Про затвердження Порядку найменування

Переглядiв: 411

 

             УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LV СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 22.05.2015                                          Богодухів                                       № 2183-VІ

 Про затвердження Порядку найменування або

перейменування об’єктів міського підпорядкування,

увічнення пам’яті видатних діячів та подій,

встановлення пам’ятних знаків і меморіальних

дощок на території Богодухівської міської ради

в новій редакції

 

З метою дотримання чинного законодавства щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та керуючись ст.ст.25, 26, 37, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради в новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Богодухівської міської ради від 15.05.2013 № 1256-VI «Про затвердження Порядку найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради» (XXXI сесія VI скликання).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з гуманітарних питань, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями міської ради (Безмінова І.Г.).

 

Міський голова                              Н.ОЛЕКСЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Богодухівської міської ради

22.05.2015 № 2183- VI

(LV сесія VI скликання)

 

 

Порядок

найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради

 

I. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради.

2. Вирішення питань про увічнення пам’яті видатних діячів та подій у формі встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок, присвоєння назв об’єктам міського підпорядкування здійснюється виключно за рішенням Богодухівської міської ради за поданням її виконавчого комітету.

 

II. Найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій

1. Пропозиції щодо надання та заміни назв об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок можуть бути внесені Богодухівським міським головою, трудовими колективами міста, об’єднаннями громадян та окремими громадянами, які надають пропозиції до комісії з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради (далі – Комісія).

2. При найменуванні об’єктів мають враховуватися їхнє місцезнаходження, призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, архітектурні та інші особливості.

3. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

- внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;

- здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;

- зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя України або міста Богодухова.

4. Юридичним особам та об’єктам права власності (під об’єктами права власності розуміються сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости) ім’я фізичної особи присвоюється лише через 10 років після її кончини.

5. Подання  про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

- найменування суб’єкта, якому вноситься таке подання;

- найменування суб’єкта, який підготував подання, із зазначенням його місцезнаходження;

- зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідно імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події згідно з підставами та умовами, визначеними у статті 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

6. До подання про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події також додаються:

- інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;

- розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події;

- узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення, проведеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає — батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

7. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій підлягає реєстрації в день його надходження. Відмова у прийнятті або реєстрації подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій забороняється.

8. Подання та інші документи, зазначені у п.7 цього Положення, розглядаються Комісією. На підставі рішення Комісії ухвалюються рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради, яке виноситься на розгляд міської ради.

9. Комісія може зупинити розгляд подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі, якщо:

- подання внесено без документів, передбачених п.7 цього Положення;

- під час розгляду документів виявлені неточності;

- обґрунтування, що міститься у поданні, не відповідає підставам та умовам, визначеним у п.4 цього Положення.

Про зупинення розгляду питання щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повідомляється суб’єкт, який вніс це подання.

10. Розгляд подання поновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення.

11. У разі якщо обставини, які є перешкодою для розгляду подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, не будуть усунені протягом 15 робочих днів, зазначене подання вважається таким, що не внесено.

12. Не допускається присвоєння імені однієї і тієї самої фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події двом і більше юридичним особам та/або об’єктам права власності з однорідним видом діяльності (незалежно від підпорядкування).

13. Присвоєні юридичним особам та/або об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій зазначаються державною мовою.

14. Зміна, відмова від присвоєного юридичній особі та/або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або збереження за правонаступником присвоєного імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі припинення юридичної особи, якій присвоєно ім’я фізичної особи, ювілейну та святкову дату, назву і дату історичної події, а також передання всього її майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам здійснюється в такому самому порядку, як і присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.

У поданні про зміну, відмову від присвоєних імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або їх збереження обов’язково зазначається обґрунтування.

15. Зміна імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, присвоєних юридичним особам та об’єктам права власності, здійснюється лише після проведення громадського обговорення.

16. Юридичні особи, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, зобов’язані:

- забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;

- добросовісно та належним чином використовувати присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій;

- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

17. Фінансування витрат, пов’язаних з присвоєнням, зміною або відмовою від присвоєних юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, залежно від того, хто ініціював порушення цього питання, здійснюється за рахунок коштів:

-  міського бюджету, якщо ініціатором є орган місцевого самоврядування;

- юридичних осіб, якщо ініціатором є керівник підприємства, установи, організації.

 

III. Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок

1. Меморіальна дошка — це пам’ятний знак, що встановлюється на фасадах, в інтер’єрах будівель, споруд і на закритих територіях, пов’язаних з історичними подіями, життям і діяльністю видатних громадян.

Окремо розташовані пам’ятні знаки (стели, скульптурні композиції та ін.) встановлюються з тією же метою.

2. Підставами для ухвалення рішень про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок є:

- значущість події в історії міста Богодухова, регіону України;

- наявність визнаних досягнень у державній, суспільній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті, особливого внеску особи в певну сферу діяльності, що приніс довготривалу користь місту та країні.

