторії, яка не приймала участі
у виконанні основного та паралельного аналізів та лише стосовно
тих інгредієнтів, за якими виникли розбіжності.

З цією метою:

-   якщо зразок проби для арбітражного аналізу передбачається залишити
на збереження, на нього оформлюється супроводжувальний лист
щодо збереження арбітражного зразка, де зазначаються відомості щодо
дати відбору проби (Додаток 7);

-   відібрані проби, за необхідності, консервують у приміщенні лабораторії виробника і зберігають відповідно до вимог діючих НД (ДСТУ ІSО 5667-3);

-   проба маркується та оклеюється паперовою стрічкою, опечатується і зберігається у холодильній шафі Виробника;

-   маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію:
назва споживача, дата та час відбору, номер контрольного колодязя,
посада, прізвище та підпис представників споживача та виробника, номер посуду;

-   при надходженні проби у лабораторію виробника для її зберігання
у журналі реєстрації проб обов’язково робиться запис про цілісність опечатування проби;

-   про встановлені факту перевищення результатів основного аналізу виробник повідомляє споживача (не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби) факсом, телефонограмою або рекомендованим листом та інформує про остаточну дату розпечатування арбітражної проби (згідно з вимогами Методики виконання вимірювання) для проведення арбітражного аналізу;

-   до відкриття проби споживач надає на адресу Виробника попередню інформацію факсом, телефонограмою або електронною поштою(з подальшим наданням належним чином засвідчених копій про результати аналізів) щодо результатів паралельного аналізу, виконаного власною або іншою лабораторією, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

-   відкриття проби для арбітражного аналізу та проведення вимірювань проводиться у присутності представників виробника, споживача та незалежної лабораторії. Відкриття проби для арбітражного аналізу оформляється відповідним актом розпечатування арбітражних проб (Додаток 8).

2.15.   Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює споживач за його ініціативою та у лабораторії, , що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2.16.   3а достовірність результатів арбітражного аналізу несе відповідальність лабораторія, яка проводила аналіз.

2.17.   Результати арбітражного та паралельного аналізів оформлюються офіційним документом лабораторії, що проводила аналіз, та направляється споживачем на адресу виробника протягом 15 (п’ятнадцять) діб після закінчення вимірювань.

2.18.   Результати основного, паралельного та арбітражного аналізів розглядаються комплексно за наявності результатів аналізу усіх проб.

2.19.   Для ухвалення висновків щодо відповідності якості стічних вод
у випадку розбіжностей результатів основного, паралельного та арбітражного вимірювань проби приймається значення основного або паралельного аналізу, яке знаходиться ближче до значення концентрації забруднюючої речовини в арбітражному аналізі. У випадку, якщо значення концентрації забруднюючої речовини, яке отримане у результаті проведення арбітражного аналізу, співпадає з середнім арифметичним значенням концентрації основного та паралельного аналізів – приймається значення основного аналізу.

2.20.   При відсутності результатів паралельного аналізу, незгоді Споживача
з порядком виконання арбітражного аналізу чи з застосуванням його результатів, усі розрахунки виконуються за результатами основного аналізу.

2.21.   У разі проведення арбітражного аналізу стягнення плати з споживачів за скид стічних вод із понаднормативними забрудненнями проводиться з урахуванням результатів, виконаних згідно з п. 2.19 цього Додатку.

2.22.   Відбір проб стічних вод проводиться згідно з КНД 211.1.0.009-94
та ДСТУ ISO 5667-1—2005 Частина 10.

2.23.   Вид посуди і об’єм проб, необхідний для вимірювання конкретних показників наведені у таблиці 1 цього Додатку.

2.24.   Відбір проб виконується ручним способом.

2.25.   Об’єм відібраних проб має бути не менший об’ємів, наведених у таблиці 1  цього Додатку.

2.26.   Під час відбирання проби для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно заповнювати посудину до самого верху і закривати її накривкою так, щоб не залишалося місця для повітря під пробкою.

2.27.   Загальний обсяг проби залежить від кількості та виду інгредієнтів
з обов’язковим урахуванням вимог методик вимірювань.

 

 1. ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСУД ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ

3.1.   Об’єм відібраної на аналіз води встановлюється залежно від використаного метода визначення конкретного інгредієнта.

3.2.   Посуд для відбору та зберігання проб, а також засоби його герметизації не повинні приводити до змін складу і властивостей води. Згідно з ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Відбирання проб. Частина 3. «Настанови щодо зберігання та поводження з пробами» таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скляні банки з притертими пробками, поліетиленові каністри).

