Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд

Переглядiв: 1593

 

 

    УКРАЇНА

    БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    LI СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

    Р І Ш Е Н Н Я

 

27.02.2015                                              Богодухів                                  № 2134-VI

 

Про затвердження Порядку розміщення

тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності  на території

Богодухівської міської ради

З метою урегулювання питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Богодухівської міської ради, на підставі ст.ст. 401-403 Цивільного кодексу України, глави 16 Земельного кодексу України, частини четвертої ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності», Богодухівська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Порядок   розміщення  тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності на території Богодухівської міської ради (додається).

2.Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування в районній газеті «Маяк».

3.Секретарю міської ради оприлюднити дане рішення.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.).

 

    Міський голова                                         Н.ОЛЕКСЕНКО

 

Додаток

до рішення Богодухівської міської ради

від 27.02.2015 №  2134-VI

(LIІ сесія VI скликання)

 

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

на теритоії Богодухівської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Цей  Порядок  визначає  механізм  розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Богодухівської міської ради.

1.2. Цей  Порядок  не  поширюється  на  розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності на території Богодухівської міської ради  на  землях  із особливим режимом використання.

1.3. Тимчасова     споруда     торговельного,     побутового, соціально-культурного  чи іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності (далі — ТС) — одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

1.4. Терміни   у   цьому   Порядку  застосовуються  у  такому значенні:

архітектурний тип   ТС (далі   -   архітип)   -   зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її  власника (користувача),  назви продукції та/або послуг,  які надаються. При розташуванні ТС, відповідно до схеми розміщення  ТС,  застосовуються типові ТС;

замовник - суб’єкт господарювання,  який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;

комплексна схема розміщення  ТС -  схема  розміщення  ТС  на території Богодухівської міської ради;

паспорт прив’язки ТС — комплект документів,  у яких визначено місце  встановлення  ТС  на  оновленій топографо-геодезичній основі М 1:500, яку погоджено з інженерними службами і зареєстровано в установленому порядку, та схему благоустрою прилеглої території;

пересувна ТС — споруда,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

схема благоустрою ТС — схема, виконана замовником у довільній формі  на  оновленій топографо-геодезичній  основі  М  1:500  із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території,  прилеглої до ТС (розташування квітників,  під’їздів,  урн,  влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

стаціонарна ТС -  споруда,  яка  має  закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому  контуру  площу  до 30 кв.м.;

типові ТС -  види  ТС,  виконані  за  проектами   повторного використання.

1.5. Комплексна  схема  розміщення ТС в межах  Богодухівської міської ради  — текстові та графічні матеріали,  якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень,  вимог щодо охорони навколишнього природного  середовища  та  раціонального  використання територій, охорони  історико-культурної   спадщини,   земельно-господарського устрою.

1.6. Комплексна  схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням Богодухівської  міської ради суб’єктом господарювання,  який  має  ліцензію на виконання проектних робіт,  або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджуються рішенням сесії міської  ради. Розроблення   комплексної   схеми   розміщення   ТС   та  архітипу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших  джерел, не заборонених законодавством.

1.7. Розміщення   окремих   ТС   здійснюється  згідно  з  цим Порядком.

1.8. Холодильне та інше обладнання,  що розміщується поряд  з ТС,  необхідне  для  забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,  не потребує отримання будь-якого  дозволу. При  цьому  загальна  площа,  що  займає таке обладнання,  не може перевищувати 25%  площі цієї ТС,  а обладнання  має  розміщуватися поряд з ТС.

1.9. Дообладнання    (переобладнання)   приміщень   усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх  площі  залежно  від функціонального  призначення  та  бажаного місця розміщення ТС,  а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору  оренди з   власником   (користувачем)   приміщення  будинку,  споруди  за погодженням з органами державного нагляду,  необхідність отримання яких  передбачено  законами  України,  з  дотриманням будівельних, санітарних та пожежних  норм.  При  дообладнанні  (переобладнанні) приміщень   усередині  будинків  та  споруд  IV  або  V  категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється  відповідно  до комплексної схеми розміщення ТС. Розміщення ТС на території  ринку  як  торговельного  об’єкта  визначається  планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

1.10. Для  розміщення  групи  ТС  (але   не   більше   п’яти) розробляється  єдиний  паспорт  прив’язки  ТС  з прив’язкою кожної окремої ТС з  відображенням  благоустрою  прилеглої  території  та інженерного забезпечення    (на    оновленій топографо-геодезичній    основіМ 1:500).

