Про затвердження Положення про ритуальну службу та Порядку утримання кладовищ на території Богодухівської міської ради

Переглядiв: 1393

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XL СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.01. 2014                                 Богодухів                         №  1701 -VІ

Про затвердження Положення про ритуальну службу

  та Порядку утримання кладовищ на території Богодухівської  міської ради

 

Відповідно до Закону України «Про поховання та похорону справу», керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про ритуальну службу на території Богодухівської міської ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2.Затвердити Порядок утримання кладовищ на території Богодухівської

міської ради, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Коваленка І.В., постійну депутатську комісію з питань  паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Ляшенко О.М.), з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

Міський голова                                                             Н.І.ОЛЕКСЕНКО

 

 Додаток 1

до   рішення Богодухівської міської ради

від 31.01.2014   №1701- VІ

(XL cесія VI скликання)

Положення

про ритуальну службу на території Богодухівської міської ради

1.Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про поховання та похоронну справу”, з урахуванням наказів Держжитлокомунгоспу України від 19.11.03 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України”,  „Про поховання та похоронну справу”, від 19.11.03 № 194 «Про затвердження єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», з метою удосконалення правових засад при наданні ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності на території Богодухівської міської ради.

2.  Ритуальною службою на території Богодухівської міської ради визначається  КП Богодухівжитло» (далі – Ритуальна служба).

3. Ритуальна служба на території Богодухівської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, рішенням Богодухівської міської ради «Про організацію надання ритуальних послуг на території Богодухівської міської ради» від 26.12.2013 (XXXIX позачергова сесія VI скликання), а також цим Положенням.

4. Ритуальна служба на території Богодухівської міської ради здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до статей 9, 10, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

5. Основними завданнями ритуальної служби на території Богодухівської міської ради є:

- здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності.

6. Ритуальна служба відповідно до покладених на неї завдань зобов’язана:

- укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі — договір-замовлення);

- організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

- створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

- розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

- у разі відсутності на ринку послуг регіону необхідної Замовнику ритуальної послуги — забезпечувати надання цієї послуги власними силами;

- забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

- організовувати виконання роботи з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

- забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

- безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі;

- реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;

- видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;

- видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті;

- реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

- у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування  намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету Богодухівської міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

- на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб’єкта господарської діяльності (далі — виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

- здійснювати інші функції відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу».

7. Ритуальна служба на території Богодухівської міської ради забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

- виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;

- переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

- необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг на території Богодухівської міської ради із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

- Переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення на території населених пунктів Богодухівської міської ради,  Порядку утримання кладовищ на території Богодухівської міської ради;

- вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

- реєстрації поховань померлих та перепоховань;

- організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

- пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів);

- режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

- режиму роботи та номерів телефонів  виконавчого комітету Богодухівської міської ради та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

- книги заяв, пропозицій та скарг.

8. Ритуальна служба має право:

- створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до складу яких на рівних правах можуть входити за згодою: виконавці (суб’єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною службою) та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації поховання та утримання місць поховань;

- надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності.

9. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів (додаток 1) із суб’єктами господарювання в такому порядку:

9.1. Суб’єкт господарювання (далі — СГ), що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім’я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- перелік послуг, що пропонуються для надання СГ;

- режим роботи та номер телефону.

Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви територіальна ритуальна служба укладає з суб’єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

9.2. Договір про надання послуг укладається на термін три роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це ритуальну службу. Форма примірного договору про надання ритуальних послуг затверджується міською радою.

 

 

Секретар ради                                                                                    З.ЗІНЬКОВСЬКА

  Додаток1

до Положення про ритуальну службу на території

Богодухівської міської ради,

затвердженого рішенням міської ради від 31.01.2014 р. № 1701-VI

(XL cесія VI скликання)

 

Примірний договір про надання ритуальних послуг

 

Ритуальна служба Богодухівської міської ради ____________________________________

в особі ______________________________________________________________________,

з одного боку, та  суб’єкт господарської діяльності_______________________________

(назва суб’єкта)

в  особі__________________________________________________________________,                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові)

з  другого боку (далі — Виконавець послуг) уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

1.2. Взаємовідносини між Ритуальною службою і Виконавцем послуг регулюються Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншим законодавством України та цим договором.

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

2. Права сторін

2.1. Ритуальна служба має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення надавати ритуальні послуги:

 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

2.2.2. Самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов’язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»).