3.3.   Посуд для відбору проб повинен мати  маркування, яке не змивається.

3.4.   Відбір проб для визначення завислих речовин, нафтопродуктів, БСК5
та ХСК треба провадити в окремий посуд одноразовим наповненням
без переливу.

3.5.   Для відбору проб стічної води використовують пробовідбірник
з не корозійного матеріалу — широкогорлі посудини об’ємом 0,5-1,5 л.

3.6.   Перед відбором проби посуд ополіскують 2-3 рази відібраною стічною водою.

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОБ

4.1.   Проби транспортують за температури нижчої, ніж температура під час відбору (у сумці-холодильнику).

4.2.   Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби.

4.3.   Час зберігання проби у холодильнику без консервації – одна доба
з моменту відбору до моменту проведення аналізів, крім нафтопродуктів. Нафтопродукти необхідно визначити на протязі 3-х годин після відбору.

При необхідності проба екстрагується і екстракт зберігається у холодильнику на протязі 3-х діб у склянці з притертою пробкою.

4.4.   Для збільшення строку зберігання проби її консервують у лабораторії
з урахуванням таких вимог:

-   консерванти даного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;

-   метод консервування проби повинен бути погоджений з методикою визначення конкретних показників;

-   конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають згідно з методиками визначення вимірювань.

4.5.   Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

4.6.   Проби, які надходять у лабораторію реєструються у робочому журналі де зазначається: найменування суб’єкта господарювання, № проби, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвище фахівців, які доставили та прийняли пробу.

 

 1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВІДБОРІ ПРОБ

5.1.   До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.

5.2.   Відбір проб повинен провадитися у присутності особи, що відповідає за експлуатацію об’єкту, де встановлені місця (точки) відбору.

5.3.   Місця, призначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

5.4.   У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил і конкретних інструкцій по електробезпеці для даного місця відбору.

5.5.   Відбір гарячих проб (більше 80°С) та радіоактивних вод повинен провадитися відповідним обладнанням з використанням спецодягу.

5.6.   Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить відбір.

5.7.   Відбір проб з каналізаційних колодязів має виконуватися групою щонайменше з двох осіб, які забезпечені засобами страхування та рятування.

 

 

Таблиця 3

Тип посуди і загальний об’єм проб, необхідний для вимірювання показників
якості стічних вод

з/п

Найменування показників якості Нормативні документи Згідно нормативних документів
Об’єм проби Процедура відбору:
вид посуди, спосіб наповнення.
1 Температура МВВ 081/12-0311-06 На місці відбору проби
2 рН МВВ 081/12-0317-06 На місці відбору проби
3 Нафтопродукти РНД 01-05-2002 1,0 дм3 Окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без переливу
4 Жири рослинні та тваринні МВВ-081/12-0464-09 3,0 дм3 Окремий скляний посуд, одноразовим наповнюванням без переливу
5 Завислі речовини КНД 211.1.4.039-95 2,0 дм3 Поліетиленовий або скляний  посуд
6 АПАР КНД 211.1.4.017-95 1,0 дм3 Окремий скляний посуд
7 Хлориди РНД 14-05-2002

 

8 ХСК КНД 211.1.4.021-95 0,5 дм3 Скляний посуд з притертою пробкою
9 БСК5 КНД 211.1.4.024-95
10 Нітрити КНД 211.1.4.023-95 0,2 дм3 Скляний посуд
11 Нітрати МВВ 081/12-0651-09 3,0 дм3 Поліетиленовий посуд
12 Залізо загальне МВВ 081/12-0175-05
13 Азот амонійний МВВ 081/12-0106-03 Скляний  або поліетиленовий посуд
14 Сульфати МВВ 081/12-0177-05
15 Фосфати МВВ 081/12-0005-01 Поліетиленовий посуд

 

Скляний посуд об’єм 1,0 дм3 — нафтопродукти (1 посудина)

Скляний посуд об’єм 1 дм3 — хлориди, АПАР (1 посудина)

Скляний посуд об’єм 3,0 дм3 – жири рослинні та тваринні (І посудина)

Скляний посуд з притертою пробкою об’єм 0,5 дм3 — ХСК та БСК5 (1 посудина) Поліетиленовий  або скляний посуд об’єм 4 дм3 — завислі речовини, азот амонійний, сульфати (2 посудина)

Поліетиленовий посуд об’єм 3,5 дм3 в на все останнє (2 посудини)

Додаток 7

до Додатку 6 (пункт 2.14)

До акта № ______

відбору проб стічних вод

від ____________

 

 

         

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net

 

Супроводжувальний лист

на збереження арбітражного зразка проби стічних вод

№ _________                                                    “ ____ ” ___________ 20 __ р.

