Про затвердження Порядку найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради

Переглядiв: 1353

 

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХXIСЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

15.05.2013                                        Богодухів                                       № 1256-VІ

 

Про затвердження Порядку найменування або

перейменування об’єктів міського підпорядкування,

увічнення пам’яті видатних діячів та подій,

встановлення пам’ятних знаків і меморіальних

дощок на території Богодухівської міської ради

 

З метою дотримання чинного законодавства щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, відповідно до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та керуючись ст.ст.26, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з гуманітарних питань, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями міської ради (Безмінова І.Г.).

 

 

 

Міський голова                              Н.ОЛЕКСЕНКО

   

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

15.05.2013 № 1256

(XXXIсесія VI скликання)

 

 

Порядок

найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради

 

1. Цей Порядок визначає механізм найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради.

2. Вирішення питань про увічнення пам’яті видатних діячів та подій у формі встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок, присвоєння назв об’єктам міського підпорядкування здійснюється виключно за рішенням Богодухівської міської ради за поданням її виконавчого комітету.

3. При найменуванні об’єктів мають враховуватися їхнє місцезнаходження, призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, архітектурні та інші особливості.

4. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

- внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;

- здійснили героїчний вчинок, звершення в імя Батьківщини;

- зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя України або міста Богодухова.

5. Юридичним особам та об’єктам права власності ім’я фізичної особи присвоюється лише через 10 років після її смерті.

6. Пропозиції щодо надання та заміни назв об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок можуть бути внесені Богодухівським міським головою, трудовими колективами міста, об’єднаннями громадян та окремими громадянами, які надають пропозиції до комісії з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради (далі – Комісія).

7. Подання  про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

 - найменування суб’єкта, якому вноситься таке подання;

 - найменування суб’єкта, який підготував подання, із зазначенням його місцезнаходження;

 - зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідно імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події згідно з підставами та умовами, визначеними у статті 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

 8. До подання про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події також додаються:

 - інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;

 - розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події;

 - узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення, проведеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

 У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає — батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

 9. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій підлягає реєстрації в день його надходження. Відмова у прийнятті або реєстрації подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій забороняється.

10. Подання та інші документи, зазначені у п.7 цього Положення, розглядаються Комісією. На підставі рішення Комісії ухвалюються рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради, яке виноситься на розгляд міської ради.

11. Комісія може зупинити розгляд подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі, якщо:

- подання внесено без документів, передбачених п.7 цього Положення;

- під час розгляду документів виявлені неточності;

- обґрунтування, що міститься у поданні, не відповідає підставам та умовам, визначеним у п.4 цього Положення.

Про зупинення розгляду питання щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повідомляється суб’єкт, який вніс це подання.

12. Розгляд подання поновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення.

13. У разі якщо обставини, які є перешкодою для розгляду подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, не будуть усунені протягом 15 робочих днів, зазначене подання вважається таким, що не внесено.

14. Не допускається присвоєння імені однієї і тієї самої фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події двом і більше юридичним особам та/або об’єктам права власності з однорідним видом діяльності (незалежно від підпорядкування).

15. Присвоєні юридичним особам та/або об’єктам права власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій зазначаються державною мовою.

16. Зміна, відмова від присвоєного юридичній особі та/або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або збереження за правонаступником присвоєного імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі припинення юридичної особи, якій присвоєно ім’я фізичної особи, ювілейну та святкову дату, назву і дату історичної події, а також передання всього її майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам здійснюється в такому самому порядку, як і присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.

У поданні про зміну, відмову від присвоєних імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або їх збереження обов’язково зазначається обґрунтування.

17. Зміна імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, присвоєних юридичним особам та об’єктам права власності, здійснюється лише після проведення громадського обговорення.

18. Юридичні особи, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, зобов’язані:

- забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;

- добросовісно та належним чином використовувати присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій;

- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

19. Фінансування витрат, пов’язаних з присвоєнням, зміною або відмовою від присвоєних юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, залежно від того, хто ініціював порушення цього питання, здійснюється за рахунок коштів:

-  міського бюджету, якщо ініціатором є орган місцевого самоврядування;

- юридичних осіб, якщо ініціатором є керівник підприємства, установи, організації.

 

Секретар ради                               З.Зіньковська