1.11. Розміщення ТС під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових,  урочистих масових заходів на строк проведення таких  заходів  здійснюється  у  порядку, встановленому  міською радою.

1.12. При  розміщенні  ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

II. Порядок отримання паспорта прив’язки ТС.

2.1. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив’язки  ТС (додаток1).

2.2. Замовник,  який має намір встановити ТС,  звертається до виконкому Богодухівської  міської ради із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

2.3. До заяви додаються:

графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на оновленій топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;

реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність  намірів  щодо   місця   розташування   ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає  відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації протягом   п’ятнадцяти  робочих  днів  з  дня  подання зазначеної заяви.

2.5. Про   відповідність   намірів   замовника   щодо   місця розташування  ТС  комплексній  схемі  розміщення  ТС  (у  разі  її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  письмово  протягом трьох  робочих  днів з дня такого визначення відповідності намірів, або замовнику  надається аргументована  відмова  щодо  реалізації намірів розміщення ТС.

2.6. Для  оформлення  паспорта прив’язки замовник звертається до  відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив’язки ТС, до якої додає:

- схему розміщення ТС (за формою, наведеною у додатку 1);

- ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які  виготовляє  суб’єкт  господарювання,  що  має   ліцензію   на виконання  проектних робіт,  або архітектор,  який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- схему благоустрою  прилеглої  території,  складену замовником або суб’єктом  підприємницької  діяльності,  який  має  відповідну ліцензію,   архітектором,  який  має  відповідний  кваліфікаційний сертифікат,  відповідно  до  Закону   України   «Про  благоустрій населених пунктів України» ( 2807-15 );

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності), отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт  прив’язки  ТС  оформлюється  відділом  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації протягом десяти робочих днів  з  дня подання зазначеної заяви.

2.8. Час,  витрачений  на  підготовку  та  подачу до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації схеми розміщення ТС,  ескізів фасадів   ТС   та отримання   технічних  умов  щодо  інженерного забезпечення   (за   наявності),   схеми   благоустрою   прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив’язки ТС.

2.9. Для  підготовки паспорта прив’язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

2.10. Паспорт прив’язки  ТС  оформлюється  відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  (наведено у додатку 1 до цього Порядку).

2.11. Паспорт прив’язки включає:

- схему розміщення ТС, виконану на оновленій топографо-геодезичній основі  у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

- технічні умови щодо  інженерного  забезпечення  ТС,  отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

- реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.12. Паспорт прив’язки підписується начальником відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

2.13. При   оформлені  паспорта  прив’язки  ТС  забороняється вимагати  від  замовника додаткові  документи  та  отримання  ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.

2.14. Паспорт прив’язки ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів,  визначених пунктом  2.6 цього Порядку;

- подання недостовірних відомостей,  зазначених  у  пункті  2.6 цього Порядку.

Ненадання паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.

2.15. Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.

2.16. Паспорт  прив’язки  підлягає   реєстрації   в   журналі реєстрації  паспортів  прив’язки або в електронному журналі відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  з  подальшим  внесенням  інформації  про  ТС  до містобудівного кадастру.

9

2.17. Строк  дії  паспорта  прив’язки  визначається відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  відповідно до  генерального  плану м. Богодухова,  плану  зонування  та  детального   плану території частин міста, та з урахуванням строків реалізації їх положень.

2.18. Продовження  строку дії паспорта прив’язки здійснюється за заявою замовника,  шляхом зазначення  нової  дати,  підпису  та печатки  у  паспорті  прив’язки відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому  рівні,  будівельних  нормах,  розташуванні  існуючих будівель  і  споруд,  інженерних  мереж  або з ініціативи суб’єкта господарювання,  паспорт прив’язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив’язки або на новий строк.

2.20. Встановлення  ТС  здійснюється  відповідно  до паспорта прив’язки.

2.21. Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.

2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов’язковим.

2.23. Після  розміщення  ТС  замовник  подає  до   Богодухівської міської ради письмову  заяву  за  формою  (додаток 2 до цього Порядку), у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки.