 

Я, _____________________________________________________________________________

(посада, ПІБ)

отримав(ла) на збереження арбітражний зразок проби стічних вод, що була відібрана______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(місце відбору)

_____________________________________________________________________________

 

Відомості про попередню обробку проби

№ арбітражного зразка Тип консервування/

тара

Перелік показників,

що підлягають контролю

Умови зберігання арбітражного зразка Термін зберігання арбітражного зразка Примітка

 

Супроводжувальний лист складений на ________арк. у _______ примірниках

 

Особа, яка отримала арбітражний зразок проб на збереження _________________________

                                                                                                                                                               (підпис)

 

Від виробника                                                                     Від споживача

____________________                                                      ____________________

____________________                                                      ____________________

(підпис)                                                                                                                                (підпис)

 

Додаток 8

до Додатку 6 (пункт 2.14)

 

 

         

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net

 

АКТ

розпечатування арбітражних проб стічних вод

№ _________                                                    “ ____ ” ___________ 20 __ р.

Комісією у складі:

Представника виробника________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва підприємства /організації ,посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

у присутності уповноваженого представника споживача_____________________________

_____________________________________________________________________________

(назва підприємства /організації ,посада, прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

у присутності представника лабораторії _____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________________________

 

Відповідно до Правил приймання № ___________від _____________________

проведено розпечатування проб для проведення арбітражних вимірювань

 

№ проби Позначка про стан опечатування проби для аналізу Час Перелік показників для аналізу

 

Проби передано до лабораторії __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

для проведення арбітражних вимірювань проб стічних вод.

 

Представник виробника                                        Представник споживача

_____________________________                        _________________________

_____________________________                        _________________________

 

 

 

 

Додаток 9

 

         

 

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net

 

 

АКТ

аналізу проб стічної води в очисні споруди ______________

 

№ _________                                                                              “ ____ ” __________ 20 ___ р.

 

Ми,  що нижче підписалися, представники КП «Богодухіввода»

____________________________________________________________________

 (посада, П.І.Б. )

____________________________________________________________________

 

І представники підприємства  __________________________________________

               (найменування підприємства)

____________________________________________________________________

(посада, П.І.Б. )

склали цей акт про те, що “______”  ______________20___ р. ____ годин _____хв.  на каналізаційному  випуску № _____________________________ за адресою:_____________________________________________________________

відібрано проби стічних у присутності представника підприємства ________________________________________________________________________________

  (посада, П.І.Б.)

про  що склали цей акт.

 

Відбір робив ____________________________________________________________________

                                                      (посада, П.І.Б.)

Проба доставлена в лабораторію ___________________________________________________

                                                              (найменування підприємства)

Аналіз  стічної води проведений лабораторію ________________________________________

_______________________________________________________________________________

“___” ________________ 20 _____ р. в ___________________ годин _______ хв.

 

Протокол № _____________  від «_____»______________20___ р.

 

 

 

 

 

Аналіз

проб стічної води

п.п.

Найменування показника забруднення Одиниця виміру Допустима величина Фактична величина Перевищення/ разів
1
Температура
°С
2
Прозорість по шрифту
см
3
Завислі речовини
мг/дм3
4
БСК повне/5
мг/дм3
5
Сульфати
мг/дм3
6
Сульфіди
мг/дм3
7
Хлориди
мг/дм3
8
Фосфати
мг/дм3
9
Азот амонійний
мг/дм3
10
Нітрити
мг/дм3
11
Нітрати
мг/дм3
12
Залізо
мг/дм3
13
Мідь
мг/дм3
14
Цинк
мг/дм3
15
Нікель
мг/дм3
16
Нафтопродукти
мг/дм3
17
Жири
мг/дм3
18
Алюміній
мг/дм3
19
ХСК
мг/дм3
20
СПАР
мг/дм3
21
рН

одиниць рН

22
Мініралізація

мг/дм3

23
Нерозчинні масла, смоли, мазут
мг/дм3
24
Кислоти, горючі суміші
мг/дм3
25
Маточні та кубові розчини
мг/дм3

