Про затвердження Порядку подання, розгляду, встановлення цін/тарифів

Переглядiв: 1464
 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVIII  СЕСІЯ  VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

26.09.2014                      м. Богодухів                            №1971-VI

Про затвердження Порядку подання, розгляду, встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, які регулюються виконавчим комітетом міської ради

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7, пунктом 2 частини 1 статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»(зі змінами), наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», з метою належного виконання повноважень виконавчого комітету міської ради в галузі цін, виконавчий комітет Богодухівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок подання, розгляду, встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, які регулюються виконавчим комітетом міської ради». згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Коваленку І.В. та  постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального  господарства (голова Ляшенка О.М.)

Міський голова                                                                     Н.І.ОЛЕКСЕНКО

Додаток

до рішення Богодухівської міської ради від 26.09.2014                            № 1971- VI

(ХLVIII  сесія  VI кликання)

 

ПОРЯДОК
подання, розгляду, встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, які регулюються виконавчим комітетом міської ради

Загальна частина

1.Цей Порядок визначає механізм подання та розгляду розрахунків вартості житлово-комунальних послуг (далі – послуги) для встановлення тарифів на ці послуги.

2.Порядок поширюється на виконавців житлово-комунальних послуг, суб’єктів господарювання всіх форм власності, які надають ці послуги (далі – Підприємства).

3.Розрахунки вартості послуг проводяться у відповідності до встановлених Кабінетом Міністрів України порядків формування тарифів для конкретного виду послуг.

Подання та розгляд розрахунків вартості послуг для встановлення тарифів

4.Підприємство проводить економічний аналіз фактичних витрат на виробництво послуг щодо їх відповідності економічно обгрунтованому рівню витрат і розміру тарифів, що діють.

Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність фактичних якісних і кількісних показників, що характеризують виробництво послуг, нормативним витратам, а також вартісних показників (за визначеними в установленому порядку статтями витрат) – економічно обгрунтованим витратам.

5.Підприємство надає до виконавчого комітету Богодухівської міської ради (далі – Виконком) відповідне письмове звернення з обґрунтуванням причин введення нових тарифів.

6.Матеріали, що подаються, повинні бути підписані керівником підприємства та завірені в установленому законодавством порядку.

7.До звернення додають пакет матеріалів за таким переліком:

-реєстр наданих документів;

-Статут підприємства та реєстраційні  документи;

-дозвільні документи на виконання відповідних видів діяльності, ліцензія ( в разі необхідності);

-пояснювальна записка щодо обґрунтування необхідності встановлення або зміни тарифів із кошторисом фактичних витрат за попередній рік за статтями витрат;

-розрахунок повної собівартості послуг відповідно до встановлених законодавством вимог щодо складу витрат із техніко-економічним обґрунтуванням кожної статті витрат;

-розрахунок накладних витрат із відповідним обґрунтуванням кожної статті;

-проект нових розмірів тарифів;

-ціни і тарифи на енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні ресурси;

-копії договорів з постачальниками робіт і послуг, де зазначені договірні ціни, вартість і фактичні обсяги робіт, виконані постачальниками в минулому році, що впливають на формування кінцевого тарифу;

-фінансовий план підприємства;

-пропозиції щодо строку дії тарифів, обгрунтування запропонованого строку.

В разі, якщо тарифи встановлюються шляхом коригування, подаються підтвердні документи щодо зміни цін на складові діючого тарифу, розрахунки індексів цін та коригування планових витрат попереднього тарифу.

Цей перелік матеріалів є обов’язковим.

8.Після отримання пакета документів Виконком  впродовж 3 робочих днів вивчає обсяг наданих документів відповідно до переліку.

9.У разі, якщо матеріали не відповідають встановленому цим Порядком обов’язковому переліку, Виконком має право відмовити в розгляді матеріалів, обгрунтувавши у письмовій формі таку відмову.

Доведення до відома споживачів інформації                                                                    про перелік послуг, структуру цін/тарифів

10.Після прийняття Виконкомом  повного пакета матеріалів Підприємство доводе до відома споживачів інформацію про перелік послуг, структуру цін/тарифів. Виконавчий комітет міської ради у тижневий термін готує проект рішення щодо встановлення нового рівня тарифів на послуги та надсилає його для погодження до Департамента житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та  Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітета України.

11.Виконавчий комітет протягом 20 робочих днів із дати отримання повного пакета матеріалів перевіряє розрахунки тарифів на відповідність їх вимогам чинного законодавства України у сфері житлово-комунальних послуг.

12.Доведення до відома споживачів інформації про намір змінити тариф здійснюється відповідно до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012  № 390.

До відома споживачів доводиться така інформація:

загальний розмір тарифу та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість);

обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо).

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги.

В разі затвердження тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,  вказана інформація до відома споживачів доводиться в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них.

Способи доведення до відома споживачів інформації не обмежуються тими, що передбачені цим Порядком.

Врахування зауважень і пропозицій споживачів послуг стосовно проектів тарифів

13.У процесі доведення до відома споживачів інформації усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду суб’єктом господарювання.

Зауваження і пропозицій, які отримані органом місцевого самоврядування, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

14.Суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

15.У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його органу місцевого самоврядування листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

16.У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання письмово сповіщає про це орган місцевого самоврядування.

17.Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, не може бути меншим за 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

18.Процедура доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад вважається такою, що відбулася, незалежно від надходження до суб’єкта господарювання/органу місцевого самоврядування протягом встановленого строку зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Встановлення тарифів виконавчим комітетом

19.Після  отримання погодження  проекту рішення міської ради  щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, відповідно до п.10  цього Порядку, та по закінченню терміну подання зауважень і пропозицій від зацікавлених сторін, відповідно до п.17 Порядку, виконавчий комітет  приймає рішення про встановлення тарифу.

20.Прийняття рішення виконавчим комітетом Богодухівської  міської ради щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги здійснюється відповідно до регламенту його діяльності та набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не зазначено в рішенні.

21. Розрахунки тарифів із розшифровками всіх статей витрат зберігаються у виконавчому комітеті міської ради і надаються для ознайомлення споживачам послуг. На вимогу споживачів послуг посадові особи підприємства – виконавця послуг надають письмові або усні пояснення щодо складових тарифів.

Секретар міської ради                                           З.ЗІНЬКОВСЬКА