Про затвердження міської Програми

Переглядiв: 76

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

     27.02.2015                                       Богодухів                                    № 2128- VІ

 

Про затвердження міської Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік

 

Розглянувши листа директора Богодухівського РЦЗ Лещенко Н.В. від 18.02.2015 №214 « про організацію громадських  та інших робіт тимчасового характеру у 2015 році», з метою активізації роботи щодо залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо та відповідно до ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Постанови Кабінету України «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»,міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську Програму підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік (далі — Програму), що додається.

2. Фінансування Програми здійснювати відповідно до Постанови Кабінету України від 20.03.2013 № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».

3. Доручити виконкому Богодухівської міської ради визначити види робіт, роботодавців, за участі яких планується організація громадських робіт.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (голова Лещенко Н.В.).

 

Міський голова                                                              Н.ОЛЕКСЕНКО

 

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 27.02.2015 №2128-VІ

(LІІ сесія VІ скликання)

 

   П Р О Г Р А М А

підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова

 на 2015 рік

    І. Загальні положення

Програма міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2014 рік розроблена відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175 та з метою запобігання  зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім зареєстрованих в службі зайнятості, вирішення питань соціального розвитку міста.

Програма міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2015 рік спрямована на:

- запобігання розвиткові безробіття і його скорочення шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості;

- поліпшення системи відтворення робочої  сили у поєднанні з розвитком робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;

- захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Передбачається, що реалізація програми буде здійснюватись на засадах соціального партнерства.

ІІ. Завдання Програми.

З метою активізації роботи по залученню безробітних до громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо, відповідно до ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення”, ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Визначити комунальне підприємство «Богодухівжитло» базовим підприємством для організації Програми міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2015 рік.

Направлення на оплачувані громадські роботи здійснює Богодухівський районний центр зайнятості.

Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Рекомендувати комунальному підприємству «Богодухівжитло» встановити гнучкі форми організації робочого дня та робочого тижня для осіб, які виконують громадські роботи, суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт.

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. У 2015 році кошти міського бюджету — 35000 грн.; кошти Фонду – 35000 грн.

ІV. Контроль за виконанням Програми

Контроль за реалізацією програми зайнятості населення на 2015 рік здійснюється виконкомом міської ради та постійними депутатськими комісіями шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників у місті. Підведення підсумків виконання Програми розглядається на виконкомах Богодухівської міської ради.

V. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2015 рік надасть змогу виконати планові показники в повному обсязі та забезпечити продуктивну зайнятість населення.

Скорочення безробіття шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості.

Секретар ради                                                   З.Зіньковська