3. Подання  про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок повинно містити:

- клопотання організації;

- історичну або історико-біографічну довідку;

- копії архівних документів, що підтверджують достовірність події або заслуги особи, пам’ять якої увічнюється;

- пропозиції щодо тексту напису на пам’ятному знаку чи меморіальній дошці та чорнового ескізу;

- виписку з будинкової книги із зазначенням періоду проживання особи, пам’ять якої увічнюється, або інші відомості в разі відсутності книги за означений період, чи в разі того, що будівля не є житловою (підприємство, організація, установа тощо, пов’язані з діяльністю особи);

- письмове зобов’язання ініціаторів про фінансування робіт щодо проектування, виготовлення, установки і забезпечення урочистого відкриття пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- лист-погодження відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Харківської районної державної адміністрації – в разі віднесення будівлі, на якій має бути розміщено меморіальну дошку, до категорії пам’яток містобудування і архітектури;

- лист-згоду власника/балансоутримувача будівлі, на якій має бути розміщено меморіальну дошку, якщо будівля не є об’єктом комунальної власності міста.

4. В результаті розгляду подань Комісія ухвалює одне з таких рішень:

- підтримати клопотання і рекомендувати виконавчому комітету міської ради ухвалити рішення про установку пам’ятного знака чи меморіальної дошки та винести його на розгляд міської ради;

- рекомендувати ініціатору увічнити пам’ять події або діяча в інших формах, у тому числі установкою скульптурного портрета, бюста, тематичної композиції в інтер’єрі або на закритій території та інформувати Комісію про ухвалене рішення;

- відхилити клопотання, направити ініціатору мотивовану відмову.

5. Комісія також ухвалює рішення щодо встановлення меморіальних дощок особам, удостоєним звання «Почесний громадянин міста Богодухова», після їх смерті, на будівлях, пов’язаних з життям та діяльністю цих осіб. Витрати на виготовлення та встановлення зазначених меморіальних дощок здійснюються за рахунок коштів міського бюджету в рамках відповідних цільових програм, або/і за участі зацікавлених осіб та організацій.

6. Комісія також має право ініціювати та рекомендувати встановлення меморіальних дощок та інших пам’ятних знаків із увічнення пам’яті видатних осіб та вшанування визначних історичних подій, що відбулися в місті, за рахунок коштів міського бюджету в рамках відповідних цільових програм.

7. Після ухвалення відповідного рішення міської ради ініціатор зобов’язаний виконати всі вимоги, передбачені цим розпорядчим актом, а саме:

- узгодити текст напису на пам’ятному знакові чи меморіальній дошці;

- узгодити ескіз (проект) пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- визначити та узгодити безпосереднє місце установки пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- забезпечити урочисте відкриття пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- здійснити заходи з передачі пам’ятного знака чи меморіальної дошки до комунальної власності міста Богодухова – в разі якщо дошку/знак встановлено на будівлі/території, що належить до комунальної власності міста, або передати на баланс власника/балансоутримувача будівлі, на якій розміщено меморіальну дошку, якщо будівля не є об’єктом комунальної власності міста.

8. Комісія також може ухвалити рекомендації щодо збереження або демонтажу самовільно встановлених пам’ятних знаків чи меморіальних дошок відповідно до затвердженої процедури.

9. Пам’ятні знаки і меморіальні дошки встановлюються, як правило, не раніше ніж через 1 рік після кончини особи, пам’ять якої увічнюється.

На згадку про видатну особу в межах міста може бути встановлено, як правило, тільки один пам’ятний знак чи меморіальну дошку – за колишнім місцем проживання, навчання або роботи.

10. Установка пам’ятних знаків чи меморіальних дошок здійснюється, як правило, за рахунок власних і (або) залучених коштів, ініціатора увічнення.

У виняткових випадках, на підставі рекомендацій Комісії, пам’ятні знаки і меморіальні дошки можуть встановлюватися за рахунок коштів бюджету міста, в рамках відповідних цільових програм.

11. Всі пам’ятні знаки і меморіальні дошки, встановлені на території міста Богодухова, в тому числі на внутрішніх територіях підприємств, установ та організацій, підлягають обов’язковому обліку КП «Богодухівжитло».

Облікова інформація має містити:

- копію рішення про встановлення пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- копію затвердженого тексту напису;

- копію затвердженого ескізу (проекту);

- фото пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знака чи меморіальної дошки;

- відомості про балансоутримувача пам’ятного знака чи меморіальної дошки.

До інформації може бути додана додаткова інформація (матеріали до розгляду на Комісії).

12. Інформація про меморіальні дошки має також бути відображена у паспортах на фасади будівель, на яких розташовані відповідні меморіальні дошки.

Відповідальність за збереження, санітарний та естетичний стан пам’ятних знаків і меморіальних дощок покладається на балансоутримувачів відповідних об’єктів.

13. Реставрація або відновлення пам’ятного знака чи меморіальної дошки здійснюється балансоутримувачем за погодженням з міською радою.

 

 

Секретар ради                               З.Зіньковська

 

 

Рогинська Л.