2.24. Паспорт прив’язки виготовляється  у  двох  примірниках. Один   примірник зберігається   у   замовника  ТС,  другий  -  у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

2.25. Відомості паспорта прив’язки вносяться відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації в  інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

2.26. Дія паспорта прив’язки призупиняється за таких умов:

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці,  на  якій  розміщена  ТС,  — з обов’язковим попередженням власника  ТС  за  1 місяць  та  наданням  тимчасового  місця  для розміщення такої ТС;

- необхідність проведення   аварійних   ремонтних   робіт    на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, — без попередження.

2.27. Дія паспорта прив’язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив’язки при її встановленні;

- невстановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив’язки;

- надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у пункті 2.6 цього Порядку, під час підготовки  паспорта  прив’язки ТС.

2.28. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних  робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС  надається  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі  з  перенесенням  на  попереднє  місце)  за  рахунок балансоутримувача  цих  мереж  у  місячний  строк  (при  аварійних роботах — тижневий строк) з дати прийняття рішення виконкомом Богодухівської міської ради  про призупинення дії паспорта прив’язки. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується  в  межах  місця  проведення  ремонтних робіт.

2.29. Підставами  для відновлення дії паспорта прив’язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

2.30. У  разі  закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта прив’язки,   самовільного встановлення   ТС   така  ТС  підлягає демонтажу.

2.31. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.32. Власники  (користувачі)  ТС  зобов’язані   підтримувати належний  експлуатаційний  стан  ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.33. У разі коли власник (користувач) має намір  змінити  її естетичний вигляд, він звертається до міської ради та погоджує ескізи фасадів, після отримання погодження звертається до  відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації з  письмовою  заявою  щодо  внесення змін  до  паспорта  прив’язки  у частині ескізів фасадів.  Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації візує нові ескізи фасадів ТС.

2.34. Режим роботи ТС встановлюється суб’єктом господарювання відповідно до законодавства.

2.35. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

2.36. Питання тимчасового землекористування для експлуатації та обслуговування ТС для провадження підприємницької діяльності визначаються укладанням відповідного договору земельного сервітуту на термін не більше як п’ять років згідно з вимогами Земельного кодексу України та чинного земельного законодавства.

 

Секретар міської ради                            З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

  Додаток 1

 до Порядку розміщення

 тимчасових споруд для

 провадження підприємницької

 діяльності

ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ

 _______________________________

(назва ТС)

Замовник ________________________________________________________

(найменування, П.І.Б., реквізити замовника)

Примірник №______________

Реєстраційний № _____________

Паспорт прив’язки виданий _________________________________________________________

(начальник відділу містобудування та архітектури

райдержадміністрації)

Паспорт прив’язки дійсний                  до «__» _____ 20___ року

Паспорт прив’язки продовжено          до «__» _____ 20___ року

_________________     _______________        ____________________

(посада)                                                 (підпис)                      (прізвище, ініциали)

 

М.П.

 

Дата видачі  ____  ____________ 20____ року

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

  ———————————

|                               |

|                               |

Місце креслення

|                               |

|                               |

———————————

СХЕМА  розміщення ТС

 

Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на

землекористування ____ га

М  1:500

 

———————————

|                               |

|                               |

Місце креслення

 

|                               |

 

|                               |

 

———————————

Експлікація:

місце розташування ТС;

червоні лінії;

лінії регулювання забудови;

 місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

______________

* Паспорт прив’язки складається  у  2-х  примірниках.  Перший примірник  надається  замовнику,  другий примірник зберігається у відділі містобудування  та  архітектури райдержадміністрації.

——————————————————————

|________   _____________________________________________

|(підпис)    (прізвище, ініціали керівника (заступника)

|               підприємства, установи, організації  розробника)

 

|М.П.

|

|Дата складання  ____ ____________ 20____ року

   Додаток 2

 до Порядку розміщення

 тимчасових споруд

 для провадження

 підприємницької діяльності

 

 ЗАЯВА

 

 

Заявник (суб’єкт господарювання) ____________________________

Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив’язки  тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності,   виданого  ______________  від  _____ № _____,  виконані у повному  обсязі.

_________________________________________________________________

(П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи — підприємця,

Дата                                                підпис, , печатка (за наявності))