 

26
Радіоактивні речовини

Бк/дм3

27
Сміття
28
Коли-ворми
(індекс ЛПК)
Кое/ дм3
29
Збудники захворювань

-

30
Лактозопозитивні кишкові палички

 в дм³

31
Коліфаги ( у бляшкообразуючих одиницях)

в дм³

32
Яйця гельмінтів

в дм³

 

 

1.УМОВИ ПРИЙМАННЯ ВИРОБНИЧИХ СТОКІВ

 

Аналізи відібраних стічних вод (по окремих точках і по випусках) _______

____________________________________________________________________

(дата номер точки або випуску)

______________________________________________________________________________

 

вміст забруднюючих речовин у стоках вище встановлених норм _____________.

(виявлено, не виявлено)

 

2.ВИСНОВКИ

Підприємство_______________________________________________________________

 

Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу ____________________________________________________________________

( порушує, не порушує)

КП  «Богодухіввода»    згоду   на  скидання   стічних   вод у    каналізаційну   мережу м . Богодухів  _________________.

(дає, не дає)

 

3. КЕРІВНИЦТВУ ПІДПРИЄМСТВА ПРОПОНУЄТЬСЯ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписи:

Представник підприємства

 

___________________________  __________________    ( _____________ )

посада                                                                              підпис                                           прізвище, ініціали

 

М.П.

Представник КП «Богодухіввода»

 

___________________________  ___________________   ( _____________ )

посада                                                                              підпис                                            прізвище, ініціали

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

_____________________________________

_________________ /П.І.Б./

 

«_____» ___________ 20 ___ р.                                          «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор  Підприємства

 

_________________ /П.І.Б./

«_____» __________ 20__ р.

                            

 

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ

 

____________________________________________________________

(Назва підприємства, установи й ін.,)

 

у яких є вигрібні ями

 

№ _________                                                        “ ____ ” ___________ 20__  р.

 

Місто_______________________________________________________________

Район_______________________________________________________________

1. Найменування підприємства __________________________________________

2. Адреса, телефон  ___________________________________________________

П.І.Б. керівника ______________________________________________________

П.І.Б. головного бухгалтера ____________________________________________

П.І.Б. відповідальної особи для відбору проб і проведення обстеження __________________

________________________________________________________________________________

3. Кількість працюючих _______________________________________________

4. Наявність орендарів _________________________________________________

найменування орендарів___________________________________________

кількість працюючих_______________________________________________

 

5. Наявність водопроводу:

а) централізований __________________________________________________

б) скважини ________________________________________________________

в) колонки _________________________________________________________

г) інші джерела _____________________________________________________

6. Об’єкт забору нечистот _____________________________________________

(вигрібна яма, дворова вбиральня або ін.)

Коротка характеристика й розміри вигрібних ям (дворових вбиралень):

а) глибина_____________________________________________________________

б) ширина__________________________________________________________

в) довжина_________________________________________________________

г) обсяг____________________________________________________________

7. Матеріали, які використані для облаштування ями ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Кількість вигрібних ям (дворових вбиралень):__________________________

9. Наявність заасфальтованих або забетонованих __________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Наявність під’їзних колій до не каналізованих туалетів, вигрібних ям ______________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Відстань   між    вигрібною  ямою  і   місцем   для    під’їзду спеціалізованого

автомобіля_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

11. Періодичність вивозу нечистот____________________________________

____________________________________________________________________

 

Дата заповнення паспорта «______»_________________________________ р.

 

Керівник підприємства

___________________   ( ________________ )

підпис                                                            прізвище, ініціали

М.П.

 

 

Виконав:  ( _________________ ) ___________________

прізвище, ініціали                                                підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Додаток 11

 

         

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ukr.net

 

 АКТ

про недопущення на об’єкт Споживача для проведення

відбору проб для контролю якості стічних вод

«____» ____________ 20__ р.                                                                                        № _______

 

 Мною ______________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

складено Акт про те, що «___» ____________ 200_ року о _____ годині ____ хвилин для проведення відбору проб для контролю якості стічних вод:

 

а) мене (нас), представників КП «Богодухіввода» не допущено на територію Споживача (суб’єкта господарювання) _______________________________________________________:

 (повна адреса суб’єкта господарювання)

б) споживачем ____________________ в особі _____________________________відмовлено у виділенні уповноваженого представника для відбору проб;

 

в) представник споживача ____________________ в особі _____________________________

допустив уповноваженого представника для відбору проб на територію споживача через ___

хвилин після прибуття уповноваженого представника;

 

г) представник споживача ____________________ в особі _____________________________

створив перешкоди для відбору проб на території споживача, а саме ____________________

_______________________________________________________________________________

(при складанні акта заповнити необхідне, пункти які не застосовуються викрислити)

.

