Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес

Переглядiв: 126

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІ СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 22.06.2018                                                 Богодухів                                 №  924- VIІ

 Про затвердження Порядку

присвоєння та зміни поштових адрес

об’єктам нерухомого майна

 населених пунктів Богодухівської міської ради

 

 З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в населених пунктах Богодухівської ради, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками, відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись ст.ст. 25, 26, п. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Порядок присвоєння  та зміни поштових адрес  об’єктам    нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради (нова редакція)  (додається)

2. Рішення Богодухівської міської ради від 14.12.2012  № 1083- VI (XXVI сесія VI скликання)зі змінами від 15.11.2013 № 1547-VI (XXXVII сесія VI скликання) визнати такими, що втратили чинність.

3. Секретарю міської ради в десятиденний термін оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації та на веб -порталі  міської ради.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови  Ворвуля В. В.  та  постійну депутатську комісію з  питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.).

 

Міський голова                               оригінал підписано             М. ГОЛУБ

                                           

                                                                                    Порядок

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради

 

1. Загальні положення

 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради  (далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Богодухівської міської ради  єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

Порядок діє на території населених пунктів Богодухівської міської ради  і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які  постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Вданому положенні застосовуються наступні визначення:

бульвар (б-р) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;

-вулиця (вул.) — дорога, що мас забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал:

-дорога (дор.) — смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;

площа (пл.) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць):

провулок (пров.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали;

проспект (просп.) — широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;

узвіз (узв.) — дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині елементу;

- проїзд (пр.) – частина вулиці, що обмежена з обох боків житловими будинками або будівлями та має наскрізний проїзд, що з’єднує дві вулиці;

шосе (шосе) — елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;

пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі — елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

-адреса (поштова адреса) — ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місцезнаходження);

-тимчасова будівельна адреса — це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період будівництва;

нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (крім земельних ділянок);

будинок - житлова будівля;

- будівля — об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для проживання або повсякденного використання;

- квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу);

- споруда — будівля, призначена в основному для технологічних функцій;

- іменований об’єкт — частина міста Богодухів, яка має оригінальну назву, що склалася історично, а також садово-городні та гаражні кооперативи;

- багатоквартирний будинок — житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна:

- нежитлове приміщення — ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

-допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

об’єкт незавершеного будівництва — об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства; будівлі, споруди, які фактично не експлуатуються внаслідок того, що перебувають у недобудованому стані, включаючи законсервовані об’єкти;

- номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А,Б,В,Г і т.д.);

- присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна - процедура присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі;

- зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси;

- анулювання — скасування, оголошення недійсним будь-якого акту, договору або прав;

- заявники — фізичні та юридичні особи власники об’єктів нерухомого майна, а також органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

- червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до за значеного Закону.

 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

 

Присвоєння поштових адрес новоствореним (новозбудованим), реконструйованим об’єктам нерухомості

 

Після прийняття новозбудованого об’єкта в експлуатацію заявник звертається з зверненням про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості.

До заяви про присвоєння поштової  адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості додаються такі документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія   оновленого   технічного   паспорта   на   об’єкт нерухомості виготовленого суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна або декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

-           інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

3. Присвоєння, зміна, анулювання адрес існуючим об’єктам нерухомості.

3.1. При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу (об’єднання) об’єкта нерухомості (домоволодіння), заявник звертається до виконавчого органу міської ради з відповідною заявою на ім’я міського голови.

 

Заява про присвоєння поштової адреси підписується власником (співвласниками) об’єкта нерухомості та подається особисто або через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

До заяви замовник додає:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на  земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- копія оновленого технічного паспорта на  об’єкт нерухомості, виготовленний суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

- копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна або декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

3.2. Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу об’єкта нерухомості до заяви додаються:

-           копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта до експлуатації (декларація про готовність об’єкта до експлуатації або копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена підписом власника);

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості;

- інформаційну довідку органу, який здійснює  реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт;

-висновок, виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат щодо можливості розподілу даного об’єкта.

3.3. Для об’єктів нерухомого майна індивідуальної забудови садибного типу (домоволодіння), утворених у разі поділу чи об’єднання до заяви додаються:

- копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

-           завірені у встановленому порядку копії правовстановлюючих документів, зареєстровані органом реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- завірена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт;

- копія нотаріально посвідченого договору про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, чи рішення суду про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами.

Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту самостійної поштової адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами.

3.4. Порядок надання поштової адреси окремо побудованим гаражам, при умові оформлення права власності на об’єкт  нерухомого майна (гараж) та   оформлення   права   власності   або   права користування земельною ділянкою під будівництво та обслуговування гаражу.

Замовник надає:

- заяву;

- копію паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірені у встановленому порядку  копії правовстановлюючих документів;

- завірену у встановленому порядку копію документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості виготовлений суб’єктами господарювання, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- інформаційну довідку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно про передбачуваний (вільний) номер на даний об’єкт.

На окремо  побудовану   будівлю  гаражу   надається  поштова адреса з приміткою гараж після номеру поруч розташованої будівлі.

Наприклад: вулиця Охтирська, 27/7 гараж 1.

