Про затвердження Положення про звіт депутатів Богодухівської міської ради

Переглядiв: 483

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXXVIІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.11.2013                                          Богодухів                       № 1554- VI

 

Про затвердження Положення

про звіт депутатів Богодухівської

міської ради

 

У відповідності до ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою інформування виборців про результати діяльності депутатів Богодухівської міської ради,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Положення про звіт депутатів Богодухівської міської ради   (додається).

2.Відповідальність за виконання рішення покласти на З М.Зіньковську секретаря міської ради

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань  законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

Міський голова                               Н. ОЛЕКСЕНКО                                                                        

 

                                                                                                            Додаток

             до рішення сесії

                                                                                                           Богодухівської міської ради

                                                                                                           від 15.11.2013  №  1554- VI

   (ХХХVIIсесія VI скликання)

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про звіт депутатів Богодухівської міської ради

1.Загальні положення

1.Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу
на  рік, зобов’язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями міста, а депутат обраний в міську раду по одномандатному мажоритарному виборчому округу – перед виборцями відповідного  виборчого  округу.

2.Звіт депутата — це публічне оприлюднення інформації депутата міської ради про  його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, про прийняті радою та її органами  рішення, про хід їх виконання,  про особисту участь в обговоренні,  прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, відвідування пленарних засідань Богодухівської міської ради, ведення особистого прийому громадян, вирішення питань, висловлених на особистому прийомі, виконання доручень, а також про виконання пропозицій виборців, висловлених під час попереднього звіту. В звіті депутата, обраного в міську раду по одномандатному мажоритарному виборчому округу, повинно бути відображено його роботу у виборчому окрузі.

3. Звіт депутата міської ради, обраного по одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, може бути проведено в
будь-який час на вимогу виборців (ініціативної групи громадян,    що діють у відповідному окрузі) у відповідності  з Положенням «Про Загальні збори громадян за місцем проживання».

4. Звіт депутата міської ради, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, може бути проведено в будь-який час на вимогу міського осередку політичної партії, який висунув його кандидатом в депутати або виборців (ініціативної групи громадян) у відповідності з Положенням «Про Загальні збори громадян за місцем проживання».

5. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями
висвітлюються місцевими засобами масової інформації.

2. Порядок  проведення звіту  депутатом,

обраним  по одномандатному мажоритарному виборчому округу

2.1. Депутат міської ради, не пізніш як за сім днів до проведення планового  звіту, повідомляє виборців  про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або інший спосіб.

2.2. Питання підготовки до проведення планового звіту депутата  та організації його проведення покладаються на депутата міської ради.

2.3.   Посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутату міської ради в організації його звіту   перед   виборцями шляхом надання безоплатно приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані  з проведенням його звіту   перед   виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню  виборців про час і місце його   проведення.

2.5. Звіт депутата міської ради, обраного по одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, який проводиться на вимогу виборців   проводиться у відповідності з вимогами Положення  «Про Загальні збори громадян за місцем проживання».

3. Порядок  проведення звіту  депутатом,

обраним  по багатомандатному виборчому  округу

3.1. Депутат, обраний по багатомандатному виборчому округу звітує про свою роботу за рішенням фракції на   партійних зборах або через місцеві засоби масової інформації  .

3.2. Порядок підготовки та проведення звітів депутатів, обраних в міську раду по багатомандатному виборчому округу на партійних зборах визначається  внутрішніми керівними документами політичної партії України.

3.3. Депутат, обраний по багатомандатному виборчому округу має право звітувати  про свою роботу за рішенням фракції через місцеві засоби масової інформації або через офіційний  веб-портал Богодухівської міської ради.

3.4. Звіт депутата міської ради, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, який проводиться  на вимогу міського осередку політичної партії, який висунув його кандидатом в депутати, проводиться в порядку визначеному внутрішніми керівними документами політичної партії України.

3.5. Звіт депутата міської ради, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, який проводиться на вимогу зборів виборців (ініціативної групи громадян) проводиться у відповідності з вимогами Положення  «Про Загальні збори громадян за місцем проживання».

 4. Порядок  проведення звіту

депутатською фракцією чи депутатською групою

 4.1. Голова депутатської фракції   щорічно, в затверджені  сесією міської ради  строки,  звітує  про роботу фракції (групи) в міській раді перед виборцями міста на загальних зборах виборців міста.

4.2. Голова депутатської фракції   визначає порядок підготовки та проведення  відповідних зборів, не пізніш як за сім днів до їх проведення  інформує виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший встановлений законодавством спосіб  .

4.3.   Посадові особи, керівники підприємств, установ і  організацій  державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатській  фракції та депутатській групі в організації звіту перед виборцями  шляхом  надання безоплатно приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, на прохання голови депутатської фракції чи депутатської групи  здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням їх  звіту перед виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню  виборців про час і місце проведення зборів.

4.4.Збори вважаються правомочними за будь – якої кількості виборців. При цьому присутність членів депутатської фракції чи депутатської групи обов`язкова.

4.5. Протокол та рішення зборів доводиться до депутатів міської ради на черговій сесії та передається на зберігання  секретарю ради.

 

 

Секретар міської ради                                  З. Зіньковська