3. Обов’язки сторін

3.1. Ритуальна служба зобов’язана:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов’язалася поховати померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень, урахувавши при цьому побажання Замовника щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов’язалася поховати померлого) наочну інформацію, передбачену п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови Виконавцям послуг.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін

_____________________________________________________________________________                  (визначається сторонами)

передати замовлення Виконавцю послуг

 

_____________________________________________________________________________

(механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

_____________________________________________________________________________

 

3.2. Виконавець послуг зобов’язаний:

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до ритуальної служби шляхом ____________________

_____________________________________________________________________________                                    (визначається за домовленістю сторін)

3.2.2. При наданні послуги з копання могили на кладовищі гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодовувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

 4. Відповідальність сторін

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення.

За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем якого Замовник вибрав ______________________________________________,

(назва Суб’єкта господарювання)

за невчасне передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.

 

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.2.2. При недотриманні вимог п. 3.2.2. цього договору Виконавець послуг усуває пошкодження, відшкодовує матеріальні збитки.

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог затверджених стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

 

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

 

У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів розв’язання спорів здійснюється в судовому порядку.

 

6. Інші умови

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до _________________року.

7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

 

8. Місцезнаходження та реквізити сторін

 

Ритуальна служба                                                 Суб’єкт господарської діяльності

 

 

___________________                                          ____________________

( підпис керівника)                                                          (підпис керівника)

 

печатка                                                                           печатка

 

Секретар міської ради                                                         З.ЗІНЬКОВСЬКА                        

                                                                                                      Додаток 2

до   рішення Богодухівської міської ради

від 31.01.2014 року №1701-VІ

(XL cесія VI скликання)

 

ПОРЯДОК

утримання кладовищ на території Богодухівської міської ради

 

1.ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

1.1. Для розміщення місць поховання ритуальній службі на території Богодухівської міської ради (далі – ритуальна служба) в користування надається земельна ділянка ..

1.2. Кладовище повинне мати сплановану упорядковану територію, упорядковані під’їздні шляхи.

1.3. Територія місця поховання поділена на ділянки — сектори.

1.4. На території місць поховання розміщують:

- пересувне приміщення для зберігання робочого інвентаря;

-  ємкості для поливання зелених насаджень та технічних потреб;

- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям;

- туалет з водонепроникним вигребом, до якого забезпечено вільний під’їзд асенізаційного транспорту.

1.5. Територія кладовища підлягає озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

1.6. Сектори кладовища поділяються на ряди і місця. Відстань між рядами повинна бути 0,5 м. Між ділянками поховань в ряду 0,5 м.

1.7. На території кладовища не можуть бути розміщені об’єкти іншої крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, яка є власністю особи, що придбала її за власні кошти.

2.ВИМОГИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩ, РЕЄСТРАЦІЯ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ, ОБЛІКУ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД ТА МІСЦЬ ПОХОВАННЯ

2.1. На вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті вивішуються для населення основні положення Закону України «Про поховання та похоронну справу», інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Встановлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, з зазначенням секторів з номерами місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, громадського туалету.

2.2. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору замовлення на організацію та проведення поховання.

2.3. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.4. Довжина могили для дорослого повинна, бути не менше 2-х метрів, ширина — 1 м, глибина — не менш 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих грунтово — кліматичних умов. Уразі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинно бути не менше 0,5 м, висота намогильного горбка — 0,5 м.

У разі поховання тіла померлого у сидячому стані товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за метр.

2.5. Для поховання урн із прахом у землю виділяється місце розміром 0,8м х 0,8м, де можливе розташування декількох урн. Глибина поховання не нормується.

2.6. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

 

Назва поховання

Розмір

Земельна ділянка

Могила

Площа,м2

Довжина,м

Ширина,м

Довжина,м

Ширина,м

Родинне

6,6

2,2

3

2

1

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2

1

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

2.7. Для поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, не впізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

2.8. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

Усі графи в книзі реєстрації обов’язково заповнюються чорним і фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного в книзі реєстрації не допускається. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається у ритуальній службі постійно.

Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення надмогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення під поховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, що не суперечить чинному законодавству.

2.9. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає такі документи.

- заяву користувача з обґрунтуванням причини перепоховання;

- висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;

- лікарське свідоцтво про смерть;

- дозвіл виконавчого органу міської ради на поховання останків на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів виноситься рішення про перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, в зимовий період через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із статтею 192 кримінально — процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

При вийманні останків із могили робиться запис у книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до книги реєстрації.

2.10. Після виконання робіт з облаштуванням могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесенням сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Усі надмогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

3. ВИМОГИ ЩОДО УТРИМАННЯ ТА ОХОРОНИ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

3.1. Утримання кладовищ військових, братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовились рідні, місць поховання знайдених невпізнаних трупів забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.2. Охорона місць поховань здійснюється відповідно до статті 31 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

3.3. У разі природного руйнування надмогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок коштів користувача.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження надмогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.

 

 

Секретар міської ради                                                                          З.Зіньковська