 

3.5.Надання тимчасової будівельної адреси об’єктам нерухомого майна, які будуються на земельних ділянках у встановленому законом порядку, здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

3.5.1.Тимчасова будівельна адреса об’єкта надається об’єктам незавершенного будівництва та визначається виконавчим комітетом міської ради  на підставі поданої заявником заяви.

3.5.2. До заяви про присвоєння будівельної адреси, поданої до міської ради, додаються такі докумети:

- копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи — копія паспорта, копія ідентифікаційного номера;

- для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), що офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) — копія паспорта громадянина України;

- для  юридичної особи  -  копія  виписки  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія документа, що посвідчує право на виконання будівельних робіт (дозвіл, декларація тощо);

- копія будівельного паспорту забудови земельної ділянки (для об’єктів, що будуються на підставі будівельного паспорту);

- копія містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Виконавчий комітет Богодухівської міської ради розглядає проект рішення про присвоєння або зміну поштової адреси розробленого спеціалістом з юридичного забезпечення готує рішення на підставі протоколу засідання комісії з присвоєння поштових адрес.

Комісія з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості для підготовки рішення перевіряє з виходом на місце (у разі необхідності) відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому міської ради не повинні перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у цьому Порядку, виконавчий комітет надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом Богодухівської міської ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

У разі прийняття рішення виконкому міської ради, заявникам надаються рішення стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення.  У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг  з протоколу з мотивацією відмови стосовно розгляду вказаної заяви.

 

4. Види адрес та особливості їх присвоєння.

4.1.   Присвоєння   та  зміна   поштових   адрес  об’єктам   нерухомого майна  здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому міської ради.

4.2. Підготовка  рішень виконкому  міської ради  здійснюється з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Присвоєння самостійних поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна:

- багатоквартирним житловим  будинкам в тому числі з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями;

- домоволодінням, окремим об’єктам, що утворилися при його поділі або об’єднаним домоволодінням:

- будівлям громадського, виробничого, соціально-побутового та іншою призначення, їх комплексам, окремо розташованим будинкам та будівлям інженерної інфраструктури:

- гаражним кооперативам, комплексам (у т.ч. окремо розташованим одно- чи багатоповерховим гаражам, наземним та підземним гаражам),
авіопаркінгам, окремо побудованим гаражам;

- дачним та садовим будинкам,  садовим товариствам.

Наприклад: Садове товариство «Берізка», будинок 1;

- іншим окремо розташованим капітальним будівлям та будинкам.

Всі вищезазначені об’єкти нерухомого майна повинні бути розташовані на земельних ділянках,  які   знаходяться  у  власності, оренді або постійному користуванні та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

4.4. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- земельним ділянкам;

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

- об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

4.5. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється виконавчим комітетом Богодухівської міської ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

4.6. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

4.6.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.

Жилим будникам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири відповідною арабською цифрою після слова «квартира».

4.6.2. Адреси нежилих будинків,  їх  комплексів, окремих частин нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою після номера об’єкта.

4.7. У випадках, коли па відповідній вулиці забудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, яка знаходиться, неможливо надати номер, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною великою буквою від А до Я крім м’якого знаку без дефісу.

4.8. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків) то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною великою буквою від А до Я крім м’якого знаку без дефісу.

4.9. У разі потреби в присвоєнні самостійної адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому міської ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

4.10.      При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються
наступні типи:

-вулиця;

-провулок;

-проспект;

- проїзд;

- площа.

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

4.11.      При наданні адреси окремій частині будинку (вбудованому
нежитловому приміщенні) надається номер арабськими цифрами після
номера відповідного будинку.

Наприклад: повна адреса (для реєстрації) вулиця Шевченка, будинок 7, приміщення 1, місто Богодухів, Богодухівський район, Харківська область.

5. Заключні положення.

5.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території населених пунктів Богодухівської міської ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

5.2. У разі заяви власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2008 року №7/5, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою та додатком копій правових документів зазначених вище до виконкому міської ради щодо зміни поштової адреси.

Усі додатки повинні бути завірені підписом замовника.

5.3. Зміна   та анулювання поштової адреси відбувається за правилами присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, визначених цим Порядком.

Підставами для зміни, анулювання поштової адреси є:

- повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації;

- скасування рішення про надання земельної ділянки у власність, користування або оренди;

- поділ об’єкта нерухомості на окремі об’єкти з присвоєнням кожному об’ єку самостійної поштової адреси;

- об’єднання декількох об’єктів нерухомості в один з присвоєнням єдиної поштової адреси.

5.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім зазначених у Положенні , може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 4.3 цього Порядку;

- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів;

- подання заявником недостовірних відомостей;

- подання заявником неповного пакету документів;

- самовільне будівництво об’єкта нерухомого майна.

5.5. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

5.6.        Проект рішення на засідання виконавчого комітету Богодухівської
міської ради готує спеціаліст з юридичного забезпечення.

5.7.        Рішення про присвоєння, зміну чи анулювання поштової адреси
направляється для внесення змін:

- бюро технічної інвентаризації для долучення до технічної документації об’єктів нерухомості;

- органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно;

- замовнику.

 

Секретар міської ради                                                    оригінал підписано                          З.ЗІНЬКОВСЬКА