Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища

Переглядiв: 112

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.12.2017                                     Богодухів                            № 706- VІI

 

Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2018-2020 роки

 

Керуючись статтею  19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 17.09.1996 р № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями, з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних  та ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на зниження  впливу забруднення навколишнього природного  середовища на здоров’я людей, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську Програму охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2018-2020 роки (далі — Програму), що додається.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.)

 

Міський голова               оригінал підписано                         М.ГОЛУБ

 

 

 Затверджено

рішенням міської ради

від 15.12.2017 року №_____- VIІ

(XXII сесія VII скликання)

зі змінами від 22.02.2019 року № 1198-VIІ

(XXIІI сесія VII скликання)

Програма

охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова

на 2018-2020  роки

 

1. Загальні положення

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2018–2020 роки (далі – Програма) – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Міська Програма розроблена відповідно до чинного природоохоронного законодавства України: законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Богодухів має  визначене місце видалення твердих побутових відходів — комплекс по управлінню комунальними відходами, проектна потужність 39 тис.м3 відходів на рік. Комплекс належить до спільної спільної власності територіальних громад сіл, селищ міста Богодухівського району і обслуговується КП «Господар».

Переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Щороку система санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. Абонентами послуг з вивезення ТПВ  є  4266 споживачів  з групи «населення» та 268 абонентів з числа юридичних осіб (підприємств, установ, організацій). Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його захоронення на існуючому звалищі ТПВ.

Протягом 2016 року зібрано з території санітарної очистки міста та сіл відповідно до укладених договорів на вивезення та захоронення ТПВ — 21,6 тис.м3, протягом січня-листопада 2017 року – 18,5тис.м3. Перевезення    ТПВ    здіснюється  трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ. Збирання ТПВ здійснюється контейнерним методом за унітарною (валовою)  системою. Контейнери металеві ємністю 0,7-1,0 м3 в кількості 330 шт встановлені на 182 місцях збору ТПВ, з них  огорожених майданчиків — 47. Протягом 2017 року замінено та встановлено нових контейнерів для збору ТПВ- 50 шт.(155 тис.грн), 22 огорожі (80,0тис.грн) для контейнерних майданчиків, встановлено 30 урн для сміття (16,5 тис.грн). Всього протягом 2017 року з фонду охорони та раціонального використання природних ресурсів витрачено 251,0 тис.грн.

Обсяги надання послуг з відведення стоків склали у 2016 році  43,3тис.м3, протягом січня-листопада 2017 року — 44,2 тис.м3. Послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців, протягом 2017 року кількість абонентів збільшена на 5 споживачів. Решта стоків від будинків з централізованим водопостачанням збирається у вигрібних ямах та вивозиться спеціалізованим автотранспортом. Річний обсяг вивезення рідких побутових відходів (РПВ) комунальним транспортом склав у 2016 році 11,8 тис. м3, у 2017 за 11 місяців –11,3 тис.м3.

На даний час заключною стадією поводження з рідкими побутовими відходами в місті Богодухові є їх знешкодження, яке здійснюється на очисних спорудах з аеротенками потужністю 200 куб. м. на добу по вул. Комарова та очисних спорудах «біоплато» з каналізаційною насосною станцією потужністю 131 куб в с. Семенів Яр по вул. Костянтинівка, які не забезпечували повну очистку стічних вод внаслідок недостатнього проектного рішення. З метою покращення якості очистки та попередження забруднення навколишнього природного середовища розроблений та отриманий висновок ДАБК на будівництво нових очисних споруд. Проектуємі очісні споруди повинні забезпечити очистку як господарсько-побутових стічних вод так і промислових. На даний час вирішується питання пошуку джерела фінансування  цього будівництва.

Контроль за якістю стічних вод  здійснює санітарно-гігієнічна лабораторія ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної медицини» та бактеріологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Держсаніпідемслужби України» Краснокутської міжрайонної філії  з періодичністю 1 проба на квартал від кожного споживача послуг.

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Реалізація Програми потребує узгодженості дій міської ради, підприємств та населення, що є необхідною умовою вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами на території ради.

 

2. Мета  та  основні  завдання  Програми

Ця  Програма є одним з напрямків реалізації політики Богодухівської міської ради у сфері оздоровлення навколишнього природного середовища.

Мета Програми – поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста.

Завдання Програми – спрямування дій міської ради та її виконавчого комітету, організацій, установ та підприємств всіх форм власності на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Програма включає в себе природоохоронні заходи за наступними напрямами:

-  охорона і раціональне використання водних ресурсів;

-  охорона атмосферного повітря;

-  охорона і раціональне використання земель;

-  охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

-  заходи щодо поводження з побутовими та промисловими відходами;

- екологічна освіта, інформаційне забезпечення, організаційно-масові заходи.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є: кошти міського бюджету; кошти міського, обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища; кошти підприємств, установ та організацій; кошти інвесторів; кошти з інших джерел. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища створюється за рахунок коштів: екологічного податку,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством, та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головний розпорядник коштів фонду є Богодухівська міська рада, її виконавчий комітет.

Для досягнення мети необхідно максимально використати як бюджетні, так і позабюджетні кошти, залучаючи до вирішення проблем юридичних та фізичних осіб, враховуючи при цьому соціальні та економічні умови, що склалися на сьогодні в місті.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища в значній мірі пов’язане з забезпеченням роботи в сфері  поводження з відходами, які утворюються на території населених пунктів Богодухівської міської ради.

 

4. Очікувані результати впровадження Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- покращити екологічний стан міста;

- захистити від підтоплень територію міста;

- зменшити забруднення і покращити гідрологічний режим р. Мерло в межах міста;

- зберегти існуючі та створити нові зелені насадження;

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- зменшити забруднення міста побутовими відходами;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- впровадити нові технології в сфері поводження з твердими побутовими відходами;

- покращити якість питної води.

5. Заходи з реалізації Програми

1. На виконання  заходів передбачених  відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста згідно затверджених кошторисів доходів та видатків природоохоронного фонду, кошти спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з:

 • придбанням насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
 • паспортизацією водойм;
 • паспортизацією та інвентаризацією відходів;
 • отриманням дозволу на викиди в атмосферу;
 • відновленням і підтриманням сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки, а також заходами з боротьби з шкідливою дією вод (упорядкування джерела);
 • озелененням міста;
 • забезпеченням екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
 • проведенням екологічної експертизи;
 • розробленням екологічних програм;
 • ліквідаційним тампонажем артезіанських свердловин;
 • будівництвом, ремонтом  та реконструкцією очисних споруд;

придбання вищої водної рослинності для очищення стічних вод на очисних спорудах технологій «біоплато»;

 • придбанням паливно – мастильних матеріалів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ ;
 • виконанням інших заходів відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.
 • обслуговуванням та доглядом за водовідвідними каналами, водопровідними і водопропускними спорудами.

2. Забороняється використання коштів фонду не за цільовим призначенням на заходи, що не передбачені п.1 цієї Програми та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про Затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями.

3. Видатки з фонду  проводяться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного податку до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюють  органи державної податкової інспекції.

5. Контроль за цільовим використанням коштів фонду здійснює головний розпорядник коштів.

6. Невикористані у звітному році кошти фонду  вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цією Програмою.

 

Секретар ради                           оригінал підписано                     З.Зіньковська