Інформування Споживача (суб’єкта господарювання) _____________________________

про проведення відбору проб для контролю якості стічних вод проведено ________________

__________________________об ___ год. ___ хв.. «______» ______________________ 20__ р.

Повідомлення про проведення відбору проб для контролю якості стічних вод Споживач ________________________отримав  об ___ год. ___ хв.. «______» _______________ 20__ р.

Станом на ___ год. ___ хв.. «______» ______________________ 20__ р. представник КП «Богодухіввода» на територію Споживача (суб’єкта господарювання)____________________

не допущений, представник суб’єкта господарювання для проведення відбору проб для контролю якості стічних вод не прибув.

На територію Споживача (суб’єкта господарювання) не допущено з причин ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(вказати причину)

Особа (особи), яку (яких) було не допущено___________________________

(підпис)

___________________________

(підпис)

________________________

(прізвище та ініціали)

________________________

(прізвище та ініціали)

 При недопущенні на територію Споживача (суб’єкта господарювання) був присутній _______________________________________________________________________________ .

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис)

Пояснення представника домоволодіння (суб’єкта господарювання) про причину недопущення на об’єкт ___________________________________________________________

______________________________________________________________________З актом ознайомлений, другий примірник акта отримав, __________________

(підпис)

_____________________

(прізвище та ініціали)

(посада представника суб’єкта

господарювання, домоволодіння)

 

Підписи:Представник підприємства

___________________________  __________________    ( _____________ )

посада                                                                              підпис                                           прізвище, ініціали

 

 Додаток 12

 

         

 

Україна

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство «Богодухіввода»

 62103,  м. Богодухів. вул. Заводська, 57,  тел./факс (05758) 3-21-82, 3-41-15

 E-mail: bogodukhivvoda@ ukr.net

 

 АКТ

балансового розмежування мереж водовідведення (водопостачання)

комунального підприємства «Богодухіввода» та Споживача

(суб’єкта господарювання) ____________________

 

 

«____» ____________ 20__ р.                                                                                  № _______

 

 

Розмежування балансової належності мереж ________________________ по об’єкту___

______________________________________________________________________________________

 ( наименовання та адреса споживача )

Ми, що нижче підписались:

 

Представник КП «Богодухіввода» ___________________________  __________________

посада                                                                             прізвище, ініціали

________________________________________________________  __________________

посада                                                                             прізвище, ініціали

 

Представник Споживача  __________________________________  __________________

посада                                                                             прізвище, ініціали

склали акт  балансового розмежування мереж ______________________________________

водовідведення (водопостачання)

та балансової належності і технічної відповідальності за стан мереж _______________________

водовідведення (водопостачання)

КП «Богодухіввода» та Споживача (суб’єкта господарювання) _______________________.

Межею балансової належності і технічної відповідальності за стан мереж ____________________ КП «Богодухіввода» та Споживача (суб’єкта господарювання) _____

водовідведення (водопостачання)

______________________________________________________ є розташований в районі вул.. __________________

Буд. __________________________ каналізаційний (водопровідний ) колодязь № __________.

Схема

мереж водовідведення (водопостачання)

комунального підприємства «Богодухіввода» та Споживача

(суб’єкта господарювання) ____________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовінф позначки:

-        на обслуговуванні КП «Богодухіввода».

-        на обслуговуванні Споживача

 

Примітка _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписи:

Представник підприємства

 

___________________________  __________________    ( _____________ )

посада                                                                              підпис                                           прізвище, ініціали

 

М.П.

Представник КП «Богодухіввода»

 

___________________________  ___________________   ( _____________ )

посада                                                                              підпис                                            прізвище, ініціали

М.П.

 

 

 

 

 

 

Список осіб, які завізували

рішення XXXIII сесії VII скликання Богодухівської міської ради

«Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації Богодухівської міської ради»

 

22.02.2019                                                                                         №______ VII

 

№ з/п Прізвище, ініціали Посада Дата візи Підпис
1. Зіньковська З.М секретар міської ради
2. Аліксейчик М.В. провідний спеціаліст міської ради
3.  Ворвуль В.В.  Заступник міського голови